Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี. เป็นประธานประชุมโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน โดยมี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี วิทยากร ผู้อำนวยการฝึก และผู้นำชุมชนร่วมประชุมเพื่อเสนอและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

 

1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยนางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตลาดใหญ่เพื่อสำรวจและดำเนินการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่

2

3

4

1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันศวรรคต โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ และนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่บริเวณศาลหลักเมือง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมืองให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอุบลราชธานีในงานประเพณีเข้าพรรษา ปี 2560 นี้ และได้ปลูกต้นมะขาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองอีกด้วย

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ : ทราย

 MG 6514

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ในโอกาสที่ "วันเทศบาล" ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง (24 เมษายน ของทุกปี) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรและยังเป็นการรำลึกถึงหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

 MG 6515

 MG 6524

 MG 6526

 MG 6527

 MG 6533

 MG 6535

 MG 6536

 MG 6540

 MG 6542

 MG 6559

 MG 6560

 MG 6565

 MG 6576

 MG 6580

 MG 6585

 MG 6618

 MG 6627

 MG 6634

 MG 6636

 MG 6642

 MG 6652

 MG 6656

 MG 6663

 MG 6666

 MG 6670

 MG 6684

 MG 6721

  MG 6738

 MG 6755

  MG 6781

  MG 6783

 MG 6800

 MG 6811

 MG 6839

 MG 6879

 MG 6883

 MG 6887

 MG 6892

 MG 6896

 MG 6898

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ , สุธีลาพร , ชินวัตร และชาญชัย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...