Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจิรญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมงาน #ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอุบลราชธานี ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day หน้าบ้าน สวยงาม ส่งท้ายปี ต้อนรับ 84 ปี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมนำพนักงานเทศบาล อสม. ร่วมกิจกรรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้านนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนพลแพล ถนนเทพโยธี และถนนสุริยาตร์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.40 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว และอสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนวัดบ้านนาควาย 2 (พื้นที่การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 07.19 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pr.07 จันทนิภา ข่าว/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดใหม่บ้านดู่ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดตลาดใหม่บ้านดู่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าในการค้าขาย ภายในงานโดยมีผู้จัดการตลาดสด กรรมการตลาดสด และผู้ประกอบการตลาดสด พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดในเขตเทศบาล ร่วมพิธีดังกล่าว

2

3

4

5

5

6

7

8

Pr.07 จันทนิภา ข่าว/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ