Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1,2 และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และมูลนิธิสัตวแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมาเข้ามารับบริการ #ผ่าตัดทำหมัน #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ฟรี‼️

ตามกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ งานสัตวแพทย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองอุบลราชธานี (บ้านนาควาย)

โดยสุนัขและแมวที่จะนำมา #ผ่าตัดทำหมันต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง และ #ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี 
โทร 045-246060-3 ต่อ 180

Cr.งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลหารือแนวทางแก้ไขน้ำระบายไม่ทันในเขตเทศบาลโดยได้หารือในจุดที่น้ำท่วม และมอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อลงสำรวจพื้นที่จริงในการหาสาเหตุและหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

#pr01ภัททิยาภรณ์

 

 

01

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม Night Museum เยี่ยมเมืองเก่า เล่าเรื่อง เมืองอุบลฯ โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ เปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี ช่วงเวลา 16:30 - 21:30 น. ในวันศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการเชื่อมโยงกับกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลนครอุบลราชธานี

02

03

04

4

05

06

09

10

11

07

08

Cr.คุณทราย ,ชาญชัย ,วิภารัตน์ , FB-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ

Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง ) มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รายนายประชุม มุสิกพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 139/1 ถ.อุบล-ตระการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่บ้าน

2

3

4

5

Cr.ภาพ/ชาญชัย 
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...