Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี และการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 4 แผ่นดิน ประจำปี2562 โดย มีท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดอุบราชธานี

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ผอ.สมลักษณ์ บุญณพัฒน์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การเเพทย์ เทศบาลนครอุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จาก คุณอังศุมาลิน เกี่ยวข้อง เเละ คุณสุจิรา จันจวง เจ้าของบริษัท กู๊ดดี้ ออแกไนท์ ซึ่งมอบรถเข็น จำนวน 9 คัน และ ที่นอนลม จำนวน 4 ชุด และรับมอบรถเข็นจำนวน 1 คัน จากผู้มีจิตศรัทธาอีก 2 ท่าน คือ Mrs.Boonlom Slephard เเละ คุณกิตติชัย กลีบพิมาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนที่ขาดทุนทรัพย์ได้ยืมไปใช้งาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

2

3

4

5

6

7

#pr03 ภาพ/ข่าว : ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำความดี สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดอง ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ผอ.สำนักการศึกษา
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเเละมอบอุปกรณ์การเเพทย์ที่จำเป็น(เตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน เเละเครื่องดูดเสมหะ)ให้ยืมใช้ที่บ้านในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าเเสนอุดม เเละงานส่งเสริมสุขภาพพร้อมด้วยศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ