1 

  วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา

2

3

4

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์