รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ประจำปี2554
 
 2554-01-30

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณนี้ให้เพื่อแสดงว่า
ร่วมสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
30 มกราคม 2554

 2554-01-19 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณนี้ให้เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตลอดปีกาณศึกษา 2553
19 มกราคม 2554
ประจำปี 2553
 
 2553-11-30 จังหวัดอุบลราชธานีและกรมพลศึกษา
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 32 ประจำปี 2553 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3
ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2553
 2553-11-10 จังหวัดอุบลราชธานี
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ได้ให้กสนับสนุนการจัดงาน งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสริยวงศ๋
(จ้าวคำผง) งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี พิธ๊ทำบุญวืบชะตาเมืองอุบลราชธานี
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2553
 2553-09-30 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัล "ระดับยอดเยี่ยม"
ตามเกณฑ์การประเมินโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาร (ระยะที่3)"
ประจำปีงบประมาณ 2553
วันที่ 30 กันยนยน 2553
 2553-08-16 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
มอบใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2
ให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อย่างดียิ่ง
16 สิงหาคม 2553
 2553-07-27 จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553
"ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ"
27 กรกฏาคม 2553
 2553-06-11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
ได้เข้าร่วม "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18"
11-12 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 2553-03-05 สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
(โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
5 มีนาคม 2553
 2553-02-25 โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2553
ประจำปี 2552
 
 2552-09-19 จังหวัดอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552
19 กันยายน 2552
 2553-08-16 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธาน
ี มอบโล่รางวัลเพื่อแสดง
เป็นผู้สนุบสนุนโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" (ระยะที่ 2)
16 กันยายน 2552
 2552-08-09 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่า
ได้ให้การสนับสนุนโครงการ "ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้าฯ"
(76 พรรษามหาราชินี) 9 สิงหาคม 2552
ประจำปี 2551
 
 2551-12-14 คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติฯ
Ubonratchathani Air Show Festival 2008
มอบใบประกาศเกียรติคุณ
สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2551
ณ สนามบิน บน.21 กองพลบินที่ 2 และทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 2551-11-28 คอนเสิร์ตทีวี3 สัญจร
ในงาน รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
 2551-11-15 จังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้
ให้ความร่วมมือและสนับสนุน การจัดงานพิธ๊บำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์(ส่วนภูมิภาค)
เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
 2551-10-30

การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 26 "สินไซเกมส์"
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตอง อายุ 16 ปี ประเภท หญิง 3 คน
21-30 ตุลาคม 2551 เทศบาลนครขอนแก่น

 2551-08-03 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย
มอบโล่เกียรติยศนี้เพื่อแสดงว่า
มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2551
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
 2551-07-12 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ได้ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค
เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2551
เมืองอุบลฯ บุญล้นล้ำ บุญธรรมบุญทาน สืบสานตำนานเทียน
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2551
 2551-06-29 อปท.เทศบาลนครอุดรธานี
มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า
ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและประกวดแข่งขันทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลอุดรธานี
 2551-03-29 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณ
ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 "ดอกบัวเกมส์"
ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2551
ประจำปี 2550
 
 2550-2  
 2550-06-15 มณฑลทหารบกที่ 22
มอบเกียรติบุตรแสดงความขอบคุณ
ให้การสนับสนุนการจัดงาน "คอนเสริตรักชาติ"
ณ ศาลาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 15 มิถุนายน 2550
 2550-09-09 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มอบโล่เกียรติยศนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550
ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
 2550-11-23 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มอบโล่
ผู้สนับสนุนการจัดงาน "ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2550"
23 พฤศจิกายน 2550
ประจำปี 2548
 
 2548-08-18 สถาบันการพลศึกษา
ขอขอบคุณ
ที่ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2548
 2548-08-23 โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
มอบโล่ไว้เป็นที่ระลึก
เนื่องในโอกาสดูางน และศึกษาภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ ของ คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 19
 2548-09-10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ให้ความอนุเคราะห์เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมไพรพยอม
ประจำปี 2547
 
 2547-06-22 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป
 2547-12-02 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
เกียรติบัตรนี้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้่อมไทย 4 ธันวาคม จังหวัดอุบลราชธษนี ปี 2547" วันที่ 2 ธันวาคม 2547
ประจำปี 2546
 
 2546-04-13 จังหวัดอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติยศ
ผู้สนับสนุนงานเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 6
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เมษายน 2546
 2546-05-14 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2546
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2545
 
 2545-02-06 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณให้
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสวนสาธารณะ มาตรฐานระดับดี
โครงการสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545
 2545-05-20 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2544
 
 2544 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ขอมอบโล่เกียรติคุณ
ได้เข้าร่วมโครงากรประกวดเทศบาลเมืองน่าอยู่ ปี 2544-2545
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ประจำปี 2543
 
 2543-10-28 กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ขอมอบไว้เพื่อเป็นเกียรติ
ที่ร่วมสร้างสรรค์นำเสนอผลงานดีเด่น ในการสัมมนาระดมความคิดเห็น
"วิถีสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่" 27-28 ตุลาคม 2543
ประจำปี 2542
 
 2542-04-22 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2541
 
 2551-06-01 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ศำนักทะเบียนดีเด่น ปรปะจปี 2541
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2540
 
 2540-06-06 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2540
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
   
   
 2500-1 คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร
ผู้มีพุทธคุณูปการต่อศาสนา ระดับรัชตเกียรติคุณ