Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เเละคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่สำรวจคลองระบายน้ำ เพื่อเตรียมรับความพร้อมในการพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน พื้นที่คลองน้ำบริเวณคลองน้ำข้างโรงพยาบาลราชเวชเเละบริเวณห้างบิ๊กซี

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03:ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ รับมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน จาก คุณมาลี ยิ่งสนองชาติ ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนที่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมไปใช้งาน ซึ่งสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

2

Cr.ภาพ : คุณวิไลลักษณ์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พันโทภคพล มีทิพย์ ผู้บังคับกรม ร.6 พัน 1 และคณะ ตชด.ที่ 22 ชมรมคนรักป่าไม้ คณะครู ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว ประชาชนในชุมชน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หนองบัวและร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล สรงน้ำพระ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ในครั้งนี้ด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาเอนกประสงค์หนองบัว สวนสาธารณะหนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
# pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบนโยบายการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2562 ซึ่งมี ตัวแทนชมรม/ชุมชน ที่ได้รับงบประมาณ ประเภทที่ 2 เข้าร่วมรับฟังนโยบายพร้อมรับมอบงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,801,750 บาท

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ข่าว : คุณ poompim

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ศูนย์ อปท 151 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมี ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการจัดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562

2

3

4

5

6

7

Cr.สำนักการศึกษา

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ