Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดงานครอบครัว “เซนต์เอเมลีสัมพันธ์” St.Emilie Christmas & Family Night 2019 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์เอเมลี(โรงเรียนเยาวเรศศึกษาเดิม)

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้โอวาทและให้พรแก่สมาชิกชมรมล้อเดียวเทศบาลนครอุบลราชธานี ในโครงการจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เเละได้ฝึกฝนพัฒนาความสารถตนเองต่อๆไป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าลานเทียนจำลอง

2

3

3

4

5

Pr03:ข่าว ศุจินทรา

ภาพ:วิภารัตน/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม และโรงเรียนปทุมพิทยาคม ตามลำดับ...

2

Cr.ภาพ : คุณปิ๊ก
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.15 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันสเก็ตบอร์ด “Ubon Family Skateboarding in Park 2019” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมเยาวชนที่รักและชื่นชอบในกีฬาสเก็ตบอร์ด ให้มีความพร้อม ความมุ่งมั่น ความพยายาม เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวไปสู่นักกีฬาระดับประเทศต่อไป...

2

3

4

5

Cr.ภาพ : คุณปิ๊ก
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 -22 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านทางสาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ