Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ริมฟุตบาท ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อความสะอาด เพิ่มทัศนียภาพของบ้านเมืองเรา และรวมถึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายและความปลอดภัย

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/ขอบคุณเจ้าของภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว เป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยมี นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
 
ข่าว. สยามกมล
ภาพ. ชินวัตร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นมาก โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี
2
Pr. สยามกมล
กราฟิก. สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม BIG Cleaning Day

เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ เบื้องต้น ได้นำรถตักเอนกประสงค์ รถขนเก็บผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะห้วยม่วง และบริเวณสระน้ำข้างหอศิลป์ ม.ราชภัฎ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 31
 
 32
 
 33
 
 34
 
 35
 
 36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
 
 
ข่าว.กิตติยา
ภาพ.ชาญชัย/วิภารัตน์
กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอุบลราชธานีไปทำงานต่างถิ่นและป่วยด้วยโรค COVID-19 ที่รอรับการรักษาฯได้ติดต่อขอกลับมารักษาในจังหวัดอุบลราชธานี และบางรายป่วยในพื้นที่จังหวัดที่มีการระบาดของโรคไม่สามารถเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ เพื่อเป็นการดูแลกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินงานตามแนวทาง “ คนอุบลฯไม่ทอดทิ้งกัน” ได้สั่งการให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วย ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีผลยืนยัน COVID-19 และขอกลับมารักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและกรณีผู้ป่วยมีผลยืนยัน COVID-19 แต่ไม่สามารถเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีได้

สำหรับการดูแลผู้ป่วยมีผลยืนยัน COVID-19 แต่ไม่สามารถเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีได้ จะใช้ระบบ “#การรักษาทางไกลโดยใช้ระบบโทรศัพท์ (Telemedicine Home Ward) และจัดส่ง ชุดดูแลผู้ป่วย “#อุบลฯห่วงใย” ประกอบไปด้วย ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจร ชุดหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ คู่มือการดูแลตนเอง พร้อมทั้งจัดทีมสหวิชาชีพติดต่อผู้ป่วยเพื่อให้ดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยทางโทรศัพท์เป็นประจำทุกวัน ในกรณีรายที่แจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด
ขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ และสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย COVID-19 ตามสถานการณ์การระบาดอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชนชาวอุบลราชธานี อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยและลดการแพร่ระบาดด้วยโรคดังกล่าวต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)
08-2648-9270 (08.30-20.30 น.) 09-6693-2139 (08.30-20.30 น.)
09-6396-1783 (08.30-20.30 น.)
2
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

Subcategories