1

  วันที่ 14 มี.ค 60 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก,ไข้ปวดข้อยุงลาย,ไวรัสซิก้า)ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 แบบเข้มทุกตารางนิ้วตามแผนรณรงค์ฯครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

2

ภาพ/ข่าว หน.รัชนี อุทสิงห์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม