Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เชิญชมและเชียร์การแเข่งขันกีฬานครอุบลร่วมใจเกมส์ และชมขบวนพาเหรดจากนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ...

2

3

4

5

6

Cr.สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลฯ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ภาพประกอบ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครุอบลราชธานี เชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 99 รูป ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี...

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี
ภาพประกอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกรับบริจาคเตียงผู้ป่วย โดย นางสะอาด กัณหรักษ์ ณ ชุมชนวัดท่าวังหิน ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

2

3

4

5

Cr.ภาพ/คุณจุรีรัตน์
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2562 และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลร่วมพิธี พร้อมทีมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมสาธิตการดับเพลิง และทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

2

3

4

5

6

7

8

Cr.หมอหนิง,หน.สมชาย

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีของศูนย์สาธารณสุข 3 พโลชัย เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้ผู้ป่วยได้ดูเเลสุขภาพอย่างถูกวิธีโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครฯ ให้คำเเนะนำในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

2

3

4

5

6

pr03: ภาพ /ชินวัตร ข่าว/ ศุจินทรา เอกลักษณ์
ทีมฝ่ายบริการเผยเเพร่เเละวิชาการ