Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับ ว่าที่พันตรี นรินทร์ พานคำ ประธานกรรมการ พร้อม ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา ว่าที่ร้อยตรีประคองชัย เชาว์พลคลัง คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
โอกาสนี้ ได้รับความเมตตา จากพระปันพลจีระวัฒฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา
ในการนี้ นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาล ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน ในการรับการประเมินในครั้งนี้
ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามแนวทางการติดตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อปลูกฝังแนวคิดแก่เด็กนักเรียนในอนาคต...
 
2
 
3 
 4
 
 5
 
 6
 
 7
 
 8
 
 9
 
 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16 
 
 17
 
 18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
 
ภาพ.ชาญชัย/ชนุวิทก์
Pr.กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) จังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ เป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Cr.ข่าว/สถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลฯ
Cr.ภาพ/หน.สมชาย เดชะคำภู
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ อาคารบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งนำโดยนายทวี ทะนอก ประธานกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดยมีนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี และได้รับความเมตตาจาก พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
ในการนี้ ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กล่าวรายงานต่อคณะกรรมการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลฯ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31 
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
ภาพ.ชาญชัย
Pr.กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1
 
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนายสัญญา กรุงแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ เทศบาลนครอุบลราชธานี
2
 
3
 
Cr ภาพ : อิศร
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 34 ปี โดยมี ดร.มนตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.ไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
Cr ภาพ : อิศร
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories