1

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลารากเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

2

3

4

5

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล