Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในการนี้หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

2

3

4

5

Cr. ท่านเลขาฯชัยยงค์,คุณแก้ม
Pr.04ขนิษฐวดี
ทีมาฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ อุโบสถ วัดเลียบ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วม #พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาล #หลวงปู่มั่นภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

และขอเชิญชวนสาธุชนร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นอาจาริบูชา ทุกวันที่ 20 ของเดือนตลอดปี 2563

2

3

4

5

6

7

Cr.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลบูรพา
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัด...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ซึ่งพนักงานบริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัด ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจำนวน 150 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ผ่านการอบรมเเละเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

2

3

4

Pr03:ข่าว เอกลักษณ์
ภาพ:ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงาน “ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญวาไรตี้ ACU Variety Night 2020” ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4(บ้านดู่) , เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ4 และอสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : คุณนัท
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ