DSC 0066 resize

      นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10  มกราคม 2558 เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

     ในการนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน จำนวน 46 หน่วยงานร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเวทีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การแสดงวงโปงลาง ซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี และหน่วยงานภาครัฐ- ภาคเอกชน โดยแต่ละซุ้มมีกิจกรรมเล่นเกมส์ให้ความรู้ ความสนุกสนาน และของรางวัลต่างๆมากมาย พร้อมบริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

     เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา 045-246060 – 2 ต่อ 129,139 หรือ www.cityub.go.th

DSC 0126 resize

DSC 0123 resize

นางสาวขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน/ข่าว  คณะกรรมการกรองข้อมูลข่าวสาร/กรองข่าว
นางภัททิยาภรณ์  ใครบุตร/รับรองข่าว  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์