Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ มูลค่า 14,780,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีนายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหารรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ (Blood and plasma warmer, Drycontact) จำนวน 1 เครื่อง
5. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าสัญญาณชีพ ผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออก แบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 4 เครื่อง
6.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับ การฉีดยาชาเฉพาะที่ (Ultrasound for nerve block) จำนวน 2 เครื่อง
7. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ (Transport Pressure and Volume Ventilator) จำนวน 1 เครื่อง
8.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

pr:03 ศุจินทรา
ขนิษฐวดี/ข่าว
Cr.ภาพ อิศร/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี,นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ,นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ,นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เเละ ทีมงาน DTK BOY BAND ร่วมส่งมอบวัสดุสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเเละได้ให้กำลังใจชาวบ้าน ณ ชุมชนวังสว่าง เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านนำไปต่อเติมส่วนที่สึกหรอเเละเสียหายจากภัยน้ำท่วม

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

22

 

23

24

24

26

27

28

pr:03 ศุจินทรา
Cr.ภาพ = ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชากร

1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทนักเรียน ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเเอกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง เพื่อป้องกันโควิด-19 #ล้างมือบ่อยๆ #สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

2

3

4

5

6

7

8

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทนักเรียน ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบหน้ากากผ้า,และเจลล้างมือเเอกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เพื่อป้องกันโควิด-19

2

3

4

5

6

7

8

pr:03 ข่าว ศุจินทรา
Cr.ภาพ ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ประธานสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภาคีเครือข่ายและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอบรมฯขึ้น ณ หัองประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในการนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมดังกล่าวด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชนุวิทก์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ