IMG 3650

  วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

IMG 3652

 

IMG 3655

IMG 3659

IMG 3661

IMG 3662

IMG 3664

IMG 3666

IMG 3669

IMG 3673

IMG 3675

IMG 3677

IMG 3679

IMG 3681

IMG 3684

IMG 3687

IMG 3692

IMG 3693

ภาพ/ข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน