Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยมีตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชน ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

#พบเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย แจ้งด่วน 45-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
 
Pr.จันทนิภา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.อิศร/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวตามมาตรการโควิด–19 จำนวน 4 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงรับฟังความคิดเห็น วางแผนในการแก้ไขปัญหา โอกาสนี้ได้มอบของใช้จำเป็นเพื่อให้กำลังใจผู้กักตัวตามมาตรการโควิด–19
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
ข่าว.กิตติยา
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรับทราบปัญหา วางแผนแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง…
2
 
3
 
4
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้ที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด (กรุงเทพ นนท์ ปทุมธานี สมุทรปราการ)
และมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส)
หรือมีญาติพี่น้อง มาจากพื้นที่ดังกล่าว
ให้แยกกักกันตัวเอง (ไม่คลุกคลีสัมผัส ไม่ใกล้ชิด ออกห่างจากคนอื่น) 14 วัน และต้องรายงาน อสม. หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ โดยด่วน
#หากไม่ปฏิบัติตาม ไม่รายงาน ท่านจะมีความผิดตามกฎหมายฯ
ศูนย์กลางโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-344664
สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
2
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว เป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
"หิ้วตะกร้าใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ ที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
ข่าว.กิตติยา
ภาพ. ปิยรัตน์ ศรีจำปา
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories