Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำมารีไซเคิล บริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี

 MG 1396

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลและอสม.ตัวแทนชุมชน ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนอำเภอ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ❤️" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอ่างห้วยวังนอง วัดศรีแสงทองและโรงเรียนปทุมวิทยากร พร้อมกันนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ไว้คอยบริการ และหน่วยงานจิตอาสาต่างๆได้บริการตัดผม ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซ่อมรถ และอุปกรณ์ต่างๆฟรีในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 MG 1397

 MG 1398

 MG 1400

 MG 1401

 MG 1403

 MG 1405

 MG 1407

 MG 1410

 MG 1411

 MG 1419

 MG 1419

 MG 1431

 MG 1438

 MG 1440

 MG 1446

 MG 1450

 MG 1463

 MG 1466

 MG 1468

 MG 1470

 MG 1474

 MG 1477

 MG 1491

 MG 1496

 MG 1497

 MG 1499

 MG 1501

 MG 1513

 MG 1518

 MG 1521

 MG 1529

 MG 1534

 MG 1547

 MG 1560

 MG 1564

 MG 1573

 MG 1583

 MG 1590

 MG 1596

 MG 1599

 MG 1609

 MG 1611

 MG 1621

 MG 1624

 MG 1635

 MG 1652

 MG 1671

 MG 1675

 MG 1687

 MG 1730

 MG 1734

 MG 1736

 MG 1747

 MG 1750

 MG 1752

 MG 1755

 MG 1756

 MG 1759

 MG 1760

 MG 1764

 MG 1765

 MG 1770

 MG 1772

Pr.04 ขนิษฐวดี 

พลอยฐิชาภรณ์,ชาญชัย ,เตชิต/ภาพ

IMG 3654

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทับทิม โรงแรมสุนีย์แกรนด์อุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประมูลทะเบียนเลขรถสวย ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธี และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ภายในงานผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนสวยเป็นจำนวนมาก

IMG 3655

IMG 3658

IMG 3664

IMG 3666

IMG 3668

IMG 3671

IMG 3676

IMG 3677

IMG 3683

IMG 3689

IMG 3695

IMG 3699

IMG 3704

IMG 3709

IMG 3710

IMG 3714

IMG 3724

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพและข่าว

4

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ” ให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยวิทยากร คือ นางรุ่งนภา สีละวานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในวันนี้

1

2

3

5

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์ดีเด่น จาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการงานครั้งนี้จัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ณ.สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์

2

3

#pr01ภัททิยาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...