Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ,คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้จัดการสถานธนานุบาล,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และร่วมต้อนรับ

1.นางสาวนิตยา สมาน (หัวหน้าฝ่ายพัสดุเเละทรัพย์สิน สำนักการคลัง) โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2.นายจตุรพิธ สมหอม (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ)
3.นางธศิกาญจน์ สุขเกษม (ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม) โอนย้ายมาจาก โรงเรียนเทศบาล 1 ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งเเละปฎิบัติงานราชการในเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

pr:03 ข่าว ศุจินทรา

Cr:ภาพ ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันเเละเเนะนำตักเตือนผู้จำหน่ายสินค้า บริเวณข้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์ ถนนเทพโยธี เเละบริเวณวิทยาลัยพยาบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเเละสะดวกในการสัญจรไปมา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

pr:03 ข่าว ศุจินทรา

Cr: ภาพ คุณจังโก้ / คุณป้อม สุระชัย
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ออกตรวจเยี่ยมสถานที่อาคารรองรับ และการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหน้ากากผ้า,เจลล้างมือเเอกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลฯ เพื่อป้องกันการเเพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 

นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีห่วงใยในช่วงการเปิดเรียนของน้องๆนักเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทเเนะนำการใช้ชีวิตเเละปฎิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

2

3

4

5

6

7

8

pr:03 ข่าว ศุจินทรา
Cr.ภาพ ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณท่าน้ำตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด #กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำความดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

23

24

25

25

26

27

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,จาฬุวรรณ/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ