Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันจัดวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้สมทบและช่วยเหลือ เป็นการรวมน้ำใจสู่พี่น้องประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนร่วมงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพ / ข่าว pr01 ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมรับมอบเครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ พร้อมผ้าปูเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จากคุณยายวิไล เดชะคำภู เพื่อมอบให้ศูนย์ประสานงานกายอุปกรณ์เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป...

ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอขอบคุณคุณยายวิไล เดชะคำภู และครอบครัว และผลบุญกุศลนี้ได้อุทิศให้คุณตาทองจันทร์ เดชะคำภูด้วยค่ะ

2

3

4

Cr.หน.ภัททิยาภรณ์ ,สุวิทย์
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr. ภาพ/ ขนิษฐวดี , พลอยฐิชาภรณ์, ชาญชัย
Or. 06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองทัพภาคที่ 2 พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมนฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วยผู้นำองค์กร คหบดี เหล่าดาราศิลปิน และประชาชน ได้รวมจิต รวมใจ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน และร่วมงาน “มหกรรมคอนเสิร์ต รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมไนท์มาเก็ต ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

6

7

Cr.กิตติยา,ชาญชัย,สยามกมล และขอบคุณเจ้าของทุกภาพ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ, นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหารงาน, เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องเเละน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ
1.สำนักงานประกันสังคม
2.ห้วยม่วง (ชุมชนวังแดง)
3.บ่อบำบัด
4.ศูนย์บริการสาธารณสุข04

2

3

4

5

6

Pr07: ข่าว :จันทนิภา
ภาพ: จันทนิภา/วัชราภรณ์/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ