1

  วันที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

2

3

4

5

6

ภาพโดย  raweewan