Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตรและมอบเหรียญ ให้กับ ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 และ อันดับ 4 ในการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร และรางวัล Enginering Achievent Award 2 รางวัล (รางวัลความสำเร็จด้านวิศวกรรม)...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0545

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการส่งเสริมทางทักษะด้านกีฬาและสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ณ โรงเรียนอาเวมารีอา

IMG 0548

IMG 0551

IMG 0553

IMG 0555

IMG 0556

IMG 0558

IMG 0559

IMG 0560

IMG 0561

IMG 0563

IMG 0565

IMG 0566

IMG 0573

IMG 0577

IMG 0579

IMG 0584

IMG 0588

IMG 0590

IMG 0591

IMG 0592

IMG 0593

IMG 0594

IMG 0596

IMG 0597

IMG 0598

IMG 0600

IMG 0601

IMG 0602

IMG 0603

IMG 0604

IMG 0605

IMG 0606

IMG 0607

IMG 0609

IMG 0621

IMG 0623

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 0165

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการอบรม “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่มีภาวะเสี่ยงในชีวิตประจำวัน และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ณ อาคารอเนกประสงค์ SML ดอนเจ้าปู่ทองแดง

 MG 0168

 MG 0173

 MG 0179

 MG 0181

 MG 0185

 MG 0186

 MG 0194

 MG 0204

 MG 0212

 MG 0228

 MG 0230

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0623

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเพล เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งครบรอบ 78 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานศึกษา บุคลากรครู และนักเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

IMG 0624

IMG 0625

 

IMG 0626

IMG 0627

IMG 0633

Cr.ภาพ : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0506

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรี ประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ลงพื้นที่อุบลราชธานี มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน แนะนำ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการนี้หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารศึกษาและสถานธนานุบาลเทศบาลร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย...

IMG 0515

IMG 0509

IMG 0513

IMG 0516

IMG 0517

IMG 0519

IMG 0523

IMG 0528

IMG 0528

IMG 0531

IMG 0539

IMG 0540

IMG 0541

IMG 0542

IMG 0544

IMG 0547

Pr.04 ขนิษฐวดี

ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...