1

  วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 15.39 น. นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และชุมชนวัดบ้านนาควาย ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ทำบุญนมัสการพระเจ้าใหญ่แสนล้าน งานบุญมหาชาติ ประจำปี 2560 วัดบ้านนาควาย โดยขบวนแห่กัณฑ์หลอนผ่านชุมชนวัดบ้านนาควาย เข้าวัดบ้านนาควาย แห่รอบศาลาการเปรียญ 3 รอบ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 

ข่าว/ภาพ ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน