1

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก
1.ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1 มอบไม้เท้าสี่ขา (Walker) จำนวน 1 อัน
2.ชุมชนวัดสารพัฒนึก มอบรถเข็น จำนวน 2 คัน
ซื่งมอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 5(ดอนเจ้าปู่ทองแดง) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5(ดอนเจ้าปู่ทองแดง)

2

 

3

4

5

6

7

ภาพ/ข่าว : ธิรักษ์ , สุธีลาพร และวิภารัตน์