Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 2077

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.45 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรม Line Dance และลีลาศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 20 -23 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรม Line Dance และลีลาศ และเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถื่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์บุณยานุช ธันยามัย อาจารย์สอนลีลาศไลน์แดนซ์ จากจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 2078

 MG 2080

 MG 2084

 MG 2097

 MG 2101

 MG 2103

 MG 2106

 MG 2107

 MG 2112

 MG 2117

 MG 2119

 MG 2123

 MG 2133

 MG 2138

 MG 2143

 MG 2144

 MG 2146

 MG 2148

 MG 2150

 MG 2154

 MG 2157

 MG 2161

 MG 2163

 MG 2169

 MG 2170

 MG 2172

 MG 2175


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย

IMG 6953

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 1 โดยมีนางสุจิตรา นามพิทักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดอบรมในเรื่องการจัดทำแผนชุมชน โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความรู้เรื่องการติดตามข้อมูลนโยบายของรัฐบาล การปรับประยุกต์ใช้ข้อมูลนำมาพัฒนาชุมชน โดย กองสวัสดิการสังคม 
สำหรับการอบรมฯจัดขึ้น 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2560

 IMG 6954

IMG 6971

IMG 6980

IMG 6985

IMG 6991

IMG 6993

IMG 6994

IMG 6995

IMG 6996

IMG 6997

IMG 6998

IMG 7002

IMG 7006

IMG 7011

IMG 7013

IMG 7016

IMG 7018

IMG 7020

IMG 7022

IMG 7036

Pr.04 ขนิษฐวดี 

วัชราภรณ์ /ภาพ

 MG 1885

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัด "กิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017" โดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกให้ #จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 นี้

โดยมี #เส้นทางเดินสายวัฒนธรรมเมืองอุบล
3 พระเจ้าใหญ่ 4 พระแก้ว ดังนี้
1. วัดมหาวนาราม
2. วัดมณีวนาราม
3. วัดทุ่งศรีเมือง
4. วัดเลียบ
5. วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
6. วัดหลวง
7. วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
8. วัดศรีอุบลรัตนาราม
โดยมีจุดปล่อยตัว-เส้นชัย ที่ถนนชยางกูร(หน้าทุ่งศรีเมือง) รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กม.

#และเส้นทางวิ่ง โดยปล่อยตัวบนถนนชยางกูร ->วิ่งไปตามถนนชยางกูร -> ผ่านแยกถนนสรรพสิทธิ์
->แยกถนนสุริยาตร์ -> แยกอุปลีสาน -> ผ่านแยกเนวาด้า -> ผ่านหน้า รร.กีฬา ->โรงแรมสุนีย์ -> เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าอุบลสแควร์ไปสุดทาง -> เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบายพาส(ช่องทางขนาน) -> เลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งสนิท -> สี่แยกดงอู่ผึ้ง -> ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา -> ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ -> เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชยางกูร และเข้าเส้นชัยบริเวณจุดปล่อยตัว...รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.8 กม.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.veryubon.com/register-olympics-day-2017-ubon/

 MG 1897

 MG 1890

 MG 1886

 MG 1887

 MG 1898

 MG 1901

 MG 1905

 MG 1913

 MG 1916

 MG 1920

 MG 1930

 MG 1934

 MG 1944

 MG 1953

 MG 1974

 MG 1975

 MG 1982

 MG 1991

 MG 1998

 MG 2000

 MG 2008

 MG 2023

 MG 2036

 MG 2045

 MG 2048

 MG 2057

ภาพ : ชาญชัย และชินวัตร

#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 25 พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พร้อมกันนี้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี และนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนที่ร่วมประกวด ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

2

3

4

5

6

Cr.เลขาฯชัยยงค์ ,Dr.Sasikan,i am ปทุมมา,จตุรพทธพรชัย

Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 18 มิ.ย 60 เวลา 06.00น ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นาง นันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานกิจกรรมปั่น "ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบน้ำใจ บรรเทาความเดือดร้อนแก่น้องๆที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้ ระยะทางไป-กลับ 80 กม.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ข่าว/ พลอยฐิชาภรณ์ กองวิชาการและแผนงาน
ข้อมูล,ภาพ/ คุณรัชนี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...