สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

147 ถนนศรีณรงค์  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4524-6060

Fax : 0-4525-5232