1 

  วันพฤหัสสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนปลอดยาเสพติด ณ บริเวณลานวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

9

10

 

11

12

13

14

15

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์