Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

01

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาและกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร.ร.ในสังกัดเทศบาล เพื่อเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ข่าว:พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เซินกา ในช่วงเดือน ก.ค.2560 ที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน จำนวน 16 ชุมชน 402 ครอบครัว เทศบาลจึงได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและได้ดำเนินการขอรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลฯได้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนในครั้งนี้ได้ให้การช่วยเหลือเป็นค่าเครื่องอุปโภค เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นต่อครอบครัว ณ อาคารห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 ชั้น 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Cr.ภาพ/ขนิษฐวดี ,พลอยฐิชาภรณ์ ,ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธานการประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

Cr.ภาพ/ พลอยฐิชาภรณ์ , สิริยากร 
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานเทศบาลครอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมออกตรวจอาคาร และตรวจสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ออกตรวจหอพักสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฏระเบียบที่กฏหมายกำหนด ณ โรงเรียนอาเวมารีอาเเละโรงเรียนเยาวเรศศึกษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pr03 : ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.19 น.ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมีนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

8

9

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ