Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

newscms thaihealth c ejlmsuvwx147

มาออกกำลังกายให้มีแต่ "ได้" ไร้เจ็บด้วยการเรียนรู้หลัดการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การเตรียมความพร้อมของร่างกายและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายแต่ละประเภทไม่ได้เหมาะกับทุกคนและใช่ว่าทุกคนจะออกแรงได้ในแบบเดียวกัน

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงใช้เวลา 3-5 นาที รวมเวลาที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกายทั้งหมดประมาณ 15 นาที

ช่วงที่ 1 : อบอุ่นร่างกาย

เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆ เช่น การบริหารคอ ไหล่ ลำตัว สะโพก แขน ขา ข้อเท้า และเท้า โดยอาจไล่จากส่วนบนลงล่างหรือจากส่วนล่างขึ้นบน เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เตรียมพร้อมในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับการเคลื่อนไหว เช่น การเดินเร็วพร้อมกับหมุนแขนเป็นวงกลม หรือวิ่งเหยาะๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย 1-2 องศาเซลเซียส หรือให้มีเหงื่อซึม

ช่วงที่ 2 : ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

หลังจากอบอุ่นร่างกายแล้ว ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อในตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายหรือผู้ที่ร่างกายบางส่วนเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อน เช่น

- ข้อเท้า

- กล้ามเนื้อน่อง

- กล้ามเนื้อหลัง

- กล้ามเนื้อสะโพกและขาหนีบ

- กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าและหลัง

- กล้ามเนื้อหัวไหล่และอก เป็นต้น

โดยแต่ละส่วนทำซ้ำๆอย่างน้อย 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ละครั้งควรหยุดนิ่งค้างไว้ในตำแหน่งที่สิ้นสุดการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือตำแหน่งที่รู้สึกตึงและมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อย 10-30 วินาที เพื่อให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และพังผืดได้รับการยืดหรือคลายตัวออก หากทำถูกวิธีจะช่วยลดความเจ็บปวดแก่กล้ามเนื้อด้วย

ช่วงที่ 3 อบอุ่นร่างกายเฉพาะประเภทกีฬา

คือการอบอุ่นร่างกายสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละประเภท โดยการเคลื่อนไหวหรือใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกีฬานั้นๆ มาปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่ออุ่นเครื่องร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การออกกำลังกายกันเลย

สาระสุขภาพ 24 พ.ย. 60

ที่มา : หนังสือออกกำลังกายถูกวิธี โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...