1

  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ผู้บริหาร วิศวกร สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานีติดตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ท่อลอดขนาดใหญ่ ขนาด 2.10 ม. x 1.80 ม.) ที่เทศบาลนครอุบลราชธานี กำลังดำเนินการ 2 จุด คือ ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช และบริเวณสี่แยกวนารมย์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ชุมชนนาควาย (หมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1) ถนนชยางกูร และสี่แยกวนารมย์

ดาวน์โหลด... โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณโรงพยาบาลราชเวช

2

3

4

5

6

ภาพโดย Gapcup Gap