ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560
 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (รวมทั้งเล่ม)
สารบัญ
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559
 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 (รวมทั้งเล่ม)
สารบัญ
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558
ordinance58
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 (รวมทั้งเล่ม)
สารบัญ
- งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2558
 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557
cover-2557 
สารบัญ
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556
ordinance-2556
สารบัญ

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2555

Ordinance-2555.jpg
สารบัญ
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 25555
สารบัญ/หน่วยงาน
- งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2555
 

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554

สารบัญ
 
สารบัญ/หน่วยงาน
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2553
สารบัญ