Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทำความสะอาดและล้างถนน บริเวณถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างได้มาช่วยปรับพื้นที่ลานจอดรถบริเวณสวน 11 ไร่ เพื่อความสะอาด สวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

#Pr.06พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณปราการ ,คุณสน ,คุณสายลม,คุณสังวร

IMG 8276

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดชื้อจัดจ้าง โดยกรมบัญชีกลาง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เชิญหน่วยงานที่ได้การรับสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเทศบาลนครอุบลฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรมบัญชีกลาง ในหัวข้อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หน่วยงานของรัฐให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้หน่วยงานมีความเข้าใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งเกิดความเชื่อมั่นในการจัดหาพัสดุ และเป็นประโยชน์ของภาครัฐ

IMG 8278

IMG 8277

IMG 8291

IMG 8292

IMG 8294

IMG 8297

IMG 8299

IMG 8303

IMG 8306

IMG 8307

IMG 8308

IMG 8310

IMG 8312

 

 

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ข่าว/ขนิษฐวดี
ภาพ/สุวิทย์ ,ชินวัตร

 MG 7001

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งมีนายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมิน ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในการนี้มีนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกฯ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล นายประสพ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลฯ คณะครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมต้อนรับและรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย

 MG 7002

 MG 7018

 MG 7019

 MG 7028

 MG 7031

 MG 7032

 MG 7037

 MG 7048

 MG 7054

 MG 7057

 MG 7064

 MG 7069

 MG 7098

 MG 7101

 MG 7108

 MG 7109

 MG 7118

 MG 7119

 MG 7127

 MG 7140

 MG 7160

 MG 7169

 MG 7373

 MG 7375

 MG 7377

 MG 7381

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย ,เตชิน /ภาพ

 MG 7411

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 333 ครอบครัว ในการนี้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะบริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงานร่วมมอบถุงยังชีพ และคุณอรุณี สารภี ผู้มีจิตกุศล มาร่วมมอบเงินขวัญถุงให้ผู้ประสบภัยคนละ 100 บาท แทนความห่วงใยและกำลังใจให้ผู้ประสบน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 7412

 MG 7413

 MG 7414

 MG 7415

 MG 7417

 MG 7427

 MG 7440

 MG 7445

 MG 7449

 MG 7460

 MG 7463

 MG 7464

 MG 7467

 MG 7472

 MG 7476

 MG 7492

 MG 7516

 MG 7517

Pr.04 ขนิษฐวดี 

ชาญชัย ,เตชิต /ภาพ

1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 5 ใช้เวลาช่วงค่ำ ประมาณ 18.30 -19.30 น. มาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ และสร้างความสามัคคีในชุมชน

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน