Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีรับมอบและร่วมปลูกต้นรวงผึ้งใน “โครงการประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์รวงผึ้ง” ซึ่ง “ต้นรวงผึ้ง” เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนอุบลราชธานี ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

2

3

4

pr03: ภาพ : สุธีลาพร / อิศร
ข่าว : ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนำหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5 พร้อมเจ้าหน้าาที่ และอสม. ตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนจาก สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สอจร. (สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร) PPTV,ช่อง 3,ไทย PBS,จส100,อสมท,เเละเดลินิวส์ เรื่องความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

2

3

pr03:ภาพ น.ส.ศุจินทรา
ข่าวนายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ทีมงานฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่ 1 เขต 1
โดยมีทีมวิทยากรจากกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเกิดจากวิถีชีวิตปัจจุบัน เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ง อสม. เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี

อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562
โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้แทนส่วนราชการ จิตอาสาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตามพระราชดำริของโครงการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

2

3

4

5

6

7

Pr.07 จันทนิภา
ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ