IMG 3834 

  วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 20.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.เทศบาล 2 หนองบัว

IMG 3835

IMG 3836

IMG 3850

IMG 3852

IMG 3854

IMG 3855

IMG 3858

IMG 3862

IMG 3864

IMG 3866

IMG 3867

IMG 3869

IMG 3870

IMG 3872

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน