Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 3500

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

DSC 3501

DSC 3502

DSC 3505

DSC 3506

DSC 3511

DSC 3513

DSC 3514

DSC 3520

DSC 3521

DSC 3522

DSC 3532

DSC 3535

DSC 3538

DSC 3540

DSC 3544

DSC 3553

DSC 3560

DSC 3561

ภาพ/ข่าว : วิภารัตน์ ชัยชน
#pr09 วิภารัตน์

 MG 8441

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งตัวแทนเขตเลือกตั้งที่ 3 เข้ารับการอบรมแผนสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปดูแลครอบครัวและชุมชนให้เกิดความอยู่ดีกินดี

 MG 8442

 MG 8443

 MG 8444

 MG 8445

 MG 8446

 MG 8470

 MG 8474

 MG 8483

 MG 8484

 MG 8490

 MG 8502

 MG 8504

 MG 8505

 MG 8506

 MG 8509

 MG 8510

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีอายุวัฒนมงคล เนื่องในวันคลายวันเกิด พระครูปลัดกิตติพงษ์ อุตุตมกิตุติเมธี(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง) ครบรอบ 81 ปี ณ วัดทุ่งศรีเมือง

2

3

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/คุณนพ

IMG 1465

วันที่ 24 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการชุมชนปลอดโรคปลอดภัยใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ รุ่นที่2  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ณ อาคารชุมชนผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

 IMG 1466

IMG 1467

IMG 1468

IMG 1470

IMG 1471

IMG 1473

IMG 1475

IMG 1476

IMG 1483

IMG 1486

IMG 1488

IMG 1490

IMG 1494

IMG 1502

IMG 1503

IMG 1506

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร

 MG 8310

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.45 น. นางสาวสมปรารถนา่ วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมรับมอบดอกไม้จันทน์ " ดารารัตน์ " จากชาวชุมชนวัดสารพัดนึก เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความจงรักภัคดีและแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

 MG 8311

 MG 8312

 MG 8313

#pr.06พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ช่าว/ขนิษฐวดี
ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...