เรียน  พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่าน

 
            เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความห่วงใยในทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชน  จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการร้องทุกข์ออนไลน์  จากการบริการในรูปแบบเว็บบอร์ด  เป็นการร้องทุกข์โดยตรงกับนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  (ผ่านอีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดได้มากขึ้นกว่า เดิม  โดยไม่ต้องกังวลใจว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับผู้ร้องทุกข์  เพราะผู้มีสิทธิในการเปิดอ่านมีเพียงเฉพาะนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเท่านั้น
          ดังนั้น  เพื่อให้เทศบาลมีข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา  ขอความกรุณาให้ท่านให้ข้อมูลและรายละเอียดให้มากที่สุด  โดยเฉพาะ  ชื่อ-สกุล  และหมายเลขติดต่อกลับ  ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้เดือดร้อนจริง  และจะเป็นประโยชน์ในการขอข้อมูลในการดำเนินการเพิ่มเติม  หรือ รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบได้โดยตรงผ่านที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

E-mail ร้องทุกข์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/cityubon