1

  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาล ร่วมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และเต้นแอโรบิค เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ในการนี้เทศบาลฯเชิญชวน ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

 5

6

7

8

ภาพโดย หน.พิศาล ,หน.หนิง,ชินวัตร

ข่าวโดย ขนิษฐวดี