Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 8521

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนบริหารงานสำนักการช่างลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเป็นแบบตระแกรงเหล็กเพื่อการระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนชยางกูรจากหน้าโรงพยาบาลราชเวช ถึงห้างบิ๊กซีอุบลฯ

 MG 8522

 MG 8523

 MG 8527

 MG 8530

 MG 8534

 MG 8537

 MG 8539

 MG 8544

 MG 8552

 MG 8561

 MG 8564

 MG 8567

 MG 8577

 MG 8583

 MG 8587

 MG 8593

 MG 8598

 MG 8602

 MG 8604

 MG 8610

 MG 8615

 MG 8617

 MG 8626

 MG 8630

 MG 8631

 MG 8635

 MG 8639

 MG 8641

 MG 8646

 MG 8649

 MG 8650

 MG 8651

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานายกฯ , นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และชาวถนนคนเดิน เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรณรงค์ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการเกิดความสูญเสีย

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : คุณ ต้อม สำนักการศึกษา
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น

2

3

4

5

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 5440

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานถนนเด็กเดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ตอน "สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง" ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

IMG 5441

IMG 5442

IMG 5443

IMG 5446

IMG 5448

IMG 5449

IMG 5450

IMG 5451

IMG 5452

IMG 5453

IMG 5458

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 MG 8465

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 8468

  MG 8469

  MG 8470

  MG 8471

  MG 8474

  MG 8477

 MG 8482

 MG 8488

 MG 8490

 MG 8491

 MG 8500

 MG 8509

 MG 8514

 MG 8516

 MG 8519

 MG 8520

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายและเผยแพร่วิชาการ