1

  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่วางท่อระบายน้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและความคืบหน้าในการวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกวนารมย์

2

3

4

5

6

7 

ภาพโดย ชาญชัย,ชินวัตร,ลูกน้ำ