Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่) 
โดยมี นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้นำไปปฏิบัติใช้ในระดับครัวเรือนยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานพยาบาล /ชุมชนและพนักงานเทศบาลร่วมประชุมฯในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยมีนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

หลังจากนั้น นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวและให้โอวาท พนักงานเทศบาลฯ ในการร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้สะอาด เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และนำพนักงานระดมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ และบริเวณโดยรอบ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,พลอยฐิชาภรณ์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

Cr.ข้อมูล/ภาพ คุณกิตติยา , สิริยากร
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ถนนชยางกูร บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชเวช เพื่อติดตามการดำเนินการดูดโคลนดูดสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้อย่างยังยืนต่อไป

2

3

4

Pr03. ข่าว: ศุจินทรา 
ภาพ: คุณบราวน์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ