Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมในการจัดสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ

เตรียมพบกับถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณถนนราชบุตร ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ  สำนักการช่าง กำลังเร่งเตรียมสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ ได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

จึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr06 พลอยฐิชาภรณ์

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

IMG 3735

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพา

IMG 3736

IMG 3739

IMG 3740

IMG 3743

IMG 3745

IMG 3746

IMG 3748

IMG 3749

IMG 3751

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

IMG 3753

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ) เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน และเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 3757

IMG 3758

IMG 3759

IMG 3760

IMG 3760

IMG 3761

IMG 3762

IMG 3763

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561” ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร