Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 29 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประเมินนักเรียน ชั้น ม. 5 นางสาววารี เสนาะวาที ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่จะรับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ รวมทั้งนักเรียน คณะครูอาจารย์ของสถานการศึกษาให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพอีกต่อไป

DSC 9880

 

 

 

Cr.ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานประจำสนามแข่ง การแข่งขันแฮนด์บอล "IHF Trophy Asian Continental Phase 2018"

ในการนี้ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมนายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารการกีฬา ร่วมชมให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันแฮนด์บอล 2 คู่ คือ รุ่น 20 ปี ไต้หวัน พบ อุซเบกีซสถาน และ รุ่น 18 ปี ไทย พบ ไต้หวัน ณ โรงยิมส์เนเซี่ยม 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนักกีฬาแฮนด์บอลจาก 5 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศอินเดีย ,ไต้หวัน ,คาซัคสถาน ,อุซเบกิสถาน และ ประเทศไทย 
ทำให้แสดงถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ได้ใช้ทักษะศักยภาพขององค์กรมาผลักดันกลไกลการกีฬา เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยใช้กิจกรรมกีฬาพัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

DSC 9822

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเรียนรู้การสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งสามารถใช้เป็นเครือข่ายฐานข้อมูลในระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบริหารงานทั่วไป ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานงบประมาณ ระบบการรายงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

DSC 9825

DSC 9834

DSC 9840

DSC 9843

DSC 9844

DSC 9849

DSC 9857

DSC 9861

DSC 9863

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ 

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานมอบป้ายเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say No To Foam) เเละรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเเทนภาชนะโฟมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอุบลวิทยาคม

2

3

4

pr03 : ข่าว / ศุจินทรา ใจหาญ
ภาพ / ชินวัตร มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 พฤศจิกายน.2561 เวลา 08.30 น. กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแยกสี่แยกวนารมย์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

Cr.ภาพ/คุณอรุณชัย ครองยุติ
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...