Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0877

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ กล่าวเปิดงาน"การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 ณห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เพื่อให้ อสม.กช.เเละประชาชนได้ทบทวนความรู้ในการค้นหาปัญหาสาธารณสุขในชุมชนเเละปัญหาชุมชนนำมาจัดเป็นเเนวทางพัฒนา เเละความต้องการของชุมชน ด้านสาธารณสุขได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

 MG 0878

 MG 0880

 MG 0887

 MG 0890

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

pr 03 : ข่าว/ศุจินทรา ใจหาญ
ภาพ: ชาญชัย สวัสดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 (เขตเลือกตั้งที่ 2) เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และเป็นการประเมินศักยภาพของชุมชน

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0645

วันที่ 8 กันยายน 2561เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนได้อย่างถูกวิธี ณ อาคารแพร่ธรรม โรงเรียนพระกุมาร

IMG 0646

IMG 0648

IMG 0654

IMG 0657

IMG 0660

IMG 0661

IMG 0664

IMG 0671

IMG 0684

IMG 0704

IMG 0709

#Pr.06 
Cr ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0711

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวพบปะและมอบแว่นตาให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดโรมันคาทอลิก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้แว่นกันแดดและแว่นสายตาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดโรมันคาทอลิก โรงเรียนพระกุมาร

IMG 0712

IMG 0716

IMG 0723

IMG 0724

IMG 0727

IMG 0729

IMG 0731

IMG 0733

IMG 0737

IMG 0740

IMG 0747

IMG 0751

IMG 0755

#Pr.06 
Cr ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำความสะอาด (Big cleaning ) ณ วัดมหาวนาราม เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/คุณวสิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...