2 

  วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ในชุมชนหาดวัดใต้ เพื่อขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว

 1

3

ภาพ/ข่าว : ธิรักษ์