Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 มกราคม 2562 เชิญชวนผู้ปกครอง น้องๆ หนูๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง พบกับซุ้มกิจกรรมการละเล่นสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนมากมาย

** กิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากซุ้มของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

** กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ ร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัย

** นิทรรศการลดการใช้พลังงาน ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ 

** การประกวดทักษะทางวิชาการ 3 กิจกรรม

** การประกวดอ่านภาษาไทย

** การประกวดภาษาอังกฤษ

** การประกวดคณิตคิดเร็ว

พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถบนเวทีกลางและร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์รับรางวัลมากมาย

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล พร้อมกับทีมพยาบาล พนักงานเทศบาลและตัวแทนชุมชน อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล...

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พร้อมด้วย นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษานายก (พิเศษ) กล่าวอวยพรในโอกาสปีใหม่ 2562 ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ เเละร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น รำอวยพรปีใหม่ จับรางวัลของขวัญ ร้องเพลงปีใหม่ เเละชมการเเสดงโปงลางของนักเรียนจากโรงเรียนปทุมพิทยาคม โดยมี น.อ บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานเปิดงานในพิธี

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ศึกษานิเทศน์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสมาประเมินและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนและการประกวดวิจัยทางการศึกษา ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ทั้งนี้การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนผู้ทีมีความคิดสร้างสรรค์ผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาประกอบการสอนให้มากขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พร้อมด้วย นายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (พิเศษ) กล่าวเปิดกิจกรรมเเละพบปะพูดคุยชมรมผู้สูงอายุคุ้มโพธิ์ทองเเละในโอกาสนี้ได้ร่วมอำนวยอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีปีใหม่ 2562 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรงเเละประสบความสำเร็จทุกๆประการตลอดไป

2

3

4

5

6

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ