Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7237

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 7238

 MG 7239

 MG 7242

 MG 7246

 MG 7247

 MG 7250

 MG 7251

 MG 7252

 MG 7267

 MG 7269

 MG 7272

 MG 7276

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

5

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายสำนักการช่าง เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ถนนพนมช่วงเลียบแม่น้ำมูล เนื่องจากแม่น้ำมูลหนุนน้ำในบุ่งกาแซว ทำให้บริเวณถนนดังกล่าวน้ำท่วมขัง จึงได้แก้ไขโดยจัดทำทางเบี่ยงให้สามารถเดินทางสัญจรได้ จึงขอให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

4

1

2

3

 

6

ภาพ/ข่าว : หน.ศรัณย์ ทีมงานสำนักการช่าง

#pr05 สุธีลาพร

IMG 0002

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานี , โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี มารับบริการจากพี่น้องประชาชน อสม.ในเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มารับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

IMG 0003

IMG 0005

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0014

IMG 0015

IMG 0019

IMG 0025

IMG 0030

IMG 0034

IMG 0036

IMG 0038

IMG 0041

IMG 0043

IMG 0044

IMG 0046

IMG 0049

IMG 0052

IMG 0053

IMG 0057

IMG 0059

IMG 0060

IMG 0062

IMG 0070

IMG 0076

IMG 0079

IMG 0083

IMG 0087

IMG 0088

IMG 0091

IMG 0096

IMG 0100

IMG 0111

IMG 0116

IMG 0117

ภาพ : สุธีลาพร ริพล

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr09 วิภารัตน์ ชัยชนะ

DSC 2047

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 (จำนวน 238 คน) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 DSC 2048

DSC 2053

DSC 2054

DSC 2055

DSC 2057

DSC 2061

DSC 2062

DSC 2063

DSC 2069

DSC 2071

DSC 2072

DSC 2073 

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr09 วิภารัตน์ ชัยชนะ

 MG 7052

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

 MG 7055

 MG 7060

 MG 7061

 MG 7064

 MG 7066

 MG 7069

 MG 7071

 MG 7074

 MG 7075

 MG 7076

 MG 7077

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...