1 

   วันที่ 6 มีนาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

12 - 15 เมษายน 2560
สนุกสนานกับถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร(หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี)
อิ่มอร่อยกับอาหารไทย-อินโดจีน ชมการแสดงดนตรีฟื้นเมือง ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

13 เมษายน 2560 
เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง 
เวลา 09.00 น. พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม และชมขบวนแห่สงกรานต์ จากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย / ภาพ 
(ภาพประกอบปี 2558-2559)