Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 6263

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระกัมฎฐานแบบประเพณีโบราณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เนื่องในงานบุญจุลกฐิน ณ บริเวณศาลากลาง (หลังเก่า)

IMG 6264

IMG 6265

IMG 6280

IMG 6282

IMG 6283

IMG 6303

IMG 6304

IMG 6307

IMG 6309

IMG 6312

IMG 6320

IMG 6321

IMG 6325

IMG 6330

#pr.06
cr.ข้อมูล/ภาพ พลอยฐิชาภรณ์

DSC 6023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักการช่างของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมมอบเตียง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงรักษาสุขภาพ ณ บ้านพัก สวน 11 ไร่

DSC 6024

DSC 6026

DSC 6027

DSC 6029

DSC 6031

DSC 6033

DSC 6040

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จึงมอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และคณะครู จัดและสรรหาโครงการหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล ดร.ศศิกาญจน์
#Pr01ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 9 ประจำปี 2560 จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการสืบสาน การศึกษาและเรียนรู้ “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไชยมงคล

จุลกฐิน คือ พิธีทอดกฐินที่ต้องช่วยกันทำให้เสร็จตั้งแต่การปั่นฝ้าย การทอ การเย็บ การย้อม และนำไปทอดถวายพระสงฆ์ให้เสร็จภายในวันเดียว

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ และ สุธีลาพร

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ ในการนี้โดยนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี ได้กล่าวรายต่อประธานในพิธีฯ และนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ร่วมกล่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีผู้ประสบภัยอุทกภัย 16 ชุมชน จำนวน 890 ครัวเรือน และได้รับมอบถุงยังชีพจากรัฐบาล จำนวน 890 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย
นอกจากนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชนผู้ประสบอุกทกภัยในครั้งนี้ด้วย
ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 910

11

12

13

14

15

16

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ /ชาญชัย ,เตชิต ,ภัททิยาภรณ์ ,ขนิษฐวดี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...