Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนการบริหารงานทุกสำนักงานทุกสำนัก-กอง เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่(Big Cleaning Day) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ นำโดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ทุกสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ทุกๆท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 

โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Cr.ภาพ/สุธีลาพร , กิตติยา , สุวิทย์ 
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.25 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารบ้านพักของนางอรุณ เอี่ยมมาลัย อายุ 80 ปี ผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้ว และ #นายกแอน ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่คุณยายที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย ส่วนสาเหตุจากเพลิงไหม้และความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนอีกครั้ง ในเบื้องต้นทางเทศบาลนครอุบลฯจะได้เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ หากมีเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199 หรือสายตรง 045 -245500 ค่ะ

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) และตัวแทน อสม. ชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจถามไถ่ความเป็นอยู่ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ในพื้นที่ศูนย์บริการศูนย์สาธารณสุข 4 (บ้านดู่)

2

3

4

5

6

7

8

 

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ