Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 5465

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 2 (เขต 2) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของทางเทศบาล ตลอดจนติดตามนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม

IMG 5467

IMG 5469

IMG 5472

IMG 5474

IMG 5478

IMG 5493

IMG 5494

# pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/สุวิทย์ พบลาภ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานถนนเด็กเดิน เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอน “สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ดนตรี และงานอดิเรก เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเสริมสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ สำหรับเด็กและครอบครัว

ภายในงานจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ การประกวดเรียงความ ระบายสี แสดงนิทรรศการ เล่นเกมส์จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย การแสดงจากกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายต่างๆ????
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060-3 ต่อ 139

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 5439

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประชุมชุมชน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ตลาดสดเทศบาล 3(ตลาดใหญ่) เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนที่เป็นแกนนำที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมปรึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป...

DSC 5441

DSC 5444

DSC 5446

DSC 5447

DSC 5449

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

S 91398185

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานหนึ่งทศวรรษ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยร่วมกันในเรื่องต่างๆ ระหว่างสมาชิกในชมรม และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยทางชมรมได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาขึ้นด้วย ณ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S 91398186

S 91398187

S 91398188

S 91398191

S 91398192

S 91398194

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์จาก โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา สัตวแพทย์จิตอาสาที่ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี ตามโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว

สำหรับโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวเทศบาลนครอุบลราชธานีฟรี บริการทำหมันและฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-9589229

2

3

4

5

Cr.คุณหมอชมพู่ งานสัตวแพทย์เทศบาลนครอุบลฯ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...