Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 16490508

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียน ได้มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนดำรงรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดอบรมคุณธรรมในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม , กิจกรรมไหว้สวย กราบงาม , การฝึกสมาธิ พร้อมมีการคัดเลือกมอบรางวัลเด็กดีมีคุณธรรมประจำห้อง

S 16490509

S 16490514

S 16490516

S 16490517

S 16490520

S 16490524

S 16490534

S 16490536

S 16490538

 

สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำปี งบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำปี งบประมาณ 2564

ข่าวย้อนหลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

IMG ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564
IMG มอบชุดผจญเพลิง,ชุดPPE,หน้ากากอนามัย,เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์
1 resize ประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม2564
IMG ล้างทำความสะอาดถนนและตลาดโต้รุ่งราชบุตร
IMG พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว(วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564)
IMG ร่วมแจกจ่ายข้าวสารต้านโควิด-19 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
IMG ประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดฯทุกแห่งด้วยกรณีเหตุพิเศษ(เพิ่มเติม)
1 resize ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดตั้งสถานที่รองรับการกักตัว “คนนครอุบลไม่ทอดทิ้งกัน
1 resize ประชุมการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่เขต10
1 resize เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
IMG ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน
1 resize 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
1 resize งดจัดกิจกรรมเทียนพรรษาในทุ่งศรีเมืองประจำปี2564แต่ยังคงกิจกรรมยลเทียนพรรษาผ่านออนไลน์
1 resize นายกสิ่วส่งความห่วงใยให้พี่น้องชาวเทศบาลนครอุบลฯผู้กักตัวตามมาตรการโควิด19
1 resize พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1 resize วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1 resize

ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว

1 resize

ความเดือดร้อนของประชาชน เป็นหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ต้องดูแล และ แก้ไข

1 resize

พิธีลงนามMOUการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิธีประดับอินทรธนู และมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา

1 resize

เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด หยุดเรียนด้วยกรณีเหตุพิเศษ

1 resize

1 resize

นายกสิ่วใส่ใจทุกคำร้องของพี่น้องประชาชน

1 resize

พิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์๑๒๕ปีโรงเรียนอุบลวิทยาคม

IMG มอบเงินช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
IMG ขั้นตอนการขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลอุบลราชธานี
IMG ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีฟุตบาท เส้นจราจร
IMG มอบที่นอนปิคนิคให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี
IMG ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย แนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
IMG เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดจุดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 9 จุด ใกล้บ้าน
IMG ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ริมฟุตบาท ฉีดล้างทำความสะอาดถนน
IMG พิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ถวายดอกบัว
IMG กิจกรรม BIG Cleaning Day
IMG โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
IMG คนอุบลฯไม่ทอดทิ้งกัน” กลับบ้านดูแลทุกรายพร้อมรักษาทางไกลโดยใช้ระบบโทรศัพท์ (Telemedicine Home Ward)
 IMG เชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะห้วยม่วง
 IMG กิจกรรมกำจัดวัชพืชผักตบชวาและวัชพืช บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก
 IMG ลงพื้นที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตามใบคำร้องของประชาชน