Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
01
 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ เเละ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะ อาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และป้องกันการปนเปื้อนของอาหารในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมงานสุขาภิบาล ตลาดใหญ่
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
Cr.สุนีย์พร พรหมหล่อ
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลฯ พร้อมด้วยนายภัทรพล นาจาน กรรมการการเลือกตั้ง นายถาวร ศรีสุข กรรมการการเลือกตั้ง นายอัมพล ทองพุ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี (ห้องประชุมสภาเทศบาล)
#ร่วมกันใช้สิทธิ_อย่างสุจริตโปร่งใส นครอุบลร่วมใจ...ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
ติดตามข่าวสาร งานเลือกตั้ง คลิกลิ้งค์ http://www.cityub.go.th/.../inde.../2016-12-14-08-29-54/3320
02
 
03
 
04
 
05
 
 
06
 
07
 
08
 
09
 
Pr.ขนิษฐวดี
อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายกฤชพล เมืองเหนือ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
02
 
03
 
CR ภาพ : นิดารัตน์ ฤทธิโร
Pr : สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
01
 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย และศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามแผนการดูแลรายบุคคล พร้อมตรวจสุขภาพทั่วไป และปฎิบัติตามแนวทางมาตรการของกรมอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ชุมชนวัดพลแพน ชุมชนสำนักงานที่ดินจังหวัด และชุมชนวัดปทุมมาลัย
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
Cr.คุณเสมอแข
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

01

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ประชาชนสามารถ #เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในทะเบียนบ้าน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 3 -17 มีนาคม 2564

หากตกหล่นหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเพิ่มชื่อ หรือ ถอนชื่อ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร. 045-246061-3 ต่อ 102-104
Banner : สยามกมล
Pr : สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Subcategories