ข่าวย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน 2558

 IMG resize   กิจกรรมลอยกระทงประทีปเทียนหอม ณ วัดมหาวนาราม
IMG resize   การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG resize   ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมศรีบูรพา รร.เทศบาลบูรพา
IMG   ซ้อมใหญ่ขบวนจักรยานกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
IMG resize   ตักบาตรข้าวเหนียวนึ่งพระกัมมัฏฐาน 109 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
IMG   ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมโครงการโรงเรียนลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ณ ทุ่งศรีเมือง
IMG   นายกเทศมนตรีฯ รับมอบธงเจ้าภาพจัดงาน "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
IMG-1   พิธีเปิดโครงการโรงเรียนลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
IMG   เทศบาลนครอุบลฯ จัดอบรมครูและผู้ช่วยแกนนำลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
IMG   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.อบ.) ครั้งที่2/59 
054   นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เหล่าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หอการค้า ชมรมต่างๆ และพสกนิกรชาวอุบลราชธานี จำนวน 60,000 คน ได้ร่วมฟ้อนรำเทิดพระเกียรติฯ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองและพื้นที่โดยรอบ
IMG   เทศบาลฯ ร่วมพิธีทอดถวายกฐิน ณ วัดปทุมมาลัย
IMG   ร่วมวางพานพุ่มในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมไพรพระยอม
IMG   ร่วมซ้อมใหญ่ฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ ชุด "ไตรอัตลักษณ์ ราษฎร์ภักดี จักรีวงศ์" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
IMG   นายกเทศมนตรีฯ มอบผ้าสไบให้ตัวแทนผู้ร่วมการฟ้อนรำ "ไตรอัตลักษณ์ ราษฎร์จักรีวงศ์ ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"
IMG   ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี
IMG   เปิดการอบรมโครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจ โรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
IMG   พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2558
IMG   เปิด "โครงการธรรมะ ร้อยใจ สายใยชุมชน" (รุ่นที่2) ณ วัดพระธาตุหนองบัว
IMG   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
IMG   กิจกรรมปั่นจักรยานประสานใจจากวันแม่ถึงวันพ่อ
IMG   พิธีเปิดอบรม "โครงการจักรยานประสานใจจากวันแม่ถึงวันพ่อ" รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
IMG   ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
IMG   พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี
IMG   เตรียมสถานที่ในการจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
IMG   ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมะ ร้อยใจ สายใยชุมชน ณ วัดมณีวนาราม
IMG   นายกเทศมนตรีฯ นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ้อมฟัอนรำถวายพ่อหลวง 16 พ.ย.58
IMG   ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายต้นคิด เจียรกุล แชมป์โลกสุนทรพจน์ภาษาจีน
IMG   แถลงข่าวการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอุบลราชธานี ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลจังหวัดอุบลราชธานี
IMG   แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ"จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ" ระหว่างวันที่ 2 - 10 พ.ย.58 ณ ศาลากลางทุกจังหวัด
IMG   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
IMG   เทศบาลฯ เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ (รายใหม่) ระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ย.2558
IMG02  

ประกาศ เรื่อง การจัดงานประเพณีออกพรรษา อุบลราชธานี ปลอดภัย สุขใจ ไร้บุหรี่ และแอลกอฮอล์