1

  วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรกับนักกีฬานาควายเอฟซี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทีมนักกีฬาที่จะไปร่วมการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้ามุกเทศบาลนครอุบลราชธานี
2

3

ภาพโดย ชินวัตร กองวิชาการและแผนงาน