Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวิชาการ “โครงการ Open House” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr.ภาพ : สุธีลาพร และ เพชร
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลนครอุบลฯร่วมพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาตัวแทนเขตเทศบาลนครอุบลฯและในเขตวารินชำราบ ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
#ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7(อยู่วงศ์ธรรม) ,เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 7(อยู่วงศ์ธรรม) และ อสม. ในเขตพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าว ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต

2

3

4

5

#pr03 ข่าว :ศุจินทรา
ภาพ:อิศร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม “โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ณ ชั้น 2 ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : คุณปิ๊ก
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มครูโยคะ จากสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ฝึกโยคะ ทำสมาธิ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยให้นักเรียนมีสมาธิ เสริมความจำ พัฒนาการยืดเหยียด เสริมความแข็งแรงด้านร่างกาย โดยมีผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ดูแลอย่างใกล้ชิด

2

3

4

5

Cr.ครูเหมียว
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ