1

  วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมแนวทางขั้นตอนการสอบNTซึ่งมีนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสอบNT ณ ห้องประชุมเล็ก รร.เทศบาล2 หนองบัว

2

3

ภาพ/ข้อมูลโดย ดร.ศศิกาญจน์ สำนักการศึกษา