1

  วันที่ 9 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณโดม โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
2

3

4

5

6

7

8

9
ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน