Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล เเละอสม ร่วมออกเยี่ยมเเละให้กำลังใจกับผู้สูงอายุเเละมารดาหลังคลอด ณ ชุมชนหาดวัดใต้

2

3

4

5

pr03: ข่าว ศุจินทรา
ภาพ : อิศร / ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้โทร045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

IMG 1

วันที่ 4 มกราคม 2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย และเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563

โดยกำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

หากผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อกองสวัสดิการสังคม (สำนักงานตลาดใหญ่)เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกให้ในเดือนถัดไปโดยกรมบัญชีกลาง สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-4524-1442

Cr. คุณสุชญา ฤทธิ์เปี่ยม
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

Pr03:ข่าว. ศุจินทรา
ภาพ:ศุจินทรา. วิภารัตน์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วม “พิธีทำบุญครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอธิฐานพระรูปเหมือนและเหรียญที่ระลึก พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและผู้มาร่วมพิธี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี..

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจิรญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมงาน #ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอุบลราชธานี ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ