Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลบูรพา เพื่อให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ เป็นการส่งเสริมความสามัคคีของหมู่ กับให้ลูกเสือแต่ละคนในหมู่รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และกล้าแสดงออก

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 7 (อยู่วงศ์ธรรม)พร้อมด้วยคณะ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปล่อยปลากินลูกน้ำ ใส่ทรายอเบทเพื่อกำจัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดชุมชน และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และในช่วงบ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคออกพ่นหมอกควัน ตามที่มีประชาชน บ้านเลขที่ 157/1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง และหจก.วิศวกรรมโยธา ได้ยื่นคำร้องไว้ เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/คุณอ้อ ,คุณตุ่น

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2561 “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Cr. คุณ Shin Cityub
#pr05 สุธีลาพร

4

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ออกรณรงค์ติดป้ายสติ๊กเกอร์ ในบริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ,หนองบัว ,ห้วยม่วง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายได้ปลอดจากควันบุหรี่ และได้สูดอากาศบริสุทธิ์

5

6

7

8

1

2

3

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ช้อมูล,ภาพ/คุณรัชนี

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มารับบริการจากประชาชน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ คณะผู้บริหาร ได้บริจาคโลหิต พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มกาชาดให้กับผู้บริจาคครบจำนวน มอบรางวัลให้กับผู้ลงทะเบียนเป็นคนแรก และมอบรางวัลสำหรับผู้บริจาคโลหิตคนแรก

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ และชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...