Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 17.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน นี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ณ ท่าน้ำวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cr.ภาพ : Pongsatorn Chotimanon และ ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัลเมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืนประจำปี2561 ระดับภาคในระดับดีเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม

2

3

4

Pr03: ภาพ/สิ่งเเวดล้อมจังหวัด/รัชนี

ข่าว:ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเผยเเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสุจิตรา นามพิทักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวเเทนรับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งเเวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr03:ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา. ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ณ โรงเเรมเเอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี "นวัตกรรมศูนย์ช่วยเหลือทางการเเพทย์ชุมชนเทศบาลนครฯในการดำเนินศูนย์ประสานฯจะเป็นศูนย์กลางในการจัดหาอุปกรณ์การเเพทย์ โดยการรับบริจาคทั้งเครื่องใหม่เเละเครื่องมือสอง อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็น ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเเพทย์ที่บ้านเเต่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมเเละนำไปใช้ที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยไม่ได้ใช้อุปกรณ์การเเพทย์เเล้วให้นำมาคืนเพื่อส่งอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยรายต่อไปได้ใช้พร้อมจัดระบบทีมสุขภาพออกให้บริการเยี่ยมติดตามปัญหาการใช้อุปกรณ์การเเพทย์อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย

2

3

4

5

6

7

8

Pr03: ภาพ/ข่าว. ศุจินทรา. ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ พบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 3) เพื่อให้ อสม.กช.เเละประชาชนได้ทบทวนความรู้ในการค้นหาปัญหาสาธารณสุขในชุมชนเเละปัญหาชุมชนนำมาจัดเป็นเเนวทางพัฒนา เเละความต้องการของชุมชน ด้านสาธารณสุขได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...