Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวได้ทำการพ่นหลังคาอาคารอนุบาลให้เป็นสีเขียวสบายตา ซึ่งได้ปรับภูมิทัศน์ให้พร้อมกับการเปิดเรียนแบบ New Normal เพื่อที่น้องๆหนูๆจะได้รู้สึกสบายตา

2

3

Cr.ภาพ : ผอ.ไพสิฐ ศรีสมุทร
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ #โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน เพื่อนำระบบสายไฟฟ้าและสายส่งการสื่อสารลงใต้ดิน รองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งรองรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

โดยมีพื้นที่นำร่อง 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 3.1 กิโลเมตร คือ

1.ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุ – ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์) หรือแยกปั๊มเอซโซ่ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร

2.บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

สำหรับในช่วงนี้ (กรฎาคม 63 ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการขุดเจาะเปิดหน้าดินเพื่อ #นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในบริเวณพื้นที่นำร่องดังกล่าว หลังจากนั้นจะเป็นการดำเนินการเข้าพื้นที่ของ #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ต่อไป
โดยมีระยะการดำเนินก่อสร้างโครงการฯ 2 ปี ระหว่างปี 2563-2564 นี้...

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชนุวิทก์,อลังการ/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมทางวิชาการและการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้คัดเลือกนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีรชัย ไกรกังวาร(นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ

2

3

4

Pr:03 ศุจินทรา
Cr.ภาพ วิภารัตน์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี ประดับตกเเต่งเทียนพรรษา(ช้างน้อยนำโชค)บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตูท่าอากาศยานนานาชาติอุบลฯ เพื่อเเสดงถึงวัฒนธรรมงานประเพณีเข้าพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีเเละให้ความสวยงามไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

pr:03 ข่าว ศุจินทรา
Cr.ภาพ คุณจักรพงศ์ อยู่คง
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 งานสัตวเเพทย์ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ออกบริการทำหมันสุนัข-เเมว เเละบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในวัดพระธาตุหนองบัว

นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีให้ความสำคัญในชุมชนเเละวัดในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ที่มีปัญหาจากสุนัข-เเมวจรจัด จึงสนับสนุนกิจกรรมทำหมันป้องกันการขยายพันธุ์เเละฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยเน้นสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของ
#วันที่16กรกฎาคม2563ออกให้บริการที่วัดศรีประดู่
#วันที่17กรกฎาคม2563ออกให้บริการที่วัดท่าวังหิน

สอบถามเพิ่มเติม 045-246-060 ต่อ 180

2

3

4

5

6

pr:03 ข่าว/ศุจินทรา
Cr.ภาพ อิศร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ