ระบบตรวจสอบเรื่องเร้องเรียน

เลขที่ใบรับ ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ เรื่อง วันที่รับเรื่อง วันที่ดำเนินการ สถานะคำร้อง
651D274682สมชาย0918806061ไฟฟ้าดับ ซ..เลี่ยงเมือง3 หอพักมยุรี2 เชื่อมต่อกับ ซ.ชยางกูร 2104/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651D0E45B4วันทนีย์ ธารณธนบูลย์0815481836ขอถังขยะ 267/6 ถนนพรหมเทพ บ้านพัก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1004/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651D06AAC4พิมพ์พร วงษาสันต์0898460047ตัดกิ่งไม้หน้าบ้านเลขที่ 47 ถ.ศรีณรงค์04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651D054AB6คุณสมบูรณ์ เหล่าอยู่คง0817609842ท่อระบายน้ำมาลงบ้าน04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651D02A9BAนายเชิดชัย อริยะไพบูรณ์093-5566814ฝาท่อระบายน้ำแตก(ฝาท่อที่5 ตรงต้นเสาไฟฟ้า ซ.เทพอุทัย ถ.สุริยาตร์04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651CE2C179อสม.สมบัติ​ อมรสิน082-8704179แจ้งไฟส่องสว่าง​ดับในซอยเลี่ยงเมือง3 และหมู่บ้าน​8หลังดับทั้งซอย04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651CE2899Cนิพาวัน0863283085ฝาท่อปูนระบายน้ำชำรุด ปากซอย ชยางกูร21.404/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651CD14D53วรวุฒิ สิงสวัสดิ์0992912829หมาแมวจรจัด04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651CD0E447นายปรีดา บุญประสม094-4257082รื้อ ถอดถอนอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงตามสา่ยที่ชำรุด เก่า เสื่อมโสม04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651CCAD9E8นางกาญจนา ตังควัฒนา0868775481ได้รับความเดือดร้อนจากการให้อาหารนกพิราบ04/10/20232023-10-04แจ้งเรื่อง.
651BDD8E5Dดอกอ้อ ทองสรรพ์0653295645ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651BCE92BDสมรัก คุณาสิทธิ์098-5864855ไฟฟ้าดับ ซอยแจ้งสนิท5/2 ป้ายบุญมีแมนชั่น ข้างร้านส้มตำ03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651BC407D7ปิยนุช อาจหาญ0956416916ขอให้ขุดยางมะตอยออกจากท่อระบายน้ำ ซ.ชยางกูร 9 (สุดซอย)03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651BC06A88ทิพววณ โคตรนิมิตร0818788338ขอติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม บ้านเลขที่42/3 ซ.ชยางกูร1403/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651BB5BB2Cนางกาญจนวรรณ ตียาพันธ์0945291412หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด ข้างโลตัสเอ็กเพลส ถ.อุบล - ตระการ03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651B9D0AC4สุธีธิดา พรหมศรี0979218766ฝาท่อชำรุด แถวประตูกลางกรมปศุสัตว์03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651B977FBCคุณวีรพล ชินสาย0899461474ขอให้ยกระดับลูกระนาดถนนซอย ชยางกูร 28.1 ตัดกับซ.ชยางกูร 3003/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651B74ADEBนายก้องพัฒน์ แสงงาม086-2463359ขอพ่นยุง03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651B748395นายยุทธศักดิ์ สุกาวงศ์092-0430916ขอพ่นยุง03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651B740F4Fนางศิริพา จึงมั่นคง088-3490054ขอพ่นยุง03/10/20232023-10-03แจ้งเรื่อง.
651A83F5ACอภิญญา0892147018ไฟฟ้าดับซ.ชยางกูร 42 หน้าร้านจรุงรส02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A83BCBBอสมพิชัย. วรรณะ094-2619308แจ้งไฟฟ้าดับ ซ.สุขาอุปถัมท์15/1 เสาต้นที่202/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A838F24อ.ส.มกิตติพร.ถกลจิตร098-5859921กิ่งต้นมะขามติดสายไฟ ซ.ธรรมวิถี1202/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A6B92AAกลุ่มไลน์รวมใจช่างตัดต้นไม้มีขนาดใหญ่อายุมากกลัวหักทับบ้านเลขที่86ถนนสุขาอุปถัมถ์02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A6B2982อสม สุวรรณี บุญแสนแก้ว0848237087แจ้งไฟฟ้าดับหน้าหอเปิ้ลบ้านเลขที4/51 ถ.ชลประทานท่าบ่อ ซอย 302/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A6AD650อุษาปัถย์ ตั้งพรหมจรรย์086-8732500แจ้งไฟฟ้าดับค่ะหน้าบ้านเลขที่63.ช.สุขาอุปถัมภ์1 ค่ะ02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A6AACE7สุนทร สุตะภักดิ์0819673930เก็บกิ่งไม้หน้าบ้าน02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A4762D1Santi Ratanasopha0949877448ดูดโคลนลอกคลอง ซอยชยางกูร 15 กับซอยชยางกูร 1902/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A46CB93ทิพยสุคนธ์ วิลเลี่ยมส์099 4596122ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ปากซอยชยางกรู21.202/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A3BA567Paiwan Jaruset0990738329ดูดคลองระบายน้ำ บ้านเลขที่574 ถ สรรพสิทธิ์ แถวโรงเรียนเบ็ญจะมะ02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A3B8A5Dนายปิติวุต จารุเสรษฐ082-3661564ท่อระบายน้ำตัน บ้านเลขที่574-574/2 ถนนสรรพสิทธิ์02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A370D6Cอำนวย ลี่เทพ0815796879เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าถนนตรงข้ามบ้านเลขที่ 55 ซ.ชยางกูร 302/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A31C17Cร.ต.ท.จรูญ สมพงษ์0899492434ไฟฟ้าส่องสว่างดับหมู่บ้านเจริญทรัพย์2 ซ. ชยางกูร 3402/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2C772Cนายสมภาร พูลผล0900389544ขอหลอดไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ 17 ซ.พิชิตรังสรรค์ 1/802/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2BD23Bร.ต.ท.ชัยยุทธ0879335033ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลที่ 15 ซอยเลี่ยงเมือง302/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2BA022นายสมภาร พูลผล0900389544ขอให้ตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟ บ้านเลขที่17 ซ.พิชิตรังสรรค์ 1/802/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2B645Cน.ส.กอมณี ณ คำ พันธ์ขอพ่นยุง02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2B3FA0หอพักศิริพร085-4966103ขอพ่นยุง02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2B0CC1ด.ญ.ตรีทิพย์นิภา คีริต๊ะ0892814655ขอพ่นยุง02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
651A2AED07อุทัย ขัมภรัตน์093-3214909ขอพ่นยุง02/10/20232023-10-02แจ้งเรื่อง.
65168FF101นายปรีชา ประสานสอน064-0651939ท่อระบายส่งกล่ิน29/09/20232023-09-29.
65168E4504นายปรีชา ประสานสอน064-0651939รางน้ำฝนต่อเติมรุกล้ำ บ.401 ถ.อุบล-ตระการ ชุมชนหมู่บ้านริมธาร29/09/20232023-09-29.
651677AB26กนกชล0839741664ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่415 หมู่บ้านริมธาร29/09/20232023-09-29.
651675C2BAสกลรัตน์ เหลาแตว084-4986312ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ถนนธรรมวิถี 4 หน้าร้านยงสงวน29/09/20232023-09-29.
651671B362นางสมสมัย เฟื่องงาม0944712110กำจัดเถาวัลย์ วัชพืชรุกล้ำ29/09/20232023-09-29.
6516713A32คุณฤทธิเดช สุภาวงค์0849807105ซ่อมแซมถนนชำรุดหน้าหอพักไพลินแมนชั่น ซ.ธรรมวิถี 4.129/09/20232023-09-29.
65166E3BB6น.ส.นภาพร สรรพชัย0626359767ขอดคูกล้องวงจรปิด CCTV29/09/20232023-09-29.
65166D3F78นายณิตพล เกษมนฤคำ0980937878ขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV29/09/20232023-09-29.
65166C766Eน.ส.ฑิตยาพร สมจันทร์0935358173ขอดูกล้องวงจรปิด29/09/20232023-09-29.
65166BAC03น.ส.จันทร์จิรา วงศ์สุวรรณ0998815548ขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV29/09/20232023-09-29.
65166AA5E1นายธีรวัฒน์ คลำทอง0651201728ขอดูกล้อง cctv29/09/20232023-09-29.
651669D34Dส.ต.อ.จารุกิตต์ ศรไชยขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV29/09/20232023-09-29.
651669452Eนางนะฤมนต์ รัศมีเพ็ญ0627165731ขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV29/09/20232023-09-29.
65164B0C6Cกุ้ง0896267041ไฟฟ้าซ๊อต ซ.สุขาอุปถัมถ์7/1 ท้ายซอย29/09/20232023-09-29.
6516488B03นายศิริชัย เกษมทวีศักดิ์081-4709720ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าเเละทำความสะอาด29/09/20232023-09-29.
651644CCA3--ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นคูณ บ้านพักสรรพสามิต ถนนพโลรังฤทธิ์29/09/20232023-09-29.
6516432EB1นางสำลี อังคุระศรี083-6848616ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บ.142-144 ซ.ชยางกูร 229/09/20232023-09-29.
651639A9D9สุระชัย ทานนท์0819995499ไฟฟ้าดับซอยธรรมวิถี 6 ทั้งซอย และด้านทิศใต้ของวัดดับทั้งซอย29/09/20232023-09-29.
651636C6C0นายสุริยันต์ เกียรติดำรง0867688105ขอยืมเต้นท์ ใช้ในภายในวัดศรีประดู่ กางเต้นท์วันศุกร์ที่ 29 กย.29/09/20232023-09-29.
6516301557นางสาวฎรินรัตน์ สนธิรอด083-4823678ขอพ่นยุง29/09/20232023-09-29.
65162F8953ด.ช.เกียรติศักดิ์ นาตพันธ์064-3052060ขอพ่นยุง29/09/20232023-09-29.
65153A2C03นางจันเพ็ญ ลานนท์0868678804แจ้งฝาท่อระบายน้ำเสียงดังบริเวณ 4แยก ถ.พโลรังฤทธิ์ ตัด ถ.บูรพาใน28/09/20232023-09-28.
6515365346ฤกติญา ไพศาลรภัทร0646453546ขอถังขยะ28/09/20232023-09-28.
651535AA52มงคล ไทยธวัช0828601303ขอถังขยะ28/09/20232023-09-28.
65152B3E02นางสาวภาษิณี ทรัพย์อานนท์087-3750005ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 487 ถ.อุปลีสาน28/09/20232023-09-28.
6515009517นางกนกพรรัตร์ เขมะโยธิน0843917922แจ้ง​ไฟฟ้าดับ​หมู่บ้าน 8หลัง หน้า​บ้าน​เลขที่​4/8 ซ.เลี่ยงเมือง328/09/20232023-09-28.
6514FE2875อสม.อุคิด หมื่นทอง097-3432358ไฟดับหน้าบ้านเลขที่46/1 46/2 46/3 มี2เสา ซอยสุขาอุปถัมภ์ 128/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514FDDF48คุณภัฐธิดา081-2659323ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยผาแดง8 ถ.ผาแดง28/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514F194CEเปรมจิต ทาระธรรม0946349018ถนนทรุด ข้างซอยวัดกลางกับหน้าบ้านเลขที่ 1 ซ.พรหมราช 328/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514DF8801ชุมชนวัดศรีประดู่ 2ขอพ่นยุง28/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514DF5E60ชุมชนวัดศรีประดู่ 1ขอพ่นยุง28/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514DF21A9ชุมชนวัดบูรพา 2ขอพ่นยุง28/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514DEEFCAชุมชนวัดบูรพา1ขอพ่นยุง28/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6514DEBC8Cด.ญ.ณัฐนรีย์ ครองยุทธ099-1132599ขอพ่นยุง28/09/20232023-09-28แจ้งเรื่อง.
6513F0965Bบุญเขียน โสมอินทร์0810688716ขอถังขยะ27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513DFD02Eนางสมบูรณ์ สารจันทร์081-4249733ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่54/1 ถ.ราชบำรุง27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513DF1B27คุณอรุณ087-8717794ท่อระบายน้ำอุดตัน หลังวัดศรีประดู่ ถ.บูรพานอก ซ.227/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513D8BED2ณิชนิตา สดมพฤกษ์0826266225ขอถังขยะ27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513D574B8นางสาวอุมาพร เกียรติศรีอุบล0936232294ไฟฟ้าดับ ซ.พิชิตรังสรรค์5 หรือ 5.1 ร้านอาหารเรืองรอง27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513D01B74นายแสวง ผลาเลิศ0944967686กำจัดวัชพืช27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513CF663Fนันภัส0819356859ถนนชำรุด ชยางกูร10 ซอยข้างโลตัส27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513C9B4B2นางประภัศมี บุตรใส082-1122824ตัดกิ่งไม้ที่อยู่ติดเสาไฟฟ้าริมถนน ถนนพโลชัย บ้านเลขที่114-112/827/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513A62ED1นายวีระพล จันทร์เพ็ญ065-2719529ขอพ่นยุง27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513A5CE6Fชุมชนตลาด 5ขอพ่นยุง27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513A57664ชุมชนวัดพลแพนขอพ่นยุง27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513A4C12Eชุมชนวัดเลียบ3ขอพ่นยุง27/09/20232023-09-27แจ้งเรื่อง.
6513916AA8จันทนิภาไฟฟ้าดับ ช่วงปากซอยสุขาสงเคราะห์ 227/09/20232023-09-27.
65129C1394ศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัว045255044ขอความอนุเคราะ​หินคลุกมาลงบดอัด ซ.​ชยางกรู​ 23 แยก126/09/20232023-09-26.
65127BDB89ศิริรักษ์ รัตนศรี0878717445ขอถังขยะเพิ่ม26/09/20232023-09-26.
651270820Aสุธีธิดา พรหมศรี0979218766เปลี่ยนฝาตะแกรงชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 60/1 ซอยพนม 926/09/20232023-09-26.
6512667965นางบัวไข ทองภา0886786484หลอดไฟฟ้าสาธารณะดับหน้าบ้านเลขที่ 46 ซ.สุริยาตร์ 226/09/20232023-09-26.
651252F606น.ส.ธันวา ประทุมรัตน์093-6232759ขอไฟสปอร์ตไลต์ สามแยกซอยพโลชัย 9.1ท้ายซอยเกือบสุดใกล้บ้านเลขที6126/09/20232023-09-26.
6512441A2Bนายพงศกร วรบุตร088-1144425ขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลนในท่อระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์526/09/20232023-09-26.
65114C4A8Eประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม-ฝาท่อเสียงดัง ชยางกูร2 ตรงข้ามโรงแรมรีเจ้น25/09/20232023-09-25.
65113EC48Eชินนภัสน์ (ทางโทรศัพท์)0652941639ถนนชำรุดทางออกบิ๊กซียางไปถังทางเข้าโต้รุ่งอุบลสแควร์ หน้าร้านจุ๊25/09/20232023-09-25.
651133DDC9Sunthor Jiranapawiboolขอถังขยะใหม่25/09/20232023-09-25.
651132D7EESunthor Jiranapawiboolเปลี่ยนย้ายจุดทิ้งขยะใหม่25/09/20232023-09-25.
6511307A09นางเสาวลักษณ์ สินธุประสิทธิ์0821365141ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในวัดใต้ท่า25/09/20232023-09-25.
6511301651คุณนิพนธ์ อิสิิสิงห์0935965559ขอให้ตัดหญ้า/วัชพืช25/09/20232023-09-25.
65112FD903นางรัตนา รัตน์เจริญ0618420238ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 4/1 ซ.สุริยาตร์ 225/09/20232023-09-25.
651129D82Cไม่ประสงค์ออกนาม0661529625ร้องเรียนกลิ่น แก๊ส/สี25/09/20232023-09-25.
65112995D5สุนีย์ มณีทัศน์0855318344ขอดินถมขยะข้างทางบริเวณโนนบุ่ง งเป็นที่กางเต็นท์ให้กับผู้อพยพ25/09/20232023-09-25.
651115C702จันทรัตน์ ฮอลเลอร์0816814956รางน้ำรั่วตกจากบ้านเลขที่ 7ใส่บ้านเลขที่ 7/1 ซ.ราษฎร์บำรุง225/09/20232023-09-25.
6511147E4Dเนตรนภัส บุญห่อ0818785731บ้านข้างเคียงรางน้ำชำรุด น้ำรั่วไหลเข้าบ้านเลขที่ 27 ซ.ชยางกูร1225/09/20232023-09-25.
6511119F2Bประไพ พงษ์เสือ0837252740ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
6511115A5Bจิรกร เกนหิรัญ0621822052ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
65111103D4วงเดือน สว่างงาม0868673537ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
651110BAEFพจนา ศุภดล0892857638ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
6511106FBEสมบูรณ์ หิรญนวกุล0807869411ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
6511103042สุขใส คำล้าน0638315233ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
65110FEB1Dอุทิศ ฝ่ายเพ็ชร0837252740ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
65110FA1B2อธิพันธ์ ควาญช้าง0862543564ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
65110F4FDCหนูกรี ดาซาฮาระ0864140304ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
65110EFFEAน.ส..บุญเรือง สำราญสุข080-3188335ขอถังขยะ25/09/20232023-09-25.
65110EB2C5มนูญ สีตะสิทธิ์0868729679พ่นยุง25/09/20232023-09-25.
651103FB90Thanakorn Suwan0896246559ถนนชำรุดถนนอุปราชตรงตลาดน้อย ถนนยุบตัวลงครับเป็นหลุมเริ่มใหญ่25/09/20232023-09-25.
6510F8DF9BVeeranit Inon094-7954478ฝาท่อเสียงดัง ถนนชยางกรู จุดที่ถ่ายหน้าซ.ยางกรู225/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F85A3ASarawut Rukkaenton0854980891เก็บกิ่งไม้ ข้าง คนินิคกรวรรณกายภาพ แยก อุบลรักษ์25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F7CFD2สุธีธิดา พรหมศรี0979218766ถนนชำรุด แถวประตูกลางกรมปศุสัตว์25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F7633Bสุธีธิดา พรหมศรี0979218766ไฟฟ้าดับเส้นเคหะ ซอยพนม 925/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F5301Aกลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟไม่ติดหน้าบ้านเลขที่ 171 ถ.พนม 3ต้น จนถึงสามแยกบ้านเกตุศิริ25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F49958ป๋าขอด093-3996591ขอไฟสองสว่างเป็นLEDภายใน ซอย 5 ถนนพิชิตรังสรรค์ ร้านเรืองรอง25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F3F174สุภักค์ธนัน0898446064ฟุตบาทริมถนนแจ้งสนิทปากซอยแจ้งสนิท4.7 หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นหลุม25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510F22A44อสม. บุญนาง แจ้งจ้า0922908887รื้อเถาวัลย์ที่พันสายไฟ จุดหลังบ้านเลขที่ 71 ซ. แจ้งสนิท 525/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510EE0E19อุทัย ขัมภรัตน์093-3214909ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510EDAA40ด.ญ.ตรีทิพย์นิภา คีริต๊ะ0892814655ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510EB90EDหอพักศิริพร085-4966103ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510EB182Aผู้ไม่ประสงค์ออกนามฝาท่อกลางถนนดัง ถ.ชยางกูรตั้งแต่หน้ากิจตรงเป็นต้นไป25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510EAEA5Cน.ส.กอมณี ณ คำ พันธ์ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510EA4CE5น.ส.ยุภาวดี สังขรมย์098-6249133ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25แจ้งเรื่อง.
6510E92BA7น.ส.ชุติมา คชเศียร094-2346207ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25.
6510E8AB77ณัฐพัชร์ ณ อุบล086-8747006ขอพ่นยุง25/09/20232023-09-25.
650D57BE38ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนามไฟดับซอยแจ้งสนิท 12 ทะลุ แจ้งสนิท 1422/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D4ED6AEนายธำรงค์ศักดิ์ บุญจรัส0875124807กำจัดวัชพืช รุกล้ำทางสาธารณะ22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D4DD32Eนางหนูปุ่น คิมหันตา0929573062ตัดแต่งกิ่งไม้ รุกล้ำทางสาธารณะ ซ. อุบล - ตระการ 7.222/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D4B5027อสม.อังศุวีร์ จรลี0994598990แจ้งไฟขัดข้อง มุมตรงข้ามบ้านเลขที่ 30/2 ,3 สุขาอุปถัมภ์ ซ.522/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D4B1E63นางทัศพร หาคำ0812646045แจ้งไฟฟ้าดับที่ซอยสุขาอุปถัมภ์ 21 เสาที่ 6(นับจากต้นซอยค่ะ)22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D4AED6Cศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัว045255044ถนนเป็นหลุม ซ.สุขา​สงเคราะห์ เริ่มจากปากซอยถึงร้านส้มตำ22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D4807F3วรพงษ์ ไทยแฝง0888824410ฝาตะแกรงเสียงดัง ตรงข้ามโรงเรียนสอนพิเศษเคมี อ.อุ๊ ถ.สรรพสิทธิ์22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D46810Eนางสาว อุมาพร เกียรติศรีอุบ0936132294ขอเปลี่ยนหลอดไฟทางเข้าบ้านเลขที่2 ซ.พิชิตรังสรรค์522/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D39CA61พ.อ.ภาณุสิทธิ์ สายเพชร0815477385ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่17/38และ17/14 ซ.พโลชัย922/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D33B24Fสุชาญา ฤทธิ์เปี่ยม0985686359ไฟฟ้าดับหน้าห้องเช่าประเสริฐเสาไฟที่ 3 ซ.ราฏร์บำรุง 122/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D1CC0F3พ.อ.ภาณุสิทธิ์ สายเพชร0815477385ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 17/38 และ17/14 ซ.พโลชัย 9 ถ.พโลชัย22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D11B4A6ร.ต.บุญลือ ชังชั่ว0862591709ไฟฟ้าดับซอยแจ้งสนิท 12 ทั้งซอย22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D039339ศิรินภัทร์ ใหญ่ปราม0619808752แมวจรจัด22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D0326A1พ่อลูกเป็ด รูปหล่อขายของริมฟุตบาท หน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะ22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650D01CDBASarttra Keawbaimaiเก็บขยะที่ตึกเทศบาลหลังเก่า22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CFF6420นพ.จรัญ ทองทับ087-3566917ถนนเป็นหลุมใหญ่ หน้าบ้านเลขที่51 ซอยชยางกูร14 ถนนชยางกูร22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CFEBA98กัญญา จึงวิมุติพันธ์093-9635594ตัดต้นไม้ริมรั่วหน้าบ้านเลขที่24 ซอยชยางกูร4222/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF86F26นางจีรนันท์ เอี่ยมศรี098-4282998ขอพ่นยุง22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF8008Bธัญพิชา หมู่ใหม่096-8761996ขอพ่นยุง22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF7D428พสิษฐ์ อบสุข061-9298934ขอพ่นยุง22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF793C7ด.ช.เกียรติศักดิ์ นาตพันธ์064-3052060ขอพ่นยุง22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF73095ด.ญ.พิชญธิดา กุลกวงจันทร์065-7422976ขอพ่นยุง22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF44640อุทัย เยาว์ยุบล0655638936เก็บเศษดิน22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650CF33777ผิงผิง0653373971น้ำท่วมขังโรงเรียนสอนพิเศษออดีมาน ถ.สรรพสิทธิ์ ช่วงลอกท่อด้วยค่ะ22/09/20232023-09-22กำลังดำเนินการ.
650C04CC38ศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัว045-255044ฟุตบาท​ทรุดตัว​อยู่​ตรงตลาดนัด ​ลานจอดรถโรงแรมสุนีย์​ถนนชยางกูร​21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650C0423D0อ.ส.ม.ต้อย ภาระวงศ์0823772996แจ้งไฟฟ้า ซแจ้งสนิท.9/1ไม่ติดทั้ง3ต้น21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650C004F50จันทรี แก่นพุฒ0940259740ติดป้ายซอยผิดซอยบูรพาใน 5 แต่เอาป้ายซอยบูรพาใน 6 มาติด21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650C001A5Fน.ส.อมรรัตน์ พิมพกันต์0615767156หลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 282 อุบล - ตระการ21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BE66086ปกปิดชื่อ-สกุล (แจ้งทางเพจ)ร้านอาหารทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ส่งกลิ่นเหม็น21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BC7E50Dนส.กรุณา ทองคำใส และนายอำนาจ ทองคำใส061-6674177 - 062-6724494เปลี่ยนป้ายชื่อซอยด้านหน้าใหม่(ชำรุด)ซอยชุมชนวัดเลียบ ถ.ศรีณรงค์21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BC58C78นางวิภาดา คำสุข และคุณสุดาวดี089-2851783ท่อระบายน้ำตัน บ้านเลขที่ 26/2 และบ้านเลขที่30,34 ถ.ศรีณรงค์21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BC49710นางประภา วิเศษรุ่งเจริญ และ นส.ณฤดี083-1220796 - 0993616628ท่อน้ำตัน บ้านเลขที่18 และ18/14 ถนนศรีณรงค์ ชุมชนวัดเลียบ321/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BC3E935นส.กรุณา ทองคำใส และนายอำนาจ ทองคำใส061-6674177 - 062-6724494ท่อตัน ลอกท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่28 และ28/1 ถ.ศรีณรงค์21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BBD1650น.ส.พนมพร รัตโน0857684902ตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าปากซอย ซ.สุริยาตร์ 2 ถ.สุริยาตร์21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BA26C45นางวรรณา คงดี0836843516ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าบริเวณสี่แยกถ.อุบล-ตระการตัด ถ.เจริญราช21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BA225C2ด.ญ.ตรีทิพย์นิภา คีริต๊ะ0892814655ขอพ่นยุง21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BA2230Aนางวรรณา คงดี0836843516ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าภายในซอยอุบล-ตระการ 2/321/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BA1D97Bน.ส.กอมณี ณ คำ พันธ์ขอพ่นยุง21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650BA17EC1นางวรรณา คงดี083-6843516หลอดไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติดปากซอยอุบล - ตระการ 2/321/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650B9046A9นายคำผอง ศาลา084-2575860ขอพ่นยุง21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650B901C17น.ส.ปริยากร ปุระ092-3736797ขอพ่นยุง21/09/20232023-09-21กำลังดำเนินการ.
650AB67443นาย พิชัย ลีลา0896294093ทำถนนลาดยาง20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650AB49FBAนาย พิชัย ลีลา0896294093ซ่อมถนนในซอยชยางกูร 28 ตรงกลางซอย20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650AAC09D1นิตยา ทุมบาล0850160950ตัดหญ้า20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650AAB6770นิตยา ทุมบาล0850160950น้ำท่วมขังถนน ซ.เลี่ยงเมือง 7 บริเวณตรงข้ามร้านอาหารญี่ปุ่น20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650AAA4AC7นิตยา ทุมบาล0850160950ตรวจสอบและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำซ.เลี่ยงเมือง 7 ถ.เลี่ยงเมือง20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650AA8B497Fernz Chapan082-6824992ถนนเป็นหลุม เส้นชยางกรู ป้ายรถเมล์หน้าบริษัท อีซูซุตังปักอุบล20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650AA83C1CApril Zom Salarak089-6305857ข้างบ้านส่งเสียงรบกวน20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A947474ราตรี เกษตรเวทิพ0638976569ลอกคลอง ลอกท่อระบายน้ำ บ.32 ซ.ชยางกูร34 ถ.ชยางกูร20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A91A524ราตรี เกษตรเวทิพ0638976569เปลี่ยนฝาตะแกรงหน้าหอพักประเสริฐเพลส บ.32 ซ.ชยางกูร34 ถ.ชยางกูร20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A8FDE2Bนางกฤษณา อัตตะริยะ0897190383ฝาตะแกงเสียงดังบริเวณทางลงสำนักงานเจ้าท่าอุบลราชธานีสามแยกเจ้าท่20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A85B187ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวถนนทรุดตัวเป็นหลุม ถนนเลี่ยงเมือง.1อยู่​ท้ายซอย20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A742DB5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎขอพ่นยาฆ่าเชื้อ20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A73FF68ออสก้า088-1212454ขอพ่นยุง20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A73B40Eนายมิตรพร เงางาม062-2866017ขอพ่นยุง20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A735A33ด.ช.พชร สิรินทร์082-3535259ขอพ่นยุง20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A733436น.ส.ศิริลักษณ์ รักโคตร062-0636527ขอพ่นยุง20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A727059นายพุทธา อุดมศรีถนนชำรุด เป็นหลุมลึก ซ.สรรพสิทธิ์ 920/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A71FE80นายพุทธา อุดมศรีไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 72 ซ.สรรพสิทธิ์ 9 (บ้านยายหนู)20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A6E7DAEAnanya Tanprasoet0879025188ฟุตบาททางเดินเท้าชำรุดถนนชยางกูร 19 ตรงข้าม ปั้ม ปตท.ตลาดหนองบัว20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A6D5A81จันทนิภาถนนชำรุดเป็นหลุม หน้าบ้านเลขที่ 140 ซชยางกรู 1420/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A6B2D91น.ส.ปภาดา พรหมจรรย์0983466885ตัดแต่งกิ่งไม้ พาดสายไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 26/7 ซ.ภาษีเจริญ 320/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A6ACA78นายปริญญา สุริโยตระกุล0989154359ตัดแต่งกิ่งไม้ พาดสายไฟฟ้าภายใน ซ.อุบล - ตระการ 7/120/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A6A5887นางหนูปุ่น คิมหันตา0929573062ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าภายใน ซ.อุบลตระการ 720/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A69C6B1นางนวลนภา สิทธิจินดา0868726628หลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 128 ถ.สมเด็จ20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A65CE23กลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟฟ้าดับ บ้านกุดปลาข่อ ชุมชุนกุดปลาข่อ20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A643137ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวขอความอนุเคราะห์ลอกคลองใหญ่ศาลาหนองนาควาย20/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
650A62FAC2อสม.อนงค์ บัวงาม098-6234838ถนนเป็นหลุม หน้าบ้านเลขที่ 140 ชยางกูร ซ.1420/09/20232023-09-20กำลังดำเนินการ.
65095389AAวรรณกร สุปิงคลัด0922849111แจ้งเตือนเจ้าของที่ดิน ซ.ธรรมวิถี 1ถ.ธรรมวิถี19/09/20232023-09-19.
650953405Bวรรณกร สุปิงคลัด0922849111เจาะเพิ่มทางระบายน้ำหน้าบ้านเลขที่ 4/2 ซ.ธรรมวิถี 1ถ.ธรรมวิถี19/09/20232023-09-19.
65095305E2วรรณกร สุปิงคลัด0922849111ดูดทราย ลอกคลองบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/2 ซ.ธรรมวิถี 1 ถ.ธรรมวิถี19/09/20232023-09-19.
6509510515วันดีดี แสนยินดี0874076117ไฟฟ้าดับ ตลอดซอยชยางกูร419/09/20232023-09-19.
650946AEDBมลฤดี บุตรหา0896293655ถนนชำรุด บ้านเลขที่6/1 ซ.อุบล-ตระการ10 ถ.อุบล-ตระการ19/09/20232023-09-19.
6509466BE6มลฤดี บุตรหา0896293655ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่6/1 ซ.อุบล-ตระการ10 ถ.อุบล-ตระการ19/09/20232023-09-19.
650945CF25นางชุลีพร วงศ์สวัสดิ์080-4907802ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ.พนม9 หน้าปศุสัตว์จังหวัด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 2 (319/09/20232023-09-19.
65094572A6คุณจารุวรรณ อ่อมน้อย0850247571ไฟดับหน้าบ้านเลขที่ 30 จำนวน 1 ต้น ซ.ราษฎร์บำรุง 2 ถ.ราษฏร์บำรุง19/09/20232023-09-19.
650944D907อรุณ ศรีพลาย0878717794ทรายอุดตันท่อระบายน้ำถ.บูรพานอก ซ.2 ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 319/09/20232023-09-19.
6509212494นายวิชัย ถือสัตย์0878705867สุนัขเห่าหอน19/09/20232023-09-19.
6509203A56มิตรไมตรี อนุพันธางกูร0856116420ไฟฟ้าดับ ถ.พรหมราช ช่วงแยกร้านก่๋วยเตี๋ยวมิตรสัมพันธ์ ถึงวัดโรมั19/09/20232023-09-19.
65091B3996กลุ่มไลน์รวมใจช่างซ.ชวาลานอก5 ครับ ถนนยุบเป็นหลุม ขอความอนุเคราะห์19/09/20232023-09-19.
65091AEDB3สท.ตั้มแจ้งถนนเป็นหลุมหน้าบ้านเลขที่ 46 ซอยสรรพสิทธิ์ 919/09/20232023-09-19.
65091AAC80อสม. กัลยาณี094 3824732แจ้งไฟดับค่ะหน้าบ้านเลขที่ 12 และ 30/8 ชอยสุขาอุปถัมภ์1319/09/20232023-09-19.
65091A583Cอสม.ทวีศักดิ์ เดชโยธิน0945320002เถาวัลย์พันสายไฟ ซอยแจ้งสนิท4.319/09/20232023-09-19.
65091A10C7อสม สิริกร ลอยพิลา(094-2658223)แจ้งไฟดับอยู่ปากซอยชลประทานท่าบ่อ15 ต้นที่ 2 หลังเนื้อย่างหมูทอง19/09/20232023-09-19.
650919CA26ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวถนน​เป็นหลุมอยู่​หน้าร้านยาง ขาออกถนนชยางกูร ร้าน autobacs19/09/20232023-09-19.
65091926B4ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวถนน​ทรุดตัว​เป็นโพรง​ลึก​อยู่​หน้า​ราชเวชขาเข้า ถ.ชยางกูร19/09/20232023-09-19.
650916D137สมชาย จันทร์เกษ0817605021แจ้งฝาท่อระบายน้ำชำรุด หลัง สนง.ประกันสังคม ถ.จงกลนิดรณ์19/09/20232023-09-19.
650916109Aนางสาวไพรินทร์ ชุมพร0850893189แจ้งไฟฟ้าดับถนน.จงกลนิธารณ์ หน้าบ้านพักที่ดินจังหวัด19/09/20232023-09-19.
65090E430Dนางสาวสุนีย์ งามเข้ม081-6692950ไฟฟ้าดับปากซอยพนม 9 ต้นแรก19/09/20232023-09-19.
6509059F45ชินภัทร0652941939ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อถนนเส้นโต้รุ่งอุบลสแควร์บริเวณทางออกบิ๊กซี19/09/20232023-09-19.
6508095E3Bบรรหาร ล.พัฒนพงศ์0816705491ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง แถว บ.238 ถ.ชยางกูร18/09/20232023-09-18.
650808B752ธนภร ทวีวุฒิ0859294271ขอให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำถ.ศรีณรงค์ ช่วงตลาดกกยาง18/09/20232023-09-18.
6507FEAC0Fน.ส.อังคณา สังข์ทอง0817303297หลอดไฟฟ้าส่องสว่างดับต้นที่ 2 ภายใน ซ.พิชิตรังสรรค์ 1/818/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507FDE71Eนางวิไลพร แสนจริง0825860411ถนนชำรุด ภายในซอยศรีแสงทอง 2 หน้าบ้านเลขที่ 3/118/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507FDB037นางวิไลพร แสนจริง0825860411ตัดแต่งกิ่งไม้ พาดสายไฟฟ้าภายในซอยศรีแสงทอง 2 หน้าบ้านเลขที่ 3/118/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507FD27BBนายสุริยา แสงกล้า0897215412กำจัดวัชพืช รุกล้ำทางสาธารณะ18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507F88324นางนิภาวรรณ086-3283085ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ปากซอยชยางกูร21.4 ของชุมชนโปลี118/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507F58755นายสุระชัย หิริญกิตติ081-7608981ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารบ้านเลขที่27 ถ.อุปราช18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507F1DFABนายสังคม ภิญโญ0872437151น้ำเสียรั่วไหลจากห้องส้วมข้างบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507ED0D1Fยุทธชัย เอี่ยมวชิรกุล0819550691ขอถังขยะ18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507DFE898สท.ตั้ม /กลุ่มร้องทุกข์ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่23/16 ถ.พรหมราช18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507DFB2E6สท.วิจิตร ไขแสง/กลุ่มร้องทุกข์ตัดต้นไม้หน้าหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซ.ชยางกูร34 บ.104/218/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507D532CBฟ้ารุ้ง ศรีรักษา0864654335ท่อระบายน้ำอุดตัน(ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กอุบล)ถ.พโลรังฤทธิ18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507D408C7ร.ต.อ.นพรัตน์ คำเหลา0819996557ขอถังขยะ18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507D31878ไม่ประสงค์ออกนามขอเจ้าหน้าที่ปัดกวาด18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CDDC86ชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ถนนชำรุดเป็นหลุดตรงปากทางเข้าซอยชยางกูร 18 ค่ะ18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CC9FCBนายคำผอง ศาลา084-2575860ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CC5CF0ณัฐพัชร์ ณ อุบล086-8747006ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CBE35Cน.ส.ชุติมา คชเศียร094-2346207ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CBB79Aน.ส.ยุภาวดี สังขรมย์098-6249133ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CB56E5น.ส.แสงดาว สมาธิมงคล093-4857351ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CB315Dนายวิทยา สายลาด088-9639255ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507CB0317น.ส.จตุพร คำโสภา061-3465773ขอพ่นยุง18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507C676EDคุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017คลองตันน้ำคลองหน้าบ้าน39/1 ซ.สรรพสิทธิ์ 14 โทร 084960475518/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507BFE52Fประชาชน ไม่ประสงค์ลงนามซ่อมถนนเป็นหลุมลึกตรงสะพานลอยหน้าโรงเรียนอัสสัมชัน ถ.ชยางกูร18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507BF04ABเรืองตรีศุภริท ศรีประเสริฐ063-74097828น้ำท่วมเข้าบ้าน มีร่องน้ำข้างบ้านตัน บ้านเลขที่37 ถนนเจริญราษฎร์18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507BECE46สุวินัย คู่สกุลนิรันดร์0898458499ฝาท่อระบายน้ำแตก บ.5 ซ.ชวาลานอก3 ถ.ชวาลานอก18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507BE78D0สุวินัย คู่สกุลนิรันดร์0898458499ไฟฟ้าดับ บ.5 ซ.ชวาลานอก3 ถ.ชวาลานอก18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507BDB48Bเสาวคนธ์ ตังควณิชย์0854924497ตัดต้นไม้บ้านเลชที่ 63-65 ถ.พโลชัย18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6507BC6DC6นายภัทรธวัช สมคะเน0635397321ซ่อมไฟฟ้า หน้าร้านปภังกรคาเฟ่ ถ.ศรีณรงค์18/09/20232023-09-18แจ้งเรื่อง.
6504205D86กิ่งกาญจน์ สินธุโกศล0994716155ตัดต้นไม้ บ.10 ซ.ศรีแสงทอง 2 ถ.ศรีแสงทอง15/09/20232023-09-15.
65041FAE13อสม.อังศุวีร์ จรลี0994598990แจ้งไฟขัดข้อง มุมตรงข้ามบ้านเลขที่ 30/2 ,3 สุขาอุปถัมภ์ ซ.515/09/20232023-09-15.
6504167067สมเกียรติ จารุงนันท์ภัทร์0929787897ฝาท่อเสียงดัง หน้าร้านโซเล็กซ์ ตรงข้ามธนาคารยูโอบี ถ.อุปราช15/09/20232023-09-15.
6504145105จุฬาวรรณ ตั้งศิริวัฒนกุล0649495885เก็บขยะ15/09/20232023-09-15.
65041270CFChompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ซ.อุบล-ตระการ 1615/09/20232023-09-15.
6504123811ตำรวจจราจรตำรวจจราจร ประสานมาครับ ให้ช่วยทาสีเส้นแบ่งเลน ที่วงเวียนน้ำพุ15/09/20232023-09-15.
65040FF078อสม.สิริกร ลอยพิลา0942658223แจ้งไฟดับอยู่ปาก ซ.ชลประทานท่าบ่อ15 ต้นที่ 2 หลังเนื้อย่างหมูทอง15/09/20232023-09-15.
650407D769ศุภกร เกรียงธีศร0904995998,0900102711,045261071นำ้ขัง น้ำไม่ระบาย ถนนทรุดบริเวณสามแยกตรงข้ามโรงเรียนสามัคคี15/09/20232023-09-15.
65040550B9ขนิษฐ0866529200เปลี่ยนฝาตะแกรงชำรุดบริเวณหลังตลาดสดเทศบาล 515/09/20232023-09-15.
65040443A3ขนิษฐ ภูธรโยธิน0866529000ถนนทรุดหลังตลาดสดเทศบาล 5 ทรุดเป็นโพรง15/09/20232023-09-15.
6504036ED5นายพูนศักดิ์ คงคาใส082-3687899ท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนธรรมวิถี เส้นวัดหนองบัวแถวร้านกรุ๊ปคาร์แคร์15/09/20232023-09-15.
6503D94696อสม.ชมภูมามพรม0857788828ถนนชํารุดตรงทางแยกไปฝันดีแมนชั่น ซ.ชยางกรู40ตรงข้ามแยก515/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D908ADคุณดลนภัส0944694142ไฟส่องสว่างดับซอยชยางกูร21ตรงข้ามบ้านเลขที่8515/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D72D99คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ดูดน้ำออกท่อพักคลองสุดซอยสุริยาตร์ 2 ตรงข้างบ้านอาจารย์กุญฑล15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D640C1คุณคนึงนิตย์ เผ่าพงษ์เลิศศิริ0878800216เก็บขยะ (ชักโครกเก่า)15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D49107น.ส.พรทิพย์ สระแก้ว0622694909ดินไหลเข้าบ้าน บ้านเลขที่ 46/2 ถ.สมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมือง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D15E5Aน.ส.ชุติมา คชเศียร094-2346207ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D11AE1ธัญพิชา หมู่ใหม่096-8761996ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D0C892พสิษฐ์ อบสุข061-9298934ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D07372เกียรติภูมิ นาตพันธ์064-3050260ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D06486นางสาวสุนีย์ งามเข้ม081-6692950ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 16/2 ซอยพนม 9 (ซอยย่อยต้องใช้บันได)15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503D00225ด.ช.พชร สิรินทร์082-3535259ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503CFCAA5นางสาวอนุชิดา ไชยระ093-0363940ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503CF94CEน.ส.อนุชิดา ไชยระ093-0363940ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503CF5E46นายสุรสิทธื์ พิณโลหิต062-4313561ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503CF30E9ด.ช.ภัทราวุธ อาจวงษา064-0418986ขอพ่นยุง15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503CF031Aสุภาวิณี รุ่งเรืองทรัพย์0874465445ตัดกิ่งไม่พันสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ซอยชลประทานท่าบ่อ915/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503C11839คุณเบส061-9879515ตัดต้นไม้แถวนงลักษ์แมนชั่นตรงข้าม รร.เยาวเรศ ถ.พโลชัย บ.164/315/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503BD96ACนายสุชน ตั้งช์รัตน์089-578228ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านเลขที่341 ถนนสรรพสิทธิ์15/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6503BC3891นางคำพอง พินิจ0833804807คลองระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 24/1 ซ.อุปลีสาน 415/09/20232023-09-15กำลังดำเนินการ.
6502C9168Eน.ส.เต็มดวง สว่างงาม0902707306ตัดแต่งกิ่งไม้ เถาวัลย์พาดสายไฟฟ้าภายใน ซอยบูรพานอก 2/114/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C8BA97น.ส.เต็มดวง สว่างงาม0902707306ถนนชำรุดภายในซอย บูรพานอก 2/114/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C84546นางพนิดา บุญมี0911633311ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.สมเด็จ (ตรงข้ามร้านส้มตำยายหอม)14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C8000Aนางพนิดา บุญมี0911633311ถนนชำรุดถนนสมเด็จ (หน้าร้านส้มตำยายหอม)14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C56245นางสมปรารถนา081-9557517ถนนชำรุดค่ะ เป็นรูใหญ่ หน้าหอพักบ้านเลขที่1 ซ.สุขาอุปถัมภ์514/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C50A3Bนางอัจฉรา กุลราช089-6286297ตัดต้นไม้ในสวนสาธารณะ​หนองบัว​14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C3BC2Dอสม.บุญสี ศิลปศาสตร์0837446343แจ้งไฟส่องสว่างดับซ.ชยางกูร21 หน้าบ้านเลขที่32 ข้างก๋วยเตี๋ยวแซม14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C32BAFสุทธิศักดิ์(ทางโทรศัพท์)0858258630ฝาท่อขำรุด เสียงดัง สรรพสิทธิ์1414/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502C2EABEสุภักค์ธนัน บุญเกตุ0898446064กิ่งไม้พาดสายไฟปากซอยแจ้งสนิท4.7 หน้าร้านอาหารตามสั่งแจ๋วแหวว14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502BD268Aนางจันทร์จิรา ไทยแก่น083-3674947-ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำชำรุด ปากซอยข้าง หจก.อุบลซีลาย14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502B3E81Bคุณนปภัทร099-7466915ฝาตะแกรงเสียงดัง สุขาอุปถัมภ์114/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
6502AAA6BCนายชิษณุพงศ์ ทองตื้อ0853130458ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ถนนพโลรังฤทธิ์หน้าวัดพลแพน14/09/20232023-09-14กำลังดำเนินการ.
650292560Cศศิกานต์ แสงจันทร์0891453702เก็บขยะ14/09/20232023-09-14.
65028FC6A0ธัญญาพัชร จันทร์สว่างรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ เส้นถนนสมเด็จตัดไปเส้นห้วยวังนอง14/09/20232023-09-14.
650283BBCCนางยุพานันท์ เยื้องรัมย์0934492308ซ่อมไฟดับและ ติดตั้งหลอดไฟ บริเวณซอยสุริยาตร์ 614/09/20232023-09-14.
650281FB79นางอรุณ ชาเคน0853136943ถนนชำรุดเป็นหลุมตรงบริเวณหน้าบ้านเลขที่144/1และ 144 ถ.สุริยาตร์14/09/20232023-09-14.
65027C440Cคุณพ่อวัลลภ065-9348563น้ำท่วมขังบนถนน ซอยย่อยก่อนถึงซอยชยางกูร21.1 บ้านเลขที่ 86/614/09/20232023-09-14.
65026FB3BAไมตรี0823669409 0657416171จับสัตว์14/09/20232023-09-14.
650268792Fนายศิวะโมค มูลสาร095-1647430ขอพ่นยุง14/09/20232023-09-14.
650268251Fนายอภิสร พันธะนาม095-6121278ขอพ่นยุง14/09/20232023-09-14.
650267CCC6นายภูมิกมล พลอำนวย098-7306314ขอพ่นยุง14/09/20232023-09-14.
650267831Aโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎขอพ่นยุง14/09/20232023-09-14.
650266FDD6น.ส.ปริยากร ปุระ092-3736797ขอพ่นยุง14/09/20232023-09-14.
650132C474คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ไฟฟ้าดับ ซอยสุริยาตร์ 1/1 ตลอดซอย13/09/20232023-09-13.
65012DB533พิไลลักษณ์ สมนึก0885802242สุนัขจรจัด13/09/20232023-09-13.
650116BDEFไม่ประสงค์ออกนาม091 0142011น้ำท่วมขัง บ. 62 ซ.ชยางกูร 40 แยก 613/09/20232023-09-13.
65002A8C31นายมนตรี อนุพันธางกูร0837479827กลิ่นรบกวนจากคอกสุนัขของบ้านเลขที่ 212/09/20232023-09-12.
65001FB156นางคำพอง พินิจ0833804807ถนนเป็นหลุม ถ.ภาษีเจริญ ตรงข้ามร้านเสริมสวยปาล์มมี่12/09/20232023-09-12.
65001ED7C0นางเสาวลักษณ์ สินธุประสิทธิ์0821365141หลอดไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 24 ถ.พลแพน12/09/20232023-09-12.
65001CBC9Aสุรางค์ นิกรสังขพินิจ0822152829ขอให้เทศบาลสอบเขตหนองสาธารณะ (หนองแล้ง )12/09/20232023-09-12.
65000B647Aสุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์0868712436ขอถังขยะ12/09/20232023-09-12.
650004AE53นาย ศักดิ์ปภณ ภูขามคม0987949539ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เทศกิจ12/09/20232023-09-12.
650004106Bนาย ศักดิ์ปภณ ภูขามคม0987949539ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ณ วัดป่าแสนอุดม12/09/20232023-09-12.
650003E0B9นาย ศักดิ์ปภณ ภูขามคม0987949539ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด12/09/20232023-09-12.
650001E775นาย ศักดิ์ปภณ ภูขามคม0987949539ขอความอนุเคราะห์เต็นท์ 6 หลัง ติดตั้ง21กย.66 วัดป่าแสนอุดม12/09/20232023-09-12.
64FFED44E7สมศักดิ์ บัวงาม0897166873เทศบาลมาทำท่อมีเส้นลวดโผล่ออกมา บ.11 ชวาลานอก บ้านบัวงาม12/09/20232023-09-12.
64FFE6EF6Fยุทธศักดิ์ เศรษฐมาตย์รับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คขอความอนุเคราะห์ช่วยทำความสะอาด ซอยธรรมวิถี 4 แยก 212/09/20232023-09-12.
64FFE455C2คุณรุจาภา098-1873789ลบทางม้าลาย ทางเข้าตลาดบ้านดู่ (หน้าร้านขายยา)12/09/20232023-09-12.
64FFE2D24Cนาว หลังแป้น0897180078ถนนชำรุด ซอยชยางกูร 1812/09/20232023-09-12.
64FFE1D8F2โกวิทย์ มั่นคง0967241302ขออนุญาตปรับปรุงทางสาธารณะบ้านเลขที่ 390 ถ.สรรพสิทธิ์12/09/20232023-09-12.
64FFE1C98CTon Nam0936649559ฝาตะแกรงเหล็กระบายน้ำชำรุดซอยสรรพสิทธิ์ 1.312/09/20232023-09-12.
64FFE023B9จันทนิภาขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ถนนอุปลีสานตัดเทพโยธี (แยกสนามบิน)12/09/20232023-09-12.
64FFDFB7E4ชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ซ.ชยางกูร12/112/09/20232023-09-12.
64FFDFB317วิชเลิศ โมฬีชาติ0908191096ตัดกิ่งไม้หน้าบ้านเลขที่ 320 และ 318 ถ.แจ้งสนิท12/09/20232023-09-12.
64FFDE955Eคุณวสุวัส หาวัฒน์0817087011ไฟฟ้าดับ บ.10 ซ.พิชิตรังสรรค์ 6 ถ.พิชิตรังสรรค์12/09/20232023-09-12.
64FFDBB6D3กลุ่มไลน์รวมใจช่างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าบ้านเลขที่ 333 ซอย 2 หมู่บ้านเสาวลักษณ์12/09/20232023-09-12.
64FFDB7039นางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225ลอกท่อระบายน้ำ บ.11 ซ.อุบล-ตระการ11 ซอยก๋วยเตี๋ยวจอน12/09/20232023-09-12.
64FFDB0F50นางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225เปลี่ยนฝาท่อเป็นตะเเกรงเหล็ก บ้านเลขที่11 ซ.อุบล-ตระการ1112/09/20232023-09-12.
64FFD32D8Bทรงศักดิ์ กัลปดี0844751782ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในซอยข้างบ้านเลขที่54 ซอยเลี่ยงเมือง912/09/20232023-09-12.
64FFD1F8A8ขวัญทอง แถลงคำ0851056938ไฟฟ้าส่องสว่างดับ แจ้งสนิท7 ข้างเซเว่นดับ 2 ดวง12/09/20232023-09-12.
64FEE2BC3Aคุณสุนิชา095-8412904ขอพ่นยุง11/09/20232023-09-11.
64FEC57DE3กลุ่มร่วมใจช่างตัดต้นไม้ภายในวัดใต้ท่า11/09/20232023-09-11.
64FEC0B49Bนายสินาค ปัณฑวังกูร082-5295469ติดตั้งกระจกนูน บ.22 ซ.แจ้งสนิท6 ถ.แจ้งสนิท11/09/20232023-09-11.
64FEC06CAFนายสินาค ปัณฑวังกูร082-5295469ติดตั้งหลอดไฟ2หลอด บ.22 ซ.แจ้งสนิท6 ถ.แจ้งสนิท11/09/20232023-09-11.
64FEB51F2Dน.ส.สุมนา คำโสภา0619309855หลอดไฟฟ้าส่องสว่างดับ ถ.พโลรังฤทธิ์ หน้าวัดบูรพา11/09/20232023-09-11.
64FEB096B7นายธวัชชัย พันธ์ลี0612764478ฝาตะแกรงเสียงดังมาก ถนนสรรพสิทธิ์11/09/20232023-09-11.
64FEAB7D8Fนายนิติรัตน์ คูณแก้ว0837657222ไฟฟ้ารั่ว ในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง11/09/20232023-09-11.
64FEAB1F73นายนิติรัตน์ คูณแก้ว0837657222ไฟฟ้าดับไฟสนามบาสที่ทุ่งศรีเมือง ไม่ติด 2 วัน11/09/20232023-09-11.
64FEAB1F02ชินนภัสน์ (ทางโทรศัพท์)0652941639ซ่อมถนนชำรุดทางเข้าบิ๊กซี มุมหน้าร้านแม็กโดนัล และถ.นิกรธานี11/09/20232023-09-11.
64FE8F9804มนัชนก เกาสายะพันธุ์0628269924ซ่อมถนนชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลที่ 125 ถ.เขื่อนธานี11/09/20232023-09-11.
64FE87AD64อสม.ดวงจันทร์ เงินงอก0875231837ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนธรรมวิถีตรงหน้าร้านยงสงวน ธรรมวิถี411/09/20232023-09-11.
64FE86EAD8อสม.ดวงจันทร์ เงินงอก0875231837ไฟส่องสว่างดับ ธรรมวิถี4แยก2 เสาต้นที่2ดับมุมเลี้ยวบ้านถิ่นขาม11/09/20232023-09-11.
64FE7A524Eนางสุมาลี ทองปทุม0839650596ถนนชำรุด ภายใน ซ.พิชิตรังสรรค์ 611/09/20232023-09-11.
64FE7A5090ไม่ประสงค์ออกนาม0844764847ฝาท่อชำรุดบ้านเลขที่ 37 ซ.ชยางกูร2211/09/20232023-09-11.
64FE77C491น.ส.วศินี ปวงจักร์ทา088-1300300ขอพ่นยุง11/09/20232023-09-11.
64FE777DCBด.ญ.กันต์กมล แก้วฉวี094-9829706ขอพ่นยุง11/09/20232023-09-11.
64FE770832น.ส.แสงดาว สมาธิมงคล093-4857351ขอพ่นยุง11/09/20232023-09-11.
64FE76901Aนายวิทยา สายลาด088-9639255ขอพ่นยุง11/09/20232023-09-11.
64FE76469Aน.ส.จตุพร คำโสภา061-3465773ขอพ่นยุง11/09/20232023-09-11.
64FAE063DEอรุณี จงรักษ์ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แถวกาแฟอเมซอน(ถนนเส้นรร.เบญฯ)08/09/20232023-09-08.
64FAD6F6D7กลุ่มร้องทุกข์ซ่อมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างถนนยุทธภัณฑ์ ตั้งแต่ร้านชัยวิตร-เภสัช08/09/20232023-09-08.
64FACF864Fคุณพ่อวัลลภน้ำท่วมขังทางเข้าบ้าน บ้านเลขที่ 86/8,102 ซ.ชยางกูร2108/09/20232023-09-08.
64FAC91665น.ส.จตุพร คำโสภา061-3465773ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC8CC29นายสุรสิทธื์ พิณโลหิต062-4313561ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC8427Dน.ส.อนุชิดา ไชยระ093-0363940ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC7FC05น.ส.อนุชิดา ไชยระ093-0363940ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC7B59Aนายวิทยา สายลาด088-9639255ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC787F4ด.ช.พชร สิรินทร์082-3535259ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC7557Cนายอดิศักดิิ์ ยงยืน0942941165ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC6FF2Aนายธวัช ทัศศรี082-8759832ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC6D8BAด.ญ.สุภาพร ลี้ไพ094-6983403ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC6AD32นางสาวแสงดาว สมาธิมงคล093-4857351ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC65FDBนางสาวแสงดาว สมาธิมงคล093-4857351ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAC5F292ด.ช.ภัทราวุธ อาจวงษา064-0418986ขอพ่นยุง08/09/20232023-09-08.
64FAA0ABCBคุณพรหมจักรี0843024402ขอเทศบาลตัดต้นไม้หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมทางหน้าวัดหนองบัว08/09/20232023-09-08.
64FA9AFFD0นางสุภาณี บุพศิริ0840904664ขอไฟส่องสว่างเป็นLED ในซอยชยางกูร 9 เพื่ิอเพิ่มความสว่าง08/09/20232023-09-08.
64FA97185Aวรรณภา แก้วกาญจน์0933430448ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 28 ซ.สรรพสิทธิ์ 10 ชุมชนเทคนิค 208/09/20232023-09-08.
64FA96A4AAอานุภาพ พันธนาม(แจ้งทางเพจ)ตัดกิ่งไม้ยื่นออกมาในที่สาธารณะ ซ.ชยางกูร 10 และซ.ชยางกูร1808/09/20232023-09-08.
64FA94E52Fอานุภาพ พันธนาม(แจ้งทางเพจ)ขอใหเทศกิจลงตรวจสอบ08/09/20232023-09-08.
64FA90EDC4สำเภา พละบุตรถนนคอนกรีตชำรุดตรงข้ามทางเข้าประตูวัดหนองบัวทิศตะวันตก08/09/20232023-09-08.
64FA829280อสม.อังศุวีร์0994598990ตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้าสายสื่อสารตรงข้ามเลขที่30/2,3สุขาอุปถัม508/09/20232023-09-08.
64F98914B5นางนวลนิตย์ สวัสดิ์มงคล0942797668หลอดไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 75/9 ถ.สมเด็จ07/09/20232023-09-07.
64F982D491ไม่ประสงค์ออกนาม-ไฟฟ้าดับซ.อุบล-ตระการ 4 หน้าบ้านเลขที่ 75/907/09/20232023-09-07.
64F97E0E2Bณราวรรษ ชินแน0636655915ไฟฟ้าดับทั้งซอยแถบล่างริมมูลมุมร้านขายยาชัยวิทย์07/09/20232023-09-07.
64F97DC808More Ningไฟฟ้าดับสวนสาธารณะห้วยม่วง07/09/20232023-09-07.
64F97CEEC5ธิดารััตน์0619563530ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 350/2 ถ.บูรพาใน จำนวน 1 ต้น07/09/20232023-09-07.
64F96BCA92คุณสมบูรณ์ เหล่าอยู่คง0817609842ข้างบ้านระบายน้ำเสียลงในที่ดินติดบ้านเลขที่44/1 ถ.ศรีณรงค์07/09/20232023-09-07.
64F964E21Aศิริพร สมพอง0803574245ติดตั้งเต็นท์ ที่ 119 ถ.เทพโยธี ร้านอยู่ข้างยูบาร์อุบล07/09/20232023-09-07.
64F954AA50คุณอนงค์ หาญสีนาด0820181659ไฟดับหลังร้านอาหารริมมูล (ท้่้งซอย) บ.16 ซ.พรหมเทพ1 ถ.พรหมเทพ07/09/20232023-09-07.
64F953EDF4ไม่ประสงค์ออกนามสังกะสีหลุดล้ำมาถนน บ้านเลขที่ 127 ถ.แจ้งสนิท ซอยบ่อนไก่07/09/20232023-09-07.
64F952A43Fไม่ประสงค์ออกนาม0981025205ฝาท่อชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 8/10 ถ.โพธิ์ทอง07/09/20232023-09-07.
64F9524177สมบัติ0840615458ไฟดับ บ.12 ถ.ยุทธภัณฑ์ ชุมชนวัดหลวง07/09/20232023-09-07.
64F951BC09ทิพววณ โคตรนิมิตร0818788338ไฟฟ้าดับ บ.42/3 ซ.ชยางกูร1407/09/20232023-09-07.
64F9502B96คุณปนัดดา089-6241666ไฟดับ ซอยบูรพานอก2 ดับทั้งซอยเลย07/09/20232023-09-07.
64F95024F0ประนอม เหลากลม0815486194ขอถังขยะ07/09/20232023-09-07.
64F94F22AFน.ส.พรทิพย์ สระแก้ว0622694909ทำกำแพงกั้นดิน07/09/20232023-09-07.
64F94ED8A9ไกรสิทธิ์ บุญเฉลียว0902851183ไฟฟ้าดับแยกหลังวัดศรีประดู่ ถ.สุริยาตร์ ถึงซอยสุริยาตร์ 1/107/09/20232023-09-07.
64F944B421ไม่ออกนาม-ซ่อมหลังคารั่ว หน้าห้องสนง.สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลฯ07/09/20232023-09-07.
64F83E6F05คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ดูดคลองบ่อพักน้ำ ตรงซอยสุริยาตร์ 206/09/20232023-09-06.
64F837A373นางศยามล รากเงิน0874507562ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 38 ถ.สรรพสิทธิ์06/09/20232023-09-06.
64F833EFD5วันชาติ ราชชาลีไฟฟ้าดับดับเริ่มตั้งแต่ 14/6 ถ.สุริยาตร์ ประมาณ 3-4 ต้น06/09/20232023-09-06.
64F829AE92น.ส.เย็นนภา ยิ่งประเสริฐชัย085-1048037ฟุตบาทชำรุด หน้าบ้านเลขที่778 ถนนชยางกูร06/09/20232023-09-06.
64F8260F56นัฐกาญจน์ แก้วจันดี094 524 6435เสียงรบกวนจากสุนัข06/09/20232023-09-06.
64F8225F85นางรำเพียร มนมินท์0917085937-ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาถนนและพาดสายไฟ ภายในซอยบูรพานอก 206/09/20232023-09-06.
64F8215475นางสมสมัย พรมมาโฮม0810656069ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่42 ซอยราษฎร์บำรุง 206/09/20232023-09-06.
64F8204D0Cนายวีระศักดิ์ ทรายงาม0643474265ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับแยก รพ.อุบลรักษ์ ถึงสวนสาธารณะ บูรพานอก06/09/20232023-09-06.
64F81FB001นางมยุรี อุปวรรณ0813902078แจ้งเรื่องกำจัดสุนัขจรจัด06/09/20232023-09-06.
64F81F62CFคุณอรวรรณ081-7603114ตัดต้นไม้ ถนนอุบลตระการ บ้านเลขที่293/1 (หลังธงชัยขายของเก่า)06/09/20232023-09-06.
64F80423AAนายอดิศักดิ์ สาเมฆ095-2367850ฝาท่อระบายน้ำทรุด บ. 48/4 ซ.สรรพสิทธิ์5.106/09/20232023-09-06.
64F8035D04นายบุญเชื้อ โคตรสมบัติ0876519668ไฟฟ้าดับ ติดบ้านเลขที่ 66-68 ใกล้ลองเดอนัวร์ ถ.จงกลนิธารณ์06/09/20232023-09-06.
64F801DC8Dนางสาวอนุชิดา ไชยระ093-0363940ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F80177B3ด.ช.พชร สิรินทร์082-3535259ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F8013343นายวิทยา สายลาด088-9639255ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F800FCBCน.ส.อนุชิดา ไชยระ093-0363940ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F800B3EBนางสาวปวรินทร์ โพธิ์ภักดี084-1485305ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F80074B5ภาวินี พินโลหิต062-4313361ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F8002A48นันทกานต์ ศรีดาจันทร์082-5695390ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F7FFD939หอพักอารยาขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F7FFABE6ชัยวัฒน์ พิญญพงษ์080-0253746ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F7FF6F2Cชนาธิป วงศ์ธรรม085-0253746ขอพ่นยุง06/09/20232023-09-06.
64F7FF0279Niñgñiñg Näpät0838799629ไฟฟ้าส่องสว่างดับถ.เจริญราษฎร์ ซ.เจริญราษฎร์206/09/20232023-09-06.
64F7FCFE28นายปรีชา สันเทียะ0876517411ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่92 (ส้มตำอารีย์) ถ.สมเด็จ06/09/20232023-09-06.
64F7F28E64เรืองเกียติ โหตระไวศยะ0992858855ตัดต้นไม้ยื่นมาถนนสาธารณะ ถ.เส้นหน้าวัดหนองบัวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ06/09/20232023-09-06.
64F7F25975คุณ กิตติภพ บัวงาม080-1494576ไฟฟ้าดับ สาริน9 สุขาสงเคราะห์1106/09/20232023-09-06.
64F7EB22DBนายวันชาติ ราชชาลี0872475442ไฟส่องสว่างดับ ซ.สุริยาตร์2 ดับทั้งซอย06/09/20232023-09-06.
64F6E89451ประภาพิศ กอบแสง061-9614256ตัดต้นไม้พาดสายไฟ ถ.พิชิตรังสรรค์ หน้าร้านบ้านเพลินพิศ05/09/20232023-09-05.
64F6DCD9CDคุณปิยะฉัตร สร้อยสาร0850274065ร้องเรียนการเก็บขยะ05/09/20232023-09-05.
64F6D7DB62นายชัชวาล สุทธาคง092-0439160ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงอาคารมิกซ์คลับ05/09/20232023-09-05.
64F6D5C96Eนายสุกรี คำหลอม0833661919ไฟฟ้าดับ เสาในซอยสุริยาตร์16 หน้าบ้านเลขที่ 3005/09/20232023-09-05.
64F6CF753AChompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ซ.อุบล-ตระการ 1605/09/20232023-09-05.
64F6CBBB9FTippawan Teeutit0899497989ตรวจสอบป้ายร้านหมูกะทะ ติดตั้งป้ายต่ำมาก หลังวิทยาลัยสารพัดช่าง05/09/20232023-09-05.
64F6C9E2E6นางเบย บัวเขียว (แจ้งทางโทรศัพท์)0851051632ไฟฟ้าดับ ซอยสุริยาตร์ 2 ทั้งซอย05/09/20232023-09-05.
64F6C81B38นายสุนทร ใจกล้า080-0858911ตตัดต้นไม่ บริเวณถนนชยางกูร42 ตรงข้ามเซเว่น(7-11)05/09/20232023-09-05.
64F6C45789นางบังอร095-4353619ตัดต้นไม้(ต้นมะขาม) ซอยแจ้งสนิท2 ชลประทานที่705/09/20232023-09-05.
64F6C3D8D9นางบังอร095-4353619ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 122 ถนนชวาลาใน แถวสากลแอร์05/09/20232023-09-05.
64F6B69999เต็มดวง สว่างงาม0902707306ขุดร่องน้ำ05/09/20232023-09-05.
64F6AD4747นางรุ่งนภา แสนโท083-9652245ฝาท่อเสียงดัง รบกวนคนป่วยสูงอายุ ในชุมชน หน้าบ้าน 18 ถ.สรรพสิทธิ05/09/20232023-09-05.
64F6ACD10Aยุพินิจ ฮิคส์0966617927ร้องเรียนบ้านฝั่งตรงกันข้าม05/09/20232023-09-05.
64F6A9CD58นายสุริยา แสงกล้า0897215412ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 38 ซ.สุริยาตร์ 205/09/20232023-09-05.
64F6A97F36นางสาว พนมพร รัตโน0857684902กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ05/09/20232023-09-05.
64F69F5ED9สุภักค์ธนัน บุญเกตุ0898446064ตัดต้นไม้ปากซอยแจ้งสนิท4.7 ต้นคูณบนฟุตบาท05/09/20232023-09-05.
64F69F121Bสุภักค์ธนัน บุญเกตุ0898446064ถนนลาดยางชำรุดเป็นหลุมลึก ปากซอยแจ้งสนิท4.705/09/20232023-09-05.
64F69C9049สุนิดา มณีบุศ0956037695ตัดกิ่งไม้ยื่นออกริมถนน บ้านเลขที่11 ซอยแจ้งสนิท605/09/20232023-09-05.
64F6943BD4ด.ญ.ธนัญญา อินพานิชพ่นยาฆ่าเชื้อ05/09/20232023-09-05.
64F693CE85ด.ช.ภัทราวุธ อาจวงษา064-0418986ขอพ่นยุง05/09/20232023-09-05.
64F69371CBนายวราเทพ ฤทธิ์สุข-ขอพ่นยุง05/09/20232023-09-05.
64F68F62B4อานนท์0949088362ตัดต้นไม้พาดสายไฟ ถ.อุปลีสาน ซอยผัดไทยอ่างทอง ตรงข้ามณฉัตรคลินิค05/09/20232023-09-05.
64F68D80E0Chompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คซ่อมถนนทรุด สามแยกถนนอุปลีสาน ตัด ถนนสมเด็จ05/09/20232023-09-05.
64F688593Aนายไกรสิงห์ แสวงสุข0933218972ติดตั้งป้ายบอกทาง 4 แยก ถนนบูรพาในตัดถนนเจริญราษฏร์05/09/20232023-09-05.
64F686CDEDนางฉวีวรรณ สังข์ไชย0945259949ขอปรับเวลาเปิดไฟฟ้าส่องสว่าง สวนสาธารณะ บูรพานอก05/09/20232023-09-05.
64F5A1A133นายสุจิตร์ สังวรวิตร์081323684ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-05.
64F59AC493นางสาว อุมาพร เกียรติศรีอุบ0936132294เก็บกิ่งไม้04/09/20232023-09-04.
64F597C4DFนางสาว อุมาพร เกียรติศรีอุบ0936132294ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่2 ซ.พิชิตรังสรรค์504/09/20232023-09-04.
64F596FBDBจรินรัตน์ ลองทอง0831776735ขอถังขยะ04/09/20232023-09-04.
64F5967A87อรพิน หอมละเอียด0899453015ขอถังขยะ04/09/20232023-09-04.
64F595FC1Aอรพิน หอมละเอียด0899453015เก็บขยะ04/09/20232023-09-04.
64F5862B94คุณมุก066-0107150ตัดต้นไม้พาดสายไฟ บ้านเลขที่40,42 ถ.พิชิตรังสรรค์04/09/20232023-09-04.
64F585945BPor-parn J. Wannapucha0613291991ไฟฟ้าส่องสว่างดับซอยอุบล-ตระการ1104/09/20232023-09-04.
64F5792C84นายวาทศิลป์ บุญปรุง089-9476359ถนนแตก-ทรุดตัวในซอยพิชิตรังสรรค์504/09/20232023-09-04.
64F560C18Bนายภูมิกมล พลอำนวย098-7306314ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F5606933น.ส.ตระการตา ตียนาพันธ์0800730554ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F5600B54ด.ญ.กันต์กมล แก้วฉวี094-9829706ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55FE634น.ส.วศินี ปวงจักร์ทา088-1300300อพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55FBC95ด.ช.อภิวัฒน์ พลชัย065-0853646ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55F987Aน.ส.กนกวรรณ พูลเสมอ085-4121847ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55F751Eด.ญ.ณัฐนรีย์ ครองยุทธ099-1132599ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55F4E3Eน.ส.ศุภกานต์ กล่อมไธสง095-6015705ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55ED54Eนายอดิศักดิ์ ยงยืน094-2941165ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F55EA382นายภูมิกมล พลอำนวย098-7306314ขอพ่นยุง04/09/20232023-09-04.
64F556466Dศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงบอพักชำรุด ซอยชยางกูร22 ติดรั้วบ้านกำแพงใหญ่04/09/20232023-09-04.
64F555D899ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ซอยธรรมวิถี4.2ฝาบ่อพักชำรุด ติดบ้านพักอาทิเวช (ซอยตัน)1ฝา04/09/20232023-09-04.
64F5556EDBศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนทรุดตัวเป็นโพรงกลางถนนสุดซอยสุขาสงเคราะห์104/09/20232023-09-04.
64F5533D59แอนนา คำพิภาค0841231587ลอกท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 44 ถ.ศรีณรงค์04/09/20232023-09-04.
64F5487918นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ไฟฟ้าเสาเทศบาลดับตลอดสาย บ.53-75 พโลชัย 9.104/09/20232023-09-04.
64F546F126ณรดา0896266641ไฟฟ้าดับซอยหลัง sk (ซอยตรงข้ามหน้าราชภัฎฯ)ดับทั้งซอย04/09/20232023-09-04.
64F5466CD0คุณนิภา อุทธามาตร์063-3622131ตัดกิ่งไม้หน้า่บ้านเลขที่ 608 ถ.พิชิตรังสรรค์04/09/20232023-09-04.
64F54579F3เกศินี พิเคราะห์กิจ0868693879ขอถังขยะ04/09/20232023-09-04.
64F543DA41อุทัยรัตน์ สกุลพงษ์065769034ไฟฟ้าดับอยู่หน้าซอยตันทางเข้าบัานเลขที่38 ถ.สุรพล04/09/20232023-09-04.
64F54337B2สมจิตร์ ดีสม0866497256ไฟฟด้บหน้าบ้านเลขที่38 ถ.พโลขัยหน้าร้านก๋วยจั๊บเนือง04/09/20232023-09-04.
64F53AA09BChompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คเหตุรำคาญเสียงดังจากรถแต่ง ถนนเลียบแม่น้ำมูลหลังวัดสุปัฎ04/09/20232023-09-04.
64F5399F79จันทนิภาถนนเป็นหลุมปากซอยชยางกรู 1804/09/20232023-09-04.
64F1912EA1สุพรรณี สาริบุตร0637492356ขอไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าบ้านเลขที่1,4 ซ.ราษฎร์บำรุง5 ถ.ราษฎร์บำรุง01/09/20232023-09-01.
64F18A5149มล0800039434ไฟฟ้าดับแจ้งสนิท ซ.2 ต้นที่1,2,301/09/20232023-09-01.
64F1883B5Eนายณัฐพล พรจันทร์086-3416891​การเก็บขยะแล้วบีบน้ำขยะ เส้นถ.สุขาอุปถัมภ์ ตรงข้ามบิกซีมินิ ซ.บ่01/09/20232023-09-01.
64F18422B1จันทนิภา กำลังงามขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ซอยสุขาสงเคราะห์1ตัดซอยชยางกูร2201/09/20232023-09-01.
64F183272DChompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊ค-ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดซอยสุขาอุปถัมภ์ 101/09/20232023-09-01.
64F163E785นางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา ซ.เเจ้งสนิท 2 บ้านเลขที่ 2,4,9/1,6801/09/20232023-09-01.
64F15F0FBFศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต 2 อยู่วงศ์ธรรม045-255044ขอติดกระจกส่องทาง สี่เเยกชยางกูร12 มุม ร้านซักผ้า otteri01/09/20232023-09-01.
64F15E8FDCนางวรุณรัตน์ หมั่นวงศ์081-7181105ตู้ไฟสาธารณะไหม้ หน้าบ้านเลขที่375-377 ถ.อุปลีสาน ติดกับโตโยต้า01/09/20232023-09-01.
64F1568942สุจิตต์สั่งวรวิตร์0633436023ลอกรางระบายน้ำ ซ.เทพโยธี6 ถ.เทพโยธี01/09/20232023-09-01.
64F155AF68สุภานี ยิ่งเกียรตินน0894246996ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 7 ซ.แจ้งสนิท10 ถ.แจ้งสนิท01/09/20232023-09-01.
64F152150Aนางอัมพร วรรณพิินิจ083-9654691ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 28 ซ.ชยางกูร 1201/09/20232023-09-01.
64F14E30C1ญาณวรรณ์ โพธิ์อ่อน0865829987ซ่อมหลุมหน้าซอยชวาลานอก3 ถนนยุบหน้าปากซอยชวาลานอก301/09/20232023-09-01.
64F14D3CC0นางสาวพิมพ์ลภัส เกศศิริมงคล087-9665492ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา ถนนเเจ้งสนิท2 ข้างหน้าหอพักหญิงดวงเนตร01/09/20232023-09-01.
64F1465B58โรงเรียนอาเวมารีอาขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F14625D4โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กขอพ่นยาฆ่าเชื้อ01/09/20232023-09-01.
64F145F157นายอดิศักดิ์ ยงยืน094-2941165ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F1458A4Eนายธวัช ทัศศรี082-8759832ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F143E625ด.ญ.สุภาพร ลี้ไพ094-6983403ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F143B965ด.ช.อภิสิทธิิ์ วรรรเพ็ง095-1011198ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F14395D9น.ส.สุวภัทร ด่านพัฒนะสวัสดิ์087-3778797ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F1433A77ด.ช.ศิรากร ชัยหวังกูล081-7899530ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F143155Fด.ช.ภานุพงศ์ ทองชุม089-8781120ขอพ่นยุง01/09/20232023-09-01.
64F05B6C97Siriprapa Jongkonnithanฝาปิดไม่สนิทหน้าร้านสุกี้อาม่า ถ.อุปราช ส่งเสียงดัง31/08/20232023-08-31.
64F0421015ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม093-3564896ร้องเรียนเหตุรำคาญเรื่องเสียงรบกวน31/08/20232023-08-31.
64F03E6710ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม0849102155เก็บเศษไม้ เศษขยะ หน้าร้านตี๋ห่าว ชาบู31/08/20232023-08-31.
64F0373C12นายธนน์ดา วารภักดี081-3601408ซ่อมทางเท้าหน้าอาคาร(เกียรติสุรินนท์) ถนนชยางกูร31/08/20232023-08-31.
64F0365262นางสาว ฉวีวรรณ ปัณฑวังกูร081-8776992ไฟฟ้าดับ แถวบ้านเลขที่1/5 ซอย.แจ้งสนิท 631/08/20232023-08-31.
64F00F034Eสุริยา มหาศักดิ์ณรงค์0815481089,0833714117ตัดกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟ บ้านเลขที่ 17 ซ.อุบล-ตระการ ถ.อุบล-ตระการ31/08/20232023-08-31.
64F00972A5นางธนัชศิกานต์ คณานิธิโภคิน094-924-2269ท่อระบายน้ำอุดตัน อภิรดีคลินิก อุบล ซ.ชยางกูร4031/08/20232023-08-31.
64F00263B9ด.ญ.ภูริชญา สิรินทร์082-3535259ขอพ่นยุง31/08/20232023-08-31.
64F001D8CAโรงเรียน ท.3 สามัคคีขอพ่นยุง31/08/20232023-08-31.
64F0018587ด.ญ.กันต์กมล แก้วฉวี094-9829706ขอพ่นยุง31/08/20232023-08-31.
64F000E13Cด.ช.ณัชฐวี ทวีธง095-6572526ขอพ่นยุง31/08/20232023-08-31.
64F00049EEน.ส.วศินี ปวงจักร์ทา088-1300300ขอพ่นยุง31/08/20232023-08-31.
64EF05C0D0ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ทางเท้าตัวหนอนชำรุดหน้าบ้านเลขที่233-235ถนนแจ้งสนิท30/08/20232023-08-30.
64EF024E46นางวรรณี ยิ่งยืน081-1201212ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่39/1 ซ.สรรพสิทธิ์14 ถ.สรรพสิทธิ์30/08/20232023-08-30.
64EEF95D6Fจันทนิภาถนนเป็นหลุม ปากทางเข้ากองบิน21 ฝั่งทางถนนสุขาสงเคราะห์30/08/20232023-08-30.
64EEF7642Fประดิษฐ์ รักษาไฟฟ้าดับในสวนสาธารณะหนองบัว30/08/20232023-08-30.
64EEE8AD9Cนายอดิศักดิ์ สาเมฆ095-2367850ตัดต้นไม้บดบังไฟส่องสว่าง 48/4 ซ.สรรพสิทธิ์5.130/08/20232023-08-30.
64EEE7C6EAนายธวัชชัย ใจชอบ086-2532729ตัดกิ่งไม้สูงปกคลุมมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่52/4 ซ.เขื่อนธานี330/08/20232023-08-30.
64EEE67ACDนายธีระเดช นามวงศ์ษา094-5246865ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 2 หลอด บ้านเลขที่263 ถ.อุบล-ตระการ30/08/20232023-08-30.
64EEE632D8นายไพจิตร ทองถม0936670411ไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่2 ถนนพรหมราช ดับได้2วันแล้ว ทางลงหาดวัดใต้30/08/20232023-08-30.
64EEE55D7Bงามลักษณ์ ชอบเสียง0626457732ขอถังขยะ30/08/20232023-08-30.
64EEE40F8Cิอริณ0944107817ฟุตบาทชำรุด หน้าร้านก๋วยจั๊บราตรี แยกเรือนจำถ.พโลชัย30/08/20232023-08-30.
64EEE3A057รจนา ก่อบุญ0830550307ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย หน้าบ้านเลขที่ 50 ซ.ชยางกูร3430/08/20232023-08-30.
64EEE0E23Fวัชราภรณ์ บุญชิต0910219017ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย ห้ามทิ้งขยะบริเวณ ซอยสุริยาตร์ 2/130/08/20232023-08-30.
64EEE083EDนางเบย บัวเขียว0851051632ขอติดตั้งหลอดไฟสว่างตรงหน้าบ้าน 40/1 ซ.สุริยาตร์ 230/08/20232023-08-30.
64EEC12D0Aนาย สมชาย ภักดี088-6038815ขอถังขยะ30/08/20232023-08-30.
64EEB7299Aคุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017 ติดต่อเบอร์0897168225เปลี่ยนฝาปูนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ตรงซอยอุบล-ตระการ 1130/08/20232023-08-30.
64EEB0F793ไกรสิทธิ์ บุญเฉลียว0902851183ซ่อมถนนในซอยซ.สุริยาตร์1/130/08/20232023-08-30.
64EEB0AE49ไกรสิทธิ์ บุญเฉลียว0902851183ซ่อมไฟฟ้า ซ.สุริยาตร์1/130/08/20232023-08-30.
64EEAFF6B2นางสาววัชราภรณ์ บุญชิต0910219017ตัดเถาวัลย์ที่ขึ้นพันสายไฟ ตรงปากทางเข้า ซ.สุริยาตร์ 1/130/08/20232023-08-30.
64EEAC0917น.ส.พรทิพย์ สระแก้ว0622694909ปรับถนนทางเข้าบ้านเลขที่ 46/2 ถ.สมเด็จ30/08/20232023-08-30.
64EEAB92E3น.ส.พรทิพย์ สระแก้ว0622694909ขอหลอดไฟเพิ่ม ตรงหน้าบ้านเลขที่ 46/2 ถ.สมเด็จ30/08/20232023-08-30.
64EEA6C12Aนางสาวปวรินทร์ โพธิ์ภักดี084-1485305ขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA659C0หออารยาขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA62158ภาวินี พินโลหิต062-4313361ขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA5D80Cชัยวัฒน์ พิญญพงษ์080-0253746ขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA5713Cชนาธิป วงศ์ธรรม085-0253746ขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA529DCนันทกานต์ ศรีดาจันทร์082-5695390ขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA4D006ร้านลัคค่าเฟ่ขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA49422หอพักไอรักเพลสขอพ่นยุง30/08/20232023-08-30.
64EEA18997นางสาวอิศราวัลย์ จันทร์รียา0935474546ขอพ่นแมลงรำคาญ30/08/20232023-08-30.
64EDB44D91นายทวี ทองอาจ098-7479720ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 43 ซ.ภาษีเจริญ 229/08/20232023-08-29.
64EDB2D3B3นายสมร ก้านน้อย0814041503หลอดไฟฟ้าสาธาณะดับภายในซ.เจริญราษฎร์ 4 และภายในซอยบูรพาใน 7 (ทั้29/08/20232023-08-29.
64EDB28A3Dนายสมร ก้านน้อย0814041503หลอดไฟฟ้าสาธาณะดับซ.เจริญราษฎร์ 4 และภายในซอยบูรพาใน 7 (ทั้งซอย)29/08/20232023-08-29.
64EDAF4B14นางกรวิทย์ ภาคมาไชยขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ433-433/1 ถ.สุริยาตร์29/08/20232023-08-29.
64EDA9BCC1ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0914709475ไฟฟ้าส่องสว่างดับหน้าเลขที่ 17/3 ซอยธรรมวิถี 4.329/08/20232023-08-29.
64EDA6ED1Bเสาวณี แสนทวีสุข0818769265ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 21 ถ.ชยางกูร ซ.2229/08/20232023-08-29.
64EDA03BC3คุณพีรพล098-4857681ไฟฟ้าดับ หมู่บ้านเจริญศรี สุขาอุปถัมภ์ ซอย929/08/20232023-08-29.
64ED9E2212อสม.อุษาปัถย์ ตั้งพรหมจรรย์0868732500ไฟฟ้าส่องสว่างดับหน้าบ้านเลขที่45 ซอยสุขาอุปถัมภ์129/08/20232023-08-29.
64ED904BE4คุณสุกัญญา ศรีทอง0861018357ตรวจสอบหอพักต่อเติมหลังคา กันสาด รางระบายน้ำ ล้นมาถนนสาธารณะ29/08/20232023-08-29.
64ED8EBC41ศิริประภา0651017713ฝาท่อเสียงดัง หน้าร้านสุกี้อาม่า ถ.อุปราช29/08/20232023-08-29.
64ED8E5C82คุณแม่เพ็ญศรีขอพ่นยุง29/08/20232023-08-29.
64ED8DDF13น.ส.กิติยาภรณ์ คะเนแน่นขอพ่นยุง29/08/20232023-08-29.
64ED8D8A8Eนายธวัช ทัศศรี082-8759832ขอพ่นยุง29/08/20232023-08-29.
64ED8D1424ด.ญ.สุภาพร ลี้ไพ094-6983403ขอพ่นยุง29/08/20232023-08-29.
64ED8BDAE4พิชญาภัค บุญพา0831003056ตัดกิ่งไม้ซอยสุขาสงเคราะห์9 ออกไปทางจนถึงซอยชยางกูร4029/08/20232023-08-29.
64ED8B8368พิชญาภัค บุญพา0831003056ตัดหญ้า29/08/20232023-08-29.
64ED76E8A4น.ส.เพลินพักตร์ โพธิ์พรม088-7102212ไฟเสาหน้าบ้านเลขที่37/2 ชยางกูร42 ดับ เสาสุดซอย29/08/20232023-08-29.
64ED72EE34นางสมสมัย แสนทวีสุข093 5287395ไฟฟ้าดับบ่อย หน้าบ้านเลขที่ 2 ถ.บูรพาใน29/08/20232023-08-29.
64ED726F1Aนางกองมี มณีภาค0816006049ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 81/4 ซ.ปทุมวิทยากร 2 ถ.ภาษีเจริญ29/08/20232023-08-29.
64ED71A2F3นางกองมี มณีภาค0816006049ซ่อมแซมถนน ฟุตบาทลำ้ทางเข้าบ้านหน้าบ้านเลขที่ 89 ถ.ภาษีเจริญ29/08/20232023-08-29.
64ED68613Fน.ส..บุญเรือง สำราญสุข080-3188335ตัดต้นไม้ล้ำสายไฟ หน้าบ้านเลขที่288 ถนนพโลชัย29/08/20232023-08-29.
64ED675409บังคม พบเทพ0985947703ไฟฟ้าดับซ.สรรพสิทธิ์14 กลางซอย 1 ต้น29/08/20232023-08-29.
64ED5505A2Chai Soi R Sa0886038815ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 86/4 ซ.ชยางกูร2129/08/20232023-08-29.
64ED548C9DPeem Kanไฟฟ้าดับสวนสาธารณะหนองบัวไฟฟ้าไม่ติดเลยครับ มืดมาก29/08/20232023-08-29.
64EC6191B0นายฉวี ชาลีนิวัต0958921640ตัดต้นไม้ภายในวัดพระธาตุหนองบัว28/08/20232023-08-28.
64EC5C4BBBศิริยากร0611204968ฝาท่อระบายน้ำแตก เลขที่ 42 ถ.สุขาอุปถัมภ์28/08/20232023-08-28.
64EC56A979คุณเจนจิรา วงศ์อะนุ061-0289119ฝาท่อระบายน้ำชุดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 13 ถ.สุริยาตร์8 ถ.สุริยาตร์28/08/20232023-08-28.
64EC52BA9Fชมพูนุช อิ่มโอชา0826516461-ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำชำรุดพิกัดสี่แยกไฟแดงกรมที่ดิน ถ.พิชิตรังสรร28/08/20232023-08-28.
64EC462DA2อสม.นิฐิมา ทาตระบุตร0810680046ไฟฟ้าส่องสว่างดับต้นสุดท้าย ซอยมะลิ2 ติดหอพักเข็มเพชร28/08/20232023-08-28.
64EC45DDECอสม.ณัฐชญา บุญผ่อง0992949456ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ธรรมวิถี10 ดับทั้งซอย28/08/20232023-08-28.
64EC44647Cสมคิด สุภโกศล093-9300899ตัดต้นไม้ ซอยตันข้างซอยก๋วยเตี๋ยวจอน ถ.อุบล-ตระการ28/08/20232023-08-28.
64EC40AEAEนายวัชรพล สุดงาม (อสม)086-4614124ขอถังขยะ28/08/20232023-08-28.
64EC3AF7C7นายสมศักดิ์ ยอมพาพันธ์086-3139838ไฟฟ้าไม่ติดที่ บ้านเลขที่11/2 ซอยพโลชัย 9.128/08/20232023-08-28.
64EC1B2884ธวัช จันทะโคตร0862618170ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่14 ซอยอุปลีสาน12 ถ.ุอุปลีสาน28/08/20232023-08-28.
64EC18F929คุณสุภาพร เทศวงศ์0917162076แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ต้นที่5 หน้า AIS อยู่ในซอยชยางกูร40 แยก1228/08/20232023-08-28.
64EC17B8CCบดินทร์ มาสุขถนนชำรุดบริเวณแยกตลาดน้อย ถนนอุปราชตัดกับถนนพิชิตรังสรรค์28/08/20232023-08-28.
64EC17483Fด.ญ.ชริตา เชื่องดี087-1181116ขอพ่นยุง28/08/20232023-08-28.
64EC16F3E8บดินทร์ มาสุขไฟฟ้าดับ(ช๊อต) บริเวณติดกับป้ายศาลเยาวชนและครอบครัว28/08/20232023-08-28.
64EC16BF03ด.ช.กันตพิชญ์ ซอกแก้ว093-4918634ขอพ่นยุง28/08/20232023-08-28.
64EC167042น.ส.ศุภกานต์ กล่อมไธสง095-6015705ขอพ่นยุง28/08/20232023-08-28.
64EC15FFDAด.ญ.ณัฐนรีย์ ครองยุทธ099-1132599ขอพ่นยุง28/08/20232023-08-28.
64EC15A5C2น.ส.กนกวรรณ พูลเสมอ085-4121847ขอพ่นยุง28/08/20232023-08-28.
64EC157A93ด.ช.อภิวัฒน์ พลชัย065-0853646ขอพ่นยุง28/08/20232023-08-28.
64EC111B95มล0800039434ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่68 ซ.แจ้งสนิท228/08/20232023-08-28.
64EC056BB4De Moncupเหล็กน็อตฟุตบาทโผล่ขวางทางเท้าข้างรั้วศึกษาธิการจังหวัด28/08/20232023-08-28.
64EC015493ไม่ประสงค์ออกนามซ่อมถนน หลุมลึกหน้าเกียรติสุรนนท์ (ใกล้ป้อมตำรวจ )ถ.ชยางกูร28/08/20232023-08-28.
64EC00FDAFพิมพ์ชนก062-8982993ไฟฟ้าดับในซอยบูรพาใน7 (ซอยย่อยในซอยบูรพาใน 7 อีกทีนึงค่ะ)28/08/20232023-08-28.
64EBFFFB4Bนางมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233เสาไฟดับที่ถนนชวาลานอก 1 ต้น ตรงหน้าบ้านเลขที่ 18-20 ถ.ชวาลานอก28/08/20232023-08-28.
64E86BD62Eหน้าหน้าที่โรงพยาบาล (ทางโทรศัพท์)0981970522จัดระเบียบการจอดรถหน้าโรงพยาบาล25/08/20232023-08-25.
64E8602C0Cไม่ประสงค์ออกนาม0843448595ไฟไม่ดับตอนกลางวัน แจ้งสนิท 13,1525/08/20232023-08-25.
64E85B06EAคุณเจริญ จิตติกานต์กุล0909116165ไฟฟ้าดับน้าร้านแหม่มน้ำเต้าหู้ จำนวน 1 ต้น บ. 369/1 ถ.เขื่อนธานี25/08/20232023-08-25.
64E85971DFนางสาวฟ้าใหม่ ทองอาจ0628954096ขอกระสอบทราย25/08/20232023-08-25.
64E855566Aเบญจพร รีพล0989935915หลอดไฟดับในซอยชยางกูร17 ดับทั้งซอย25/08/20232023-08-25.
64E84A9331Jomjam JP0812049257ตัดต้นไม้ คะ แต่ทำไม่เรียบร้อย ชอยพโลชัย ซอย 525/08/20232023-08-25.
64E82AC03Bนางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ บ.124 ถนนแจ้งสนิท2 ถนนชวาลาใน25/08/20232023-08-25.
64E82A3F8Fน.ส.กรรณตา เวียงสงค์094-2807465ขอความอนุเคราะห์ติดกระจกส่องทาง บ.178/4 ซ.ชยางกูร 225/08/20232023-08-25.
64E82904BFนายธวัชชัย พันธ์ลีขอติดกระจกส่องทางสี่เเยกสุริยาตร์ 16 ตัดผ่าน ผาเเดง825/08/20232023-08-25.
64E828EE4Eบรรบต นามปัญญา0868768539ขอถังขยะ25/08/20232023-08-25.
64E827B923นายวันชาติ ราชชาลี0872475442ขอไฟส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ 14/6 ซ.สุริยาตร์ 225/08/20232023-08-25.
64E81EB020นางสาว กันยารัตน์ วายุธรรม087-9147941ตัดกิ่งไม้ลุกล้ำทางสาธารณะ บ.15 ซอย บูรพานอก2/4 ถนน บูรพานอก25/08/20232023-08-25.
64E81BD698น.ส.กนกวรรณ พูลเสมอ085-4121847ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E81B76B3ด.ญ.กมลวรรร สิทธิเสน082-7141782ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E81B1858วัดบูรพาขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E81ADDB5ด.ช.อภิสิทธิิ์ วรรรเพ็ง095-1011198ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E81A51ABนางสาวสุภัทร ด่านพัฒนะสวัสดิ์095-5272432ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E819F135ด.ช.อภิวัฒน์ พลชัย065-0853646ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E81999C0วัดท่าวังหินขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E8192E63คุณครูนุช-ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E818E081นางสาวบรรจง วรพิมพ์รัตน์065-0127617ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E8187856ด.ช.ภานุพงศ์ ทองชุม089-8781120ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E816709Aด.ช.ศิรากร ชัยหวังกูล081-7899530ขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E8165A9Aวราวุธ (แจ้งทางโทรศัพทฺ์)0966404710ถนนเป็นหลุมใหญ่มากถ.ชยางกูร หน้าคาแคร์ซุปเปอร์บอส25/08/20232023-08-25.
64E8142050วัดกุดคุณขอพ่นยุง25/08/20232023-08-25.
64E8124268นาย อนุวัฒน์ อุ่นรัตนะ (แจ้งทางโทรศัพท์)063-9924390ตัดต้นไม้ บ.85/2 ซ.ชยางกูร 18 ถ.ชยางกูร25/08/20232023-08-25.
64E80F3C7Eน.ส.รัตนพร พูลเพิ่ม0800515979ซ่อมถนน บ.11 ซ.ชยางกูร 21.1 ถ.ชยางกูร25/08/20232023-08-25.
64E80D286Aวีระวัฒน์ ผกานนท์0862603777ไฟฟ้าดับถนนโค้งจีระศักดิ์ดับหลายวัน25/08/20232023-08-25.
64E80CB78CChamnong Subwarinปากท่อน้ำทิ้งจากราชภัฏลงห้วยม่วง แตกหัก25/08/20232023-08-25.
64E718133Fก๋วยจั๊บเส้นใหญ่ พิเศษเลือดตัดต้นไม้ข้างรร.อนุบาลอุบล24/08/20232023-08-24.
64E710EDB1Non Pongisaraเก็บขยะ24/08/20232023-08-24.
64E70F6074ผู้ไม่ประสงค์ออกนามตัดต้นไม่ภายในวัดหนองบัว24/08/20232023-08-24.
64E70F2A3Dกลุ่มร้องทุกข์ตัดกิ่งไม้ซอยชยางกูร 34 ตรงใกล้บ้านสมยศโต๊ะจีน24/08/20232023-08-24.
64E70ECFE2นายอนุชิต นวลศรี086-5841896ขอตัดต้นยางนา ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ24/08/20232023-08-24.
64E70E8DAFนางนงลักษณ์ มั่นจิตขอตัดต้นยาง ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ24/08/20232023-08-24.
64E700E8AEศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต 2 อยู่วงศ์ธรรม045-255044ตัดต้นไม้ภายนอก-ใน ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่งศ์ธรรม24/08/20232023-08-24.
64E6F89C6Aจิราภรณ์ นิลสกุล0867197793ขอตัดต้นไม้ต้นลีลาวดี บ.160 ซ.บูพราใน124/08/20232023-08-24.
64E6DA7209อสม.สุวรรณี บุญแสนแก้ว0848237087แจ้งถนนชำรุด ซ.ชลประทาน-ท่าบ่อ324/08/20232023-08-24.
64E6DA1380อสม.พิชัยวรรณแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาอุปถัมภ์15/124/08/20232023-08-24.
64E6D88A06นายเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ081-2645495ซ่อมเเซ่มถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 28/5 ซ.ชยางกูร 12.224/08/20232023-08-24.
64E6C92D6Cด.ญ.ภคมน ศรีสุรินทร์097-3432238ขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C82D58โรงน้ำแข็งเก่าขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C7E885นางอรวรรณขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C776DBน.ส.สุนัฐชา ศรีเมือง099-07228271ขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C4A08Eสุวัฒน์ขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C44974ด.ญ.ภูริชญา สิรินทร์082-3535259ขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C39EEBบ้านพักคนงานปั๊ม ปตท.ชยางกูรขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C34AA5ชุมชนโรงเรียนอัสสัม 1ขอพ่นยุง24/08/20232023-08-24.
64E6C1DABAนางมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟฟ้าดับที่ถนนชวาลานอก 5 ต้น ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 32 ถึง 8-1024/08/20232023-08-24.
64E6BC891Cคุณสุรชัย ธานนท์081-2647033น้ำท่วมผิิวถนน ธรรมวิธี6 PM. House (แมนชั่น)24/08/20232023-08-24.
64E6B9F2DAGolff Geekong083-7356892ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่4 ภายในซอยอุบล-ตระการ2 ถ.อุบล-ตระการ24/08/20232023-08-24.
64E6B903AEกัญญ์วรา สิทธิสมบูรณ์086 986 3224ไฟฟ้าดับ ในซอยผาแดง8 ถนนผาแดง เสาหมายเลข224/08/20232023-08-24.
64E6B7DCBBวราภรณ์ นามสุขี0945285693ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.ผาเเดง 824/08/20232023-08-24.
64E5CCE749นางกรวิการ์ ทันธิมา064-7953224ตรวจสอบหลอดไฟ ขั้วหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ ซ.สรรพสิทธิ์ 1.423/08/20232023-08-23.
64E5C7F510นายไชย กงแก้ว0945409709หลอดไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด ภายในซอยเขื่อนธานี 1 จำนวน 2 หลอด23/08/20232023-08-23.
64E5C62E29ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต 2 อยู่วงศ์ธรรม045-255044ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า23/08/20232023-08-23.
64E5C5C79Eนางลักขณา พละศักดิ์0894271549ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนน ทางลงซอยพรหมราช1/1ช่วงบ้านเลขที่2523/08/20232023-08-23.
64E5B624A9Chompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คร้องเรียนทาสีขาวแดงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง23/08/20232023-08-23.
64E5B4ADEAด.ช.ศิรากร ชัยหวังกูล081-7899530ขอพ่นยุง23/08/20232023-08-23.
64E5B3A3C5คุณครูตุ๊กตา096-4169992ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อ23/08/20232023-08-23.
64E5B2EF06ชุมชนอยู่วสงศ์ธรรมขอพ่นยุง23/08/20232023-08-23.
64E5B2898Bนายชนินทร์ นามพิทักษ์086-7268376ขออนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟ ซอยพลแพน 1023/08/20232023-08-23.
64E5B2326Aนางแสวง ตระการ0834967619ขอถังขยะ23/08/20232023-08-23.
64E5B1DEBEนายประสิทธิ์ อร่ามวัฒนกุล082-3668205ขอพ่นยุง23/08/20232023-08-23.
64E5B17ADAไฟฟ้าดับ0843448595ไฟฟ้าดับ แจ้งสนิท 13,1523/08/20232023-08-23.
64E5B162A7ร้านคาเฟ่096-4170697ขอพ่นยุง23/08/20232023-08-23.
64E5B109EEหอพัก081-2662691ขอพ่นยุง23/08/20232023-08-23.
64E5AF6EACชุมชนสนามกีฬากลาง 3ขอพ่นยุง23/08/20232023-08-23.
64E58BDCB8สมาน วงศ์พรหมศรี0819559336น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นหน้าบ้าน23/08/20232023-08-23.
64E58AA124นาย สมชาย จันทร์เกษ081-7605021แจ้งถนนชำรุด(ทรุดตัว)บ้านเลขที่337/21ถนนพโลชัย ชุมชนวัดท่าวังหิน23/08/20232023-08-23.
64E58A15EFวนิดา โภควนิช0891443789ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขขับถ่ายหน้าบ้าน23/08/20232023-08-23.
64E5893E01Janjira Phattanasitubon0815484375​ไฟฟ้าส่องสว่างติดตลอดทั้งวันทั้งคืน ซอยชยางกรู1323/08/20232023-08-23.
64E5750EDAไสว0818779047ไฟฟ้าดับต้นสุดท้ายหน้าโกดังศรึอุปลีสานเฟอนิเจอร์23/08/20232023-08-23.
64E5723B05จิรา (ทางโทรศัพท์ฺ0814072239ไฟฟ้าดับดับซอยชลประทาน-ท่าบ่อ ดับทั้งซอย 2 วันแล้ว23/08/20232023-08-23.
64E56F971Cมะลิ กัด086-249-9933ขอความกรุณาปรับพื้นถนนทรุด หน้า สนง ประกันสังคม อุบล23/08/20232023-08-23.
64E5637ABFนางสุพันธ์ นนทะการ0934416193ตัดแต่งกิ่งไม้ (ต้นชาฮกเกี้ยน) ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข523/08/20232023-08-23.
64E477A83Cนายภาสุนนท์ ศรีบุระ062-9518469ไฟส่องสว่างบ้านเลขที่4 ซ.ภาษีเจริญ4 ถ.ภาษีเจริญ ไม่ติดมานาน22/08/20232023-08-22.
64E472FE20ไม่ประสงค์ออกนาม (ทางโทรศัพท์)0949594992ข้างบ้านสูบบุหรี่ เปิดเพลงเสียงดัง22/08/20232023-08-22.
64E468A7A3นางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588ขอความอนุเคราะห์ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่92 ซ.เเจ้งสนิท222/08/20232023-08-22.
64E467E349นางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588ขอความอนุเคราะห์ขอถังขยะเพิ่ม22/08/20232023-08-22.
64E45E64B9นางเถาวัลย์ ไชยวงศ์093-321-6826ซ่อมเเซ่มถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 25/1 ซอยชยางกูร12.122/08/20232023-08-22.
64E453250ARainy YardFon0895830053ดินที่มาจากน้ำท่วม ไหลกองหน้าร้าน22/08/20232023-08-22.
64E452CB7BRainy YardFon0895830053ไฟฟ้าดับ ตรงร้านจ้าวสมุทร ปากห้วยวังนองค่ะ22/08/20232023-08-22.
64E4362FBBประสงค์ออกนาม (แจ้งทางโทรศัพท์)0888824410หมาจรจัด22/08/20232023-08-22.
64E436092Bศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงเหล็กชำรุด ชยางกูร28.1 หน้า หจก.ทองหอมกรุ๊ป22/08/20232023-08-22.
64E435A919เฉลิมพล อมรวงค์0837483355ดูดโคลนท่อระบายน้ำอุดตัน สุขาอุปถัมภ์2322/08/20232023-08-22.
64E434A511สมหมาย คูเมือง08374362803ไฟฟ้าดับกลางซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 6 ซ.4 ถ.อุบล-ตระการ ชุมชนบ้านดู22/08/20232023-08-22.
64E43440E3อัมพร บุปผาพันธุ์0896262071ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นดอกฝ้ายคำติดเสาไฟฟ้า ในซอยสุขาสงเคราะห์622/08/20232023-08-22.
64E433B24Eนายสมนึก พลาศรี098-6453449ไฟฟ้าดับอยู่ร้านเอื้อยแจ่วฮ้อน ถนนเลียบห้วยวังนอง22/08/20232023-08-22.
64E42EEB8Dน.ส.กัลยารัตน์ คำดี099-1814472ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่256 ถ.พโลรังฤทธิ์22/08/20232023-08-22.
64E42BD864น.ส.ปภาดา พรหมจรรย์0983466885ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า(หน้าบ้านเลขที่ 28/2 ซ.ภาษีเจริญ 3 )22/08/20232023-08-22.
64E42B54CFคุณจำเนียร ขามช่วง0945429185กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ22/08/20232023-08-22.
64E429E4ECสันติ พันตะสานตง0842990332ไฟฟ้าในซอยดับซ.อุบล-ตระการ14 ดับทั้งหมด ประมาณ 7-8 หลอด22/08/20232023-08-22.
64E4226DB1ธัญญา0641526455ไฟฟ้าดับถนนอุบล-ตระการ ซอย14 ดับทั้งซอย22/08/20232023-08-22.
64E4220E2Fคุณสมศักดิ์ อ่อนทะเล0985879465ไฟฟ้าดับในซอยพรหมราช3 หน้าบ้านเลขที่ 23 ซอย3 ถนนพรหมราช322/08/20232023-08-22.
64E421CD91คุณสมศักดิ์ อ่อนทะเล0985879465ถนนชำรุดเป็นหลุม ซ.พรหมราช322/08/20232023-08-22.
64E4207BE9นายรังสรรค์ รัตนโสภา082-3506538ขอยืมเต๊นท์2หลัง กางวัดท่าวังหิน งานศพ เก้าอี้ 100 ตัว22/08/20232023-08-22.
64E41F670CNon Pongisaraเก็บขยะ22/08/20232023-08-22.
64E41D5765กลุ่มร่วมใจช่างตัดต้นไม้แถวๆวัดกลาง ถนนพรหมราช22/08/20232023-08-22.
64E327CFE6นางเปียว ตระกูลชัยชนะ0801613069ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง ซ.อุบลตระการ 121/08/20232023-08-21.
64E3277931นางเปียว ตระกูลชัยชนะ0801613069กำจัดวัชพืชลุกลำ้ที่ทางสาธารณะ ซอยอุบลตระการ 121/08/20232023-08-21.
64E326C144นายพล โสมเกษตรินทร์0994703889ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้ ในวัดศีรประดู่21/08/20232023-08-21.
64E3262289นางอัมพร ประชุมแดง0966409343ตัดแต่งกิ่งไม้ พาดสายไฟ ถนนเจริญราษฎร์ตัดกับถนนภาษีเจริญ21/08/20232023-08-21.
64E3259547นายพีระวัฒน์ คณารักษ์0933256391ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะในวัดศรีประดู่ หน้าโรงทำเทียน21/08/20232023-08-21.
64E31DC85Bนันภัส0819356859ถนนชำรุด ซ.ชยา่งกูร 10 ข้างโลตัส 150 ่เมตร 3 หลุม21/08/20232023-08-21.
64E31B9AC8Prajak Pattawongถนนในสวนสาธารณะมีดินหล่นถนนลื่น สวนสาธารณะห้วยม่วง21/08/20232023-08-21.
64E31B0A78กลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟส่องสว่าง ใน ซ.พิชิตรังสรรค์ 1 ไฟไม่ติด 2 หลอด ด้านท้ายซอย21/08/20232023-08-21.
64E31AC7BBกลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนชำรุด ถ.สรรพสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่54821/08/20232023-08-21.
64E3127D7Aนางสาวปัญจพร พรปัญจะ0642369361ขอถังขยะ21/08/20232023-08-21.
64E3078423นาย สวัสดิ์ ใจดี045-261536ฝาท่อระบายน้ำแตกบ้านเลขที่1 ซอยสุริยาตร์921/08/20232023-08-21.
64E306FBB9นาย สวัสดิ์ ใจดี045-261536ลอกท่อหน้าบ้านเลขที่1 ซอยสุริยาตร์921/08/20232023-08-21.
64E3060DD4รัชฎาเนตร สุรำไพ0990400626ตัดต้นไม้ข้างบ้านเลขที่ 21 ถ.สุชาสงเคราะห์ ซ.สุขาสงเคราะห์121/08/20232023-08-21.
64E3055758รัชฎาเนตร สุรำไพ0990400626ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง21/08/20232023-08-21.
64E3048389สุวิมล ทิพย์โอสถ0942850065ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 240/6-240/7 ถ.บูรพาใน21/08/20232023-08-21.
64E302AD9Cอรวรรณ ชุมภู0876471381ไฟฟ้าดับ บ.576 ถนนสรรพสิทธ์21/08/20232023-08-21.
64E3028F33ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดกิ่งไม้พันสายไฟฟ้า ต้นไทร ทางเข้าวัดหนองบัวฝั่งถนนไปบิ๊กซี21/08/20232023-08-21.
64E3021A32คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ฝาท่อเสียงดัง หน้า (ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดศรีประดู่) 19/3 ถ.บูรพา21/08/20232023-08-21.
64E30178DEสิทธิชัย บุญช่วย0876519668ไฟฟ้าดับซอยข้างบ้านเลขที่ 66-68 ถ.จงกลนิธารณ์ ข้างลองเดอนัว21/08/20232023-08-21.
64E2F143C1Paping Sirinซ่อมถนนเป็นหลุมลึก หลุมลึกหน้า รร อัสสัม21/08/20232023-08-21.
64E2E98191Witunya Witunya0917438135เก็บกิ่งไม้21/08/20232023-08-21.
64E2E1A98Eนางสุมารีย์ ทองประมูล083 9650596ขอตัดแต่งกิ่งมะม่วงพาดสายไฟ บ้านเลขที่ 4 ซ.พิชิตรังสรรค์ 621/08/20232023-08-21.
64E2E122E5นายสุริยา แสงกล้า0897215412ถนนเป็นหลุมหน้าบ้านเลขที่ 14/3 ถ.สรรพสิทธิ์21/08/20232023-08-21.
64E2DFC133นางวรรณา คำพะทา0897215412ถนนเป็นหลุมหน้าบ้านเลขที่ 20/9 ถ.สุริยาตร์21/08/20232023-08-21.
64E2CEA742คุณนุศรา โสพิน094-3565017ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่5 ซอยชยางกูร1921/08/20232023-08-21.
64E2CE186Cนางลำดวน นามวงศ์095-964-3673ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายซอยย่อย ซ.ชยางกูร5 บ้านเลขที่ 11221/08/20232023-08-21.
64E2CD8763นางลำดวน นามวงศ์095-964-3673ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสาหน้าบ้านเลขที่ 76 ซ.ชยางกูร 521/08/20232023-08-21.
64E2CC4747นางสาวสุจิตรา ทองทับ084-7861026ชอความอนุเคราะห์ซ่อมเสาไฟ ใกล้ร้านอาหารตามสั่ง ซ.ชยางกูร 621/08/20232023-08-21.
64E2C79741นายทวี บุญชิต081-2640639ลอกท่อระบายน้่ำอุดตัน 114 ถ.นิคมสายกลาง21/08/20232023-08-21.
64E2C679B8นางพัชรินทร์ ประสานมูลไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซอยสุขาอุปถัมป์ 1121/08/20232023-08-21.
64DF2B0FD5คุณสุภิญญา0898645013แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาอุปถัมภ์9(หน้าบ้านเลขที่59)18/08/20232023-08-18.
64DEF8DA47นายไพจิตร ทองถม0936670411ไฟฟ้าหน้าบ้านดับไม่ติดมา 4 วันแล้ว หน้าบ้านเลขที่ 2 ถ.พรหมราช18/08/20232023-08-18.
64DEDF34CAศิรา ศรีสว่าง045284444ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนทรุด บริเวณใต้สะพานลอย ปากซอย ชยางกูร 1418/08/20232023-08-18.
64DEDB08BAนางสาวธนัญญา สุวรรณกาฬ089-035-2636ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา ซ้ายมือของบ้านเลขที่ 78 ชยางกูร10.218/08/20232023-08-18.
64DDDDFC85ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0885945287เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED บริเวณ ถ.อุปลีสาน หน้าบ้านเลขที่ 317/08/20232023-08-17.
64DDDD2CF3พัชรา ขัมภรัตน์0857728719เก็บขยะ17/08/20232023-08-17.
64DDD64DCFรัชนี แซ่ตั้ง0917891545ตัดต้นไม้ ในซอยชยางกูร36 แยก1 เลี้ยวขวา17/08/20232023-08-17.
64DDCDF819สุริยา อุดรตระกูล064-2678492ขอเพิ่มหลอดไฟ3ดวง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งสนิท17/08/20232023-08-17.
64DDCD0280นายวราวุฒิ พรหมคุณ082-8727668ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่4/1 ซ.บูรพานอก217/08/20232023-08-17.
64DDC58C22คุณสมปรารถนา0819557517แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาอุปถัมภ์117/08/20232023-08-17.
64DDC51204อสม.อำไพ จันทชุม0942918217แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาอุปถัมภ์9(ข้างคาร์แคร์)17/08/20232023-08-17.
64DDC39726นางสาวไพรินทร์ ชุมพร0850893189ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 109 ถ.จงกลนิธารณ์ 117/08/20232023-08-17.
64DDC2F077สุวรรณ หินผา0610294050เก็บขยะ17/08/20232023-08-17.
64DDC24CC5สุวรรณ หินผา0610294050ขอถังขยะ17/08/20232023-08-17.
64DDC1F1F3บุญเฮืองไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 66-68ข้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด17/08/20232023-08-17.
64DDC1595Bนางบังอร คำแผ่น0885911965ถนนทรุดรอบหนองฮาง ถนนสุขาสงเคราะห์17/08/20232023-08-17.
64DDBFD18Eนายศิริพงษ์ บุญถูก0984168125ปล่อยน้ำเสียทางเข้าบุญถูกทาวเฮาส์17/08/20232023-08-17.
64DDA54F23Chompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คถนนยุบทรุดตัว ซ.อุบล-ตระการ16 (แจ้งมา2เดือนแล้ว)17/08/20232023-08-17.
64DDA116B1Nootideaiq Wara0819551995ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย คลองระบายน้ำ ถ.พโลชัย เส้น17/08/20232023-08-17.
64DD9E1693Pao Nattheeตีเส้นจราจรบริเวณหน้าโรบินสัน ถ.ชยางกูร17/08/20232023-08-17.
64DD9D3347Superlemon Kingdomซ่อมถนนชำรุดขรุขระบริเวณแยกเนวาด้า17/08/20232023-08-17.
64DD9CAF36Watinee Suntaraปรับปรุงไฟฟ้าถนนเป็น LED ถ. แจ้งสนิท17/08/20232023-08-17.
64DD9BF4A8นางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225ลอกท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ซ.อุบลตระการ 1117/08/20232023-08-17.
64DD9B69BEAka chaix Yaosai(เพจเทศบาล)ปรับปรุงถนนแยกวัดหนองบัวบริเวณทางเข้า17/08/20232023-08-17.
64DD9B1CE7Aka chaix Yaosai(เพจเทศบาล)ปรับปรุงถนนชยางกูร17/08/20232023-08-17.
64DD9AA24Dนางเบย บัวเขียว0851051632ขอความอนุเคราะห์ล้างถนน ซอยสุริยาตร์ 217/08/20232023-08-17.
64DD9A0BE5นางสาวนุชนารถ บุตรกุล065-5947681ตัดต้นไม้กอไผ่ บ.103/1 ถนนบูรพานอก 2/117/08/20232023-08-17.
64DD999563กลุ่มไลน์รวมใจช่างขอเต๊นท์สีขาวจำนวน 5 หลัง กางที่วัดท่าวังหินในวันที่ 21 ส.ค.6617/08/20232023-08-17.
64DD994798นางพิชาภา วรัญชิตวสุ0868703703-ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดและถนนเป็นหลุมถ.พโลรังฤทธิ์17/08/20232023-08-17.
64DD96A40Fนายอมรภัค จูมพระบุตร084-4757560หลอดไฟฟ้าดับ ซ.บูรพานอก4 ถ.บูรพานอก17/08/20232023-08-17.
64DD8D2BB6Ton Jassada Wangdee(เพจเทศบาล)อยากให้มีการตกแต่งไฟประดับ17/08/20232023-08-17.
64DD8C93D9Sakda Philasat (เพจเทศบาล)ตระแกรงระบายน้ำที่ไม่ได้ระดับ บริเวณเส้นหน้าราชภัฏ17/08/20232023-08-17.
64DD8C2E7EAka chaix Yaosai(เพจเทศบาล)ปรับปรุงถนนแจ้งสนิทและถนนชยางกูรที่มีแต่หลุมขรุขระ17/08/20232023-08-17.
64DD8B40C8กฤช (เพจเทศบาล)เสนอให้เป็นหอนาฬิกาเรืองแสง17/08/20232023-08-17.
64DD8AE2B8Pathipal Songart (พจเทศบาล)ซ่อมนาฬิกา ที่หอนาฬิกาชำรุดไม่เดิน17/08/20232023-08-17.
64DD89CC1Cนายชวาล ต้นสิน0963376409แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาสงเคราะห์1/2และ1/417/08/20232023-08-17.
64DC71EE28โทรแจ้งไฟฟ้าดับ เสาที่ 3-4 จากปากซอยพลแพน 1016/08/20232023-08-16.
64DC705B6Eอสม.บัวเขียน ผิวจันทร์0640807661แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.ชลประทาน-ท่าบ่อ516/08/20232023-08-16.
64DC6BC8DBประภัสสร ผิวอ่อน0873602883เก็บขยะ แจ้งสนิทซอย1016/08/20232023-08-16.
64DC529311โรจนินทร์ เหลืองพิพัฒน์สร0858587999จอดรถกีดขวางทางจราจร บนถนนเทพโยธี (ขนส่งต่อทะเบียน)16/08/20232023-08-16.
64DC511296อนาตาชา แซ่ไหล0847633370การเก็บขยะ ชุมชนวัดศรีแสงทอง บ้านเลขที่1/1 ถนนศรีแสงทองซอย816/08/20232023-08-16.
64DC50A1BBนางสาวบุศรา พละศรี083-4639370ไฟฟ้าดับในซอยพลแพน14 หน้าบ้านเลขที่ 7 ซ.พลแพน1416/08/20232023-08-16.
64DC4EB260นายสิงห์ทอง สมสุข099-0871125ขอให้เทศบาลเจาะถนน ทำท่อระบายน้ำจากหนองน้ำข้างบ้านเลขที่ 37/116/08/20232023-08-16.
64DC40150Fกลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟหน้าบ้านเลขที่27สรรพสิทธิ์ซอย9ไฟไม่ติด16/08/20232023-08-16.
64DC3FD9E6กลุ่มไลน์รวมใจช่างเสาป้ายสรรพสิทธิ์ซอย9ชำรุด16/08/20232023-08-16.
64DC3FB51Bกลุ่มไลน์รวมใจช่างแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างไฟถนนไม่ติด หน้าบ้านเลขที่ 8 ซอยเจริญราษฎร์216/08/20232023-08-16.
64DC3ED86Dศิริชัย พันตรา0848309442น้ำจากห้องน้ำหอพักนิมิตรใหม่ไหลเข้าบ้าน16/08/20232023-08-16.
64DC328601คุณสุรศักดิ์ จงสุวัฒน์0813895792ถังขยะ16/08/20232023-08-16.
64DC30D185พิชญาภัค บุญพา0831003056ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างทาง ซอยสุขาสงเคราะห์9 ออกไปจนถึงซอ16/08/20232023-08-16.
64DC2E3C22สุมาลี ศาลา0994360409ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชยางกูร 28.116/08/20232023-08-16.
64DC2D3BC0ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.แจ้งสนิท7 หน้าบ้านเลขที่1316/08/20232023-08-16.
64DB303DA2น.ส.กัลยารัตน์ คำดี099-1814472ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่256 ถ.พโลรังฤทธิ์15/08/20232023-08-15.
64DB1FB732นายพิชัย ลีลา089-6294093ถนนเป็นหลุมบ่อ ถนนซอยชยางกูร28 ชำรุดหน้าหอพักศุภมิตรแมนชั่น15/08/20232023-08-15.
64DB1F241Bนาย พิชัย ลีลา0896294093ถนนเป็นหลุมบ่อในซอยสุขาสงเคราะห์1 บรรจบกับซอยชยางกูร2215/08/20232023-08-15.
64DB131D81เบญจพร รีพล0989935915หลอดไฟดับ ในซอยชยางกูร17 ดับทั้งซอย15/08/20232023-08-15.
64DAF75F9Aดต.ปราโมทย์ บุญญรัตน์0998756742ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ในซอยสุขาอุปถัมภ์ 115/08/20232023-08-15.
64DAF6EF61นรินทร0880831259ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ หน้าร้าน จุ่มแซ่บริมมูล15/08/20232023-08-15.
64DAF5AD30นางชนาทิป สงวนพงษ์081-9557364ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดร้านน้ำใสถ่ายเอกสาร ซ.ห้างsk ม.ร.ภ.15/08/20232023-08-15.
64DAF4E172นางเนตรนภา ส่งเสริม081-3895744ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่7/1 ซ.ชยางกูร12.215/08/20232023-08-15.
64DAF4429Dกลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟฟ้าดับ ซอยสุริยาตร์ 4 ท้ายซอย ไฟดับ15/08/20232023-08-15.
64DAF27FEFนายจีระศักดิ์ ทนทาน0916986212ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสาระหว่างร้านนำทองชัย อะไหล่-กระจกรถยนต์15/08/20232023-08-15.
64DAEF2E33ร้าน Sandwich Land-ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 11 ซ.ชยางกูร 12.315/08/20232023-08-15.
64DAEE3AB3คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ถนนทรุดตรงข้างกับร้านซ่อมรถที่มีป้ายโฆษณาตรงถนนสมเด็จ15/08/20232023-08-15.
64DADA21ECคุณประทีป เดชพันธ์0894252777ไฟฟ้าส่องสว่างในซอยดับ ซ.ธรรมวิถี12 เสาต้นที่215/08/20232023-08-15.
64D5FA751Dนางอุไร คานทอง091-8287971ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ พาดสายไฟบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 39 ถ11/08/20232023-08-11.
64D5F9E3ACนางสาวประยูร แพงศรีต้นไม้พาดสายไฟบริเวณหน้าร้านกะเพราไขข้น 2 ต้น ซอยพโลชัย 511/08/20232023-08-11.
64D5F4649Cนายสุภัทรชัย รัตนวงศ์ขจร0936636788ซ่อมแซมถนนชำรุด ถนนสรรพสิทธิ์หน้าบ้านเลขที่ 19/2 และ 21/111/08/20232023-08-11.
64D5D9C028ธวัชชัย นิธิพานิช0896929414ขอถังขยะ11/08/20232023-08-11.
64D5D8313Fปริญมาส บุญชิต0897224220ขอถังขยะ11/08/20232023-08-11.
64D5D7BE67แสง บุญจันทร์080488846การเก็บขยะ11/08/20232023-08-11.
64D5D73AD0ศิริเกศ ประเสริฐศรี0817892632ฝาท่อระบายน้ำชำรุดหน้าร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอ ถ.อุปลีสาน11/08/20232023-08-11.
64D5D63BE4ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0626721997ลอกคลอง ชยางกูร24,22,28 เวลาฝนตกน้ำท่วมขัง11/08/20232023-08-11.
64D5D5B92DTonchai Uthamolขอความอนุเคราะห์ตีเส้นจราจร บริเวณน้ำพุ อุบลราชธานี11/08/20232023-08-11.
64D5B7BA5Dนางมาลี ศรีทาบุตร0842837408ตัดกิ่งไม้ แยกไฟแดงบ้านดู่ (ถนนสมเด็จ ตัดกับ ถนนสุริยาตร์)11/08/20232023-08-11.
64D5B16137นายวชิรนุพงษ์094-2546459ไฟฟ้าดับ ซอยข้าง รร.ดนตรียามาฮา ถนนจงกลนิธาร11/08/20232023-08-11.
64D5B0C4A6นายวชิรนุพงษ์094-2546459ไฟฟ้าดับ ซอยสรรพสิทธิ์6 ถนนสรรพสิทธิ์11/08/20232023-08-11.
64D5ACEED9นายจักริน รีพลวงศา081-8621312ขอติดตั้งกระจกนูนโค้งบริเวณท้ายซอยชยางกูร21.4แทนของเดิมที่ชำรุด11/08/20232023-08-11.
64D5A3ED4Bกลุ่มไลน์รวมใจช่างแจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่33/4 ซอย.ภาษีเจริญ211/08/20232023-08-11.
64D5A3A95Cกลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พิกัดช่วงบ้านเลขที่21 ถนนเบ็ญจะมะ11/08/20232023-08-11.
64D5A116B7กฤษฎา0902134489ไฟฟ้าดับทั้งซอยถนนสุขาอุปถัมภ์เลยซอย9 ไปบ้านเลขที่36/1/211/08/20232023-08-11.
64D59D4CDCคุณภาวิณี เลิศเสรี0876235618ไฟฟ้าดับซอยสุขาอุปถัมภ์9 ดับตลอดซอย11/08/20232023-08-11.
64D59CB307สุชาญา ฤทธิ์เปี่ยม0985686359ไฟฟ้าดับถ.ราษฎร์บำรุงซอยราษฎร์บำรุง111/08/20232023-08-11.
64D59BFF57นวลทิพย์ การจนตเวต0646822836ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่12-14 ซอยอุบล-ตระการ3.311/08/20232023-08-11.
64D59B7512บุญส่ง ตลอดพงษ์0646805369ไฟฟ้าดับ บ.192 โรงเจฮกเต็ก ถ.หลวง ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง11/08/20232023-08-11.
64D59B0B6Eคุณวิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน0898461441ไฟฟ้าดับถนนบูรพานอก ซอยบูรพานอก2/4 ดับมา5 วันแล้ว11/08/20232023-08-11.
64D5947E54ตุลยวัต ส่งเสริม0902847379ขอความอนุเคราะห์ล้างถนน11/08/20232023-08-11.
64D4A2206Aนางวันเพ็ญ คชเศียร099-0285867เสาไฟฟ้าเอนเอียงตรงทางเข้าสานช่อฟ้า ซอยพโลชัย 510/08/20232023-08-10.
64D4A12755นายสุภัทรชัย รัตนวงศ์ขจร0936636788ซ่อมแซมถนนชำรุดถนนสรรพสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่ 14/3 ถ.สรรพสิทธิ์10/08/20232023-08-10.
64D4A06055นางปราณี คำแป0620451054ขอความอนุเคราะห์หันหลอดไฟสาธารณะส่องสว่าง ภายในซ.พโลรังฤทธิ์ 410/08/20232023-08-10.
64D494D6BCนางวันเพ็ญ คชเศียร099-0285867ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 19 ซ.พโลชัย 510/08/20232023-08-10.
64D4948844คุณ พัชระ สำเนียงเสนาะ083-2437694ไฟฟ้ารั่ว ติดๆดับๆ ช๊อตเสาติดร้านกะเพราไข่ข้น พโลชัย ซอย510/08/20232023-08-10.
64D48EB252ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดต้นไม้พันเสาไฟฟ้าและวัชพืช ติดหอปรินทร ชยางกูร12.310/08/20232023-08-10.
64D47FDB58สท.ต้นช้าว ตังคโนบล0989239393เก็บตอไม้10/08/20232023-08-10.
64D473A423ดุสิต รัตนะศิวะกูล0853141472ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 40/8 ถ.นิคมสายกลาง10/08/20232023-08-10.
64D4719083นันทชัย หลักคำ085314472ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 4 ถ.พรหมเทพซ.3 หน้าศาลเจ้าพุทธก๋ง10/08/20232023-08-10.
64D45BC30Fศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนชำรุดเป็นโพรง ปากทางเข้าซอยชยางกูร 1810/08/20232023-08-10.
64D45B911Eศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ยื่นมาในถนน ชยางกูร28.1 หน้าหอพักเพลินจิต10/08/20232023-08-10.
64D45B530Dศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนเป็นหลุมบ่อ1จุด ปากซอยทางเข้าชยางกูร 2810/08/20232023-08-10.
64D45B08D3ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อลึก ถนนชยางกูรโซนทางเข้าบิ๊กซี10/08/20232023-08-10.
64D4553F4Eบัวบาน พันธจำปา (แจ้งทางโทรศัพท์)0994596407ไฟดับหน้าบ้านเลขที่5 ถ.พิชิตรังสรรค์ ซ.8 ดับมา3วันแล้ว10/08/20232023-08-10.
64D4528132นายดิณรงค์ศักดิ์ แสงคำ-ตัดต้นไม้พาดสายไฟ (บ้านเลขที่1/8 ถนนพิชิตรังสรรค์)10/08/20232023-08-10.
64D44A410Fลำโพง พัง0801500044ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ ซอยสมเด็จ110/08/20232023-08-10.
64D4498891นายชิษณุพงศ์ ทองตื้อ0853130458ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ถนนพโลรังฤทธิ์หน้าวัดพลแพน10/08/20232023-08-10.
64D449410Bสมบัติ วสุนธราวัฒน์0819993455ขอให้ขุดคลองระบายน้ำ ถ.สรรพสิทธิ์หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์10/08/20232023-08-10.
64D446DC03พัชรา ขัมภรัตน์085-7728719ขอความอนุเคราะห์แก้ไขไฟดับ ซอยบูรพานอก 2/410/08/20232023-08-10.
64D446779Dอสม.ดวงจันทร์ เงินงอก0875231837ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง ซอยธรรมวิถี4 ทั้งซอย 21 หลังคาเรือน10/08/20232023-08-10.
64D4454225นางสาวสุวรรณี สาวนพูนทรัพย์088-5802275,094-1144022ฟุตบาททรุด หน้าร้านก๋วยจั้บดับเพลิง บ.241 ถ.เขื่อนธานี10/08/20232023-08-10.
64D444A7A9นางสาวสุวรรณี สาวนพูนทรัพย์088-5802275,094-1144022ลอกคลองระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่241 ถ.เขื่อนธานี (ก๋วยจั๊บดับเพลิง10/08/20232023-08-10.
64D358CE2Eชนิดา ต้นทอง0610268993ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 110/2 ซ.ชยางกูร1409/08/20232023-08-09.
64D350A6B2นายกมล ชมาฤกษ์0813930807ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 13 ถ.พนม09/08/20232023-08-09.
64D3509E1Aนางสาวสุทธิดา พงษ์ทอง0817267333ถนนแตกเป็นโพรงหน้าบ้านเลขที่ 220 ติดร้านอาหารตามสั่ง ถนนพโลชัย09/08/20232023-08-09.
64D350046Bนางอุทัย ศักดาสะข้างบ้านปล่อยน้ำเน่าเสียเหม็น09/08/20232023-08-09.
64D347E519นางทองสังข์ ทองราช0854172066ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำยุบตัวเป็นหลุมหน้าบ้านเลขที่ 154/1 ถ.สมเด็จ09/08/20232023-08-09.
64D3468E0Bนางวิไลพร แสนจริง0825860411ถนนชำรุดบริเวณปากซอย และภายในซอยอุบล - ตระการ 1609/08/20232023-08-09.
64D3460DA9นางเนตยา แสนอุบล0864885122ถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 44 ถ.สุริยาตร์ (หน้าร้านข้าวมันไก่)09/08/20232023-08-09.
64D345BCCAนายไวยพจน์ เงยวิจิตร081-7902065ไฟฟ้ามีเสียงดัง เกิดปัญหาขัดข้อง บ้านเลขที่8 ซ.พรหมเทพ7ถ.พรหมเทพ09/08/20232023-08-09.
64D3454ADAนางจิรพรรณ ตั้งสืบพงษ์0853042105คลองระบายน้ำอุดตันภายในซอยพลแพน 6 (ทั้งซอย)09/08/20232023-08-09.
64D3448632นายวิชิต แก่นสุข0876490747ถนนชำรุดถ.สุริยาตร์ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถนนสมเด็จ-ตลาดบ้านดู่09/08/20232023-08-09.
64D3438121นางยุพานันท์ เยื้องรัมย์0934492308ติดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างภายในซอยสุริยาตร์ 609/08/20232023-08-09.
64D33EDD58นางจุฑามาศ ศรีพันธ081-0658904ท่ออุดตันเปิดคลองตักดินออก บ.47-49 และ บ.51-53 บูรพาใน309/08/20232023-08-09.
64D33389A4นายสินชัย ด้วยตั้งใจ0815487384ขอถังขยะ09/08/20232023-08-09.
64D33319EFพ.ต.เจริญ อมลดลใจ (ทางโทรศัพท์)0872410077ขอถังขยะ09/08/20232023-08-09.
64D3327C5Cนางสาววัชราภรณ์ บุญชิต0910219017ถนนชำรุด ตรงบริเวณทางเข้าบิ๊กซีอุบลฯตรงช้ามซอยมอเตอร์ไบต์่09/08/20232023-08-09.
64D31283CCคุณอ้อม0849597997ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟซอยสุขาสงเคราะห์19 บ้านนาควาย เยื้องหน้า บ.209/08/20232023-08-09.
64D31058B7กันติยา ดาเสียงฝาท่อดัง บ.739 ถ.สรรพสิทธิ์ก่อนถึงระหว่างสรรพสิทธิ์ ซ7กับ1409/08/20232023-08-09.
64D30A9D7Eศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ทางเข้าบิ๊กซีฝั่งถนนชยางกูร09/08/20232023-08-09.
64D30A3A23ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฟุตบาทชำรุดแตกหัก ไฟแดงหนองบัว ติดร้านราดหน้าเอ็มไฟร09/08/20232023-08-09.
64D30872C4น.ส ณัฐชาวดี กวีนันทชัย085-7722775ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ซ.ชยางกูร 2.1 ข้าง เอ็ม.เจ.มอเตอ09/08/20232023-08-09.
64D30862ECคุณ เสือ087-6355353หลอดไฟไม่ติด ถนนชวาลานนอก ตรงป้ายหน้า ร.ร.สามัคคี09/08/20232023-08-09.
64D3068FDDนายไวศ วรรณพงศ์088-5864706ซ่อมหลอดไฟ หน้าบ้านเลขที่53/4 ถนนสรรพสิทธิ์09/08/20232023-08-09.
64D3067DD7ต้นอ้อ อรวรรณ เทนสุนา0890410764ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ร้านเกิบบางกอกอุบล115/2ถนนสุขาอุปถัมภ์09/08/20232023-08-09.
64D304FD67นายพชร โหรตระไวศยะ099-9609997ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเเซ่มถนนชำรุดบริเวณปากซอยสุริยาตร์ 2809/08/20232023-08-09.
64D304BBBEPeeYai Pratumporn081-2021119แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ บ้านเลขที่ 607 ถ.สรรพสิทธิ์09/08/20232023-08-09.
64D3025A14ร.ท.ระพีพล แสงตา0881306199เก็บขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้09/08/20232023-08-09.
64D301CAB4ร.ท.ระพีพล แสงตา0881306199ซ่อมถนน เป็นหลุมเป็นบ่อในซอยพนม109/08/20232023-08-09.
64D2F8B597Eveza Moeimokเจ้าหน้าที่ไม่เก็บกวาดเศษขยะริมถนน09/08/20232023-08-09.
64D2F6DECFอสม.พรทิพา เหล่าเฉลิมสุข0817250552ไฟฟ้าส่องสว่างดับทั้งซอย สุขาอุปถัมภ์9 สามวันแล้ว09/08/20232023-08-09.
64D2F6320Cอสม.นวพร วงมาเกษ0833854518ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ถ.สุขาอุปถัมภ์ 3 เสาต้นสามหน้าร้านวังชวา09/08/20232023-08-09.
64D207D2D2นางชุลีพร วงศ์สวัสดิ์080-49078021.ไฟฟ้าดับถนนพนมใกล้ร้านกาแฟในซอย ถ.พนม 2.หน้าปศุสัตว์จังหวัด ปร08/08/20232023-08-08.
64D1F69714นางมุกดา บุญคง0998475549ขอหินคลุกใส่ถนนเนื่องจากถนนขรุขระ ถนนบูรพานอก ทางลงบ่อบำบัด08/08/20232023-08-08.
64D1F18608พรพรรณ อุณหสุวรรณ0969126291ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟซอยบูรพานอก4 ถ.บูรพานอก08/08/20232023-08-08.
64D1ECFBC8นางอุไร เจนวิทยา0862555697ไฟดับหน้าบ้านเลขที่54 ซ.สุขาสงเคราะห์11 (โยคะดีว้า)08/08/20232023-08-08.
64D1E482E8ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0883571192แจ้งไฟฟ้าดับ ซ.สุขาอุปถัมภ์508/08/20232023-08-08.
64D1E247F1นางวิไลพร แสนจริง0825860411คลองระบายน้ำอุดตันซอยศรีแสงทอง 2 (ตลอดทั้งซอย)08/08/20232023-08-08.
64D1E1E9C6นางวิไลพร แสนจริง0825860411หลอดไฟฟ้าสาธารณะชำรุดภายในซอยศรีแสงทอง 2 (บริเวณท้ายซอย)08/08/20232023-08-08.
64D1E14CE4นางวิไลพร แสนจริง0825860411หลอดไฟฟ้าสาธารณะดับ ภายในซอยศรีแสงทอง 3 หน้าบ้านเลขที่ 1 และ25/108/08/20232023-08-08.
64D1DCC47Cนางพิกุล โชตะนา095-8178809ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ ถนนบูรพานอก ซอยบูรพานอก408/08/20232023-08-08.
64D1C7AE95นางสาวเบญจวรรณ เยาว์อุบล0868746341ไฟฟ้าดับ ถ.เบ็ญจะมะ ติดบ้านเลขที่ 1 (LED) ถนนเป็นหลุมหน้าบ้านเลข08/08/20232023-08-08.
64D1C71C51นายวรวิชญ์ ธรรมเลศิรินันท์ซ่อมผิวถนนเป็นหลุมหน้าบ้านเลขที่ 17 และ 2 ถนนหลวง08/08/20232023-08-08.
64D1BBD224คุณสกุณา ดินยา0814700737ไฟดับบริเวณถนนริมมูลข้างบ้านเลขที่ 1 ถ.เบญจะมะ หลังวัดสุปัฎน์08/08/20232023-08-08.
64D1BA0D38นายธนพงศ์ ศรีใสแจ้งฟุตบาททรุดตัว หน้าบ้านเลขที่33 ถนนสมเด็จ08/08/20232023-08-08.
64D1B94A51นางไพลิน บุญเกษม0650862817หลอดไฟฟ้าสาธารณะดับหน้าบ้านเลขที่ 1 ซอยอุปลีสาน 108/08/20232023-08-08.
64D1B41D07ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0885945287ไฟไ่ม่ค่อยสว่าง บริเวณถ.อุปลีสาน หน้าบ้านเลขที่308/08/20232023-08-08.
64D1B38A2Bประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0885945287เก็บกิ่งไม้08/08/20232023-08-08.
64D1A9625Fคุณ ชัย ตระกลูฟองทอง0934903354ไฟดับหน้าบ้านเลขที่33/5 ซ.ภาษีเจริญ 2 ถ.ภาษีเจริญ08/08/20232023-08-08.
64D1A8E5EDคุณ ชัย ตระกลูฟองทอง0934903354ไฟดับหน้าซอยอุบล-ตระการ2.1 ถ.อุบล-ตระการ08/08/20232023-08-08.
64D1A2D6B8นธกฤก ศรีรัตน์สิริกุล0811208850ไฟฟ้าดับ สวนสุขภาพอยู่วงศ์ธรรม 1 ต้น08/08/20232023-08-08.
64D0ADAACEนายทองอินทร์ เสมอสุข0870322821ฝาตระแกรงชำรุดภายในซอยสุริยาตร์ 1207/08/20232023-08-07.
64D0ABC811Pakwan Praparat0873602883ขอถังขยะ07/08/20232023-08-07.
64D0A60AA4นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ซอยพโลชัย9.1 ข้างตำหนักพระฤาษี ดินถมคลองสิ่งกีดขวางปิดท่อ07/08/20232023-08-07.
64D0A5726Dนางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ข้างบ้านเลขที่ 75 มีสิ่งกีดขวาง บนถนน การจราจรลำบาก (บ้านพ่อเส็ง07/08/20232023-08-07.
64D0A4CA14นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029มูลสัตว์ไหลลงถนนและเข้าบ้านส่งกลิ่นรุน07/08/20232023-08-07.
64D0A4508Aนางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029น้ำขังไหลออกมาจากบ้านที่มีอยุ่น้ำขังการสัญจรลำบาก ซ.พโลชัย9.107/08/20232023-08-07.
64D0A3A13Dคุณโชติกา ทองสว่าง0658896393ฝาท่อเสียงดัง บริเวณหน้าร้านเคียงเพ็ญ ถ.สรรพสิทธิ์07/08/20232023-08-07.
64D0A30DB1ประมวล จันดก084-6071478ฝาท่อเสียงดังหน้าบ้านเลขที่ 16/1 ซ.สรรพสิทธิ์ 11 โดยการประสานจาก07/08/20232023-08-07.
64D0A258A2นางสาวเกศมณี สมสะอาด097-9514596ตัดกิ่งไม้ต้นสัก ต้นตีนเป็ดบริเวณศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า307/08/20232023-08-07.
64D0A1B9E4นางวันดี กลิ่นหอม094-9379329ไถปรับพื้นที่ข้างบ้าน เลขที่42 ถ.พนม (ตรงข้ามปากซอยพนม 3)07/08/20232023-08-07.
64D0971ACAนางสาวสุภาณี กันถะกัสสานนท์089-5806888พื้นถนน(ฟุตบาท)ชำรุด บ้านเลขที่160 ถ.ศรีณรงค์07/08/20232023-08-07.
64D094D896รัตติยา อิกำเหนิด0910025143แจ้งซ่อมฟุตบาทชำรุดหน้าร้านเซเว่นสาขา 5143 แจ้งสนิท 307/08/20232023-08-07.
64D0945AC3ดุษฎี ดอกไม้0819778009ซ่อมแซมพื้นถนนในซอยที่ทรุดซอยชวาลานอก407/08/20232023-08-07.
64D0934BBFคุณนิพนธ์ อิสิิสิงห์0935965559ตัดเถาวัลย์ขึ้นพันสายไฟหน้าบ้านเลขที่ 32 ซอยพิชิตรังสรรค์307/08/20232023-08-07.
64D092EB45คุณนิพนธ์ อิสิิสิงห์0935965559ไฟฟ้าดับ บ.9 ซ.ธรรมวิถี14 ถ.ธรรมวิถี07/08/20232023-08-07.
64D09282CFนาย นิพนธ์ อิสิสิงห์0935965559ตัดหญ้า07/08/20232023-08-07.
64D0921B23ไม่ประสงค์ออกนาม0990329622บ้านในซอยสุริยาตร์8 สังกะสีเสียงดัง ต้มเพลี้ยส่งกลิ่นเหม็น07/08/20232023-08-07.
64D090708Eน.ส..บุยเรือง สำราญสุข080-3188335ต้ดต้นไม้หน้าบ้าน288 ถ.พโลชัย07/08/20232023-08-07.
64D0904780เอกชัย เงาศรี0800075328ถนนชำรุด เส้นแจ้งสนิท ตรงปั้ม ปตท. ข้างโรงบาลพระศรีมหาโพธิ์07/08/20232023-08-07.
64D08FC02Eนางอารีทร สิทธิไตรย์095-5060035พื้นที่ข้างเคียงปล่อยน้ำทิ้งลงมาใส่ที่ ถนนศรีณรงค์ภายในตลาดกกยาง07/08/20232023-08-07.
64D078D4CEสุลัดดา ศรชัย0817913311ขอถังขยะ07/08/20232023-08-07.
64D0767E38นางอมรรัตน์ สุวรรณกูฎ081-2648707ประดับตกแต่งต้นไม้ในงานศพ วัดมหาวนารม(วัดป่าน้อย)07/08/20232023-08-07.
64D07411D1นางวาสนา ทองภาพ0874473910ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อถ.พโลรังฤทธิ์แยกบูรพาในถึงแยกพลแพน07/08/20232023-08-07.
64D073F11AWinai Thaweewanไฟฟ้าส่องสว่างดับถนน นพคุณ แถววงเวียน ธนาคารออมสิน07/08/20232023-08-07.
64D0727EF0นายทองอินทร์ เสมอสุข0870322821ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 162 ถ.สุริยาตร์07/08/20232023-08-07.
64D0721EA7Sarttra Keawbaimaiถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อจำนวน 3-4 จุดบริเวณหน้าโรงแรมกรุงทอง07/08/20232023-08-07.
64D0720CA0สกาวกาญจน์ บุญนูน099-4210763เก็บกิ่งไม้ที่ตัดแล้วบริเวณ ถ. เบ็ญจะมะหลังวัดสุปัฎ เป็นบ้านพักก07/08/20232023-08-07.
64D07112B4นายไสว งามแสง084-6061236ไฟฟ้าดับ ซอยโพธิ์ทอง 4 หลังอู่จิระศักดิ์ ดับตลอดสาย07/08/20232023-08-07.
64D06B7672ไม่ประสงค์ออกนาม0868741349ไฟฟ้าดับซอยโพธิ์ทอง 3หน้าบ้านเลขที่ 15/7และบริเวณถนนรอบๆ07/08/20232023-08-07.
64D06AF638นางวาสนา ทองภาพ0874473910ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนพโลรังฤทธิ์ ตั้งแต่สี่แยกถนนบูรพาใน07/08/20232023-08-07.
64D06AC6BDอริศรา สุวรรณราช0822699536,0994592665ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลที่7 ซอยชยางกูร20/107/08/20232023-08-07.
64D066F6ABนางบังอร คำแผ่น0885911965ตัดหญ้า07/08/20232023-08-07.
64D060A844นายกณพ พรหมพล0875629565ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง07/08/20232023-08-07.
64D05E7C89คุณจิราวดี บุญยอ0902166164,0950624220แจ้งตัดต้นไม้ถนนแจ้งสนิทฝั่งวิทยาลัยเทคนิค07/08/20232023-08-07.
64D0598089ประนอม ดอนปัญญาไพร0845439373ขอถังขยะ07/08/20232023-08-07.
64D058FF9Bพนม0860274405ไฟฟ้าส่องสว่างดับถ.เขื่อนธานี ตรงข้างโรงเรียนจีน07/08/20232023-08-07.
64D056CF7Eสราวุธ (แจ้งทางโทรศัพท์)0945329964เก็บขยะ07/08/20232023-08-07.
64D051F60Aสุมาลี ศาลา0994360409ไฟฟ้าดับ ชยางกูร 32 ตรงสุดซอยตัน07/08/20232023-08-07.
64D051B2C5อสม.กิตติพร ถกลจิตร0867195616ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ธรรมวิถี12 เสาไฟหน้าบ้านเลขที่4/107/08/20232023-08-07.
64D05169B7คุณคำหมุ่ย ผูกพันธ์0837289755ไฟฟ้าส่่องสว่างดับ ชยางกูร36 หน้าบ้านเลขที่2/207/08/20232023-08-07.
64CCC3C3D5Chompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ซ.อุบล-ตระการ 1604/08/20232023-08-04.
64CCAF08ACอุทัย แก้วใจ0897171556น้ำท่วมขังหน้่าโกดัง สี่แยกวัดสุปัฎน์ติดกับก๋วยเตี๋ยวมิตรสัมพันธ04/08/20232023-08-04.
64CCAD2267นายสุริยันต์ มารมย์099-1684307ตัดกิ่งไม้ ถ.พนม1 บริเวณสองข้างทางถนน(ตลอดสาย) เถาวัลย์พันโคมไฟส04/08/20232023-08-04.
64CCAAA917ประสงค์ ปัญญา0943102250ไฟฟ้าส่องสว่างดับบริเวณซอยแจ้งสนิท4.7 หน้าบ้านเลขที่412/1204/08/20232023-08-04.
64CCA76FCDยุทธชัย เอี่ยมวชิรกุล0819550691ขอถังขยะ04/08/20232023-08-04.
64CCA6E1C1สุวิมล ทิพย์โอสถ0942850065พื้นฟุตบาทชำรุดถ.อุปลีสาน อยู่ระหว่างร้านตัดเสื้อสตรีคุณนาง04/08/20232023-08-04.
64CCA6863Eนางสาวธนาภรณ์ ครั้งพิบูลย์096-3027006ตัดต้นไม้ซ.ข้างร้านสยามชัยเครื่องใช้ไฟฟ้า บ.325-327ถ.แจ้งสนิท04/08/20232023-08-04.
64CCA62995สุวิมล ทิพย์โอสถ0942850065ฟุตบาทชำรุด บ้านเลขที่ 240/7 ถ.บูรพาใน04/08/20232023-08-04.
64CCA51318นางสะอิ้งรัตน์ ทองทั่ว0891810428ร้องเรียน ถอนป้ายทรูสีแดงซึ่งยื่นเข้ามาในพื้นที่บ้านเลขที่47/2004/08/20232023-08-04.
64CC98293Aนางชุติมา พงษ์ภาพ0935592694ถนนชำรุดถนนนิคมสายกลาง บริเวณท่อหน้าบ้านใกล้บ้านเพชรพิณทอง04/08/20232023-08-04.
64CC8FF291คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างเพิ่มซอยอุบล-ตระการ11 ช่วงสามแยกกลางซอย04/08/20232023-08-04.
64CC8F5811นางสาววัชราภรณ์ บุญชิต0910219017ขอติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณหน้าบ้าน46/2 ถ.สมเด็จ04/08/20232023-08-04.
64CC8E7A6Dผู้ไม่ประสงค์ออกนาม0823543987ไฟฟ้าส่องสว่างดับซ.โพธิ์ทอง 3 บริเวณหัวมุม04/08/20232023-08-04.
64CC8C818Fคุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ติดตั้งป้ายชื่อแทนอันเดิมที่ชำรุดหายซอยสุริยาตร์ 2/104/08/20232023-08-04.
64CC7F67A6อสม.วิสุทธิ์ จดจำ0897182856ถนนชำรุดหน้าศูนย์แพทย์ชยางกูร(ฝั่งถนนสุขาสงเคราะห์)04/08/20232023-08-04.
64CC7AD4E7กลุ่มไลน์รวมใจช่างขอกระจกนูน ในซอยข้างโรงไม้เทอดไท ทางเข้าศูนย์อยู่วงศ์ธรรม04/08/20232023-08-04.
64CC760640คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ไฟฟ้าดับบริเวณปากทางหมู่บ้านเสาวลักษณ์ ซอยสุริยาตร์ 2/104/08/20232023-08-04.
64CC73756Dกลุ่มไลน์รวมใจช่างฝาท่อชำรุด บริเวณถนนสุริยาตร์ หน้าศูนย์อยู่วงค์ธรรม04/08/20232023-08-04.
64CC6BE29Fนายเจริญ084-9837675ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่ 201 ถนนบูรพาใน ทางเข้าตลาด504/08/20232023-08-04.
64CC6B7213วรางคณา แก้วพรหม0994299298-ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่133-135 ถนนอุปลีสาน04/08/20232023-08-04.
64CC60A8A7บัวบาน พันธจำปา0994596407ไฟฟ้าดับ ซอย 8 พิชิตรังสรรค์ จำนวน 5 ต้น04/08/20232023-08-04.
64CB6C26CAนางบังอร คำแผ่น0885911965ไฟฟ้าสาธารณะดับ ซอย สุขาสงเคราะห์11 ถนนสุขาสงเคราะห์03/08/20232023-08-03.
64CB6B7749นางบังอร คำแผ่น0885911965ตัดหญ้าสวนสาธารณะหนองฮาง03/08/20232023-08-03.
64CB5FE4BCนายสิงห์ทอง สมสุข099-0871125น้ำท่วมขังบ้าน เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ03/08/20232023-08-03.
64CB5E29D2พัชรี บรรจง0916884437เก็บขยะ03/08/20232023-08-03.
64CB5D58A9นายสุรชัย หิริญกิตติ0817608981เก็บเศษกระจกและรับผิดชอบความเสียหาย03/08/20232023-08-03.
64CB5B1D08คุณ วารี ศรีคำใส083-3708529ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำชำรุด 2 ฝา (ซอยพโลชัย 4 ตรงข้ามร้านส้มตำดาวรุ03/08/20232023-08-03.
64CB57D8A5สมศักดิ์ โชติประดิษฐ์0966289241ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมานอกถนน บ.27 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ซ.สุขาอุปถัมภ์303/08/20232023-08-03.
64CB563FC0คุณสุพรรณี สุวรรณกูฎ0892839114ขอถังขยะ03/08/20232023-08-03.
64CB55D5D8สมใจ โกศัลวิตร์0641597074เก็บขยะ03/08/20232023-08-03.
64CB555E4Aนายธัชชัย สังข์ทอง0998548106ฝาท่อชำรุด บ้านเลที่ 207 ถ.เขื่อนธานี03/08/20232023-08-03.
64CB54D5EEนางมานิต สมเนตร (แจ้งทางโทรศัพท์)045242971เก็บกิ่งไม้03/08/20232023-08-03.
64CB52F7C7นางนวลหงษ์ ทัดเทียม081-6691214เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ เนื่องจากกระพริบ/ดับๆติดๆ บ.33 ซ.สรรพสิทธิ์1403/08/20232023-08-03.
64CB51E173นายพิสิฐ โชติประดิษฐ์0823749397ขอถังขยะ03/08/20232023-08-03.
64CB514F32นางปรียานุช พูลศรี0863317505น้ำท่วมบ้าน(แก้ปัญหาน้ำท่วม)03/08/20232023-08-03.
64CB489AD4Monchai Uthamal (แจังทางเพจเทศบาล)ไฟฟ้าดับเส้นถนนแยกร่มเกล้า03/08/20232023-08-03.
64CB40F4EAนางสว่างใจ จันสุตะ0862628951ขอยืมเต้นท์ (ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต 4 )ถนนอุปลีสาน203/08/20232023-08-03.
64CB34C7BDนางพล ไชยนาม0849597997ไฟฟ้าดับ ซอยสุขาสงเคราะห์ 1903/08/20232023-08-03.
64CB2DB789พัชรี บรรจง0916884437เก็บขยะขวดแก้วและเศษกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่16 ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ03/08/20232023-08-03.
64CB2ABB16ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด หน้าร้านเนื้อย่างเลิศรส ชยางกูร2103/08/20232023-08-03.
64CB2920D2นายกณพ พรหมพล0645424265ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED บ.16 ซอยผาแดง4 ถนนผาแดง03/08/20232023-08-03.
64CB24665Cศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงมาในวัดพระธาตุหนองบัว03/08/20232023-08-03.
64CB23F6AAศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด ปากซอยธรรมวิถี10แยก1303/08/20232023-08-03.
64CB239FC9ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนคอนกรีตชำรุดเป็นหลุมลึก ปากซอยแจ้งสนิท303/08/20232023-08-03.
64CB234DE5ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฟุตบาทพังเสียหายชำรุด ถนนแจ้งสนิท ทางออกลานจอดรถวายสแคว03/08/20232023-08-03.
64CB227E03ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ขอบบ่อพักชำรุดเป็นร่อง ถนนแจ้งสนิท หน้าร้านเอกกะเริก03/08/20232023-08-03.
64CB21F54Cศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด1ฝา หน้าปั๊มบางจาก ถนนแจ้งสนิท03/08/20232023-08-03.
64CB1FB98Bคณิกร ศรีสมุทร0950611993ท่อตัน/น้ำท่วม บ้านเลขที12/3 ซ.สุริยาตร4 ถ.สุริยาตร ชุมชนบ้านดู่03/08/20232023-08-03.
64CB1DC7A8ร.ท.ระพีพล แสงตา0881306199ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ซอย พนม103/08/20232023-08-03.
64CB1BB2B1นายนพรัตน์ วรรณพินิจ063-1561591น้ำท่วมภายในบริเวณหน้าบ้าน ท่อไม่ระบายออก บ.28 ซ.ชยางกูร1203/08/20232023-08-03.
64CB19CFEBพัชรี บรรจง0916884437ดินต้นไม้ถล่ม//สายไฟหล่น /บ.16 ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ03/08/20232023-08-03.
64CB144795ร้าน Sandwich Land-ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณถนนตรงข้ามบ้านเลขที่ 11 ซ.ชยางกูร03/08/20232023-08-03.
64CB0BEC2Fป๋าโก้ นรากุลทัวร์0816002998ไฟฟ้าดับ เส้นถนนพนมทางไปปากมูลน้อยหน้าอู่รถทัวร์นรากุลทัวร์คับ03/08/20232023-08-03.
64C9CFD37Bกลุ่มไลน์รวมใจช่างฝาปิดท่อเสียงดังหน้าบ้านเลขที่578/1 ถ.สรรพสิทธิ์02/08/20232023-08-02.
64C9CF8457กลุ่มไลน์รวมใจช่างฝาปิดท่อเสียงดังหน้าบ้านเลขที่18 ซ.สรรพสิทธิ์1102/08/20232023-08-02.
64C7309AB6กลุ่มไลน์รวมใจช่างตัดต้นไม้โตล้ำถนนทำให้อันตรายกับการสัญจร 114 ซ.ชยางกูร1031/07/20232023-07-31.
64C22C0BF0อสม.จนันรัตน์ ศรีสุระวรานัน0823945924ตะแกรงเหล็กทรุดชำรุด ชยางกูร34 หน้าบ้านเลขที่6027/07/20232023-07-27.
64C22B8EBAอสม.จนันรัตน์ ศรีสุระวรานัน0823945924ซ่อมถนนคอนกรีตชำรุด หน้าบ้านเลขที่39 ชยางกูรซอย3027/07/20232023-07-27.
64C2226781สกาวกาญจน์ บุญนูน099-4210763เก็บกิ่งไม้ตัดแล้ว บ้านพักราชการประปา หลังวัดสุปัฎ27/07/20232023-07-27.
64C2207379-แจ้งผ่านเพจ--ขอท่อระบายน้ำและถนน ซ.ข้างร้านอาหารมาดามเฮือง27/07/20232023-07-27.
64C2204F1Cธิดารัตน์ กงแก้ว0946307696ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง หน้า บ.37 ถ.ศรีณรงค์ แถวก๋วยจั้บเจ๊เรียน27/07/20232023-07-27.
64C21F69D3กลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟฟ้าขัดข้อง ก่อนถึง ซ.อุปถัมภ์1327/07/20232023-07-27.
64C21ED4A8กลุ่มไลน์รวมใจช่างพื้นทรุดตัวตรงหัวมุมวัดทองและหน้าร้านอิ่มอร่อย27/07/20232023-07-27.
64C21EB28Aนางบังอร คำแผ่น0885911965ขอถังขยะ27/07/20232023-07-27.
64C21E2BAEกลุ่มไลน์รวมใจช่างทางเดินรอบห้วยม่วงทรุด27/07/20232023-07-27.
64C21C5094วิทวัส กันโพธิ์0967814537ตัดต้นไม้ต้นคูณสุขาอุปถัมภ์ 15 หน้าบ้านเลขที่16327/07/20232023-07-27.
64C20B3002คุณสมลักษณ์ วารีรัตน์0943080177ซ่อมถนนบูรพานอกเส้นข้างวัดบูรพา ถนนแตกร้าวเป็นหลุมลึก27/07/20232023-07-27.
64C20866CEสมลักษณ์ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ถนน.บูรพานอก ลงคล้อยข้างวัดบูรพา27/07/20232023-07-27.
64C207FFA2นาง ปริยาลักษณ์ ปทุมรัตนกุล094-3561185ขอฝาตะแกรงท่อระบายน้ำแทนอันเดิมที่หายไป ซอยอุบล-ตระการ1027/07/20232023-07-27.
64C2055390นางนิยะดา นามเสน0815959877,0852049405ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุด ซ.อุบล-ตระการ13 บ.1427/07/20232023-07-27.
64C2045B66บริษัทถาวรยางยนต์ กรุ๊ป จำกัด0844745581พ่นยุง27/07/20232023-07-27.
64C1F1A5EBศิริพร สมศรี0854966103คนขโมยงัดฝาท่อที่ บ้านเลขที่ 556 ถ.สรรพสิทธิ์27/07/20232023-07-27.
64C1F149BAนางนิยะดา นามเสน0815959877,0852049405ถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 14 ภายในซ.อุบล-ตระการ 1327/07/20232023-07-27.
64C1F11279นายภัทรพงษ์ ชื่นราตรี095-5104390ถนนชำรุดอยู่หน้าบ้าน737/1 ถ.สรรพสิทธิ์ ร้านดูดเพลินไมโลดิบ27/07/20232023-07-27.
64C1E502DBน.ส นิดา วงศ์ศรีชา088-5860344ลอกท่อระบายน้ำบ้านเลขที่18 ซอยสุปัฎน์ ถนนสุปัฎน์27/07/20232023-07-27.
64C1E47408สุทธิศํกดิ์(ทางโทรศัพท์)0858258630ฝาท่อชำรุดบริเวณซ.สรรพสิทธิ์14 ช่วงกลางซอย27/07/20232023-07-27.
64C1E3BAD5น.ส นิดา วงศ์ศรีชา088-5860344ตัดต้นไม้ เกี่ยวพันกับสายไฟ บ้านเลขที่16 ซอยสุปัฎน์ ถนนสุปัฎน์27/07/20232023-07-27.
64C1DA045Aปฐมพงศ์ ปรานีประชาราษฎร์0973356568ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่19 ซ.ชยางกูร12.3 ถ.ชยางกูร27/07/20232023-07-27.
64C1D8E277คุณสมคิด อุดมวรรณ0876493181ไฟดับซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบูรพา2 บ.10 กับ 117/1 ถ.เขื่อนธานี27/07/20232023-07-27.
64C1D26468คุณรัชณีวรรณ โสมอินทร์0840391718ท่อทะบายน้ำชำรุด ถนนธรรมวิถี4แยก3 หน้าบ้านเลขที่ 17/327/07/20232023-07-27.
64C1D15AA5อสม.ทวีคูณ หงษ์ทอง0849788465ขอพ่นยุง27/07/20232023-07-27.
64C1D09A27นายวัฒนา สมลา095-2595698ลอกท่อระบายน้ำ ถนนจงกลณิธารณ์(ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ถึงถนนสุริยาตร์)27/07/20232023-07-27.
64C1D04A37ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม(แจ้งทางโทรศัพท์)ขอความอนุเคราะห์ล้างถนน เส้นถนนบูรพานอก หน้าวัดศรีประดู่ถึงโรงน27/07/20232023-07-27.
64C1CAB21Fประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0984168125ฝาท่อยุบตัวลงทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง บริเวณข้างวัดทองนพคุณ27/07/20232023-07-27.
64C0C939B2กลุ่มไลน์รวมใจช่างฝาตระแกรงท่อระบายน้ำสรรพสิทธิ์5.1หน้าบ้านเลขที่48/426/07/20232023-07-26.
64C0BA675Bเกรียงเกล้า กิติกร0953471455น้ำท่วมขัง/ท่อระบายน้ำไม่ไหล จุดหลังประกันสังคม26/07/20232023-07-26.
64C0A50FC6นางชัญกมล คำจันทร์ลา095-6131918ตัดต้นไม้ขึ้นหลังบ้านทำให้หลังคารั่วบ้านเลขที่337/12 ถ.พโลชัย26/07/20232023-07-26.
64C08EC4C5วัลลภ ปณะวงค์0659348563น้ำท่วมไม่มีท่อระบายน้ำ ซอยชยางกูร 21.126/07/20232023-07-26.
64C0850A95หฤทัย มกดาหาร0805359265ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าร้านอุบลล้อเเม็กซ์ ถ.สุขาอุปถัมภ์ บ.98/526/07/20232023-07-26.
64C080FB73นางพัชรินทร์0898441311ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 3 ดวง ซ.ชยางกูร 40 แยก 526/07/20232023-07-26.
64C080E5D2นายมนตรี ลาสา098-2240609ต้นไม้เลื้อยพันเสาไฟฟ้า บ.15 ซ.พนม1 ถ.พนม ชุมชนถนนพนม 226/07/20232023-07-26.
64C08051A5ทองปลิว0868772711ไฟฟ้าส่องสว่างดับซ.สรรพสิทธิ์12 หลังวิทยาลัยเทคนิค26/07/20232023-07-26.
64BF76FDC8จักรณรงค์ มุสะกะ0967100425เปิดเครื่องดูดน้ำคลองหลังสวนสาธารณะบูรพา25/07/20232023-07-25.
64BF6B3F3Bนายสมร ก้านน้อย0814041503ตัดกิ่งไม้ ภายในวัดสารพัดนึก25/07/20232023-07-25.
64BF6A3E05ไม่ประสงค์ออกนาม0864125301ไฟดับถนนหน้าร้านอุบลยนทวี คล้อยตลาดน้อยไม่ติด ซ่อมได้2-3 วันก็ดั25/07/20232023-07-25.
64BF607FB8วรศักดิ์0827874554ความสะอาดห้องน้ำชาย25/07/20232023-07-25.
64BF58883Fธนิต อุทธา0859299288ขอถังขยะ25/07/20232023-07-25.
64BF4377D3นางอุบลรัตน์ เล้าสกุล081-7097737ฟุตบาททรุด หน้าหอพักศรีไพรเพลส ซ.สรรพสิทธิ์1025/07/20232023-07-25.
64BF41DFF2นางสาวบุญเรือง สำราญสุข0887085658ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่337/3 หมู่บ้านเสาวรักษ์ ถ.พโลชัย25/07/20232023-07-25.
64BF4167EFนางสาวบุญเรือง สำราญสุข088-7085658ตัดต้นไม้หน้าบ้านตรงข้ามสามชัยไก่ย่าง บ้านเลขที่285 ถ.พโลชัย25/07/20232023-07-25.
64BF3BD9CBศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนคอนกรีตชำรุดเสียหาย ธรรมวิถี4 หน้ายงสงวนเซฟแลนด์25/07/20232023-07-25.
64BF349312รัชนี0942721006เก็บเศษกิ่งไม้25/07/20232023-07-25.
64BF33472CNoknoi Nasompong0947543939ตัดเถาวัลย์ขึ้นพันสายไฟ แถวโรงเรียนอาเวมารีอาตรงข้ามร้านอาหารทรง25/07/20232023-07-25.
64BF274252คุณสุภาพร เทศวงศ์0917162076ตัดกิ่งไม้และวัชพืช ในซอยชยางกูร40 แยก 1225/07/20232023-07-25.
64BE46BC56คุณอ้อม0849597997ไฟดับ ซอยสุขาสงเคราะห์19 กรุณาซ่อมหลอดไฟฟ้า24/07/20232023-07-24.
64BE39997Aนายปฐมพงศ์ ปราณีประชาราษฏ์-เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเลขที่19 2หลอด ซ.ชยางกูร 12.324/07/20232023-07-24.
64BE38FBC9นางปรียานุช พูลศรี0863317505ข้างบ้านใช้น้ำ ทำให้น้ำรั่วไหลเข้าบ้าน จากบ้านเลขที่ 45 ซักอบรีด24/07/20232023-07-24.
64BE3752D6ตัดก่ิงไม้พาดสายไฟ0968944965ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ร้านตำกระเทยตรงข้างโรงพยาบาลพระศรีฯ)24/07/20232023-07-24.
64BE337730นายสุริยา แสงกล้า0897215412เถาวัลย์พันสายไฟ บริเวณปากซอยสุริยาตร์ 1/124/07/20232023-07-24.
64BE332F11นายสุริยา แสงกล้า0897215412ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด (สปอทไลท์) ปากซอยสุริยาตร์ 1/124/07/20232023-07-24.
64BE28EFE1นางจันทร์จิรา ไทยแก่น083-3674947ตัดต้นคูณ บ้านเลขที่ 279/6 พโลชัย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ24/07/20232023-07-24.
64BE2404EFนางมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟสายไฟหย่อนยาน ที่ถนน พนม ซ.พนม724/07/20232023-07-24.
64BE23F4D8อสม.พรพิธ พานิชกุล0897670930ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซอยธรรมวิถี 224/07/20232023-07-24.
64BE23B84Bคุณมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟดับตรงหน้าบ้านเลขที่ 87 ถ.พนม ซ.พนม7 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 32และ3424/07/20232023-07-24.
64BE238515สุริน อินทรีย์0816690333ขอถังขยะและเพิ่มจุดเก็บขยะ24/07/20232023-07-24.
64BE22B006นางมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟดับตรงหน้าบ้านเลขที่ 87 ถ.พนม ซ.พนม 7 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 32 และ24/07/20232023-07-24.
64BE222B64หงส์0874076117ถนนทรุดและแตกร้าวในซอยชยางกรู4 บริเวณหน้าโรงแรมชายทุ่งริมนา24/07/20232023-07-24.
64BE17D405Banpot Ratchapan0818789836ขอถังขยะ24/07/20232023-07-24.
64BE043F6Cนายศิริชัย เกษมทวีศักดิ์081-4709720ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า24/07/20232023-07-24.
64BDFFA0D5นายมนูญศักดิ์ สือทาม089-6244921ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ซอยชยางกูร 1524/07/20232023-07-24.
64BDFE31C9นายวินัย เขียวอ่อน086-2463170ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซอยชยางกูร 3224/07/20232023-07-24.
64BDFB8A2Cนายศตยุทธ หลินหะตระกูล089-6299464ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 88,86 ถนนบูรพาใน ร้านหลินคาเฟ่24/07/20232023-07-24.
64BDF8FD72สวาท ชายผา0911645716เหตุวาตภัย24/07/20232023-07-24.
64BDF00781กลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนชำรุดตรง (หน้าห้องเช่าเปี่ยมรักษ์) ซ.สรรพสิทธิ1124/07/20232023-07-24.
64BDEFB80Cกลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่181ซ.สรรพสิทธิ์11ตรงข้ามป้ายวัดท่าวังหิน24/07/20232023-07-24.
64BDEF53ECสุริยัน สมนึก0806780496ฝาท่อชำรุด ซ.สวนสาธารณะบูรพานอก2/224/07/20232023-07-24.
64BDEB3A26นายไวยพจน์ เงยวิจิตร081-7902065ไฟฟ้าชำรด บ้านเลขที่8 ซ.พรหมเทพ7 ถ.พรหมเทพ24/07/20232023-07-24.
64BDE2DB4Bอสม.ทัศพร หาคำ0812646045ไฟฟ้าดับ ซอยสุขาอุปถัมป์ 21 (ต้นที่ 2 นับจากต้นซอย)24/07/20232023-07-24.
64BDE17F21นายจักกฤษณ์ บำรุงวงศ์0874443615ไฟฟ้าดับ ซ.ชยางกูร 24 ต้นที่ 6(ตรงแยก)24/07/20232023-07-24.
64BCB7563Aร้องเรียนทางไลน์-ตั้งวางสิ่งของบนฟุตบาทและบนถนน23/07/20232023-07-23.
64BA43323Eนาง วรรณวิภา หมทอง065-3395919ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา บ้านเลขที่ 112 และ 102 ซอยชยางกรู 1421/07/20232023-07-21.
64BA4211B0นพรัตน์0817606326ฝาท่อชำรุดตรงข้ามกิฟฟารีนใกล้กับ รพ.ปริ้น หน้าร้านเค้กไข่ฮอกไกโด21/07/20232023-07-21.
64BA3E757Aสมประสงค์ เติมวงศ์0837131544ขอถังขยะ21/07/20232023-07-21.
64BA3C7D01วัดแจ้งวัดแจ้งขอแรงตัดต้นไม้ทางต้นเทียนออกครับ วันจันทร์นี้21/07/20232023-07-21.
64BA3757E8นางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225ดูดคลองระบายน้ำที่อุดตัน บ.11 ซ.11 ถ.อุบล-ตระการ21/07/20232023-07-21.
64BA3745F4มนตรี อนุพันรางกูร083-7479827ตัดต้นไม้หน้าบ้านสูงและยื่นไปถนน ร้านก๋วยเตี๋ยวมิตรสัมพันธ์21/07/20232023-07-21.
64BA3615F1นายไวยพจน์ เงยวิจิตร081-7902065ไฟฟ้าดับ ถนนพรหมเทพ และซ.พรหมเทพ5 พรหมเทพ721/07/20232023-07-21.
64BA133FE2คุณพินิจนัน ถนอมแก้ว0618158398ถนนทรุดหน้าซอยแจ้งสนิท 4/721/07/20232023-07-21.
64BA02BD8Fปรีชา พบลาภ0844741729ไฟฟ้าดับ ซ่อมไฟถนนชยางกูร ซ1021/07/20232023-07-21.
64BA01A756นางบังอร คำแผ่น0885911965ตัดต้นไม้บดบังความสว่างไฟฟ้า ซ.สุขาสงเคราะห์ ถนนสุขาสงเคราะห์21/07/20232023-07-21.
64B9FF7F15นาฏลดา0952241596ตัดต้นไม้ถนนตรงซอยธรรมวิถี 4 ซอยข้างวัดหนองบัว21/07/20232023-07-21.
64B9FEEB66ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0949594992ร้องเรียนข้างบ้านส่งกลิ่นเหม็น21/07/20232023-07-21.
64B9FC5857อ.ส.ม.เพชรรัตน์0809565861ตัดวัชพืชล้นข้ามกำแพงและริมถนนชยางกูร18หลังหอพิณทาว21/07/20232023-07-21.
64B9EC0B68นางประกายดาว วรรณภาสนี064-5169445ไฟฟ้าดับในซอยพรหมราช 321/07/20232023-07-21.
64B8F05D40พรพรรณ แซ่เตียว0994859955ขอถังขยะ20/07/20232023-07-20.
64B8ED4E9Aนางสุพันธ์ นนทะการ0934416193ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำชำรุด บ.351 ถ.บูรพาใน20/07/20232023-07-20.
64B8ECFC79นางสุพันธ์ นนทะการ0934416193ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่351 ถ.บูรพาใน20/07/20232023-07-20.
64B8E95191นายนิพนธ์ อิสิงสิงห์0935965559ไฟฟ้าดับตลอดซอยพิชิตรังสรรค์ 3 ตั้งแต่วันจันทร์20/07/20232023-07-20.
64B8DCF365วรางคณา แก้วพรหม0994299298ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนทรุด ถนนสรรพสิทธิ์ หน้าโรงเรียนเทศบาล320/07/20232023-07-20.
64B8BB1923นางบัวบาน พันธ์จำปา0817097737ป้ายซอยล้ม (ซอย พิชิตรังสรรค์8)20/07/20232023-07-20.
64B8B98B41มัณธรินทร์ นพัทราธรณ์0942978668เปลี่ยนไฟส่องสว่าง 63/12 ซ.สุขาอุปถัมภ์920/07/20232023-07-20.
64B8B647A5คุณนิพนธ์ อิสิิสิงห์0935965559ตัดหญ้า20/07/20232023-07-20.
64B8B514D0อรวรรณ งามจบ0854959981ไฟฟ้าดับสี่แยกวัดป่าใหญ่ ถ.พิชิตรังสรรค์20/07/20232023-07-20.
64B89BCD99นางอรุณี พิมพ์ตรา0997146385ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดภายในซอยสรรพสิทธิ์ 1/1 หน้าบ้านเลขที่ 520/07/20232023-07-20.
64B7A669CEคุณชัย093-4900354ไฟฟ้าดับ ซอยอุปลีสาน4 ถนนอุปลีสาน19/07/20232023-07-19.
64B78E7EDAทศพร สาธรวิศิษฐ์085 929 6916เก็บขยะ19/07/20232023-07-19.
64B78C8A38นางสุภาพรรณ ตันติสกล089-4251463ตัดตั้นไม้ข้างบ้านเลขที่ 2/1 ถ.จงกลนิธารณ์ ติดกับสุสานคริสต์19/07/20232023-07-19.
64B78BCE88นางสุภาพรรณ ตันติสกล089-4251463ขอความอนุเคราะห์เก็บป้อมตู้ กีดขวางถนนและเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยร19/07/20232023-07-19.
64B78BA6A9สุทธิชัย เจริญชัย0981181599ขอถังขยะ19/07/20232023-07-19.
64B78B236Fสุทธิชัย เจริญชัย0981181599ขอความอนุเคราะห์แก้ไขไฟดับซอยพิชิตรังสรรค์ 3 ตั้งแต่ปากซอย19/07/20232023-07-19.
64B783945Dนางระวิวรรณ เชื้อโชติ089-9498003ขอหลอดไฟติดเพิ่ม บูรพาในซอย1019/07/20232023-07-19.
64B75FA7D1สท.นงนุชตัดต้นไม้บนผิวจราจร ซ.สุขาอุปถัมภ์119/07/20232023-07-19.
64B75EA47Dกลุ่มไลน์รวมใจช่างหลอดไฟสาธารณะดับแถวซอยสรรพสิทธ์ ซ้ายแยก1/3 ทางเข้าตลาด519/07/20232023-07-19.
64B75BCD0Bหงส์0874076117เถาวัลย์ พันสายไฟฟ้าซอยชยางกรู4 บริเวณหน้าโรงแรมชายทุ่งริมนา19/07/20232023-07-19.
64B75A0889Paitoon Sutthidhamaรถเก็บขยะปล่อยน้ำขยะในชุมชน19/07/20232023-07-19.
64B758D31Fหงส์0874076117ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวถนนในซอยชยางกูร419/07/20232023-07-19.
64B74B4199คุณวนิดา ชนะชัย0804757565ไฟฟ้าดับทั้งซอยในซอยภาษีเจริญ1และอุบล-ตระการ519/07/20232023-07-19.
64B7484BA6คุณหนุ่ม0902976290ถนนทรุด ถ.อุปลีสานบริเวณอาคารวิริยะประกันภัยหน้าร้านอร่อยขาหมู19/07/20232023-07-19.
64B7448CCDวนิดา โภควนิช0891443789สุนัขขับถ่ายหน้าบ้าน19/07/20232023-07-19.
64B740DEBCนพพร0805911775กีดขวางการจราจรทางเท้า19/07/20232023-07-19.
64B6450813ตั้ม0867555570ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง ตรงข้าม บ้านเลขที่ 97 ถ.เจริญราษฎร์18/07/20232023-07-18.
64B642FCC4เอก0897172882ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ซอยสุขาสงเคราะห์ สามแยกกองบิน2118/07/20232023-07-18.
64B640EA8Aนายพีระวัฒน์ คณารักษ์0933256391ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟฟ้า ภายในซอยพิชิตรังสรรค์ 218/07/20232023-07-18.
64B6409078นายพีระวัฒน์ คณารักษ์0933256391กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ18/07/20232023-07-18.
64B63E9E97นางศยามล รากเงิน0874507562ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 40/3 ถ.สรรพสิทธิ์ (หน้าร้านนิดาซาลอน)18/07/20232023-07-18.
64B63DFC45นางยุพาภรณ์ นาถาพันธ์0899476574กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ18/07/20232023-07-18.
64B63D6939นางยุพาภรณ์ นาถาพันธ์0899476574ฝาท่อระบายน้ำ และถนนชำรุดซอยร่วมใจ ถนนสุริยาตร์18/07/20232023-07-18.
64B63C3CB5นางยุพานันท์ เยื้องรัมย์0934492308ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในซอยสุริยาตร์6 ที่ถูกถอดออกไป18/07/20232023-07-18.
64B63BE557นางสาวชลฑิชา หลินหะตระกูล0919416451ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้ถนนพโลรังฤทธิ์ บ้านเลขที่ 12818/07/20232023-07-18.
64B638ADDFนายปริวัชร นามด้วง0823279126ต้องการให้สำนักช่างออกตรวจสอบ ถ.สุริยาตร์ 4/1 รุกล้ำทางสาธารณะ18/07/20232023-07-18.
64B635E5E5นางกัลยา แนวจำปา0636292442อยากให้สำนักช่างออกตรวจสอบ ซ.ชยางกูร18 สร้างบันไดล้ำทางสาธารณะ18/07/20232023-07-18.
64B634AC35ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนชำรุดในซอยชลประทาน-ท่าบ่อ4(เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง)18/07/20232023-07-18.
64B62ECA47นายวิรัตน์ ดวงมาลา0621807399ไฟส่องสว่างดับ ซอยภาษีเจิรญ1 ถ.ภาษีเจริญ18/07/20232023-07-18.
64B61BADA0มัณฑนา พูนทำนอง0921489883ไฟฟ้าส่องสว่างดับซอย สมเด็จ918/07/20232023-07-18.
64B614E456คุณจุฑาวรรณ สาธุภาค0848979817ไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซ.สุขาอุปถัมภ์7/1 ซอย ศ.เครื่องดื่ม (อีกแล้ว)18/07/20232023-07-18.
64B60D52D2คุณจิตรกานต์ บุณยประสิทธิ์0955495882ทางเดินฟุตบาททรุด หน้าบ้านเลขที่41 ถ.ราชวงศ์18/07/20232023-07-18.
64B60C6499สุทธิจักร์ อุปลาบัติ0881215754สายไฟภายในทุ่งศรีเมืองหย่อน ด้านโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ18/07/20232023-07-18.
64B60BC5EBนางพรจันทร์ มีผล080-0027589เสาไฟฟ้าดับ 2 ต้น ในซอยพโลชัย 318/07/20232023-07-18.
64B60B454Eสุทธิจักร์ อุปลาบัติ0881215754ไฟฟ้าไม่ติด บ้านเลขที่245 ถ.พโลชัย ข้างบ้านพ่อใหญ่นิด18/07/20232023-07-18.
64B608D992นางสาว จันทร์เพ็ญ ตันเจริญ0862226554ขอถังยะ18/07/20232023-07-18.
64B5FA1E98ชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 66/25 ซ.ชยางกูร1418/07/20232023-07-18.
64B5F81C10อรรณพ0841807140ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับซอยอุบล-ตระการ 5 ถ.อุบล-ตระการ18/07/20232023-07-18.
64B5F6AE7Aน.ส.ทิพย์วรรณ คำโสม084-9847527ไฟฟ้าในซอยแจ้งสนิท21 ดับทั้งซอย ถนนแจ้งสนิท ชุมชนวัดป่าแสนอุดม18/07/20232023-07-18.
64B4FA4E02นางนิธินาถ ทวีญาติ0858593681ถนนชำรุด บริเวณ 3 แยกร้านอุบลสายฟ้า ถ.สมเด็จตัดถ.อุปลีสาน17/07/20232023-07-17.
64B4E86EC6คุณสุวรรณี การินทร์0858808569แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ซ.แจ้งสนิท2117/07/20232023-07-17.
64B4E602EFนางพัชรี พันธ์พิพัฒน์0613519425ฝาท่อปิดไม่สนิท เสียงดัง หน้าบ้านเลขที่ 52 ถ.ราษบำรุง17/07/20232023-07-17.
64B4E5B548อสม.รัชนี สุขเกษม0981922216แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.แจ้งสนิท417/07/20232023-07-17.
64B4E3943Dนางวิจิตร กวีกรณ์089-4265193ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง17/07/20232023-07-17.
64B4E359C5คุณทวี ไชยนา0949810274ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับหน้าบ้านเลขที่ 5/1 ซ.อุบล-ตระการ7/217/07/20232023-07-17.
64B4E2A092น.ส.อิสราภรณ์ อัครมหาอมรเลิศ0809956966ดูดโคลน หรือลอกคลองระบายน้ำภายใน ซ.ภาษีเจริญ 2 ถ.ภาษีเจริญ17/07/20232023-07-17.
64B4E1AA3Cนางสมสมัย แสนทวีสุข093 5287395ไฟฟ้าส่องสว่างดับภายในซ.บูรพาใน 6 ตั้งแต่ต้นที่ 2 ถึง ต้นที่ 417/07/20232023-07-17.
64B4DFC8C3นางสาวสาริศา ราญดัสกร0828540313ขอถังขยะ17/07/20232023-07-17.
64B4C36049นิพนธ์ อิสิสิงห์0935965559ไฟฟ้าดับในซอยพิชิตรังสรรค์317/07/20232023-07-17.
64B4BBA331นางวิภาศิริ จันทร์กระจ่าง0856137401ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง17/07/20232023-07-17.
64B4BAC3BFฐิติยา ผลระย้า0988783691สุนัชจรจัดไล่กัดคน17/07/20232023-07-17.
64B4B9D5ECกลุ่มไลน์รวมใจช่างหลอดไฟเสาไฟ ซอยพโลชัย9 ข้างกำแพงวัดกุดคูณมีหลอดไฟไม่ติด4จุด17/07/20232023-07-17.
64B4B98573กลุ่มไลน์รวมใจช่างตัดกิ่งไม้ปิดบังไฟส่องสว่าง ซ.สรรพสิทธิ์8 หน้าบ้านเลขที่ 3117/07/20232023-07-17.
64B4B97F5Bคุณอัมพร ทองสุข0943864639ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 368 ซ.ชยางกูร 2.117/07/20232023-07-17.
64B4B92BACนาง พัชรี กองตระกูลดี093-1374589ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสาบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2/4 ซ.ชยางกูร 12.217/07/20232023-07-17.
64B4AFB43Cอนพงศ์ ศรีใส0854198276ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ 33 ถ.สมเด็จ17/07/20232023-07-17.
64B4AF2B85วารี ศรี0831009423ไฟฟ้าชำรุดพิกัดหน้า 7-11 ตลาดบ้านดู่17/07/20232023-07-17.
64B4AE0946นางฉวีวรรณ ธนาพรพาณิชย์กุล0816592895ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ซอยพโลชัย 517/07/20232023-07-17.
64B4A79EB6นางบังอร คำแผ่น0885911965ไฟฟ้าดับซ.สุขาสงเคราะห์11 ตรงข้ามสวนอาหารบุญประเสริฐ 117/07/20232023-07-17.
64B4A68E4Fร.ต. ไมตรี่ สรรพชัย0873779492น้ำร้านโอ่งหมูกะทะรั่วซึมเข้าส้วมเต็มบ่อยมาก 100/2 ถ.นิคมสายกลาง17/07/20232023-07-17.
64B4A3D577ไม่ประสงค์ออกนาม0831009423แจ้งไฟดับหน้า7-11ตลาดบ้านดู่ หน้าร้านก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บ2217/07/20232023-07-17.
64B106FA9Dนายจันทร์ศิริมงคล ศุภสุข0854976507ตัดแต่งกิ่งไม้ พาดสายไฟ บ้านเลข 16 ซ.อุบล-ตระการ 11/114/07/20232023-07-14.
64B105FB91นายจันทร์ศิริมงคล ศุภสุข0854976507หลอดไฟฟ้าสาธารณะชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 337 ถ.อุบล-ตระการ บ้านริมธาร14/07/20232023-07-14.
64B105B793นายจันทร์ศิริมงคล ศุภสุข0854976507ขอเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด14/07/20232023-07-14.
64B1053F97นายจันทร์ศิริมงคล ศุภสุข085-497-6507ถนนชำรุด ภายในซอยอุบล - ตระการ 13 หน้าบ้านเลขที่ 1614/07/20232023-07-14.
64B10353E0นายพรชัย จันทร์ครบขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้เอนใส่หลังคาบ้าน 48 ถ.พโลชัย9.114/07/20232023-07-14.
64B0F3FDAAน.สวิไลวรรณ ศิลารักษ์098-1036995ไฟฟ้าดับหน้าบ้าน381-379 ถ.อุบล-ตระการ14/07/20232023-07-14.
64B0D14D93นางสายใจ ทองกลม0952346062ต้องการคลองระบายน้ำภายในซอยหน้าบ้านเลขที่ 225/114/07/20232023-07-14.
64B0D0AE3Fนางสุรจิตร ศรีธัญรัตน์0972264239ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยภาษีเจริญ 2 หน้าบ้านเลขที่ 26/314/07/20232023-07-14.
64B0D0504Eนางธันยา ปรัชญาคุปต์0814364248ขอถังขยะ14/07/20232023-07-14.
64B0CDBCC4นางธันยา ปรัชญาคุปต์0814364248ขอถังขยะ14/07/20232023-07-14.
64B0C86254นายฉัตรชัย ทวีคูณ095 3723573แจ้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บ.115 ถ.พิชิตรังสรรค์14/07/20232023-07-14.
64B0C7B470นายชา จันทร์สอน0823801228ขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV14/07/20232023-07-14.
64B0C6BF2Aนายวสิน แพทย์ประเสริฐ0909705200ขอดูกล้อง cctv14/07/20232023-07-14.
64B0C4D611ธนากรณ์ วิริยกิจวัตรการเก็บขยะ14/07/20232023-07-14.
64B0C33C2Fนายเสรี ใจดี0837250740ขอถังขยะ14/07/20232023-07-14.
64B0BAB9CEนายวิเศษ ปากหวาน0933962892สายไฟหย่อนลงมาใส่ถนน ชุมชนศาลาหนองนาควาย14/07/20232023-07-14.
64B0AF8FCFกลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟส่องสว่างที่ติดตั้งใหม่ ในซอยธรรมวิถี10 ดับ14/07/20232023-07-14.
64AFBC6E74นางสายใจ ทองกลม0952346062ถังขยะชำรุด13/07/20232023-07-13.
64AFBBF785นางสายใจ ทองกลม0952346062ลอกคลองระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 225/1 ถ.อุบล-ตระการ13/07/20232023-07-13.
64AFB1CD21คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ขอความอนุเคราะห์หลอดไฟฟ้าถนนเส้นโรงเรียนปทุมวิทยาคาร13/07/20232023-07-13.
64AFB0FD38คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ไฟฟ้าดับซอยอุปลีสาน2 จากปากซอยจะอยู่ที่เสาที่ 313/07/20232023-07-13.
64AFB0AB6Dคุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017ไฟฟ้าดับๆซอยอุบล-ตระการ14 จากปากซอยจะอยู่เสาที่ 313/07/20232023-07-13.
64AFAFA387Tum Ka Oh0988314551มีน้ำเสียไม่สามารถระบายได้ ล้นออกนอกท่อ ข้างรพ.สรรพสิทธิ์13/07/20232023-07-13.
64AFA3DFCDสุภักค์ธนัน บุญเกตุ0898446064ปากซอยแจ้งสนิท4.7เป็นหลุมลึก อันตราย13/07/20232023-07-13.
64AFA1F118นายพนม วันดี081-5490374ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำชำรุดอยู่หน้าร้านพนม มอเตอร์ ถ.ศรีณรงค์13/07/20232023-07-13.
64AF9D9216กลุ่มไลน์รวมใจช่างปรับปรุงทางเข้าออก หมู่บ้านสุขใจ และซอยกิ่ง บ.27/3 ซ.พโลชัย913/07/20232023-07-13.
64AF7D0D2Cคุณกรวิทย์ เจริญนิดย์0616539525ขอความอนุเคราะห์ลอกคลองหลังหมู่บ้านเจริญทรัพย์โครงการ 1และ 213/07/20232023-07-13.
64AF7C97D8ชุมชนร.ร.เยาวเรศ 4ขอพ่นยุง13/07/20232023-07-14.
64AF7C186Aชุมชนพนม1ขอพ่นยุง13/07/20232023-07-13.
64AF7BE853ชุมชนหลัง ร.ร.เยาวเรศ 2ขอพ่นยุง13/07/20232023-07-13.
64AF7BAAB4ชุมชนถนนพนม 2ขอพ่นยุง13/07/20232023-07-13.
64AF7B73A6ชุมชนวัดโรมันขอพ่นยุง13/07/20232023-07-13.
64AF74526Dสุวิทย์ สุวรรณเพชร0998753911ไฟส่องสว่างในซอยธรรมวิถี 10 ดับทั้งซอยครับ13/07/20232023-07-13.
64AF739E52ราตรี บุญชู087-2604392สิ่งกีดขวางทางจราจร ตรงข้าม ปั้มน้ำมัน ปตท.ตรงสะพาน100ปี13/07/20232023-07-13.
64AF63D029วราภรณ์ นามสุขี0945285693ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟเสา ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.813/07/20232023-07-13.
64AE6ED96Cคุณอนุดี เซียสกุล045-241698 - 098-8535241ขอเปลี่ยนหลอดไฟถนนชยางกูรซอย12 เยื้องหน้ารร.เอพลัส12/07/20232023-07-12.
64AE67707Dนายโกวิท มั่นคง0985908475ขอให้ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้บนทางสาธารณะ12/07/20232023-07-12.
64AE66615Dนางกนกวรรณ ศรีโท0945074313กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ12/07/20232023-07-12.
64AE662553นางกนกวรรณ ศรีโท0945074313กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ12/07/20232023-07-12.
64AE5DCC68วรางคณา แก้วพรหม0994299298ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ถนนสมเด็จ ฝั่งอุบลสายฟ้า12/07/20232023-07-12.
64AE576CA4กัญญ์วรา สิทธิสมบูรณ์086 986 3224แจ้งหลอดไฟในซอยผาแดง8 เสาต้นที่212/07/20232023-07-12.
64AE573F47นายณัฐพล อติวุฒิพงศ์093-3276653ท่อน้ำอุดตัน(ดูดน้ำไม่ชึ้น) บ้านเลขที่102 ถ.พโลชัย12/07/20232023-07-12.
64AE5512D8มนูญ สีตะ0868729679ซ่อมฝาท่อระบายน้ำชำรุดถนนหลวงตัดกับถนนพรหมราช12/07/20232023-07-12.
64AE50F852นายอภิชาติ วันหลัง0638371038พ่นยากำจัดยุง12/07/20232023-07-12.
64AE50A490นางวรรณา คงดี083-6843516ตัดแต่งกิ่งไม้บดบังหลอดไฟฟ้า บริเวณปากซอยอุบล-ตระการ 2/312/07/20232023-07-12.
64AE503888นางนิธินาถ ทวีญาติ0858593681ตัดแต่งกิ่งไม้บดบังป้ายถนน และพาดสายไฟฟ้าถนนอุปลีสานตัดถนนสมเด็จ12/07/20232023-07-12.
64AE4C1D20นางประกายดาว วรรณภาสนี064-5169445ไฟฟ้าชำรุดในซอยพรหมราช 3 สุดซอย 1 หลอด (LED ยาว)12/07/20232023-07-12.
64AE4BE3B9คุณอุไรวรรณ ถั้วพิทักษ์087-8782098เปลี่ยนไฟส่องสว่างจากหลอดธรรมดาเป็น LED ซ.สุขาสงเคราะห์1112/07/20232023-07-12.
64AE4AECACกลุ่มไลน์รวมใจช่างขอเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างค่ะ ถ.อุปลีสาน ซอย 2 เสาต้นที่ 312/07/20232023-07-12.
64AE2AD9EFนางปิยนาถ รักษ์เกียติ0897176699ท่อระบายน้ำอุดตัน 67-169 ถนน เทพโยที12/07/20232023-07-12.
64AE2540B6พรหมจักรี084-302-4402ขอเทศบาลตัดต้นไม้หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมทางหน้าวัดหนองบัว12/07/20232023-07-12.
64AE24CD02นางสาว อุมาพร เกียรติศรีอุบ0936132294ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 28 ถ.นิคมสายกลาง12/07/20232023-07-12.
64AE242BC7นางวรรณวิภา หมทอง0653395919ขอความอนุเคระห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง12/07/20232023-07-12.
64AE2404B8นงลักษณ์ ภักดีผล0881276020ฝาท่อชำรุด 54/1 ถนนบูรพาใน12/07/20232023-07-12.
64AE1E7463ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม-นกพิราบรบกวน สุขาอุปถัมถ์ 1112/07/20232023-07-12.
64AE1C8800นันท์นลิน เครือทองศรี0933264212ดูดคลองระบายน้ำที่อุดตัน ในซอยแจ้งสนิท 1412/07/20232023-07-12.
64AE194FD4ภาวดี0932394942แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับบ้านเลขที่ 5 สุขาอุปถัมภ์112/07/20232023-07-12.
64AE157683ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุดจำนวน 3 ฝา ซอยสุขาอุปถัมภ์2512/07/20232023-07-12.
64AE12C6ADคุณกุลนาถ ธนานาถสิริ0984824316ขอถังขยะ หน้าโรงแรมนาดสิริ 171 ถนนจงกลนิธารณ์12/07/20232023-07-12.
64AE0B27C3ส.อ.ธีรพงศ์ แก้วพรหม0629365418ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บ้านเลขที่ 17 ซอยเลี่ยงเมือง 512/07/20232023-07-12.
64ADF5D9F2อสม.ชลธิชา097-3248324ขอพ่นยุง12/07/20232023-07-12.
64AD1A8F38กลุ่มร้องทุกข์ทำความสะอาดและลอกคลอง ช่วงถนนสุริยาตร์ (ฝั่งธนาคารเกียรตินาคิน)11/07/20232023-07-11.
64AD1791C6ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม-มีการขายของหน้ารพ.สรรพสิทธิ์11/07/20232023-07-11.
64AD0FEF53นางอรุณ ชาเคน0853136943ถนนเป็นหลุมหน้าบ้านเลขที่ 114/1 ถ.สุริยาตร์ (ร้านขนมเปี๊ยะสมพงษ์11/07/20232023-07-11.
64AD0BF6F0อังสุวีร์ จรลี0994598990ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟฟ้าหน้าบ้าน 30 สุขาอุปถัมภ์ (ตรงข้ามหอ11/07/20232023-07-11.
64AD001448อรวรรณ ชุมภู0876471381ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟฟ้า ซอยสรรพสิทธ์ 7.111/07/20232023-07-11.
64ACFBA970นาง สาวิตรี ศรศิริ0637499078ซ่อมหลอดไฟฟ้า บ.450/1 450/2 หอพักตรีรักษ์ 1 ชยางกูร11/07/20232023-07-11.
64ACEC2261Jeerawat Silawongขอความอนุเคราะห์ จัดทำสนามสนามวอลเลย์บอล สวนสาธารณะห้วยม่วง11/07/20232023-07-11.
64ACE0F754นายมาโนชย์ เดชบุรัมย์085-497-6507ตัดแต่งกิ่งไม้ ยืนออกมาทางสาธารณะ ถนน อุบล-ตระการ 1111/07/20232023-07-11.
64ACDC8384ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842พื้นถนนทรุดตัวพร้อมฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำ ถ.สุขาสงเคราะห์11/07/20232023-07-11.
64ACD95583ชุมชนวัดกุดคูณขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD8E7C9ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 4ขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD76D64ชุมชนโรงเรียนเบ็ญ 3ขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD5AB63มังกร อินทร์แก้ว0955857669ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด1ฝา ในซอยย่อยชยางกูร 1411/07/20232023-07-11.
64ACD3F798ชุมชนวัดท่าวังหินขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD39046วิทยาลัยเทคนิคอุบลขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD3610Cกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD31D0Dคุณยายเริ่มขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD315A8ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดแต่งกิ่งไม้พาดผ่านสายไฟฟ้าและที่ล้ำออกถนน ชยางกูร2811/07/20232023-07-11.
64ACD2DC5Dคุณประธานขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD2D69Cกลุ่มไลน์รวมใจช่างปรับปรุงปะผิวถนนซอยชวลานอก 4 ถนนชวลานอก11/07/20232023-07-11.
64ACD2AE58กลุ่มไลน์รวมใจช่างเปลี่ยนฝาท่อหน้าซอยชวลานอก 4 ถนนชวลานอก11/07/20232023-07-11.
64ACD28373นาง เพลินจิตร ศรีพลาย062-5707986ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ชยางกูร28,28.1 ที่ยื่นมานอกถนน11/07/20232023-07-11.
64ACD2823Aธานินทร์ (พี่อ้วน)0947036229ขอความอนุเคราะห์ใช้หินคลุก บ้านเลขที่ 23/22 ซ.หลังรร.เทศบาลบูรพา11/07/20232023-07-11.
64ACD1A1E5คุณศาสตราขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD160EBหอพักวัชชิราภรณ์ สรรพสิทธิ์ 10ขอพ่นยุง11/07/20232023-07-11.
64ACD02092นางเพชรน้อย คำแก้ว0806365508ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ11/07/20232023-07-11.
64ACCAA9DCนายเทียม ขาวเครือ0860334438ตัดกิ่งไม้แห้งตาย หน้าวัดพระธาตุหนองบัว11/07/20232023-07-11.
64ACCA158Eอสม.รัชณีวรรณ โสมอินทร์0840391718ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ธรรมวิถี4.3 1 ฝาแบบตะแกรงเหล็ก11/07/20232023-07-11.
64ACC0B3D1นางสาวนิตยา ธีระวัฒนสุข0860142848ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ11/07/20232023-07-11.
64ACB8D01Bนายชัย ตระกูลฟองทอง093-4903354ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง ซ.อุบลตระการ 2.111/07/20232023-07-11.
64ABCCE49Aคุณวีรพล ชินสาย0899461474ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า10/07/20232023-07-10.
64ABC777DAKong Kwan0922528743ซ่อมแซมถนนแจ้งสนิท10/07/20232023-07-10.
64ABC0B457นางสายใจ ทองกลม0952346062ลอกคลองระบายน้ำ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 231 ถ.อุบล-ตระการ10/07/20232023-07-10.
64ABBAD16Fนางวิภาศิริ จันทร์กระจ่าง0856137401ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ10/07/20232023-07-10.
64ABB9A235ธนัญญา สุวรรณกาฬ089-0352636ซ่อมพื้นผิวถนนที่ชำรุด ซอยบ้านเลขที่ 40-38 ซ..ชยางกูร 10.210/07/20232023-07-10.
64ABB9126Bนางลำดวน นามวงศ์095-964-3673ขอความอนุเคราะห์ติดไฟฟ้าส่องสว่างเเละกระจกส่องทาง10/07/20232023-07-10.
64ABB6E603นางลำดวน นามวงศ์095-964-3673ขอความอนุเคราะห์ทำถนน บ.13 ซ.ชยางกูร5เนื่องจากฤดูฝนทำให้เกิดหลุม10/07/20232023-07-10.
64ABAF4685นายภัทรธวัช สมคะเน0635397321ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟฟ้า(ชุมชนตลาดกกยาง) ถ.ศรีณรงค์10/07/20232023-07-10.
64ABA9C34Fกลุ่มไลน์ช่าง-ขอความกรุณาตรวจซ่อมหลอดไฟฟ้าบริเวณบ้านเลขที่19 ซอยพรหมราช1/110/07/20232023-07-10.
64ABA7F155นางกนกวรรณ ศรีโท0945074313ขอให้เทศบาล รื้อ ถอน ลูกระนาด กลางถนน ที่ถนนศรีแสงทอง10/07/20232023-07-10.
64ABA78BA5นางพวงเพชร ไชยวัฒน์นันท์0895005254ขอถังขยะ10/07/20232023-07-10.
64ABA6C52Dนางกนกวรรณ ศรีโท0945074313ตัดหญ้ารุกล้ำทางสาธารณะ10/07/20232023-07-10.
64ABA695E6นายวิรัตน์ บุญเติม0922919739ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ10/07/20232023-07-10.
64ABA65505นางกนกวรรณ ศรีโท0945074313ขอถังขยะ10/07/20232023-07-10.
64AB9F12BBพัชราภร อุทุมพันธ์0660107150ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ถนนพิชิตรังสรรค์ ซอยพิชิตรังสรรค์ 6/210/07/20232023-07-10.
64AB7B9CEDนายวีระศักดิ์ พรหมคุปต์0838784479ไฟส่องสว่างดับ ต้นที่3 ในซอยอุบล-ตระการ 1410/07/20232023-07-10.
64AB7B0BC3นายชู แก้วเนต0945046996คลองระบายน้ำอุดตัน ในซอยสุริยาตร์ 210/07/20232023-07-10.
64AB79B439วาสนา0865828074จัดระเบียบทางเดินเท้า10/07/20232023-07-10.
64AB6F68D1ส.อ.ธีรพงศ์ แก้วพรหม0629365418ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟหน้าบ้านเลขที่ 25ซ.เลี่ยงเมือง7 ถ.เลี่ยงเมือง10/07/20232023-07-10.
64AB6D7044อสม. วรรณี เกษะวงศ์0850266349ไฟฟ้าส่องสว่างดับ เสาต้นที่6 ชยางกูร2410/07/20232023-07-10.
64AB6B9266Leng Ekkachai0837356318ขอรบกวนติดไฟถนนในซอยเพิ่ม บ้านเลขที่ 70 และ 68/1 ซ.ชยางกูร1410/07/20232023-07-10.
64AB6A153Fนางสาวอุทัย อ่อนงาม062-6727552ติดตั้งเต็นท์ หน้าบ้านเลขที่ 61 ซ.พโลชัย 9.1 กาง วันที่ 14 ก.ค เ10/07/20232023-07-10.
64AB69F91CPatinya Pratumpan0824801837แจ้งฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยสุขาสงเคราะห์ 1/4 บ้านนาควาย10/07/20232023-07-10.
64AB557F28โรงเรียนกีฬาขอพ่นยุง10/07/20232023-07-10.
64AB5539C0ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอพ่นยุง10/07/20232023-07-10.
64AB54EFB5ชุมชนหลังร.ร.เยาวเรศ1ขอพ่นยุง10/07/20232023-07-10.
64AB549F48ชุมชนสำนักงานที่ดินขอพ่นยุง10/07/20232023-07-10.
64AB54582Fชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างขอพ่นยุง10/07/20232023-07-10.
64AB53FE70ชุมชน ร.ร.สามัคคี 3ขอพ่นยุง10/07/20232023-07-10.
64A8EB34B5นายมุรินทร์ มนสิน0954986294ขอดูกล้อง cctv08/07/20232023-07-08.
64A7C66DE0นางธนวันต์ สามี086-8701415ขอความอนุเคราะห์แก้ไขไฟดับตลอดสายประกอบด้วย ซ.สรรพสิทธิ์ 8,10,1207/07/20232023-07-07.
64A7C55768นายสุรชัย หิริญกิตติ0817608981ข้างบ้านสิ่งของตกใส่หลังคา07/07/20232023-07-07.
64A7C39D16นางนวลฉวี อำพัน0862477495เก็บขยะ????️07/07/20232023-07-07.
64A7BD89A4นายสุชาติ กะภูทิน094-9191262ขอแก้ไขเสาเอนพ่วงสายติดกันกับเสาไฟฟ้าโคมไฟที่ 2 ในซอยชยางกูร 3607/07/20232023-07-07.
64A7BD03DDนางณัฐกาญ ขาวมีสี0892804180เก็บสายเคเบิ้ลหย่อนบนถนน อยู่ในซอยชยางกูร 21 เริ่มจากซอยชยางกูร07/07/20232023-07-07.
64A7BC53CEนายศิริชัย เกษมทวีศักดิ์081-4709720ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า07/07/20232023-07-07.
64A7B76499นางสมาน ชวดทอง088-1025796ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบ้านเลขที่ 36 ซ.ชยางกูร 2 หน้าหอพักเเมวมงคล07/07/20232023-07-07.
64A7B3453Fกลุ่มร้องทุกข์-ตรวจซ่อมไฟฟ้าส่องส่วาง(กระพริบ)หน้าบ้านเลขที่23/2207/07/20232023-07-07.
64A79757D5สำอางค์ ปันลา0836832224เก็บขยะ07/07/20232023-07-07.
64A78E50EENott Chenvidhyaเก็บขยะ07/07/20232023-07-07.
64A78BC68Aนาย กิตติศักดิ์ สายวัน080-0900673พนักงานเทศบาลเผลอตัดสายเน็ตทิ้ง บ.25/2 ซอย พนม 107/07/20232023-07-07.
64A789FFECขนิษฐา บุญจักษุ0862634633ขอความอนุเคราห์ฉีดพุ่นยุง07/07/20232023-07-07.
64A788F066นายพุทธพร ศักดิ์ศุรกานต์0862502613ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้และใบไม้หน้าบ้าน 5 บูรพานอก 2/407/07/20232023-07-07.
64A7884439นางนุชจรี อาชวาน่นทกุล0994949655ขอถังขยะ 162 ถนน พรหมเทพ07/07/20232023-07-07.
64A7874582นางสาว จันทร์เพ็ญ ตันเจริญ0862226554ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟสาธารณะ แฟลตเคหะ ถนนอุบล-ตระการ07/07/20232023-07-07.
64A780DFE8ด.ต.สงบ บุ่งทวยแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่10 ซ.สุขาอุปถัมภ์2107/07/20232023-07-07.
64A775E853ไม่ออกนาม-สายไฟฟ้าหย่อนบ้านเลขที่28 ถ.ราชบุตร ข้างตลาดเทศบาล บ้านหลังสีส้ม07/07/20232023-07-07.
64A7757BCDวงว์ธรินทร์ วลัยพันธ์08131219457ตัดกิ่งไม้ บ.55 ถนน ศรีณรงค์07/07/20232023-07-07.
64A773F384อสม.รุ่งนภา0827526495ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 2 จุด ตรงบ้านเลขที่31 ชยางกูร3407/07/20232023-07-07.
64A773EF38ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0958282232เก็บขยะ07/07/20232023-07-07.
64A7739EB9อสม.วนิดา บัวงามแจ้ง0898457439ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซอยธรรมวิถี 4.2 ต้นซอยเสาที่107/07/20232023-07-07.
64A7735048อสม.หทัยรัตน์ จันทร์กระแจะ0829099400ไฟฟ้าส่องสว่างดับ2จุด สุขาอุปถัมภ์707/07/20232023-07-07.
64A685D139อสม.นิตย์0999254745ขอรถขุดตัก ทางเบี่ยงน้ำเสีย หน้าบ้านเลขที่45 ทางลงข้างวัดใต้06/07/20232023-07-06.
64A67937C5นายวิทวัส086-6389474ตัดต้นไม้ ถนนแจ้งสนิท แถว บจก.สงวนชัยเดินรถ เส้นรร.พระศรีฯ06/07/20232023-07-06.
64A66EAD28ราตรี บุญชู0872604392สิ่งกีดขวางทางจราจร ตรงข้าม ปั้มน้ำมัน ปตท.ตรงสะพาน100ปี06/07/20232023-07-06.
64A66E95EFนายพิชัย ลีลา089-6294093ไฟฟ้าบนเสาไฟไม่สว่างตรงซอยสุขาสงเคราะห์ ติดกับชยางกูร 22 สุดซอย06/07/20232023-07-06.
64A66B45C1Sophonwit Khunmueang0821451842ขอความอนุเคราะห์ตักเตือนเจ้าของสุนัข06/07/20232023-07-06.
64A660C6B1นางสาวพลอยปิติ เตชะคำภู083-8482436ขอเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่44/1 ถนนบูรพาใน06/07/20232023-07-06.
64A660516Eกลุ่มไลน์ช่าง-ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่171/1 ร้านกรอบรูปดีวัน หลังรร.ศรีอุบล06/07/20232023-07-06.
64A659CC7Fนางสาวอุษณี แสงสุข0899146149ขอถังชยะใบใหม่06/07/20232023-07-06.
64A63A605Dฐิติมา ผลระย้า0988783691สุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน06/07/20232023-07-06.
64A6376421นางละมัย กัลปดี098-1058648ไฟฟ้า ซอยจันทร์พวง ถนนเลี่ยงเมือง7 หน้าบ้านเลขที่52และ 2/2706/07/20232023-07-06.
64A532B023กลุ่มร้องทุกข์เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเลขที่ 10/2 ซอยชยางกูร 3405/07/20232023-07-05.
64A5328015กลุ่มร้องทุกข์ช่วยตัดต้นไม้(ลำใย)ที่ยื่นออกมาถนนข้างบ้านเลขที่85/3 ชยางกูร1805/07/20232023-07-05.
64A5324660กลุ่มร้องทุกข์ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เสาหมายเลข 49-52 ซอยพโลชัย 905/07/20232023-07-05.
64A531FFABกลุ่มร้องทุกข์ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.สุรศักดิ์ ตรงข้าม สนง. อบจ.05/07/20232023-07-05.
64A5317316นางสาวราตรี รุ่งสว่างสกุล086-2617218ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ เลยหอพักสิรินยา ซ.ชยางกูร4005/07/20232023-07-05.
64A51FF6C6นางบังอร คำแผ่น0885911965ทำความสะอาด/ตัดหญ้าสวนสาธารณะหนองฮาง05/07/20232023-07-05.
64A5152170นาย รัศมี บุตราช0897217496ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่49/1 ซอย5 แจ้งสนิท05/07/20232023-07-05.
64A514956Dพระวิสุทร์ พงค์ภควัตร0987018296ตัดต้นไม้ ภายในวัดทุ่งศรีเมือง05/07/20232023-07-05.
64A5132672นายพัลลภ กุลเกลี้ยง0933289771ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประชาชนเอาลูกระนาดไปใส่ถนน ซ.ศรีแสงทอง605/07/20232023-07-05.
64A5104EE6ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม-เก็บขยะ ถนนเทศบาล 905/07/20232023-07-05.
64A50FE0BAอุไรวรรณ ขอสุข08508083179ขอฝาตะแกรงท่อระบายน้ำแทนอันเดิมที่หายไปกลางซอยหลวง 205/07/20232023-07-05.
64A50C317Eประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม-ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากการก่อสร้าง ซอยชยางกูร 405/07/20232023-07-05.
64A4E89745นางเจตน์สุดา บุญยะรัตน์091-0187735ไฟ้ฟ้าดับ บริเวณบ้านเลขที่249/9 ถนนพโลชัย05/07/20232023-07-05.
64A4D3033Aนางสาววิมาลา เจริญชัย0813934037บ้านข้างเคียงปล่อยน้ำเสียลงถนนสาธารณะ05/07/20232023-07-05.
64A3D20938นายประยูร วจนะวิชากร0872525885ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 58 ถ.เจริญราษฎร์04/07/20232023-07-04.
64A3CDF240ธนัช อ้มสงคราม0815551619ขอถังขยะหน่อยครับ 28 ถนน พโลชัย04/07/20232023-07-04.
64A3CCD0BBธนัช อ้มสงคราม0815551619ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 28 ถนน พโลชัย04/07/20232023-07-04.
64A3CAA707นายสินาค ปัณฑวังกูร0825295469ขอกระจกนูนติดตั้งทบริเวณโค้งหักศอก แถวโรงแรมนครา ซ.แจ้งสนิท604/07/20232023-07-04.
64A3C8EECFนายสินาค ปัณฑวังกูร082-5295469ไฟฟ้าขัดข้องบริเวณโรงแรมนครา ยาว60-70เมตร ซ.แจ้งสนิท604/07/20232023-07-04.
64A3C28F54คุณวิจิตร ไขแสง(กลุ่มร้องทุกข์)ไฟต้นเสาไม่ติดหน้าบ้านเลขที่ 10/2 ซอยชยางกูร 3404/07/20232023-07-04.
64A39D7CC0Pookpik Ruedeerat088-0713591ไฟฟ้าดับถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ก่อนเข้าประตูประมง04/07/20232023-07-04.
64A39BE57AMay Thanyarat0821724404เก็บขยะ04/07/20232023-07-04.
64A396C930วีระศักดิ์ กิ่งทอง0854953530ขอถังขยะหน่อยครับ04/07/20232023-07-04.
64A387ED57น.ส.รัตนพร พูลเพิ่ม0800515979ขอดูกล้อง cctv04/07/20232023-07-04.
64A3872610น.ส.พุทธิดา นนพิจันทร์095-9876465ขอดูกล้อง cctv04/07/20232023-07-04.
64A37DF6C5ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดหญ้าวัชพืชขึ้นรืมถนนท้ายซอยชยางกูร34หน้าโรงแรมExcella04/07/20232023-07-04.
64A28B91A2จันทนิภากล้องวงจรปิดเสีย03/07/20232023-07-03.
64A289E390ต่อ ตัวกลม084-4697305กล้องวงจรปิดเสีย03/07/20232023-07-03.
64A2887586ต่อ ตัวกลม084-4697305กล้องวงจรปิดเสีย03/07/20232023-07-03.
64A28361ADนางนวลจันทร์ แก้วลี0881068392ขอหลอดไฟฟ้าส่องสว่างภายในซอยบูรพาใน 6 บ.203/07/20232023-07-03.
64A275F7EFนางสาวอุมาพร เกียรติศรีอุบล0936232294ขอถังขยะหน่อยค่ะ 457-459 ถนน พิชิตรังสรรค์03/07/20232023-07-03.
64A27505D1นางสาวอุมาพร เกียรติศรีอุบล0936232294ตัดต้นมะม่วง 28 ถนนนิคมสายกลาง03/07/20232023-07-03.
64A273F938สมรดี สู่ลำไพ0610599510ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ ชยางกูร 2003/07/20232023-07-03.
64A2728B79บจก. ที ปิโตรเลียม0825242860ปตท. ตลาดหนองบัว ขยะตกค้างจำนวนมาก03/07/20232023-07-03.
64A26E723Cบัวบาน พันธจำปา0994596407ไฟฟ้าดับ ซอย 8 พิชิตรังสรรค์03/07/20232023-07-03.
64A26DBBCCบัวบาน พันธจำปา0994596407ตัดต้นไม้ หน้าปากซอย 8 พิชิดรังสรรคฺ์ (ต้นคูณ)03/07/20232023-07-03.
64A24293F0นางนวลจันทร์ แก้วลี0881068392ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ.2 ภายใน ซ.บูรพาใน 6 ถ.บูรพาใน03/07/20232023-07-03.
64A241831Eนายสมอาจ โคตรจันทร์คำ0622892536ก่อสร้างถนนปิดกั้นทางระบายน้ำ ขอเจาะท่อ บ้านเลขที่94 ถ.อุปลีสาน03/07/20232023-07-03.
64A236FC7Dนางสุชาดา ภาดี0909459979เก็บกิ่งไม้แห้ง และเศษปูนที่ทุบออก03/07/20232023-07-03.
64A235D662นายไชยา อุราสาย0846318206ต้ดต้นไม้ภายในวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) จำนวน 4 ต้น ต้นไม้สูงใหญ03/07/20232023-07-03.
64A215EEEBด.ช.ธนกฤติ ทองเติม099-1651687ขอพ่นยุง03/07/20232023-07-03.
649FE189C2สภ.เมืองอุบลราชธานี045254621ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV01/07/20232023-07-01แจ้งเรื่อง.
649FE13A63สภ.เมืองอุบลราชธานี045254621ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV01/07/20232023-07-01แจ้งเรื่อง.
649E934846นายอติพร ชัยพิเศษ081-3931929ลอกคลองระบายน้ำ บ้านเลขที่55/1 ซอยชยางกูร21 ถนนชยางกูร30/06/20232023-06-30.
649E92ACD6Supakorn Kreangteerasornทาสีทางม้าลาย ตรงหน้า เภสัชชุมชน สี่แยกสามัคคี30/06/20232023-06-30.
649E8F9660อำไพ คำล้าน0819976611หลอดไฟไม่ติดหลังศูนย์ 5 จำนวน 1 หลอด30/06/20232023-06-30.
649E85E09Dนางเพียงพร สิระบุตร09688233231ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ท้ายซอย ใกล้บ้านเลขที่ 14 ซ.สุริยาตร์ 4/130/06/20232023-06-30.
649E85DB50Aon wallapa (แจ้งทางเพจเทศบาล)-ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นม้าลายข้างร.ร.ศรีอุบลรัตนาราม30/06/20232023-06-30.
649E83F9CERommanels Santaveesook (แจ้งผ่านเพจเทศบาล)-ขอเพิ่มไฟกระพริบช่วยบริเวณทางม้าลาย แต่ละจุดในเขตเทศบาลนคร30/06/20232023-06-30.
649E814B72Choochat Banlueเร่งก่อสร้างถนนหลังโรงเรียนศรีอุบลรัตน์30/06/20232023-06-30.
649E7FCA13นาง วารี ศรีใสคำ083-3708529ในซอยพโลชัย 4 เสาไฟฟ้าที่ 2 (ซอยอยู่ตรงข้ามส้มตำดาวรุ่ง)30/06/20232023-06-30.
649E7922B9Monchai Uthamolขอความอนุเคราะห์ลาดยางมะตอย เส้นตลาดใหญ่ถนนพรหมราช30/06/20232023-06-30.
649E76F7D2Patchy Hathaitip089-624-3340ถนนชำรุด ถนนอุบล-ตระการ13 ชุมชนวังทอง30/06/20232023-06-30.
649E769A63น.ส ณัฐชาวดี กวีนันทชัย085-7722775ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ปากซอยชยางกูร 2.1 ข้างร้าน เอ็ม.เจ30/06/20232023-06-30.
649E4829D7ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม045251749ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่350/2 ถ.บูรพาใน ข้างรั้วสนามบิน30/06/20232023-06-30.
649E46D966วาริณี ค้ำคูณ0865426459ขอให้ตัดก่ิ่งไม้พันสายไฟฟ้า กุฏิแม่ชีวัดพระธาตุหนองบัว30/06/20232023-06-30.
649E46C070นางสาวสุธาทิพย์ แก้วไทรเลิศ0967943397ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟฟ้า บ้านเลขที่ 40 ราชธานี130/06/20232023-06-30.
649E3E1309ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด 1 ฝา ถนนแจ้งสนิท30/06/20232023-06-30.
649E3D9F1Fศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายชำรุด ในซอยแจ้งสนิท8 1 ฝา30/06/20232023-06-30.
649E3D4A59ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ท่อระบายน้ำคอนกรีคชำรุดแตก ชยางกูร21หน้าร้านเลิศรสเนื้อย่าง30/06/20232023-06-30.
649E3A97D0Onzon Palace0819990121กลิ่นเหม็นรบกวนจากนกพิราบ30/06/20232023-06-30.
649E3A054Aนายประจักร นนทะกา094-2908003ห้องนำ้ ที่สวนหนองบัว รั่ว ซึม ชำรุด30/06/20232023-06-30.
649E39CFCEนายประจักร นนทะกา094-2908003ตัดหญ้าภายในสวนสาธารณหนองบัว30/06/20232023-06-30.
649E388B3Fนางวิภาศิริ จันทร์กระจ่าง0856137401ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟเสาบ้านเลขที่ 74;78 ซ.ชยางกูร330/06/20232023-06-30.
649E3632C5น.ส ณัฐชาวดี กวีนันทชัย085-7722775ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด บ้านเลขที่ 2 ซ.ชยางกูร 2.130/06/20232023-06-30.
649E358F99Chun Srisunon081 7546026ตัดต้นไม้ ปากซอย สุขาอุปภัมถ์ 1/2 หน้าบ้านเลขที่ 3130/06/20232023-06-30.
649E3577D2นายวรกร มงคลศิรินาดูน0644245936ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง30/06/20232023-06-30.
649E34DF00นางสาว ธัญศิริ นวลศิริ094-2758957ขอความอนุเคราะห์กำจัดหนอน30/06/20232023-06-30.
649D49D657Pajonsak Burakorn-ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยพัฒนา ซอยข้างอู่พินิจ (ซอยตัดแจ้งสนิท 21)29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D4803C8ทศพร สาธรวิศิษฐ์085 929 6916เก็บขยะ29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D4268C5นางปิยะนิตย์ ภูมีศรี0611357339ลอกคลองระบายน้ำ ภายในตรอกไม่มีชื่อ ข้างบ้านเลขที่ 54/1 ถ.สมเด็จ29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D420024นางปิยะนิตย์ ภูมีศรี0611357339ขอขยายท่อ PVC ส่งน้ำเสียใต้คลองระบายน้ำสาธารณะ ปากซอยสมเด็จ 229/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D385B70น.ส.วิมาลา เจริญชัย081-3934037ฝาปิดท่อระบายน้ำแตก ถนนในซอยสมเด็จ929/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D355E04นายประจักร นนทะกา094-2908003การเก็บขยะมูลฝอย 32/2 ซอยชยางกูร 34 ถนนชยางกูร29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D33F27Eนางสาวพรทิพย์ ชนะภัย0844390126ขอถังขยะ 12 ชยางกูร 21 ชยางกูร29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D30DF56นางสาวจันทิมา คล่องใจ0879591911ขอถังขยะเพิ่ม29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D2F814Bนายสะเด็ด ชายผา0817256915ให้แก้ไขไฟฟ้าไม่สว่าง 7 ซอยธรรมวิถี 4.1 ถนนธรรมวิถี29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D2E52A3นางช่อผกา เตียวสุวัฒน์0942616969ชอให้ซ่อมถนนหน้าบ้าน 9/2 ซอยแจ้งสนิท9 ถนนแจ้งสนิท29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D2C2C31คุณนวลหงษ์ ทัดเทียม0816691214ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ 33 ซ.สรรพสิทธิ์14 ถ.สรรพสิทธิ์29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D274681ปรางทิพย์ อยู่คง0846057807ไฟฟ้าดับ ซอยชยางกูร 42 (บ้านเลขที่ 42 )29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D214559Nanthi Surirat0942420160ไฟกระพริบ ซอยบรูพาใน10 หน้าบ้านเลขที่529/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D1CD128Ahh Au0872626685แจ้งตัดกิ่งไม้ หน้าร้านพณากรอะไหล่ เส้นแจ้งสนิท29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649D070F53วัชรี กุลราช0981042099ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649CD273ACชุมชนศาลาประชาคมขอพ่นยุง29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649CD23131ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง 2ขอพ่นยุง29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649CD1EE41ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง1ขอพ่นยุง29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649CD1A70Eชุมชนโรงเรียนอนุบาลอุบลขอพ่นยุง29/06/20232023-06-29แจ้งเรื่อง.
649C01C0CFคุณผ่อนศรี ชะอุ่มพันธ์0803349448ขอถังขยะ บ้านเลขที่ 63 ซ.ชยางกูร28 ถ.ชยางกูร28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649C00CF2Cนายบุญเชื้อ โคตรสมบัติ0876519668ตัดกิ่งต้นคูณริมถนน หน้าบ้านเลขที่ 40-42,44/1 ถ.จงกลนิธารณ์28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BE42CE2สท.ภวพล คูณผลตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 306 ถนนศรีณรงค์ ก่อนถึงโค้ง28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BE142E1นายประพันธ์ อุทานุเคราะห์082-1286552ฝาท่อชำรุดหน้าร้านข้าวมันไก่ โกติ่ง ถนนจงกลนิธารณ์28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BD4F369นางมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ขอดูกล้อง cctv28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BD461B9นางฉวีวรรณ สังข์ไชย0945259949ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟ ภายในวัดศรีประดู่28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BD35C5Aโทรแจ้งไฟฟ้าติด อยู่ตลอดเวลา ซอยแจ้งสนิท 17.128/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BB36616น.ส.จันทร์ทวน081-0744680ไฟส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 107 และ 119 ซ.ชยางกูร3428/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BAC1D9Eคุณสุวิทย์ จึงเจริญ045241491ไฟฟ้าดับหน้าร้านอุบลยนต์ทวี28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BAA1EB3ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดกิ่งไม้และวัชพืช ในซอยธรรมวิถี1228/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BA85A54ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842แจ้งบ่อพักอุดตันในซ.ธรรมวิถี628/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BA8175Aศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842แจ้งฝาท่อระบายน้ำทรุดตัว ใน ซ.ชยางกูร21 หน้าเอฟ.เอ.อพาร์ตเม้นท์28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BA80CB7นางลักขณา พละศักดิ์ (กลุ่มไลน์ร่วมใจช่าง)0894271549ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้สูงใหญ่ หน้า บ.66-68 ถ.จงกลนิธารณ์28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BA7B594ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842แจ้งถนนชำรุด 2 จุด ใน ซ.ชยางกูร21.128/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BA738B6ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842แจ้งฝาท่อระบายน้ำชำรุด ตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนแจ้งสนิท 2 จุด28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649BA6B320ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842แจ้งฝาท่อระบายน้ำมีเสียงดัง ซ.เลี่ยงเมือง3(หน้าบ้านจินาพร)28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649B7FBD40นางสาวลัคษ์คณา สมพร093-5870433 ผู้ป่วยขอพ่นยุง28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649B7ECE50นางไข่มุก จันทร์เสนา093-3264212 คุณนันท์ลินขอพ่นยุง28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649B7E47E4นางสาวจุฑามาศ ไชยสงคราม065-9590259 นางควรจิตขอพ่นยุง28/06/20232023-06-28แจ้งเรื่อง.
649A980A37กัญฐณา ทองบ่อ0876750603แจ้งเหตุร้องทุกข์สุนัขไม่ทราบเจ้าของ27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A9751CBIssaraphan Kun0936649559ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A96F17BIssaraphan Kun0936649559ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดปากซอยสรรพสิทธิ์ 1.327/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A94A630นายโกวิทย์ จึงมั่นคง0817254092ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ บริเวณธนาวุฒิสัตวแพทย์ 34/3 ถ.พิชิตรังสรรค์27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A8D195Dนาง ลาวัลย์ วิลัยบุตร086-1400389ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 163 ถนน พนม27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A8806DCนางลาวัลย์ วิลัยพุด0861400389ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 163 ถ.พนม ติดร้านส้มตำเคหะตรงซอยปศุสัตว์27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A84E315น.ส.สุมนา คำโสภา083 3801844ถนนชำรุดทรุดตัว 80/3 ถ.บูรพาใน27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A641598ศุภร ลลิตลัคนกุล0653299539ขอถังขยะ27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A63A258ศุภร ลลิตลัคนกุล0653299539ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 5 แจ้งสนิท 327/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A62D2BCคุณ ผ่องฉวี เพ็งศา0981051538ขอถังขยะ27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A6260E6สมชาติ0659969519ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ 75/1 ชยางกูร 2127/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A616FA1นายวีรศักดิ์ พงษ์ศิร0819666036การเก็บขยะ ซ.ชยางกูร3427/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A5D10BFนางละมัย พันธา064-7736690ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ไม่มีฝา) หน้าบ้านเลขที่ 38 ถนนพนม27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A5CB648นางละมัย พันธา064-7736690ลอกท่อระบายน้ำ ท่อน้ำอุดตันบริเวณ ถนนพนม หน้าบ้านเลขที่ 3827/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A5C423Dน.ส.ปัณณารัตน์ โรจนศิริรัตน์0986379925พ่นหมอกควันกำจัดยุง27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A5BABBEคุณจุฑาวรรณ สาธุภาค084-8979817ไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซ.สุขาอุปถัมภ์7/1 (ซอย ศ.เครื่องดื่ม)27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
649A5B9849นายสายสมร มะลิวัลย์0623714145พ่นยุง27/06/20232023-06-27แจ้งเรื่อง.
6499614ADEคุณสุวิทย์ จึงเจริญ045241491แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าร้านอุบลยนต์ทวี แถวๆ ตลาดน้อย ถ.อุปราช26/06/20232023-06-26.
649960C156คุณเสธวัฒ ทาจิตร0640854571แจ้งไฟฟ้าดับ ซ.แจ้งสนิท10 (ทั้งซอย)26/06/20232023-06-26.
64996054C5คุณเพ็ญมณี เหล่าอยู่คง0818788045ขอให้รถกระเช้าไปตัดต้นไม้ (ด้านหลังเทศบาลเก่า)26/06/20232023-06-26.
64995F93C1นายสมร ก้านน้อย0814041503ตัดต้นไม้ ตรงช่วงสี่แยก ถ.สุริยาตร์ติดกับ ถ.เทพโยธี26/06/20232023-06-26.
6499489468TheBliss Ubon0835471919เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตะแกรงเหล็กหน้ารร.เดอะบลิส ซ.สุขาอุปถัมภ์1926/06/20232023-06-26.
649940AE65Patchy Hathaitip089-624-3340ถนนชำรุดถนนอุบล-ตระการ13 ชุมชนวังทอง (พื้นถนนเริ่มทรุดลง)26/06/20232023-06-26.
64993DC2CAดรีม เวิร์ล0640854571ไฟฟ้าดับซอยแจ้งสนิท10 ดับทั้งเส้น26/06/20232023-06-26.
64993CED10Passorn Boonngam0908963498ท่อระบายน้ำตัน ซ.สรรพสิทธิ์1226/06/20232023-06-26.
64992EB37Cคุณบุญศักดิ์081-9677033ไฟฟ้าไม่ติดที่หน้าบ้านเลขที่81-83และ85 ถนนพรหมเทพ26/06/20232023-06-26.
649914CAE7ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ซี่ฝาตะแกรงเหล็กท่อชำรุด ชยางกูร13 จำนวน 2 จุด26/06/20232023-06-26.
6499146E7Fศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ผิวถนนชยางกูรเป็นหลุมทรุดเสี่ยงอันตราย ปากซอยชยางกูร1226/06/20232023-06-26.
649913A653ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดหญ้าต้นไม้ข้างทาง ซอยชยางกูร18 ตรงข้ามเลขที่ 82/226/06/20232023-06-26.
649912CA88ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842พื้นถนนต่างระดับขอยางมะตอย ชยางกูร18 แถวร้านเสริมสวยคุณเดือน26/06/20232023-06-26.
6499125B0Bศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดหญ้าข้างทาง ซอยชยางกูร20/126/06/20232023-06-26.
64991106BFศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาบ่อพักชำรุดทรุดตัว ชยางกูร 2226/06/20232023-06-26.
6499102E4Aศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนคอนกรีตทรุดตัว หน้าเลขที่19/2 ชยางกูร34 อยากได้ยางไปลง26/06/20232023-06-26.
64990F7CB5ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด 2 จุด ชยางกูร3426/06/20232023-06-26.
649902C6AEนางลักขณา พละศักดิ์0894271549ไฟฟ้าบนเสาถนนดับตลอดสายตั้งแต่หน้าวัดกลางจนถึงหน้าวัดใต้องค์ตื้อ26/06/20232023-06-26.
64956AA956คุณสุดาวดี บุญลือพันธ์0853347966ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 30 ถ.ศรีณรงค์ ชุมชนวัดเลียบ323/06/20232023-06-23.
64956A2980คุณสุจิตรา ไชยสาร0823103614ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 162-164 ถ.นิคมสายกลาง23/06/20232023-06-23.
6495696B75คุณสมคิด อุดมวรรณ0876493181ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 117/1 และ 10 ซ.ข้างโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล23/06/20232023-06-23.
64955E9C49นางสมจิคร แก้วสิงห์0826213546เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไม่สว่างหน้าบ้านเลขที65/3(แจ้งครั้งที่2)23/06/20232023-06-23.
64954DBC8ESarttra Keawbaimaiการเก็บขยะ23/06/20232023-06-23.
6495486EA3นายธนวัฒน์ ละดาดก090-2785616ฝาท่อชำรุดหน้า By ยนต์ และในซอยชวาลานอก 4 และถนนเป็นหลุม ทางเข้า23/06/20232023-06-23.
649547C670นายยุทธนา กานนท์089-6638734ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 2 ฝา บริเวณหน้าร้านอาหารเจ บุญสมพัชร์ ถ.ชวาลา23/06/20232023-06-23.
6495471E6Fโทรแจ้งตัดต้นไม้ในที่รกร้าง บ้านเลขที่1 ซ.สุขาอุปถัมภ์923/06/20232023-06-23.
649542C7D8น.ส.วราภรณ์ พรมดี0868699493พ่นหมอกควัน23/06/20232023-06-23.
64954211DBน.ส.พูลศรี ศิริโชติรัตน์0868681084-ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 42/5 ซ.สุริยาตร์23/06/20232023-06-23.
6495403A1Eมงคล ศรีใส0819977074ถนนชำรุด ซอยชยางกูร3023/06/20232023-06-23.
64953FAFE4Sarttra Keawbaimaiน้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่า23/06/20232023-06-23.
64952C5DE4นางสมาน ชวดทอง088-1025796ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้เลื้อย หน้าหอพักเเมวมงคล ซ.ชยางกูร 223/06/20232023-06-23.
64952BDF82นางสมาน ชวดทอง088-1025796ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลอดไฟเสา หน้าหอพักเเมวมงคล ซ.ชยางกูร 223/06/20232023-06-23.
649527E146อสม.ธัญณรีย์0632387123ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซอยสุขาสงเคราะห์1/323/06/20232023-06-23.
649526411Cนางสาววรรณพร ตังคโนบล085-3056370ฝาตะแกรงทรุด ซอยสรรพสิทธิิ์ 5/1 เกือบสุดซอย จำนวน 1 ฝา (แถวหอทิพ23/06/20232023-06-23.
649525BACFนางสาววรรณพร ตังคโนบล085-3056370ถนนทรุดหน้าซอยสรรพสิทธิิ์ 10 หัวมุม หน้าบ้านเลขที่743/123/06/20232023-06-23.
649524C29Fนางสาวปิยมาศ นาคพันธ์สังข์064-0916797ฝาตะแกรงชำรุด ซ.พโลชัย3 หน้าบ้านเลขที่2 หลังร้านก๋วยจั๊บแม่ราตรี23/06/20232023-06-23.
649523FFEEจิราภรณ์ ลิ้มละมัย083-5846618ฝาตะแกรงชำรุดหน้าบ้านเลขที่3 ซอยพโลชัย3 หลังร้านก๋วยจั๊บแม่ราตรี23/06/20232023-06-23.
649521A148ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842เก็บขยะและเศษกิ่งไม้ ชลประทานท่าบ่อ 1323/06/20232023-06-23.
64952097DAศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อย ชลประทานท่าบ่อ4ติ่งปลาเผา23/06/20232023-06-23.
64951FC696ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตัดกิ่งไม้พันสายไฟฟ้าและกีดขวางจราจร ชลประทานท่าบ่อ 3 จุด23/06/20232023-06-23.
64951C6DCDศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ขอบถนนชำรุดทรุดตัวเป็นโพรงปากทาง ถ.สุขาอุปถัมภ์ เอกชัยอุบล23/06/20232023-06-23.
64951BE381ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842บ่อพักมีต้นไม้ขึ้นทำให้อุดตันหลังปั๊มปทต.ร่มเกล้า สุขาอุปถัมภ์23/06/20232023-06-23.
64951B563Cศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ตะแกรงเหล็กท่อน้ำชำรุดถนนสุขาอุปถัมภ์ 4 ตะแกรง23/06/20232023-06-23.
649516A74Eนายพิภพ พงษภาพถนนชำรุด มุมหน้าร้านไพบูลย์ (ลาบเป็ด) สองฝั่ง23/06/20232023-06-23.
649515E8AFนางสาวนภาพร สรรพชัย062-6359767ถนนทรุดเป็นหลุมตรงข้ามร้านเสริมสวย ถ.นิคมสายกลาง23/06/20232023-06-23.
649514C4AAนายภูริณัฐ วงศ์คำพระขอพ่นยุง23/06/20232023-06-23.
64950FFBA2คุณศศิธร บุญญะภควัต (กลุ่มไลน์รวมใจช่าง)081-5494886ตัดต้นไม้ป่ารกร้าง ถ.เทพโยธีไปถึง 4แยกบ้านหมวกเลี้ยวขวา23/06/20232023-06-23.
6494FCBB24นายจิระศักดิ์ ยุยงค์089-4246122ซ่อมหลอดไฟฟ้าตรงข้ามหน้าบ้าน 196 เเละ110 ชยางกูร2.1(1)23/06/20232023-06-23แจ้งเรื่อง.
6494E93801การเคหะขอความอนุเคราห์พ่นยาฆ่าเชื้อ23/06/20232023-06-23.
6494E8E117ซอยสรรพสิทธิ์ 4ขอพ่นยุง23/06/20232023-06-23.
6494E86215ม.ราชภัฎขอพ่นยุง23/06/20232023-06-23.
649416E4D3คุณกิตติคุณ ตันติสกล0939569896ขอความกรุณาตัดต้นไม้ข้างบ้าน เลขที่ 2/1 ถ.จงกลนิภรณ์22/06/20232023-06-22.
649415BB98นายชัย ตระกูลฟองทอง0934903354ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า ซ.อุบลตระการ 2.122/06/20232023-06-22.
649415982Eนายชัย ตระกูลฟองทอง0934903354ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง ซ.อุบลตระการ 2.122/06/20232023-06-22.
6494151C3Dนาง นครินทร์ วิลัยรัตน์089-9482900แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านที่ หน้าบ้านเลขที่ 29 ถนนเขื่อนธานี22/06/20232023-06-22.
64940A7650ณัธชพนธ์ ชูเตชะธนานนท์061-9596252ขอเปลี่ยนสีฟุตบาทขาว-แดง เป็น ขาว-ดำ บ้านเลขที่118 ถ.พรหมราช22/06/20232023-06-22.
649405EF65วาสนา ติ่งทอง0803759810คลองระบายน้ำบ่อพักมีต้นไม้ขึ้น,ดูดโคลนชยางกูร21 เข้าซอยหออินเทรน22/06/20232023-06-22.
6493D4AA4Eศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฟุตบาททางเท้าชำรุด ตรงทางขึ้นสะพานลอยฝั่งตรงข้าม รร.อัสสัมชัญ22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493D44014ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุด 1 ฝา ซอยชยางกูร1022/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493D3C62Dศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยชยางกูร 1222/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493D2EAC0ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฟุตบาทชำรุด หน้ารร.อัสสัมชัญ 3 จุด22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493D20D56ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ซี่ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุด ในซอยชยางกูร 14 ตรงโค้ง รร.อัสสัมชัญ22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493D1B4A6ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงท่อชำรุด สามแยกหลังสุนีย์ ตรงข้ามร้านขายใบน้ำกระท่อม22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493CFBD3Dศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนและฝาท่อทรุดตัว สุขาสงเคราะห์ ติดทางเข้าระหว่างซอย1และ1/122/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493CEC6C6ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนลาดยางชำรุด ชยางกูร40 หน้าคอนโดกัลปพฤกษ์22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493CD377Cศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ท่อตะแกรงเหล็กชำรุดส่งเสียงดังเวลารถวิ่ง ชยางกูร4222/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493CC46B2ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุดแตกหักซอยชยางกูร21 2จุด22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493CB51B9ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ซี่ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุด 3 ฝา ในซอยชยางกูร 21/222/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493CA58AEศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาตะแกรงท่อเหล็กชำรุดส่งเสียงดังหน้าหอพักเสถียร ชยางกูร21/222/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493C7B175นางวจีรัตน์ นนทะภา089-4452828ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่95 ถ.จงกลนิธารณ์22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493BC1D0Aน.ส พรปวีณ์ ศรีธรรมวิทย์064-6861355ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493BA5D8Fนาง พรภัทร สวัสดี099-2289823ขอความเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493B898F2นางสาวพิมพ์ลภัส เกศศิริมงคล087-9665492ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493B6A1A2นางภัสริญาณ์ กุลพิพัฆณ์ชัย099-2576866ขอความอนุเคาระห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณในซอยตรงข้ามวัดสว่าง22/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6493B2C845คุณจันทิมา เทียนสัมฤทธิ์0814894647แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาสงเคราะห์422/06/20232023-06-22แจ้งเรื่อง.
6492C02BD9คุณบังอร ศรีสุวรรณ0610290378ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง ซ.สุริยาตร์16 (ทั้งซอย)21/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
6492BFAE1Cนางประสาท เนตรผ่าน094-5208281ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง ซ.ผาแดง8 (ทั้งซอย)21/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
6492B6D541นางสาวพลอยปิติ เตชะคำภู083-8482436ท่อระบายน้ำอุดตันข้างบ้านเลขที่44/1 ถ.บูรพาใน (เยื้องลาบสิงห์โต)21/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
6492ADB3E1นางวรรณา คงดี083-6843516หลอดไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะชำรุด บ.3 ถนนอุบลตระการ 2/321/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
6492AD3D41นางสาวอำพร พละเดชานนท์081-9976611ขอหลอดไฟสาธารณะ ชำรุด หน้าบ้านเลขที่6 ถนนพลแพน1221/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
6492AC8AD9นางสาวพีรียา วงษ์จันทร์0821575253ขอถังขยะ21/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
6492A80B23วรรณภา จันทร์ลา085-0234101ไฟฟ้าดับสุดซอยพโลชัย 5 ดับ 7 ต้นดับนานแล้ว21/06/20232023-06-21แจ้งเรื่อง.
649280BA4Cนางลำดวน นามวงศ์095-964-3673ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง21/06/20232023-06-21.
64928012D3นางบุญโฮม ยาตรา099-0357979ขอความอนุเคราะห์ฉีดยาฆ่ายุง21/06/20232023-06-21.
64927ADD02นายเชิดชัย อริยะไพบูรณ์093-5566814พื้นถนนทรุดตัวเป็นโพรงลึกทำให้บ้านทรุด เลขที่11 ธรรมวิถี4(ด่วน)21/06/20232023-06-21.
64925D9632อสม.รัตนา อสม.สังวาล0873088010ตะแรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดเสียงดังเวลารถวิ่งเหยียบ ชยางกูร4221/06/20232023-06-21.
64925C65D2อสม.สุภาพร แสนสุพรรณ089-8460741ถนนชำรุดเป็นหลุมปากทางถนนสุขาสงเคราะห์221/06/20232023-06-21.
64917B041Bคุณเฉลียว มนัส0818775436ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 231/1 - 4 อยู่ติดถนนอุบลตระการ20/06/20232023-06-20.
649179D92Cนายสุรศักดิ์ จงสุวัฒน์081-3895792แจ้งซ่อมถนน ใน ซอย14 ถนนชยางกูร (หน้าร้านซักผ้าโอตาริ)20/06/20232023-06-20.
6491794D25นางรัชนี ศรีคำเวียง063-9199626แจ้งไฟฟ้าดับ ใน ซ.พิชิตรังสรรค์ 1/6 ถ.พิชิตรังสรรค์20/06/20232023-06-20.
64916B6043Nam Tidarat0816608456ตัดเถาวัลย์ขึ้นพันสายไฟ ถนนพโลชัย5 ข้างเรือนจำ20/06/20232023-06-20.
6491642824นางสาวสุจิตรา ทองทับ084-7861026ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเสาไฟฟ้า ซอยชยางกูร 620/06/20232023-06-20.
649162D27EPuk Pao0898455997ไฟฟ้าดับซอยแจ้งสนิท 2 บ้านเลขที่ 8820/06/20232023-06-20.
64915BA6A9นาย วิเชียร เพ็ญญาไลย089-6259500ขอให้ทำการย้ายป้ายซอยบูรพา5, ป้ายโครงการปรับปรุงไฟฟ้า20/06/20232023-06-20.
6491571AEEนางนวลนิตย์ สวัสดิ์มงคล0842797668ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 75/9 ถ.สมเด็จ20/06/20232023-06-20.
649156BD30นางสุปราณี รังวัดสา084-6069569ไฟส่องสว่างดับหน้าบ้านเลขที่ 233 - 235 ถนนอุบล-ตระการ (ซอยตัน)20/06/20232023-06-20.
649156289Cนางอมรรัตน์ สุธากุล0992825822ไม่เก็บขยะทุกวัน20/06/20232023-06-20.
649154A7ECนางอารีย์ พิมพ์ทอง0840842509ขอทราย20/06/20232023-06-20.
6491437149คุณมศารัศม์0813935511แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหน้าบ้านเลขที่19 ซ.ชยางกูร3420/06/20232023-06-20.
6491245C38กฤษดาพร โสภาพ0945540146ขอให้เทศบาลพ่นยุง เลขที่20 ธรรมวิถี420/06/20232023-06-20.
649121B6BFนางสาวเบญจวรรณ เยาว์อุบล0868746341ไฟฟ้าดับจำนวน 3 ต้น ซอยริมมูล (ทางลงไปข้างบ้านพักประปา เลี้ยวขวา20/06/20232023-06-20.
6491208B40นางสาวอำไพ จรัสดำรงนิตย์066-1656611ลอกคลอง หน้าบ้านเลขที่13 ซอยชยางกูร7 ถนนชยางกูร20/06/20232023-06-20.
64910DE177พรหมจักรี084-302-4402ขออนุเคราะห์ลอกท่อดูดโคลนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมทางวัดหนองบัว20/06/20232023-06-20.
64910D3A1Aนางบังอร ลิมปิทีปราการ0804780899ขอกระจกส่องทางสามแยก ถ.ชยางกูร ซ.2.1(2) ตรงมุม ถ.ชยางกูร 2.220/06/20232023-06-20.
64910C1117นางสาวณิชาภัทร บรรณา0649919316ตัดต้นไม้เสาไฟ หน้าบ้านเลขที่ 482 ถ.ชยางกูร ซ.220/06/20232023-06-20.
64910A9D78นางสาวณิชาภัทร บรรณา0649919316แจ้งซ่อมไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 482 ถ.ชยางกูร ซ. 220/06/20232023-06-20.
6491077E7Fนายแจนกนก สุภาพ0933235462ขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV20/06/20232023-06-20.
649102F367นายณัตศักดิ์ สมนึก0867243845ขอดูกล้อง cctv20/06/20232023-06-20.
649101CDB1นางสมจิตร แก้วประชา0897215412หลอดไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 4 ซอยสุริยาตร์ 4/120/06/20232023-06-20.
649019DFBBคุณสมชาติ (ไกด์อุบลฯ)080-4850511ขออนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ (มยุรีแมนชั่น) วัดพลแพน19/06/20232023-06-19.
649018815Aคุณรัตติยา บุญแสงแก้ว-แจ้งไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 13 ซ.5 ถ.เขื่อนธานี19/06/20232023-06-19.
649017DC7Dคุณสุรชัย แสงทอง0651130472แจ้งท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 6/1 ซ.เจริญราษฎร์119/06/20232023-06-19.
6490168615จ.ส.อ.สุรชัย สิงห์เรือน045-255794 , 089-5500387แจ้งฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 77 ถ.พลแพน19/06/20232023-06-19.
649015A492คุณฉัตรพล โพธิ์มะโน0859477158แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 25/1 ซ.บูรพานอก2/4 ถ.บูรพานอก19/06/20232023-06-19.
649014FF12นางวิกันดา อัตตสิริลักษณ์096-4311301ลอกท่อระบายน้ำ ซ.สุขาสงเคราะห์9 ซอยข้าง B-MAX GAS19/06/20232023-06-19.
649014D054คุณธนพร เผ่าพงษ์เลิศศิริ0801694481ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำจากฝาปูนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก 389 ถ.สรรพสิทธิ์19/06/20232023-06-19.
649012EFC4นายสุรชัย ทานนท์0812647033แจ้งน้ำท่วมผิวถนน ซ.ธรรมวิถี6 หน้าหอพัก PM HOUSE19/06/20232023-06-19.
6490125A97นางพรทิพย์ สระแก้วขอทราย19/06/20232023-06-19.
649011F450นายสุรชัย ทานนท์081-2647033เเจ้งไฟฟ้าดับ ซ.ธรรมวิถี 6 ต้นเสาที่ทางเข้าประตูวัดหนองบัว19/06/20232023-06-19.
649011DBB7นางหนูหริม ขจัดมลทิน09944337756ไฟฟ้าส่องสว่าง ซ.บูรพาใน 5 (ต้นซอย)19/06/20232023-06-19.
6490107611คุณอลงกรณ์ เถกิงศักดากุล0908974261ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 496/1 ถ.สุริยาตร์19/06/20232023-06-19.
64900EA39Dนายเฉลิมศักดิ์ มุสะกะ080-1674924ไฟฟ้าดับปากซอยอินทรชา ระยะห่างสี่แยกไฟแดงเรือนจำกลางอุบล19/06/20232023-06-19.
649007F12Fลำโพง พัง0801500044ขอถังขยะ19/06/20232023-06-19.
649004827Bน.ส.ปราณี สุวรรณ089-5823692ถนนทรุด ลงไป 3 หลุมใหญ่ ถ.เลียบมูล โค้งตลาดใหญ่ลงไป19/06/20232023-06-19.
648FF7A6C1Varat Promเจ้าหน้าที่ไม่เก็บขยะ หมู่บ้านอาจารย์ราชภัฏ19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FF6BFDAนายสุริยา แสงกล้า0897215412หลอดไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะชำรุด หน้าบ้านเลขที่42/2 ซ.สุริยาตร์219/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FF38022ลำโพง พัง080-1500044ไฟฟ้าดับ ปากซอยสมเด็จซ้ายแยก1 เสาไฟต้นที่119/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FD708AEPalakorn Thamnub0948342327ฝาเหล็กท่อระบายน้ำหลุด ซอยชยางกูร 42 ตรงข้าม บริษัทอุบลนำสว่าง19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FD592A3นางเบย บัวเขียว0851051632ขอทราย19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FD55000นางจำรัส บุญมั่น0851051632ขอทราย19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FD1D2EFDe Moncupไฟสัญญาณจราจร แยกดับเพลิง ไปรษณีย์ใหญ่19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FBB1CBCศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ถนนทรุดตัวเป็นหลุมลึก หน้า7-11เยื้องกัลปพฤกษ์ ชยางกูร4019/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FB98A54นายปรีชา ประสานสอน064-0651939ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้และตกแต่งภูมิทัศน์ หมู่บ้านริมธาร19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648FB8E9A9อสม วาสนา ติ่งทอง080-3759820ฝาท่อปากซอยชยางกูร 21 ชำรุด19/06/20232023-06-19กำลังดำเนินการ.
648D2E550Fกิตติยาภรณ์ เสียงเพราะ0986642959ขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV17/06/20232023-06-17กำลังดำเนินการ.
648D2D69ABสภ.อุบลราชธานีขอดูกล้วงวงจรปิดCCTV17/06/20232023-06-17กำลังดำเนินการ.
648C201706นายทองคำ พสุนนท์0810755644ขอถังขยะหน้าบ้านเลขที่ 9/1 ซอย 116/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C13B322นายบุญมี ลูกสีดา0656882955ขอความอนุเคราะห์ พ่นยากำจัดยุง16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C1321ECนางบัวไข ทองภา0886786484ขอกระสอบทราย16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C0E6C56นางสาวเยาว์ลักษณ์083-0363860ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่1/7 ซอย5 ถนนอุบลตะการ16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C0C75E4นางวรรณดี กลั่นหอม094-9379329ขอรถให้ไปเกดขยะ ออกจากบ้านบ้านเลขที่42 ถนนพนม ซอย316/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C0A84ACนายกิตติศักดิ์087-8733322ฟุตบาทถนนหน้าธนาคารไอซีบีทรุด แยกปั้มแ๊อ๊ดโซ่ตรงฝังธนาคาร16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C075204นายอนุสรณ์ คำวงค์0899172798ไฟฟ้าดับในซอยแจ้งสนิท 10 หลายวันแล้ว16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648C0630BAนางสำราญ บุตรสมาน0900362083ตัดกิ่งมะม่วงยื่นมาถนน หน้าหอพักมยุรี 1 บ.172/1 ซอยชยางกูร 2116/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BF7968Dดวงจันทร์ เงินงอก0875031837ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง ซอยธรรมวิถี416/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BF6935Bนางพรรณพิศ แสงสุข0894202242ขอความอนุเคราะห์พ่นยุงเลขที่22 ซอยชยางกูร 19 (หน้าบ้านทองเกรียว)16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BEB9DACนางหนูเพียร การ์เนอร์บ้านข้างเคียงเลี้ยง วัว เป็ด ไก่ สุนัข ส่งกลิ่นและเสียงรบกวน16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BEB988Dนวลระหง แสงสีดา0837235764ขอความอนุเคราะห์ให้ไปพ่นยุง ซอยชยางกูร 28.116/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BEAD5B1สุภาพร เทศวงศ์0917162076ขอบถนนตรงฟุตบาทชำรุดเป็นร่อง เลขที่98 ชยางกูร40แยก1216/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BE8FF62คุณจันทิมา เทียนสัมฤทธิ์0814894647ขอติดตั้งกระจกนูนโค้งดูถนน ชยางกูร18 หัวมุมบ้านเลขที่70และ6916/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BE2B89Aกนกวรรณ สุทธิรังสรรค์0854167597ถนนเละเป็นหลุมบ่ออยากให้แก้ไขลงหินคลุกให้ เลขที่35 ชยางกูร3416/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BE07309นางไข่สร ธนะสิงห์(ผู้ดูแลหอพัก)085-6329090ไฟฟ้าแสงสว่างถนนดับ น้าหอพักหญิงเทเรซ่า (หลังวัดสุปํฎน์) ถ.เบ็ญจ16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BDBC20Fโทรแจ้งไฟดับ ซอยข้างร้านอาหารอินโดจีน ถนนสรรพสิทธิ์16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BDAF7B7นายชัชพงษ์085-8541898ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่27/1 ซอยสุขาอุปถัมภ์11 ถนนสุขาอุปถัมภ์16/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648BD7C620สุภักค์ธนัน บุญเกตุ0898446064ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด จำนวน 1 ฝา หน้าบ้านเลขที28 แจ้งสนิท4.716/06/20232023-06-16กำลังดำเนินการ.
648AD48C19คุณมยุรี บุญเย็น0866509731แจ้งลอกท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 10 ซ.พิชิตรังสรรค์215/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AD4233Cคุณมยุรี บุญเย็น0866509731แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 10 ซ.พิชิตรังสรรค์2 ถ.พิชิตรังสรรค์15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AD3A35Fคุณมยุรี บุญเย็น0866509731ขอให้เก็บขยะ หน้าบ้านเลขที่ 10 ซ.พิชิตรังสรรค์2 ถ.พิชิตรังสรรค์15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AD2FAEFคุณสุวิทย์ จึงเจริญ0964125301 045241491ไฟฟ้าดับ หน้าร้านอุบลยนต์ทวี ถ.อุปราช15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AD25267อัครพล เอมกลาง-สายเคเบิ้ล ทำทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ ข้างวัดไชยมงคล ถนนสุรศักดิ์15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC72A6Cนายเดชาธร ผาสิมมา0854123963ตัดต้นไม้ปกคลุมถนน ซ.สมเด็จ2.415/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC6AD19นางณัฐญา ฑีฆะ0879391635ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนเลียบห้วยวังนอง จำนวน 5 ฝา15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC59FABนางสมหมาย ไชยชนะไฟฟ้าดับบ้านเลขที่46/7 ถ.สุขาสงเคราะห์ ซ.สุขาสงเคราะห์215/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC48CC9จากกลุ่มร้องทุกข์ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่429 และ 594 ถ.พิชิตรังสรรค์ ก่อนถึงออนซอน15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC41E78กลุ่มไลน์รวมใจช่างตัดต้นสำสา ซ.พนม5 ถ.พนม เลี้ยวว้ายลงแม่น้ำมูล15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC3AA59คุณณัฐพ้ฒน์ (จากกลุ่มร้องทุกข์)ตัดกิ่งไม้ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซ.พนม715/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648AC2F7CDนายทินภัทร บุญลี093-6549429ขอไม้ประดับตกแต้งงานศพ ณ เมรุวัดป่าน้อย15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A8CFB32นางนวลศรี ศุภสุข081-3892242ขอถังขยะ15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A89D624นางอัมพร ทองสุข0943864639ขอซ่อมไฟฟ้าดับ ซ.ชยางกูร 2.1(1) หน้าบ้านเลขที่246/115/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A85A8CFนางยิ้มพราย บุญทวี065-1144295เก็บเศษไม้อัด15/06/20232023-06-14กำลังดำเนินการ.
648A833F2Eคุณฤทธิเดช สุภาวงค์0849807105ถนนเป็นหลุม ซ.ธรรมวิถี4.1 ถ.ธรรมวิถี4.115/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A75AA9Eน.ส.พรทิพย์ สระแก้ว0622694909น้ำท่วมที่พักอาศัย (อู่ช่างป๊อก) หน้าสนามกีฬาบ้านดู่15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A74050Dนายวันชาติ ราชชาลี0872475442ขอให้ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ซ.สุริยาตร์ 2 บริเวณสร้างถนนใหม่15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A738903นางวไลพร สารพิมพา085 7782188ท่อระบายน้ำอุดตัน ภายในซอยสุริยาตร์ 2/115/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A731D47นางวรานุช อมรสิน0862435548เดือดร้อนท่อระบายน้ำอุดตัน ภายในซอยสุริยาตร์ 2/115/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
648A726A2Fน.ส.อรุณี ลาสา0880776559ขอความอนุเคราะห์เรื่องทราย15/06/20232023-06-15กำลังดำเนินการ.
64897E9C93นายพงษ์ยศ แสงวงศ์087-8779944ขอพ่นยุง14/06/20232023-06-19.
64897E47ADนางทองเพียร ศรีนวลขอพ่นยุง14/06/20232023-06-19.
6489787DC7น.ส.สิริยา บุพศิริ089-4231714ตัดหญ้า14/06/20232023-06-14.
6489728CEEพรหมจักรี084-302-4402ขอความกรุณาฉีดพ่นยุงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมทาง14/06/20232023-06-14.
648971B2D3นางสายใจ ทองกลม0952346062หลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 231 ถ.อุบล - ตระการ14/06/20232023-06-14.
64896A87CFนายสุริยา แสงกล้า0897215412หลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 4 ซ.สุริยาตร์ 4/114/06/20232023-06-14.
64896943D2คุณกฤติเดช เจริญนิตย์0616539525ขอถังขยะ 68/35 ซ.ชยางกูร34 ถ.ชยางกูร14/06/20232023-06-14.
6489683651คุณกรวิทย์ เจริญนิดย์0616539525ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง หลังหมู่บ้านเจริญทรัพย์214/06/20232023-06-14.
6489676964คุณนันติดา แก้วพวง065-0163299ลาดยางมะตอยปิดถนน 164/19 ซ.สุริยาตร์1414/06/20232023-06-14.
64896672ACคุณอรัศรี ทินนาค0956210829น้ำท่วมเข้าบ้านเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน26/2 ซ.อุบล-ตระการ1214/06/20232023-06-14.
648964D9D1Prajak Pattawong-แจ้งผู้รับเหมา สวนสาธารณะห้วยม่วง ดินเต็มถนน ฝนตกลื่น น้ำขัง14/06/20232023-06-14.
6489649A02อิอ้วน โสดตัวเบ้อเร่อ0863323884ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า 25/71 ซ.แจ้งสนิท1 ถ.แจ้งสนิท14/06/20232023-06-14.
64895C11AAอสม.รุ่งทิพย์ บรรเทา0617982357ฝาท่อระบายน้ำชำรุด(แบบตะแกรง) หน้าบ้านเลขที่ 11 ซอยชยางกูร2114/06/20232023-06-14.
648944F37Dสท. พิพัฒน์ ผู้รับคำร้องร้านบาร์บีคิวเกาหลี เปิดเพลงเสียงดังรบกวน14/06/20232023-06-14.
64893ED8F0คุณชัชพงษ์ ตันติสิรินทร์095-8541898ตัดต้นไม้ใหญ่ กิ่งไม้เข้ามาในบ้าน27/1 ซ.สุขาอุปถัมภ์1114/06/20232023-06-14.
648932B8D7นายยอดชาย อุบายลับ0845950054น้่ำท่วมขังภายในซอยอุปลีสาน214/06/20232023-06-14.
64892FA618นางวรรณวิภา หมทอง0653395919ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า14/06/20232023-06-14.
64892F6D3Bศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวกิ่งไม้,วัชพืชลุกล้ำทางสาธารณะ ซ.ชยางกูร21.214/06/20232023-06-14.
64892F160Dนางสาวพิศมัย ศรียะวงษ์0638601613ขอความอนุเคระห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง14/06/20232023-06-14.
64892DE193นายสมยงค์ สุขเสริม086-5098132ขอความอนุเคระห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง14/06/20232023-06-14.
6489275251วาสนา ติ่งทอง0803759810ขายึดหลอดไฟส่องสว่างหลุด เลขที่82 ชยางกูร21 ซอยอินเทรน14/06/20232023-06-14.
648922DA6Cคุณรุ่งศิริวลัยพร แซ่ชัย082-4326982ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตพัง เลขที่77 สุขาอุปถัมภ์114/06/20232023-06-14.
64882D85E5บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต045313205 , 0942915443แจ้งท่อประปารั่ว13/06/20232023-06-13.
64882C7777คุณวนิดา ชนะชัย0804757565แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 10/10 ซ.ภาษีเจริญ 1 ถ.ภาษีเจริญ13/06/20232023-06-13.
64882BDEEDประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม0819997696แจ้งขอฉีดพ่นยา บ้านเลขที่ 28 ซสรรพสิทธิ์1413/06/20232023-06-13.
648820E8B4น.ส.อรุณี ลาสา0880776559กิ่งไม้,วัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ13/06/20232023-06-13.
6488208603น.ส.อรุณี ลาสา0880776559กิ่งไม้พาดสายไฟบ้านเลขที่ 180 ถ.สมเด็จ13/06/20232023-06-13.
64881E2C25ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.ธรรมวิถี4ตัดกับซ.ชยางกูร2113/06/20232023-06-13.
64881D973Dอสม.รัชนี สุขเกษม0981922216แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับซอยแจ้งสนิท413/06/20232023-06-13.
64881C7F14นางรุ่งนภา แสนโท083-9652245ฝาตะแกรงเหล็กดัง หน้าร้านขายน้ำปั่น ถ.สรรพสิทธิ์ 1113/06/20232023-06-13.
6487B824DFชุมชนวัดพลแพนขอพ่นยุง13/06/20232023-06-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6487B6C188ชุมชนวัดบูรพา 3ขอพ่นยุง13/06/20232023-06-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6487B65FABหอพักแสงชาติขอพ่นยุง13/06/20232023-06-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6487B611B7บ้านพักโยธา หลังโรงเรียนเบ็ญขอพ่นยุง13/06/20232023-06-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6487B587E2ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 2ขอพ่นยุง13/06/20232023-06-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6486D3C40Dกลุ่มไลน์รวมใจช่างแก้ปัญหาท่อเสียงดัง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 18 ซ.สรรพสิทธิ์1112/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CF76BBสุริยัน สมนึก0806780496ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยสวนสาธารณะบูรพานอก2/212/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CF300EPitsuda Koonkotไฟสัญญาณจราจรเสียแยกสุนีย์ หน้าซอยชยางกูร1312/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CE3CD1วารีวัลย์ อภินันทกุล093-428 8871-ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยบ้านนาควาย ใกล้กับวัดบ้านนาควาย12/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CDB861ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม086-9006638ช่วยเอาออก รั่วกั้น/เหล็ก12/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CCE5B9ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม086-9006638ตัดต้นไม้บริเวณทางเข้าใกล้บ้าน 34/6 ถ.พิชิตรังสรรค์12/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CC094Eกลุ่มไลน์รวมใจช่างขอความอนุเคราะห์ยืมเต๊นท์ 1 หลังเพื่อใช้ทำงานต้นเทียนในวัดกุดคูณ12/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CB6796นาง นครินทร์ วิลัยรัตน์089-9482900ซ่อมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 29 ถนนเขื่อนธานี12/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486CA4766สมคิด สุภโกศล093-9300899ไฟฟ้าดับซอยอุบลตระการ ซึ่งเป็นซอยตันไฟฟ้าดับท้ายซอย 112/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486C98D50ทัศสตรี อนันตบุตร087-6478452ฉีดน้ำรางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่99/1 ถ.พิชิตรังสรรค์12/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486BF406Dนาย สมนึก ชุติพงษ์ไพโรจน์098-1341430ตัดต้นไม้ต้นมะม่วงยืนต้นตายและต้นมอนข้างบ้านเลขที่ 69/1 ซ.บูรพา312/06/20232023-06-12แจ้งเรื่อง.
6486879D70นางสาววิไลพร แสนจริง0825860411ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ บ้านเลขที่5 ถนนเลียบห้วยวังนอง12/06/20232023-06-12.
6486601132วัดใต้ท่า และ วัดใต้เทิงขอพ่นยุง12/06/20232023-06-12.
64865FC1B0ชุมชนวัดบูรพา1ขอพ่นยุง12/06/20232023-06-12.
64865F8758ชุมชนวัดเลียบ3ขอพ่นยุง12/06/20232023-06-12.
64865F2B4Aชุมชนศาบ้านดู่ 4ขอพ่นยุง12/06/20232023-06-12.
648422CB37ส.ต.อ.ณัฐดนัย บุระ0823765867ขอดูกล้อง cctv10/06/20232023-06-10.
6482E77C6Fนายสุริยา แสงกล้า0897215412วัชพืชลุกล้ำำทางสาธารณะ09/06/20232023-06-09.
6482E68347นายธนพงศ์ ทิพย์เจริญทอง094-3070726, 097-3400239ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่135/2 ถนนธรรมวิถี09/06/20232023-06-09.
6482CE67C9นางณัฐญา ฑีฆะ0879391635ขอเปลี่ยน ฝาร่องระบายน้ำชำรุด บ.39,41 ถนนเลียบห้วยวังนอง09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482CB827Cนางปวีณรัตน์ พจนเวทย์0812661807กำแพงเอนทำให้ปิดปังการจราจรไปมา ไม่สะดวก09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482CA6A8Cนายเดชาธร ผาสิมมา0854123963ตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมถนนสาธารณณะทำให้การสัญจรไป-มาไม่สะดวก09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482CA5C39นายอาณัติ สัมมาชิต080-0105830ขอยืมเต๊น จำนวน2หลัง สถานที่วัดเลียบ ศาลา209/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482C5FAC7น.ส.อภิสรา เครือกองมาตร062-3470603ขอดูกล้อง cctv09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482C36F90นายฉัตรชัย วราพุฒ0949597987ขอดูกล้องวงจรปิด09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482C139EBน.ส.ณัฐนิตยื ชิดชม093-3289596ขอดูกล้อง cctv09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482BEA53Dนางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225น้ำฝนท่วมขังภายในซอยอุบล - ตระการ 1109/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482BDDEC2ดต.ไกรสินทร์ แสวงสุข0933218872ถนนชำรุดภายในซอยอุบล - ตระการ 3.2 (บริเวณต้นซอย)09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482BD5262น.ส.พนมไพร รัตโน0857684902ขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟหน้าบ้านเลขที่ 4/2 ซ.สุริยาตร์ 209/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482B51DE6ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.ชยางกรู 4209/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482AED92Cอำรนวย ค้ำชู0945258971ทำหมันและฉีดวัคซีน09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482AD89A1นางประสาท เนตรผ่าน0988194840 - 094-5208281ต้ดต้นไม้ฟาดสายไฟ บ้านเลขที่57 ซอยผาแดง8 ถนนผาแดง09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482ACB76Cนางประสาท เนตรผ่าน0988194840 - 094-5208281ตัดต้นไม้ หน้าบ้านเลขที่55 ซ.8 ถ.ผาแดง (ฟาดสายไฟ)09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482AC39D7คุณเพ็ญศรี ณ อุบล0926539796ไฟฟ้าดับ (เสาไฟฟ้า) 6 ซ.พิชิตรังสรรค์6/4 ถ.พิชิตรังสรรค์09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
6482AC2193นายณัฐพล089-32766553ตัดต้นไม้ บ.102 ถนนพโลชัย09/06/20232023-06-09แจ้งเรื่อง.
648299971Bคุณวรรณี พรมนิกร0958044212ไฟฟ้าส่องสว่างดับหลายหลอด ซอยชยางกูร 2109/06/20232023-06-09.
6482840908นางสาว ณัฐณัญญา บุญสังข์0840361944ไฟฟ้าที่เสาถนนดับ 68 ซอยชยางกูร21 ถนนชยางกูร ชุมชน โปลี1(อาสา) (09/06/20232023-06-09.
648273FD62ชุมชนตลาด 5ขอพ่นยุง09/06/20232023-06-09.
648273B074ชุมชนศาลาบ้านดู่1ขอพ่นยุง09/06/20232023-06-09.
6481918D4Dผู้แจ้ง063-7578888ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 111 ถนนเลี่ยงเมือง08/06/20232023-06-08.
6481912F33ผู้แจ้ง063-7578888ไฟดับ หน้าบ้านเลขที่ 111 ถนนเลี่ยงเมือง08/06/20232023-06-08.
64818D7B1Eนายจันทร์ศิริมงคล ศุภสุข085-497-6507ขอตัดต้นไม้เลขที่ 29 ซอยอุบล - ตระการ 11/108/06/20232023-06-08.
648180E873น.ส.จริยา รักวงศ์0944967686-ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดซอยบูรพา 2 บ.28/108/06/20232023-06-08.
6481803112นางสำเนียง กองพันธ์0945032552ขอให้เทศบาล ทำท่อระบายน้ำบ้านเลขที่ 76/1 ถ.พโลชัย08/06/20232023-06-08.
64817F47DEนางรัชนีกร จูมพระบุตร0902764298,0654428956ขอซ่อมแซมตะแกรงท่อระบายน้ำ บ.13 ปาก ซ.พิชิตรังสรรค์608/06/20232023-06-08.
64814DB0F1ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างดับ แยกธรรมวิถี4ถึงแยกธรรมวิถี1008/06/20232023-06-08.
64813F289Dอสม.รัชนี สุขเกษม0981922216แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.แจ้งสนิท408/06/20232023-06-08.
648131A536นางวาสนา ทองภาพ0877443910-ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดน้าบ้านเลขที่ 76 ถ.พโลรังฤทธิ์08/06/20232023-06-08.
648125A065ท่าอากาศยานอุบลขอพ่นยุง08/06/20232023-06-08.
6481251BDCชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 4ขอพ่นยุง08/06/20232023-06-08.
648124C773ชุมชนวัดบูรพา 2ขอพ่นยุง08/06/20232023-06-08.
64804804D2นางอุบลรัตน์ เล้าสกุล081-7097737ฟุตบาททรุด หน้าหอพักศรีไพรเพลส ซ.สรรพสิทธิ์1007/06/20232023-06-07.
64803CDF9Bนาย พิชัย ลีลา0896294093ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 81 ซอยสุขาสงเคราะห์ ถนนสุขาสงเคราะห์07/06/20232023-06-07.
64803167A2นายอนันธวุฒิ สุทธิกุล087-6510469ถนนทรุดบ้านเลขที่2/5 ถนนหลวง ชุมชนวัดหลวง207/06/20232023-06-07.
64802D338BNatapon Boonyapakawat0804648597รถเข็นจอดขวางหน้าบ้าน07/06/20232023-06-07.
6480169F62นางยุกานันท์ เยื้องรัมย์0934492308ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่18 ถนนสุริยาตร์07/06/20232023-06-07.
6480157EAAหนูพัฒน์ สายโสภา0815992816ฝาตะแกรงท่อน้ำหายหน้าบ้านเลขที่ 9/1 แถวร้านศรีทองแก๊ส07/06/20232023-06-07.
6480071578สายันต์0817892520ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ ซ.พิชิตรังสรรค์107/06/20232023-06-07.
648003E906จันทร์หอม จันทรคล0959715696ตัดต้นไม้พิกัดสามแยกบ้านดู่ ที่ว่าง ติดกับบ้านเลขที่ 13 ถ.สมเด็จ07/06/20232023-06-07.
647FF91EDCนายชวาล ต้นสิน0963376409แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาสงเคราะห์1/207/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FF49729นางจรัสศรี คนตรง081-5937137ตัดกิ่งไม้บ้านเลขที่594 ถนนพิชิตรังสรรค์07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FF1D0BBนายกิตติพงษ์ จงรักษ์0917265753ถนนชำรุดเป็นหลุมลึก บ.69/1 ซอย 9 ถนนสรรพสิทธิ์ ชุมชนท่าวังหิน07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FF0EB5Cโทรแจ้ง094-5546536ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ำ บ.298/5 ถ.บูรพาใน07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FEF93A9คุณแก้ววิภา095-7897142ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่ 2 ถนนหลวง ชุมชนวัดหลวง07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FEF024Fนายกฤษดา เหล่าบรรเทา094-2565494ตัดต้นไม้ฟาดสายไฟ บ้านเลขที่42/1 ถนนแจ้งสนิท1507/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FEE3511นางสาวไพจิตร คำโสดา097-3089845 ,045-254332ถนนทรุด ซ.แจ้งสนิท1 ถ.แจ้งสนิท ชุมชนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FE527CDNattapol Phannikul0981695459กำจัดวัชพืช07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FE279A4ปรางทิพย์ อยู่คง0846057807แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.ชยางกรู4207/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FD26D00คุณเทวีวรรณ ทองทั่ว090-5524594,085-5791016ขอพ่นยุง07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FD16DCDชุมชนวัดศรีประดู่ 2ขอพ่นยุง07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647FD1219Cชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 3ขอพ่นยุง07/06/20232023-06-07กำลังดำเนินการ.
647EF819EDหลิน บ้านและที่ดินสวย0934248228ปรับปรุงลานจอดรถลานแม่ชี ข้าง รร.เทศบาล2 หนองบัว06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EF7970Bคุณวีระพงษ์ ศรีภา0862564877ไฟฟ้าดับ หน้าหอพักสตรีอมรรัตน์ ซ.สุขาอุปถัมภ์ 2106/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE85B83อสม.สิริกร ลอยพิลา0942658223ถนนชำรุด ซ. 15 ชลประทานท่าบ่อ06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE76238นายวัชระ บุญสุข0810192073ขอถังขยะ บ้านเลขที่ 75/3 ซอยอุบล-ตระการ06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE73FD5ศิริพร0942955195ถนนชำรุด ซ.แจ้งสนิท 4 หน้าหอพักนิติพล 306/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE6EC51อุทาวรรณ0990602265ไฟฟ้าดับ สุขาอุปถัมภ์ 7.1 ข้างร้าน ศ.เครื่องดื่ม เส้นบ่อนไก่06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE595C4คุณประวิทย์081-6602114ตัดต้นไม้ สนามบินนานาชาติ บริเวณที่จอดรถแท็กซี่06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE52B8Dนายเจริญ หิปะนัด088-5800033ท่อระบายน้ำชำรุด บ.118/2 ซ.สะเดาหวาน ถ.สุขาสงเคราะห์06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EE36ADCบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอรปอเรชั่น จำกัด089-9466655 - 045-316239แจ้งฟุตบาททางเข้า B-quit ทรุด มีรอบแตก06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EDD1FF3โทรแจ้ง085-9477158ไฟดับ ซอยบูรพานอก2/4 สุดซอย แถวสวนสาธารณะบูรพา06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EDA6653นายธวัชชัย พันธ์ลีตัดแต่งกิ่งไม้ด้านหลังอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ววงศ์ธรรม06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647ED8A57Fอสม.ทัศพร หาคำ0812646045แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาอุปถัมภ์2106/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647ED50AE9ชนาทิป สงวนพงษ์081-9557364ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับแถวห้าง sk บ.42 ซ.ราชธานี06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647ED3B8A5ประชาชน ไม่ประสงค์ลงนามร้องเรียนขับรถประมาท06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647ED36AD8นายถนัย วิโรจน์อุไรเรือง081-9660746ถนนชำรุด เป็นหลุม บ้านเลขที่ 1/1 ถนนเลียบห้วยวังนอง06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647ED2B0AFคุณวรรณี กายธเนตร084-9605353น้ำขัง ถนนชำรุด บ้านเลขที่86/1 ซ.อุปลีสาน406/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EBA1CD0ลัดดาวัลย์ ทิมาบุตร086-6415003ตัดต้นไม้ บริเวณบ้านเลขที่375 ถนนบูรพาใน06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EB6EA41นางสาวมะลิวัลย์ สลับเชื้อ081-6263887ไฟฟ้าดับในซอย ระหว่างหมูยอแม่ฮาย-หมูยอดาวเงิน06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EB1CFA2นายเชิด อริยะไพบูรณ์0935566814ถนนทรุดบริเวณหน้าห้างบิวตี้เซ็นเตอร์ บริเวณบิ๊กซี อุบลราชธานี06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EAFABA6Sireephon Malikao0845892228เก็บขยะแล้วไม่เก็บถังขยะเข้าที่ให้เรียบร้อย06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EAE567Eอสม.สุชาติ0919191262แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 2 ซ.ชยางกูร 3606/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EAE196Dนายฤทธิเดช สุภาวงค์084-9807105ตัดต้นไม้หอพักเพชรไพลินแมนชั่นพาดสายไฟ ซอยธรรมวิถี4.106/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EAE0513อสม.บุญสี ศิลปศาสตร์0837446343ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 32 ซ.ชยางกูร2106/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EAD8732อสม.พรพิธ พานิชกุล0897670930ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่19 ซ.ธรรมวิถี206/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EA8FE98วรางคณา แก้วพรหม0994299298การเก็บขยะ ซอยชยางกรู28/106/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EA5864Dคุณมงคล ศรีใส0819977074ขอความอนุเคราะห์รางระบายน้ำชุมชนศาลาหนองนาควาย06/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647EA479DAชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ขอทำถนน บริเวณซอยชยางกูร 1206/06/20232023-06-06กำลังดำเนินการ.
647E9FC7CCนายสมจิต ทุมมัย0870962396เก็บขยะ บ้านเลขที่34 ซ.พิชิตรังสรรค์ 106/06/20232023-06-06.
647E8E5E7Eน.ส.จิราพร เฉยเกิด083-5615945ถนนทรุด ปากซอยอุบล-ตระการ10 หน้าบ้านเลขที่194/106/06/20232023-06-06.
647E8DCF8Fนายวรพจน์ ชนะชัย089-9473903ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่59 ซ.ชยางกรู40 ถ.ชยางกรู06/06/20232023-06-06.
647E817786ชุมชนวัดศรีประดู่ 1ขอพ่นยุง06/06/20232023-06-06.
647E8132B6สำนักงานนายกบ้านดู่ขอพ่นยุง06/06/20232023-06-06.
647E80E8CEหอพักแสงชาติขอพ่นยุง06/06/20232023-06-06.
647E8033C9ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1ขอพ่นยุง06/06/20232023-06-06.
6479A3D650นางสาวสุดา ถวิลบุญ0826057534ขอให้ตัดกิ่งต้นไม้ บ้านเลขที่ 103/1 ถนนบูรพานอก02/06/20232023-06-02กำลังดำเนินการ.
6479A13BD0นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์086-868-0656น้ำท่วมเนื่องจากการทำถนนหน้าบ้านเลขที่ 3 ซอยสุริยาตร์ 1/102/06/20232023-06-02กำลังดำเนินการ.
6479A00CAFนายณรงค์ฤทธิ์ แสนทวีสุข0867179129แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับหน้าบ้านเลขที่ 18/3 ซอย 4 ถนนสุริยาตร์02/06/20232023-06-02กำลังดำเนินการ.
64799D2167คุณพิชัย กว้างขวาง0815471191ขอถังขยะ บ้านเลขที่14 ซอยธรรมวิถี102/06/20232023-06-02.
64799CEA60คุณพิชัย กว้างขวาง0815471191ฝนตกน้ำขังเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตันหน้าบ้านเลขที่14 ซ.ธรรมวิถี102/06/20232023-06-02.
64799A56DCนางสุจิตรา ทองทับ0847861026ขอความอนุเคราะห์ รถดันต้นไม้ ถ.ชยางกูร ซ.8 (ชุมชนสนามกีฬา 3 )02/06/20232023-06-02.
64797FF2C5อสม.นิฐิมา ทาตระบุตร0810680046แจ้งตัดต้นไม้ ซ.ชยางกูร 21 (ซ.ย่อยมะลิ 2 ) ท้ายซอย02/06/20232023-06-02.
64797F3391อสม.นิฐิมา ทาตระบุตร0810680046ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.ชยางกูร 21 (ซ.ย่อยมะลิ2 ท้ายซอย)02/06/20232023-06-02.
64797C4060คุณวีรพล ชินสาย0899461474ตัดหญ้าบริเวณหนองนาควาย บ้านเลขที่43 ซ.ชยางกูร 3002/06/20232023-06-02.
6479730F97คุณสันทนีย์ (โทรแจ้ง)089-5767995ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 1/1 ซ.สุขาสงเคราะห์1502/06/20232023-06-02.
64796FF643บ้านไพบูลย์0610721985ขอไฟฟ้าติดหน้าบ้านเลขที่10 ซ.แจ้งสนิท402/06/20232023-06-02.
64796FC617บ้านไพบูลย์061-0721985ตัดต้นมะม่วงพาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่12 ซ.แจ้งสนิท402/06/20232023-06-02.
64795CBD77นายศาสตธา ชายทวีปไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน1หลอดบ้านเลขที่6 ซ.โพธิ์ทอง2 ถ.โพธิ์ทอง02/06/20232023-06-02.
6479535873นางสาวสุริณี คำศรี045-245531-9ตัดกิ่งต้นโพธิ์ล้ำถนนหน้าโรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลฯ02/06/20232023-06-02.
647952F821นายอัครจินท์ พรเจริญ094-5046655ลอกท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่54/1 ซอยชยางกูร14 ถนนชยางกูร02/06/20232023-06-02.
647858D19Eน.ส.จิตติมา ไพรีพินาศ089-9047691เก็บกิ่งไม้ใบไม้ บ้านเลขที่ 387 ถ.เขื่อนธานี01/06/20232023-06-01.
6478412C6Cนางณัฐกาญจน์ ขาวมีสี0818782954แจ้งจัดเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย ซ.ชยางกูร21.1-21.201/06/20232023-06-01.
6478406285นางสาวรัตนพร พูลเพิ่ม0800515979ขอถังขยะ บ้านเลขที่11 ซอยชยางกูร21.101/06/20232023-06-01.
64783D386Eทัศนียา กุลบุตร0973357663ไฟฟ้าดับซ.ราษฏร์บำรุง2 ถ.ราษฏร์บำรุง ดับ 2 เสา ช่วงสี่แยกกลางซอย01/06/20232023-06-01.
64783AE9E5Netnapa Malaiร้องเรียนร้านชัยวิวัฒน์อลูมิเนียมข้างสารพัดช่าง01/06/20232023-06-01.
6478362042นางจินตนา ผ่องศรี095-2812492ถนนขำรุด ซ.ชลประทานท่าบ่อ8 ถ.ชลประทานท่าบ่อ ตลอดสาย01/06/20232023-06-01.
64782D3D00ว่าที่ร้อยเอก สมาน บุญช่วย0942893972ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่48 ซอยยราษฎร์บำรุง 201/06/20232023-06-01.
64782597F0คุณ นิอร กวินวงษ์0817607570ไฟสาธารณะไม่ติด บ้านเลขที่271/1 ถนนพรหมราช01/06/20232023-06-01.
647812EB53คุณชัยธร(โทรแจ้ง)090-6043597แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านที่16 ซ.สุขาอุปถัมภ์2501/06/20232023-06-01.
6477FD4851อสม.อมรา0817251128ไฟฟ้าส่องสว่างดับ สุขาสงเคราะห์6 เสาต้นที่3 เข้าไปในซอย01/06/20232023-06-01กำลังดำเนินการ.
64770A4F9Eนายศราวิตต์086-5848292ซ่อมแซมฟุตบาท บ้านเลขที่62-64 ถ.สรรพสิทธิ์31/05/20232023-05-31.
6476F32C8Fนางนิธินาถ ทวีญาติ0858593681ตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่38/2 ถ.อุบล - ตระการ31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476F0567Aชโลธร รังษี081-9992421ทำความสะอาดตัดหญ้าริมถนนหน้าบ้านเลขที่ 255/2 ถนนศรีณรงค์ และ 25731/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476EF8A8Eศุธามาศ นาทอง094-6262655ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ี 251 ถนนศรีณรงค์31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476ECACF1นางสุมาลัย คมใส0818764236ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 4/3 ซอยสุริยาตร์ 231/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476EC234Bนายปริญ​ สินวัฒนกุล088-8936464ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ แยกศาลจังหวัด​ ถ.ผาแดง+ถ.พิชิตรังสร31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476EAA29Cคุณสายัน บุญทา091-8806061ไฟฟ้าชำรุด ท้ายซอยชยางกูร21 เลี่ยงเมือง231/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476E81431กรรณิกา สิทธิโชค065-8613937ถนนชำรุด ถนนชลประทานท่าบ่อ ซอย 431/05/20232023-05-31.
6476E68A86สุวรรณี บุญแสนแล้ว084-8237087ถนนชำรุด ซอยชลประทาน ท่าบ่อ 3 (เกิดเป็นแอ่งน้ำ)31/05/20232023-05-31.
6476D3C5BFนางนภาภรณ์ เป้าเปี่ยมทรัพย์0942764599ร้องเรียน ศพด. วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ น้ำไหลออกจาก ศพด. มาข้างบ้31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476CB6169นางสาวณิรินทร์ญา ศศิเจริญวิชญ์087-2777111ขอตัดต้นลำไลใกล้หม้อแปลง บ้านเลขที่315 ถ.พิชิตรังสรรค์31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476CA8FBBนายวิบูลย์ กากแก้ว081-8761148ตัดต้นไม้พันสายไฟฟ้าบ้านเลขที่9 ซ.พิชิตรังสรรค์8 ถ.พิชิตรังสรรค์31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476BEC37BPatattoo Luckyinkเหล็กเส้นถนนชี้ขึ้นมา เยื้องเนื้อย่างจอย ร้านสีส้มป้ายร้าน 21631/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476B4696Dอรชร สายแวว0629573573ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนสุริยาตร์แถววัดแจ้ง หน้าบ้านเลขที่ 159/531/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476AFD036คุณศิริวรรณ โกศัลวัฒน์093-3203195ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณบ้านเลขที่5 ซ.สุริยาตร์30 ถ.สุริยาตร31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476AAA915แจ้งทางไลน์ขอให้เก็บขยะฟูกเตียงที่ชาวบ้านมาทิ้ง 17/1 ชยางกูร42/331/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476A9EC83อสม.วรรณี เกษะวงษ์ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชยางกูร24 เสาต้นที่ 11 หน้าบ้านเลขที่2731/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476A99FCCนาว หลังแป้น0897180078ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำทิ้งห้องน้ำตลาดสุนีย์31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6476A76D5Bนายฐาปกรณ์ ไชยภูมิ0835356597ขอถังขยะ31/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6475BDF0CAชุมชนดอนเจ้าปู่ 2ขอพ่นยุง30/05/20232023-05-31กำลังดำเนินการ.
6475B7F64Eนางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ตัดหญ้าที่ยื่นออกมาในถนน การสัญจรลำบากมาก30/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6475AF77B9นายสมาน สายสินซ่อมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ในซ.พรหมราช1/1 หน้าบ้านเลขที่ 45,47,49,5330/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6475AEF098อสม.นวพร วงมาเกษ0833854518ไฟฟ้าดับอยู่ที่สวนสาธารณะห้วยม่วงอยู่ติดฝั่งทางโรงแรมดีสะพัส30/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6475AEA835สท.ตั้ม /กลุ่มร้องทุกข์ไฟส่องสว่างดับหน้าบ้านเลขที่61(ตรงหัวโค้ง)ชุมชนวังสว่างพโลชัย9.130/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6475A1E3D6นางสาวพลูศรี ศิริโชติรัตน์0868681084ฝาตะแกรงชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 42/5 ซอยสุริยาตร์230/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6475A098A1นางเบย บัวเขียว0851051632ตัดกิ่งไม้ 38/1 ซอยสุริยาตร์230/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
647599B9D2เชษฐพล ครูวีโต้ ศรีสิงห์0933206218ขอความอนุเคราะห์ลอกคลองซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคอุบล30/05/20232023-05-30.
647595E08Aนาย สมนึก ชุติพงษ์ไพโรจน์098-1341430ตัดต้นไม้ พาดสายไฟ บ้านเลขที่69/1 ซ.บูรพานอก ถ.บูรพานอก30/05/20232023-05-30.
6475955E6Bโรงเรียนเซนต์เอเมรีขอพ่นยาฆ่าเชื้อ30/05/20232023-05-30.
6475953529นายประสาท มูลจันดา081-0739335ท่อระบายน้ำตัน ซอยเข้าวัฒนาแอร์ บ้านเลขที่8 ถนนพโลชัย30/05/20232023-05-30.
6475913DAFนางเชิดศักดิ์ เติมวงษ์0878735928ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่605/3 ถนนสรรพสิทธิ์30/05/20232023-05-30.
6475826B17อสม. บัญญัติ อนุเอกจิตร064-1010-739บ่อพักอุดตันน้ำทะลักเข้าบ้าน ซ.ชยางกูร 21 หอพักมยุรี 130/05/20232023-05-30.
647578D64Eนางจินดารักษ์ นิติศักดิ์045-261200ขอให้มีการลอกท่อระบายน้ำ เริ่มต้นจากหน้าบ้าน 17/3 ตลอดซอย พนม530/05/20232023-05-30.
647575D36Cชวาล ต้นสิน0963376409แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซ.สุขาสงเคราะห์1/330/05/20232023-05-30.
6475676C1Aนายวีระศักดิ์ อุทัยกรณ์0817605017ลอกคลอง บ้านเลขที่9 ซอยราฎบำรุง3 ถนนราฎบำรุง30/05/20232023-05-30.
6475640CD5นาว หลังแป้น0897180078ขออนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับบริเวณประตูทางออกด้านหลังโรงเรียนเบ็ญ30/05/20232023-05-30.
6475637E84นายธวัชชัย พันธ์ลีแจ้งซ่อมไฟฟ้าดับข้างศูนย์อยู่วงศ์ธรรมเขต 2 ถ.สุริยาตร์ซอย 2830/05/20232023-05-30.
647562F496Naphat Janpirak0819775417ขอความอนุเคราะห์เก็บสารสื่อสาร เส้นพลแพน หน้าบ้าน20530/05/20232023-05-30.
647560EBACอสม.นวพร วงมาเกษ0833854518ไฟฟ้าส่องสว่างดับสวนสาธาฯห้วยม่วง ติดฝั่งโรงแรมดีสะพัส30/05/20232023-05-30.
6475588E52อสม.วรรณี พรมนิกร0958044212แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับซอยชยางกูร21ตัดกับซอยธรรมวิถี430/05/20232023-05-30.
6475581798อสม.มิ่งขวัญ บุญเอนก0813917923แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับตลอดซอยเลี่ยงเมือง330/05/20232023-05-30.
647557A593อสม.จิราพร ประชุมรักษ์0886565284ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุดข้างบ้านเลขที่118ถ.สุขาสงเคราะห์30/05/20232023-05-30.
6475575C80นางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588ขอซ่อมหลอดไฟ LEDในซอย แจ้งสนิท ซอย2 ทั้งซอย30/05/20232023-05-30.
6475532D16นางสาวจุฑามาศ บุญลือพันธ์0925489354ขอให้ซ่อมไฟฟ้า บ้านเลขที่ 30 ซอยตลาดกกยาง ถนนศรีณรงค์30/05/20232023-05-30.
6474BE6175ชุมชนทางเข้าคริสตจักรขอพ่นยุง29/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6474BDC34Fคุณอ้อ0864698352ขอพ่นยุง29/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6474BD5745นางสาวสิริภา เจริญเขต086-4542568ขอพ่นยุง29/05/20232023-05-30กำลังดำเนินการ.
6474698C82คุณเปรมสินี087-2455111ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าร้านสามชัยกาแฟ แถวจวนผู้ว่า29/05/20232023-05-29.
647459F720นายณัฐพล ตั้งสิริวัฒนกุล0843011560ขอถังขยะ บ้านเลขที่86 ถนนนิคมรายกลาง29/05/20232023-05-29.
6474595ED5นายณัฐพล ตั้งสิริวัฒนกุล0843011560ขอถังขยะใหม่ บ้านเลขที่ 751 ถนนสพพสิทธิ์29/05/20232023-05-29.
6474527617นางรัตนา บุญเฉลียว086-5826736ฝนตกน้ำท่วมซอยไม่มีทางระบายนำ้ จากโครงการก่อสร้างห้วยวังนอง29/05/20232023-05-29.
647451EBD9นางสาววัลภา มหาโคตร085-3028105ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่336 ถ.บูรพาใน29/05/20232023-05-29.
6474505E27นายอรรควุฒิ อุดมรัตน์0810754079ขอพ่นยากำจัดยุง29/05/20232023-05-29.
64744B4D42นายดอน วงษาบุตร082-4208334ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 92/4 ถ.สมเด็จ29/05/20232023-05-29.
64744AE52Fนางสุพัฒตรา ชมภูษิน0964391691น้ำท่วมบ้าน สาเหตุมาจากการทำถนน บ.71 ซ.บูรพานอก 2/129/05/20232023-05-29.
6474449D77โรงเรียนนารีนุกูลขอพ่นยาฆ่าเชื้อ29/05/20232023-05-29.
64743EA842ศิริพร0942955195แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับในซอยแจ้งสนิท 4/2 ข้างหอพักมงคลแก้ว29/05/20232023-05-29.
64743B2A6Eนางสาวภัทรฤ ทัศศรี0627867692ขอถังขยะ29/05/20232023-05-29.
6474368831นางสุวพร สุภสร0868658020ไฟฟ้าส่องสว่างทาง 38/4 ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 ถนนสุขาอุปถัมภ์29/05/20232023-05-29.
6474225C7Cคุณวิกาญจนา089-1275801ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่6 ซ.ชวาลานอก229/05/20232023-05-29.
64742113BBนายดอน วงษาบุตร082-4208334ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่92/4 ถ.สมเด็จ129/05/20232023-05-29.
6474210DEDRuk Ekachai Ounkham0947769879รถเข็นขายทั้งวันเลย หน้า รพ.สรรพสิทธิ์29/05/20232023-05-29.
6474208318คุณแม่ บัวหลวง (ประธานสภา)ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.สุริยาตร์2829/05/20232023-05-29.
64741F75D1คุณธนพล094-3060245ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่1 ซ.ชยางกูร12.1 เสาต้นที่3 จำนวน 1 หลอด29/05/20232023-05-29.
64741C20B4นางประยงค์ ฉัตรสุวรรณ094 4718110ตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 24 ซ.สมเด็จ 429/05/20232023-05-29.
647412A49Bจอน กอพงษ์0863312416ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ ซ.ชยางกูร2529/05/20232023-05-29.
64740DF6EEสุริยา อุดรตระกูล064-2678492ไฟช็อตสายไฟ สนามตะกร้อสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติิ ถ.แจ้งสนิท29/05/20232023-05-29.
64740DAD1Aอสม.วรฤทัย ชาสุรีย์0843244066ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ซอยชยางกูร 2529/05/20232023-05-29.
64740D45F1อสม.กิตติพร ถกลจิตร0867195616ถนนคอนกรีตชำรุดทำให้เกิดการสัญจรลำบากนซอยธรรมวิถี1229/05/20232023-05-29.
64740CBCC3อสม.สิริกร ลอยพิลา0942658223ไฟส่องสว่างดับ ซ.ชลประทาน-ท่าบ่อ1529/05/20232023-05-29.
6474058906นางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าน้าบ้านเลขที่ 3 ถนนแจ้งสนิทซอย 229/05/20232023-05-29.
64740545EDนางนวลนิตย์ สวัสดิ์มงคล0842797668หลอดไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชน ส่วนหน้าเขต429/05/20232023-05-29.
647404A136น.ส.สกุลฎา ผลแก้ว0613985672ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในซอยสุริยาตร์ 429/05/20232023-05-29.
647404070Eร.ต.อุดม ไกรศรี081-20305577ไฟฟ้าดับตลอดสาย ถนนชยางกูร14 หลังสุนีย์ สี่แยกชมรมคนตาบอด29/05/20232023-05-29.
647403F73Eนายสุริยา แสงกล้า0897215412กำจัดวัชพืช รุกล้ำทางสาธารณะ29/05/20232023-05-29.
64740389ECคุณสุรศักดิ์ จงสุวัฒน์0813895792ถนนชำรุด บริเวณซอยชยางกูร 14 หลังสุนีย์29/05/20232023-05-29.
64740378E5นางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225ตัดแต่งกิ่งไม้พันสายไฟ ภายในซอยอุบล - ตระการ 1129/05/20232023-05-29.
647402D42Aน.ส.จริยา รักวงศ์0944967686ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์29/05/20232023-05-29.
6474027468ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 2ขอความอนุเคระห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง29/05/20232023-05-29.
6472FDC9C6นายไวทยาันท์ วงศ์อุ่น089-5781007ขอดูกล้อง cctv28/05/20232023-05-28กำลังดำเนินการ.
64707510ECนางดำ จาวะศรี082-9296992ขอความอนุเคราะห์พ่นเห็บ,หมัด26/05/20232023-05-26.
64706A018Fสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จ.อุบลราชธานี092-2258846/045-244628 ต่อ 107สายไฟฟ้าและสายสื่อสารหย่อนหน้าสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่726/05/20232023-05-26.
6470660095นางสุดใจ ทองอ่ำ0881177645ฝาท่อระบายน้ำชำรุด/บ่อพักทรุดตัวหน้าบ้านเลขที่13/1 ซ.ชยางกูร21.226/05/20232023-05-26.
647062D71Bนายวิชัย ถือสัตย์0878705867ไฟฟ้าดับ 15 ซอยผาแดง8 ถนนผาแดง26/05/20232023-05-26.
6470621FE8นางลำไย บรรเทือง0898489717ขอถังขยะใหม่ บ้านเลขที่225 ถนนอุบลตระการ26/05/20232023-05-26.
64705DE644นายธนินราช วรวงษ์083-0876597ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 31 ถ.ชยางกูรซ.2 (ชุมชนสนามกีฬากลาง 3)26/05/20232023-05-26.
6470586DE1นายณัฐพล อติวุฒิพงศ์093-3276653ขนย้ายต้นไม้ที่ตัดแล้ว และขยะแห้ง หน้าบ้านเลขที่102 ถ.พโลชัย26/05/20232023-05-26.
647051D436นางศิริพร เจริญยุทธ0848275877ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง26/05/20232023-05-26.
6470512B48โรงเรียนนารีนุกูลขอพ่นยาฆ่าเชื้อ26/05/20232023-05-26.
6470503054คุณฝน093-5471034ลอกท่อระบายน้ำ หลังโฮมวันอุบล ซอยสุขาอุปถัมภ์26/05/20232023-05-26.
64704E6FE1นางสาวอัจฉรภา จันทรโกเมท0634987828จอดรถปิดซอยไป 1เลน บ้านเลขที่7 ซอยชยางกูร1926/05/20232023-05-26.
6470440173Pear Waraporn Jaknuปัญหาการก่อสร้างรอบห้วยวังนอง ประชาชนได้รับอุบัติเหตุรถล้ม26/05/20232023-05-26.
647042BE04Dong Dong Nualsang0994699625ไฟฟ้าดับ ซอย สุขาสงเคราะห์ 11 ตรงข้ามธนพล 326/05/20232023-05-26.
6470426604Jutaked Srisanga0905959241ไฟฟ้าดับ หลังวัดศรีแสงทอง บ้านเลขที่ 1 เสาที่226/05/20232023-05-26.
64702DCCE0อสม.สาวิตรี0892804180ไฟส่องสว่างดับ เลขที่ 20 ชยางกูร 21.2 หน้าบ้านตาสมบัติ ขันเพชร26/05/20232023-05-26.
6470262A7Bสภ.อุบลราชธานี045254621ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV26/05/20232023-05-26.
6470245FEAน.ส.ชนัญธิดา เจริญศรีสมบัติ0935400953ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV26/05/20232023-05-26.
64702383F3นางชนิดา จิตถวิล0979979429ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV26/05/20232023-05-26.
647022CDB5น.ส.ชนิดาพร เกตุศักดิ์0655530850ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV26/05/20232023-05-26.
6470220D76นางขนิษฐา พงศนา0850974337ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV26/05/20232023-05-26.
647018CF0Dอสม.พิศมัย แว่นทอง0918424807ฝาท่อตะแกรงเหล็กชำรุดเสียงดัง หน้าหอปรินทร2 ชยางกูร 1426/05/20232023-05-26.
64701855ABอสม.สุภาพร แสนสุพรรณ089-8460741ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุดจำนวน1ฝาถ.สุขาสงเคราะห์หน้าร้านซ่อมมอไซ26/05/20232023-05-26.
647017A710อสม.จักรกฤษณ์ บำรุงวงศ์0874443615ไฟฟ้าส่องสว่างดับ49/1 - 57 ชยางกูร2226/05/20232023-05-26.
647016DE9Aอสม.ภาวนา ไวว่อง0626824074ไฟฟ้าส่องสว่างดับเลขที่43 ชยางกูร14 หน้าหอพักดวงตะวัน26/05/20232023-05-26.
646F81D453ครูวรรณ099-1572307ขอพ่นฆ่าเชื้อ25/05/20232023-05-26กำลังดำเนินการ.
646F2BEBDAชุมชนดอนเจ้าปู่ 1ขอพ่นยุง25/05/20232023-05-26กำลังดำเนินการ.
646F16A09F--ตัดต้นเฟื่องฟ้า เกาะกลางถนน ตรงวงเวียนน้ำพุ25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646F0ED004ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0898770842ฝาท่อระบายน้ำชำรุด แบบตระแกรงเหล็ก (ถนนธรรมวิถี25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646F0DF0A3นางอุทัยวรรณ มงคลสวัสดิ์0619936811อยากให้ช่วยทำท่อระบายน้ำ 12/10 ซอย1 ถนนศรีณรงค์25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646F0D79DEอสม สมบัติ อมรสิน0828704179ตัดกิ่งไม้ยื่นใส่สายไฟ (หน้าบ้านถิ่นขาม)25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646F0A3E80วรรณกมล พงศ์มัตสยะ0619518819บ้านใกล้เคียงเผาขยะ กลิ่นควันรบกวน25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646F06F5BAนายคำหวิน ศรีมาลา0952852151ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646F03E092นางอนันตภรณ์ โชติเสถียร0857601824ขอถังขยะ 2/8 ซอย แจ้งสนิท6 ถนนแจ้งสนิท25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EFDE93Aสุขุมาล หอมหาล0865846116ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 28 ซอยแจ้งสนิท4.7 ถนนแจ้งสนิท25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EE854D1โทรแจ้งตัดต้นคูณ หน้าหน้าบ้านเลขที่98 ถ.ศรีณรงค์25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EE0BF43นางถนอมจิตต์ อินทร์โสม0973350729ซ่อมแซมไหล่ทางต่างระดับ ถนนสมเด็จ (หน้าเซเว่น อีเลฟเว่น)25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EE0323Dนางประภัสสร โคตรมงคล0872565784ถนนเป็นหลุมบริเวณเสาไฟฟ้าบริเวณโค้งถนนอุบล - ตระการ (โค้งปลาแดก)25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDFAEAFนางรัศมี สรจันทร์0973350729ทำความสะอาดถ.เจริญราษฎร์25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDF17D1นายทองอินทร์ เสมอสุข0870322821ถนนเป็นหลุมถนนสุริยาตร์ ด้านหลังวิทยาลัยพยาบาล25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDE99EDนายคำหวิน ศรีมาลา0952852151เหตุรำคาญให้อาหารสัตว์ ไม่รักษาความสะอาด25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDD40B8นางประภัสสร โคตรมงคล0872565784ถนนเป็นหลุม บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 10 ถ.เจริญราษฎร์25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDCE397นางประภัสสร โคตรมงคล0872565784ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 27/3 ถ.เจริญราษฎร์25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDA617Cคุณภรจิตร081-6653546ตัดต้นพร้าว บ้านเลขที่10/2 ซ.บูรพานอก425/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EDA43C2ขนิษฐวดีฝาตะแกรงเหล็กชำรุด ข้างวัดป่าน้อย ตรงข้ามอุบลโอชา25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646ED8D563นางสาวอรุณี พันธ์ุเพ็ง066-0242696ขอติดไฟส่องสว่าง ใน ซ.อุบล-ตระการ2.2 จำนวน 4 ต้น25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646ECF1753นางสาววิไลวรรณ ตั้งวงษ์สมบัติ0880809693ขอซ่อมหลอดไฟ LED ท้ายซอยถ.ชยางกูร ซอย225/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646ECA0759ชานนท์ แก่นอาสา085-3144691ตัดต้นไม้พิชิตรังสรรค์ทางไปสวนสาธารณบูรพานอกต้นตาลสูงใหญ่หลายต้น25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC82233ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชยางกูร42 จาก รร.ก้านเหลืองถึงโรงไม้ทำวงกบ25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC76140จันทนิภา063-9585834คนเร่ร่อน มั่วสุม25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC47527ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัว0914709475ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด1ฝา ปากซอยสุขาสงเคราะห์1125/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC37CB0Ryuta Thiamprasertรถยนต์จอดอยู่บนฟุตบาทหน้า ตชด.เมืองอุบล25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC32B45คุณอ้อ0864698352ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง 472/2 ถนน ชยางกูร25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC2A7D0ชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยนาควาย แยกก่อนถึงวัดซอยนาควาย25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EC1EBE4ชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ไฟฟ้าดับ ใน ซอยชยางกูร1425/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646EBE6591คุณภัทรวดี สันต์กรกมล087-4409775ขอเปลี่ยนหลอดไฟ ปากซอยสรรพสิทธิ์5.1 เสาต้นแรก25/05/20232023-05-25กำลังดำเนินการ.
646E08076Aโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีขอพ่นยาฆ่าเชื้อ24/05/20232023-05-24.
646DC51760นิลุมล เกษียรสินธ์045241263ร้องเรียนข้างบ้าน24/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646DC1D1E1นางถาวร กำทรัพย์088-0779514ฝาตะแกรงเหล็กเสียงดัง หน้าบ้านเลขที่ 18 ซ.สรรพสิทธิ์1124/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646DC10F0Eนางวิไลพร ลีราช085-2074139ไฟดับหน้าหอพัก สูงวิไล ถ.สรรพสิทธิ์24/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646D8580B1คุณวิชัย065-1539295ไฟฟ้าถนนผาแดง​ หน้าศาลจังหวัด​ ดับมา​ 2​24/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646D7B7E47นางสาวพรพิมล จันทา083-7361433ตัดตันไม้ขึ้นรกอาจมีสัตว์เลื้อยคลาน บ้านเลขที่33 ซ.แจ้งสนิท1524/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646D7AD84Dนายรักษพล ทองลอง088-7458909ฝาท่อระบายน้ำชำรุดฝาเหล็ก ตรงข้าม ซ.สุขาอุปถัมภ์724/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646D79BB74นายวิษณุ เชิงชวโน0621513227ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด24/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646D72DAEFนาย ปัญญา พิมพกันต์0852384744ร้องเรียนขยะแกรนด์คอนโด BigC24/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646C7EBC30ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 3ขอพ่นยุง23/05/20232023-05-24กำลังดำเนินการ.
646C77F3CAนางนาถฤดี มาพิทักษ์081-7902351ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่18 ซ.พิชิตรังสรรค์2/1 จำนวน 2 ต้น23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C727383นาง ชญานิศา คำภาบุตร0896263978ตัดต้นไม้ ศูนย์บริการสาธารณะสุข5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C6D028Cกลุ่มไลน์รวมใจช่างขอความกรุณาขอดูดคลองบริเวณซอยแม่ฮาย+ดาวทอง ถนนศรีณรงค์23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C6CB12Bกลุ่มไลน์รวมใจช่างตรวจสอบไฟสองสว่างภายในซอยแม่ฮาย+ดาวทอง ค่ะ ไฟระหว่างซอยดับ23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C6AEE6Eนางปวีณรัตน์ พจนเวทย์0812661807ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่3 ซอยอุบล-ตระการ2.423/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C669603นางบุญมี นามขันที0810660622ขอความอนุเคราะห์ลงตรวจสอบดินสไลต์และน้ำท่วมบ้าน 71 ซ.บูรพานอก2/123/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C46BE44นางวรรณวิภา หมทอง0653395919ตัดแต่งกิ่งไม้ในซอยชยางกูร 1423/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C455D04นางวรรณวิภา หมทอง0653395919ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณถนนชยางกูร ซ.14 ตรงข้าม บ.2/123/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C3EE069บัญญัติ อนุแอกจตริ0641010939ไฟฟ้าส่องสว่างดับหน้า2หลอด บ.5/3 ชยางกูร21 ตรงข้ามร้านข้าวมันไก่23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C3BD9BEคุณนรินทร์ แสงสมร0831006691ฝาท่อชำรุด ทางเข้าสันเขื่อนหน้าบ้านเลขที่ี 3 ถ.เบญจมะ23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C3B450Dคุณนรินทร์ แสงสมร0831006691ฝาท่อชำรุด หลังวัดสุปัฎน์ หน้าบ้านพักประปา 2 ฝา ถ.เบ็ญจมะ23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C37A441นางสาวภรณ์นภัส จำปา080-1638835ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C32C009นางวรรณวิภา หมทอง0653395919ขอซ่อมหลอดไฟ LEDในซอย ชยางกูร 14 ทั้งซอย23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C285669กณพ พรหมพล0875629565ไฟฟ้าดับในซอยผาแดง​4 หน้าบ้านเลขที่​ 1623/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C27C745นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ0918329266แจ้งปัญหาทางระบายน้ำในซอยสันติสุขบ้านเลขที่ 6 ซอย อุบล-ตระการ 923/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C26BC15นางนารี โกศัลวิศ061-2799762ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า เมื่อมีพายุเกรงจะหักโค่น23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C259015วิวาพร สุวรรณ0850955950ตัดต้นไม้บนฟุตบาทหน้าบ้านเลขที่535 547 571 จำนวน3ต้น ถ.ชยางกูร23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C22DF2Fคุณปาริดา0851482878ไฟฟ้าดับ ในซอย สรรพสิทธิ์5.123/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C20F63Bศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวถนนชำรุดท้ายซอยชยางกูร 2323/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C1FCC46อสม วสันต์ ไชยชาติ0994012080ไฟฟ้าส่องสว่างกระพริบทั้งซอยชยางกูร 1423/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C1E6424อสม บัวเขียน ผิวจันทร์0640807661ไฟฟ้าดับ ชลประทานท่าบ่อ ซอย 523/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C1D9064ชฎาณิศ นามวงศ์0837356318ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดซอยหลังสุนีย์ ทางไปโรงเรียนอัสสัม23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C1B5FA9นางไพศาล พรโสม0868651216ไฟฟ้าส่องสว่างขาด หน้า2 ซ.อุบลตระการ 9 ถ.อุบลตระการ23/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646C1A2558จารุพันธ์ ทาระขจัด0862525525ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนน ตรงข้ามบ้านเลขที่ 341 ซ.สุริยาตร์723/05/20232023-05-23กำลังดำเนินการ.
646B32C804ชุมชนวัดศรีแสงทอง-ขอพ่นยุง22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B3167E9นางสาวสิรีธร ปัญญา092-7596210ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B2B4920นาย ชวลิต จิโรรักษ์0619656962ขอถังขยะ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B275603คุณ สุดาพรรณ0819553854เสาโคมไฟฟ้าสองสว่างเอียงเหมือนจะหลุดลงมา ท้าย ซ.ชยางกูร1122/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B2709C0คุณ สุดาพรรณ081-9553854กระจกโค้งสะท้อน ชำรุด ท้าย ซ.ชยางกูร1122/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B213721อสม.โสพนา บรรทุจันทรฺ์0943619900ไฟฟ้าดับสนามตะกร้อ ชุมชนวัดโรมัน (ไฟสปอร์ตไลท์)22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B1D4E48นายปริวัฒน์ ทองแสง0951642829ตัดต้นไม้ต้นฉำฉา 321 ซอยแจ้งสนิท522/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B1C7A8Aนายวีรพล ชินสาย0899461474ให้ลอกลำรางระบายน้ำ บริเวณปลายตรอกบ้านเลขที่25 ซ.ชยางกูร3022/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B170C40คุณสุชาติ081-4963808สิ่งของกีดขวางทางเท้า ซ.แจ้งสนิท7 ตรงร้านเครื่องซักผ้าเอนจอย22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B161BE5นาย อนุวัฒน์ อุ่นรัตนะ063-9924390ไฟฟ้ากระพริบ ปากซอย รร.อัสสัมชัญ ถึง แยกสุนีย์22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B112007ไม่ระบุผิวถนนชำรุด สี่แยกหนองบัว หน้าร้านขายจักรยาน22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646B0A729Aนางสาวนิฐิมา ทาตระบุตร0810680046ขอถังขยะ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AED6FD7มาร บูรพา0935011689เรือนจำปล่อยน้ำเสียโดยไม่มีการบำบัด ทำใหมีกลิ่นเหม็นและปล่อยน้22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AEC7FC8นางสาว จันทร์เพ็ญ ตันเจริญ0862226554ฝาท่อพักแตก บ.123/8 ชุมชนแฟลตเคหะอุบล ถนนพนม22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE9D7B3นางสว่างใจจันสุตะขอความช่วยเหลือพ่นยาฆ่าเซื้อ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE97437Janjira Phattanasitubon0815484375ไฟฟ้าดับ ในซอยชยางกรู13 ไม่ติด หน้าบ้านเลขที่522/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE9418Aนางสุทิษา ภักดีโต082-1533205ถนนทรุดตัว ตรงโค้งข้าวมันไก่ เยื้องส้มตำยายหอม22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE8D550ศรายุทธ พัฒนาสันติชัย0902423399ฝาท่อเสียงดัง อุบลการแว่น หน้าตึกสาธารณสุขเทศบาล22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE8566Bนางวิไล ธานี0906139254ทำหมันหมาจรจัด22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE84F4Aนางสุทิษา ภักดีโต082-1533205ถนนทรุดตัว สามแยก ถ.สมเด็จ ตัดกับ ถ.เจริญราษฎร์ หน้าส้มตำยายหอม22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE6ED47นายพล ค่ำคูณ0902819480,09466879685เหตุรำคาญเสียง กลิ่นมูล จากการเลี้ยงสุนัข22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE6EC0Cนายโกมล สุรพัฒน์089-6273307ไฟฟ้าดับ ซ.พนม4 หลังโรงเรียนพระกุมาร อุบลฯ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE66230นางพนิดา บุญมี080-3865498ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE5647Dนางนรนทร์ภัทร สุวรรณเวชธาดา0879669977กำจัดวัชพืชรุกล้ำทางสาธารณะ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE515B3คุณศิริวัฒนา (โทรแจ้ง)086-2460754ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่121 ถ.อุบล-ตระการ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AE4A14Eคุณสืบศักดิ์ แจ่มใส081-7340023ไฟฟ้าดับ ซ.ชยางกูร12 เสาที่7 นับจากปากซอย22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646ADCC36Dเอกชัย รักษาศรี0628098919ตัดและขนย้ายต้นไม้ล้มกีดขวางทางเท้าหน้า บ.เลขที่2/1ธรรมวิถี4.222/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646ADB5B0Eกลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟส่องสว่างดับบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 135/4 ถนนเขื่อนธานี22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AD891E3อสม.วนิดา บัวงามแจ้ง0898457439ไฟฟ้าส่องสว่างดับปากทางซอยธรรมวิถี4.222/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AD7699Aอสม.สุภาพร แสนสุพรรณ089-8460741ไฟฟ้าส่องสว่างดับต้นซอยสุขาสงเคราะห์222/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AD6A0E5สมบัติ ขันเพ็ชร0868772605ไฟฟ้าส่องว่างถนนดับ หน้าบ้านเลขที่20 ชยางกูร21.222/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AD4496Dนางนงนุช แหวนวงษ์089-2858608ตัดต้นไม้ หน้าบ้านเลขที่321 ถนนแจ้งสนิท22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AC9FC69นายธนรัฐ โชติพันธ์0814095734แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านดับหน้าบ้านเลขที่ 128 ถ.ชวาลาใน22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646AC59D13คุณประคอง093-4409854ขอพ่นยุง22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646ABCA943ตลาดสดสิทธิธรรมขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคฯ22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
646ABC2FC0ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 1ขอพ่นยุง22/05/20232023-05-22กำลังดำเนินการ.
64672CDC78ศิรกมล อุตราช08046334444ขอถังขยะ19/05/20232023-05-19.
646726600DEkkawit Lusawat0897172882เปลี่ยนไฟข้างทางเป็น led ซ.นาควาย ตอนกลางคืนแทบมองไม่เห็นคนเดิน19/05/20232023-05-19.
6467232AB0Cecilia Anette Lindqvist088-1064044ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าการไฟฟ้า ซอยชยางกูร 4219/05/20232023-05-19.
646719960Eโทรแจ้งไฟดับ หน้าบ้านเลขที่26 ซอยชยางกูร21.4 (หน้าหอพักโชคไพศาล)19/05/20232023-05-19.
6466FC37DFท่านนายกฯ(กลุ่มร้องทุกข์)ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด ซ.พะโล้ชัย5 ตรง3แยก19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466FBD933สท.ณัฐพัฒน์ (จากกลุ่มร้องทุกข์)ปรับปรุงพื้นถนนรอบฝาท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียน อาเวมารีอา19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466F37685นายธนาคุณ โกมารทัต086-7196792แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่28/3 ซ.ชยางกูร12.219/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466ED8F52Ekkawit Lusawat0897172882ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด หลังสุนีย์ถึงซ.นาควาย19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466DA8083ปิ่น บุญพบ0846077896ตัดกิ่งไม้ยื่นมาพันสายไฟฟ้า สุขาสงเคราะห์15 หน้าบ้านเลขที่1319/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466D81219พระปลัดสุริยา0819776064ตัดต้นไม้(ต้นมะขาม)เนื่องจากจะล้มใส่กุฏิพระคุณเจ้าวัดท่าวังหิน19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466D7D742จันทนิภา063-9585834ไฟฟ้าดับตรงสี่แยกร้านกาแฟ Suntosa ซอยสุขาสงเคาระห์ 219/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466D6F480Jirat Lertpakornpongไฟฟ้าดับ สนามบาสสวนสาธารณะห้วยม่วง19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466ABE7A8โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลฯ 2ขอความอนุเคราห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466AB886Dโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีขอความอนุเคราห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466AB0B92โรงเรียนอัสสัมชัญขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466AA2DD3โรงเรียนนานาขาติแอสแวนติส (มิชชั่น)ขอความอนุเคราห์พ่นยาฆ่าเชื้อ19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6466A97725ขุมขนอุปลีสาน 6ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง19/05/20232023-05-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6465D9D6D5นายสัญชัย ตั้งมานะกุล045-242453ฝาท่อระบายน้ำแตกหัก ชำรุด หน้าร้านประภารัตน์เภสัช 261 ถ.อุปราช18/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
6465D39AEBตลาดสดเทศบาล 2ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคฯ18/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
6465C882ADโทรแจ้ง089-7188495เปลี่ยนหลอดไฟ ซ.ชยางกูร18 หน้าหอบ้านสายใย-หอพักอรวรรณ18/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
6465C818D0คุณสิทธิชัย084-4773302ไฟดับ บ้านเลขที่28/3 ซ.ชยางกูร10 หลังโลตัส18/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
6465C5E579นายสนธยา สายแดง098-890-8374ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ดับ บริเวณทางสามเเยกในซอยชยางกูร 218/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
6465AA26F3นางพิสมัย สมมาตย์0996763409ไฟฟ้าดับหน้าหอพักเจริญสุข 27 ซ.2 ถ.พโลชัย18/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
6465A98398นางพิสมัย สมมาตย์0996763409ขอยืมเต้นท์จำนวน 2 หลัง ศาลากลางบ้านหลังจิระศักดิ์ใช้ในงานบุญ18/05/20232023-05-18กำลังดำเนินการ.
64659E5377ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ ชยางกูร 1818/05/20232023-05-18.
64659DE784กลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนชำรุดปากซอยข้างบ้านเลขที่ 27/3 (ข้างบ้านพ่อใหญ่สมบูรณ์)18/05/20232023-05-18.
64659DA52Aอสม.ประทิน สาธราช0850240749ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.ชยางกูร 1418/05/20232023-05-18.
64659C80F3อสม.รัชณีวรรณ โสมอินทร์0840391718ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.ธรรมวิถี 4.318/05/20232023-05-18.
646595D7BFคุณวิจิตร ไขแสงต้นไม้พาดเสาไฟฟ้า ถ.แจ้งสนิท หน้าออมสินดงอู่ผึ้ง18/05/20232023-05-18.
646590CABEนางสาวตรีรัตน์ กระทู้พัฒน์0854144730ไฟฟ้าดับเสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 13 ซ.แจ้งสนิท 4/3 ถ.แจ้งสนิท 418/05/20232023-05-18.
64658BD9E8นาย สละ วัฒนสุข0943741873เสาไฟฟ้าไม่ติด บ้านเลขที่6 ชุมชนวัดหลวง2 ซอยพรหมเทพ318/05/20232023-05-18.
64658A7738นายมานพ กุลวงศ์0943876689ท่อระบายน้ำชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 28 ถ.สรรพสิทธิ์18/05/20232023-05-18.
6464630524นางมะลิวัลย์ อาวรณ์ขอดุกล้องวงจรปิด CCTV17/05/20232023-05-17.
646328D02Eคุณนงนาศ ศิลาเกษ089-8462156ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่8-10 ซ.ชยางกูร 12.216/05/20232023-05-16.
64632873DEอสม.อรพิน ทองพันธ์061-9605488ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ทางเข้า ซ.สุขาสงเคราะห์11 ข้างวัดบ้านนาควาย16/05/20232023-05-16.
6463270821นางเข็มทอง ก้านน้อย0634268890,0814041503ขอตัดแต่งกิ่งไม้ เถาวัลย์ภายในซอยบูรพาใน716/05/20232023-05-16.
64631E5353คุณจักรพงษ์ สุริยสิงษ์0860387076ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 75/1 ซอย สมเด็จ ถนน สมเด็จ16/05/20232023-05-16.
6462EEFB33นางสำเนียง กองพันธ์0945032552ขอยืมเต้นท์จำนวน 4 หลังเพื่อใช้ในกิจกรรมทำต้นเทียน ของวัดพลแพน16/05/20232023-05-16แจ้งเรื่อง.
6462EB3440คุณวิกาญจนา089-1275801ไฟฟ้าดับ ชวาลานอก2 หน้าบ้านเเลขที่6 ดับ1หลอดเสาต้นที่416/05/20232023-05-16แจ้งเรื่อง.
6462E164C3นายชัยสมร บุญให้0880776911ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่19 ถนนสุขาสงเคราะห์ 116/05/20232023-05-16.
6462E0AAEAนายทศพล เนรงค์แสง091-1546424ไฟดับ ถ.สุรสักดิ์ เส้นหน้า อบจ.16/05/20232023-05-16แจ้งเรื่อง.
6462C8E8A7เรือนจำกลางจังหวัดอุบลฯขอพ่นยุง16/05/20232023-05-16แจ้งเรื่อง.
6462C8B0B4ตลาดสดเทศบาล 3ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคฯ16/05/20232023-05-16แจ้งเรื่อง.
6461E62C8Aโทรร้องเรียนกางลวดหนามลุกล้ำทางสาธารณะ15/05/20232023-05-15.
6461E53A46นางณัฏฐวีมิกา สุวรรณกูฏ0856320149เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจำนวน 1 หลอด บ.77 ถ.ราษฎร์บำรุง15/05/20232023-05-15.
6461DD3A72นายวิวัฒน์ ปิยะรัตน์มานนท์0818784802ท่อระบายน้ำอุดตันหน้าบ้านเลขที่ 247 ซอยอุปลีสาน 5 ถนนอุปลีสาน15/05/20232023-05-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6461D12D9Dสภ.อุบลราชธานีขอดูกล้องวงจรปิด CCTV15/05/20232023-05-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6461D0DC5Aส.ต.ท.ศุภชัย นิยมสุข0827542282ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV15/05/20232023-05-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6461CC9128นางมยุรี อุปวรรณ0813902078ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 23 ซอย พโลรังฤทธิ์ 215/05/20232023-05-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6461C9A868นางเอื้องภรณ์ ศรีหะนัลต์0973314542ฝาท่อชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 6 ถ.ธรรมวิถี15/05/20232023-05-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6461A77E1Fลัดดาวัลย์ ทิมาบุตร085-0436175 086-6415003ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ใกล้สายไฟ บ้านเลขที่77-1 ซอยเขื่อนธานี115/05/20232023-05-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
646197675Dคณจำปี ปิยภาณีรัตน์0801729116ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย ต้นที่2 ธรรมวิถี615/05/20232023-05-15.
646193FF7Aคุณจุฑาวรรณ บุญพรม099-0602265เสาไฟฟ้าดับ ซอยบ่อนไก่ สุขาอุปถัมภ์7.1 (ซอข้างร้าน ส เครื่องดื่ม15/05/20232023-05-15.
64617A69DAตลาดสดเทศบาล 5ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคฯ15/05/20232023-05-15.
64617A06E4ตลาดใหม่บ้านดู่ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคฯ15/05/20232023-05-15.
646179A30Aนางสาววริญญา065-8795541ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อ15/05/20232023-05-15.
646178F80Eโรงเรียนอุบลวิทยาคมขอความอนุเคราะห์พ่นยุง15/05/20232023-05-15.
646178B000ครูเกษมศรี094-5032727ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง15/05/20232023-05-15.
6461783899นางชญานิศา คำภาบุตร0896263978ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง15/05/20232023-05-15.
645DFD2F6Eคุณขนิกร095-0611939ท่อระบายน้ำตัน ถนนสุริยาตร์ ซ.สุริยาตร์412/05/20232023-05-12.
645DF66958นางสัมฤทธิ์ บุตรบัว080 5999319กำจัดวัชพืช รุกล้ำทางสาธารณะ12/05/20232023-05-12.
645DE45CA4นายวิชัย ทิวากรศศิธร0896267041ติดตั้งบเสาไฟฟ้า หน้าซอย สุขาอุปถัม12/05/20232023-05-12.
645DE3BDECนายวิชัย ทิวากรศศิธร0896267041เก็บสายไฟ ปากซอย 7/1 สุขาอุปถัม12/05/20232023-05-12.
645DE322A0นายวิชัย ทิวากรศศิธร0896267041เปลี่ยนฝาตะแกรงชำรุด หน้าบ้านเลขที่93 ซอยสุขาอุปถัมภ์12/05/20232023-05-12.
645DC08E3Aนางอรพิน ดอกแก้ว089-8469264ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามหอพักอรพิณ บ.120 ถ.นิคมสายกลาง12/05/20232023-05-12.
645DBFF2B8ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวตัดเถาวัลย์พันสายไฟ ธรรมวิถี10ช่วง4แยกชยางกูร21ตัดธรรมวิถี1012/05/20232023-05-12.
645DBD494Aพระปลัดชินวัฒน์0878800094ระบบไฟฟ้าถนนวัดทุ่งศรีเมือง12/05/20232023-05-12.
645DBB72B3พระปลัดชินวัฒน์0878800094ฉีดยาฆ่าเห็บ,ไร บริเวณต้นเทียน 95 ถนนหลวง ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง12/05/20232023-05-12.
645DB59589นางนุชนารถ สังข์ทอง0879666710ท่อน้ำตันหน้าร้านโชคดี 107 ถ.อุปลีสาน12/05/20232023-05-12.
645DB16668ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย045-246060-150ขอพ่นยาฆ่าเชื้อ12/05/20232023-05-12.
645DAC6036นาว หลังแป้นไฟฟ้าดับสนามบาส สนามตะกร้อ สวนสาธารณะหนองบัว12/05/20232023-05-12.
645DA61207ร.ต.ท.สุวิทย์ วิเชียรเพริศ0618398382ขอซ่อมหลอดไฟ หน้าบ้านเลขที่ 60 ซอยชยางกูร 2 ถนนชยางกูร12/05/20232023-05-12.
645DA54F20นางอุไรวัลย์ วสุทิพย์เจริญ0618348382ขอซ่อมหลอดไฟ หน้าบ้านเลขที่ 178/3 ถ.ชยางกูร ซ.2.112/05/20232023-05-12.
645D86B188โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯขอพ่นยุง12/05/20232023-05-12.
645D8665C7โรงเรียนเซนเอเมรีขอพ่นยุง12/05/20232023-05-12.
645D861BA6การเคหะขอพ่นยุง12/05/20232023-05-12.
645D85D9B1ยิม ตรงข้ามเล็กนมสดขอพ่นยาฆ่าเชื้อ12/05/20232023-05-12.
645D857D1Fโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลขอพ่นยุง12/05/20232023-05-12.
645CB24951ผู้ไม่ประสงค์ออกนามฝาท่อชำรุด ซอยข้างวัดใต้ หรือซอยพีเคเคแมนชั่น11/05/20232023-05-11.
645CB1EB6Bผู้ไม่ประสงค์ออกนาม064-4306399ไฟดับชุมชนวังสว่าง หน้าบ้านเลขที่13 ซ.พโลชัย9.111/05/20232023-05-11.
645CAC01EDนางนิรมล066-0456287ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลยที่29 ซอยสุขาอุปถัมภ์111/05/20232023-05-11.
645CA94CEBนาง นิรมล บุ้งทอง0981790368ขอความอนุเคราะห์ถังขยะ11/05/20232023-05-11.
645C8F288CSiriyakorn Wongkham0619314478รถเก็บขยะทำน้ำขยะนองหน้าบ้าน ส่งกลิ่นเหม็น หน้าโลตัส ตลาดหนองบัว11/05/20232023-05-11.
645C51844Fอสม.จนันรัตน ศรีสุระวรา082-3945924กีดขวางการจราจรทางเข้าบ้าน11/05/20232023-05-11.
645C4D4AF0นางวิไล ธานี0906139254ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 2/1 ซอยอุบล-ตระการ11/05/20232023-05-11.
645C4C9965ร.ต.ท.จิรพงษ์ ไพเราะ0902585972ขอดูกล้องวงจรปิด11/05/20232023-05-11.
645C4BE89Cน.ส.รุ่งทิวา ทวีชาติ0957983159ขอดูกล้องวงจรปิด11/05/20232023-05-11.
645C4AE509นายสุทัศน์ นัมชัย08774596961ขอดูกล้อง cctv11/05/20232023-05-11.
645B5F5132โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักขอความอนุเคราะห์พ่นยุง10/05/20232023-05-11.
645B5EF7F1โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีขอความอนุเคราะห์พ่นยุง10/05/20232023-05-11.
645B5E8542โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวขอควาามอนุเคราะห์พ่นยุง10/05/20232023-05-11.
645B5DE0D7ศูนย์สาธิตราชภัฎอุบลราชธานีขอความอนุเคราะห์พ่นยุง10/05/20232023-05-11.
645B5C2C6Bโรงเรียนอุบลคริสเตียนขอความอนุเคราะห์พ่นยุง10/05/20232023-05-11.
645B547072โทรแจ้งต้นไม้ล้ำถนน ถนนธรรมวิถี ทางเข้าหมู่บ้าน ตชด.10/05/20232023-05-10.
645B4E4C63นายอนันตกานต์ ภูถ้ำแก้ว091-3695754ท่อระบายอุดตัน บ้านเลขที่47 ถ.อุปลีสาน (ร้านนิวอาร์ต ตึกสีแดง10/05/20232023-05-10.
645B429B15นางนงคราญ มุนมินท์082-9302968ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่่4/8 ซอยสุริยาตร์ ถนนสุริยาตร์10/05/20232023-05-10.
645B398A0Dคุณพิชิต081-8769383ฝาตะแกรงชำรุด หลังตึกสุนี ซ.ชยางกูร1410/05/20232023-05-10.
645B13BA9Dโทรแจ้ง065-9545126ไฟดับ แจ้งสนิท6 เสาต้นที่410/05/20232023-05-10.
645B134CA4คุณสินใจ092-5598491ไฟดับ ถนนแจ้งสนิท หมู่บ้านตุลาการ หน้าบ้านเลขที่37/1210/05/20232023-05-10.
645B0E3F09นาย ประดิษฐ์ มุ่งเสริม0619570185ซ่อมหลอดไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 16/9 ซอย พาษา2 ถนน ภาษีเจริญ10/05/20232023-05-10.
645B040314พัชรี ศรีวะวงค์หลอดไฟในซอยไม่ติดถ.อุบล-ตระการ ซอย 6 (ด้านข้างอู่ประเสริฐการช่าง10/05/20232023-05-10.
645A0981F2Siriyakorn Wongkham0619314478ขอความอนุเคราะห์เร่งก่อสร้างถนนหลังโรงเรียนศรีอุบลรัตน์09/05/20232023-05-09.
6459F948B9นายจิรัฐ ทองชัยประสิทธิ์0865853358ขอดูกล้อง cctv09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459F7A708อัญธิกา พิบูลย์0909097587ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ ซอยอุบล-ตระการ 8.209/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459F6F898Chompu Chompuรับแจ้งทางเพจเฟสบุ๊คสายไฟชำรุดเนื่องจากการก่อสร้างถนนศรีณรงค์ (ซอยตลาดกกยาง)09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459F4E168ครูนิดหน่อย089-1890387ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง09/05/20232023-05-10แจ้งเรื่อง.
6459F4DC78นางพงศ์สมร​ ยืนยาว0840365497ขอความอนุเคราะห์เก็บสายสื่อสาร09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459F4809Cครูนัน099-0892941ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง09/05/20232023-05-10แจ้งเรื่อง.
6459F21CCCคุณนุชนารถ086-6489385ถนนชำรุด แถวบ้านเลขที่2/1 ซ.แจ้งสนิท ตรงสามแยกแจ้งสนิท1409/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459ED23B7วีรันทร์ทิรา ไพลินธนากุล0626142875ฃ่วยจับหมาจรจัด บ้านเลขที่19 ซอยแจ้งสนิท909/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459EBF97Aโทรแจ้ง066-1047803ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่85/3 ซ.เขื่อนธานี09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459D290B5คุณพรธวัด095-9132626ไฟกระพริบ รพ.ร่มเกล้า ข้างคลินิกทำฟัน09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459D1D562นางนินนาท ไชยกาล0818768468ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง บ้านเลขที่2/2 ชุมชนวัดบูรพา09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459D0DDD2นางกมลวรรณ ควาญช้าง0862543564ขอถังขยะ09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459D0924Eนางนันนาท ไชยกาล081-8768468ขอพ่นเห็บ หมัด09/05/20232023-05-10แจ้งเรื่อง.
6459BD53E2นาย วันชัย ละดาห์0813896089น้ำเสียไหลเข้าเขตบ้าน บ้านเลขที่250/1 ซอยพโลชัย409/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459B20BC4ครูจอย โรงเรียนอัสสัมชัญขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อ09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459B0B48Bพิชัย ขันเพชร0653153867ขออนุเคราะห์ฉีดยาพ่นยุงบ้านเลขที่ 20และ18/1 ชยางกูร21.209/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459B035E7อสม.สาวิตรี0892804180ไฟฟ้าส่องสว่างดับสุดซอยชยางกูร21.4หน้าหอโชคไพรเลขที่2609/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459A5D0D2นายสกล พรมขา087-2451055ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่46/2 ซ.สุขาสงเคราะห์2 ถ.สุขาสงเคราะห์09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459A5699Fโทรแจ้ง (อุ๊)081-9777982ไฟชำรุด ชยางกูร4009/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6459A507E0โทรแจ้ง-ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่5 และ8 ซอยอุปลีสาน5 (เคยว่อมไปแล้วแต่ไม่ติด)09/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6458C16600วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯขอความอนุเคราห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง08/05/20232023-05-09แจ้งเรื่อง.
6458A69877นาง วรรณพรทองเสมอ ณ อุบล061-9595294ตัดต้นบารมี หน้าบ้านเลขที่339 ถนน พโลชัย08/05/20232023-05-08แจ้งเรื่อง.
6458A3E7A8นส. บุญเรือง ใสสว่าง081-0703903ถนน ชำรุด สุดซอย พนม508/05/20232023-05-08แจ้งเรื่อง.
64589BC744นายอานนท์ ทาปศรี0973258167,0867237236ท่อระบายน้ำอุดตันหน้าบ้านเลขที่ 5 ถ.อุบล - ตระการ08/05/20232023-05-08.
645879158Eอารีรัตน์ ตระกูลศรี0815470741ขอถังขยะ 2 ถัง บริษัทสากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์08/05/20232023-05-08.
645877845Dอภิราช วิริยะสืบพงศ์0914193333ตัดต้นไม้ต้นคูณ1ต้นมะยม1ต้น ชยางกูร 19 หน้าร้านแสงเจริญ08/05/20232023-05-08.
6458764D98บัวเพียร ยุวะพันธ์0989273251ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 88/2 ซอยกระชับมิตร ชุมชนวัดกลาง08/05/20232023-05-08.
64586F54C0แจ้งทางไลน์0894202242ไฟฟ้าส่องสว่างดับหลายวัน ชยางกูร19 ตรงข้ามหอพักนงลักษณ์08/05/20232023-05-08.
64586E57BFอสม.บุปผา ศรีสุข0895817473ไฟฟ้าส่องสว่างต้นหน้าบ้านเลขที่46/2ดับ สุขาสงเคราะห์208/05/20232023-05-08.
6458692667นาง ธันยา ปรัชญคุปต์0814364242ขอถังขยะ บ้านเลขที่2 ชุมชนวัดศรีแสงทอง08/05/20232023-05-08.
6458663893คุณเศวตฉัตร อ่อนรัตน์0945305684ขอรถดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ ชยางกูร21.2 แยกแรกซ้ายมือหลังหอสีชมพู08/05/20232023-05-08.
645865B8A6นายถาวร กำทรัพย์0880779514เสาไฟฟ้าชำรุดจากอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าหัก หน้าตลาดท่าวังหิน แต่ย08/05/20232023-05-08.
645863FA1Eนายบุญมี แก่นโคตร0833665786ขอความอนุเคราะห์ล้างถนน08/05/20232023-05-08.
645860865Fนางสาวธนัญญา สุวรรณกาฬ0890352636ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าซ.ชยางกูร 10.2 (หลังโลตัส) ตรงข้ามบ.38/408/05/20232023-05-08.
64585ED585นายสนธยา สายแดง0988908374ฉีดยาฆ่ายุง08/05/20232023-05-08.
64585DCEA2นางมยุรี แสงชาติ0897171296ฉีดยาฆ่ายุง08/05/20232023-05-08.
6458591066Fulltime Traderไฟฟ้าดับ สนามบาส ห้วยม่วง08/05/20232023-05-08.
645858B142นายสนธยา สายแดง098-890-8374ขอความอนุเคราะห์ฉีดยาฆ่ายุง08/05/20232023-05-08.
6458578584De Moncup0626294249สัญญาณไฟจราจรค้าง08/05/20232023-05-08.
64585744E6อ.พิมพ์ผกา081-7305970ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง08/05/20232023-05-08.
64585682C0ครูกัญภัคขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง08/05/20232023-05-08.
645855A9B8ครูแดง082-7496445ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง08/05/20232023-05-08.
645853E313นายนพดล จันทฤดี0819664583ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 27 ซอยชยางกูร22 ไฟแอลอีดี08/05/20232023-05-08.
645852C346ครูวรรณ099-1572307ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง08/05/20232023-05-08.
645215F71Fคุณมงคลตัดต้นไม้ ซ.ตัน ข้างวัดนาควาย ฝั่งเมรุ03/05/20232023-05-03.
6452140A16นางลักขณา พละศักดิ์0894271549ตัดต้นไม้ใหญ่ บ้านเลขที่72,78,78,80 ถ.พรหมราช03/05/20232023-05-03.
645211FFC8อสม.สุพรรณี ระเบียบโพิธ์0632387123ขอความอนุเคราะฆ์ตัดเถาว์วัลย์พันสายไฟ ซอยสุขาสงเคราะห์1/403/05/20232023-05-03.
645205351CNetnapa Malaiร้องเรียนเรื่องฝุ่นที่เกิดจากการตัดเหล็ก03/05/20232023-05-03.
645204EE45Tum Ka Ohขอความกรุณาปรับพื้นถนนทรุด ทางเข้าหน้า รพ. สรรพสิทธิฯ03/05/20232023-05-03.
645204AF62Ann Arshidaเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเก็บถังขยะเข้าที่03/05/20232023-05-03.
6451F90E41ผ.อ.สมศักดิ์ ไทยเจริญ0898452680ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 387 หมู่บ้านริมธาร03/05/20232023-05-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6451D40E36อังครินทร์ ผิวเงิน0934463635ขอถังขยะ 54/2 ซอยชยางกูร 21 (ซอยหาญสู้)03/05/20232023-05-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6451D22AABน.ส.จิราภรณ์ อุดมรัตน์0619700549ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ (ต้นมะขาม) ติดกับศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้าฯ 403/05/20232023-05-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6451CB1653นางปรียานุช พูลศรี0863317505น้ำจากข้างบ้านไหลเข้าบ้าน 55/1 ถนนพโลชัย03/05/20232023-05-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6450CB112Dสุภารัตน์0821353358เผาถ่านส่งกลิ่นเหม็น ซอยสุขาสงเคราะห์1102/05/20232023-05-02แจ้งเรื่อง.
6450ABB9B3ร.ต.บุญลือ ชังชั่ว0862591709แสงสว่างในซอยแจ้งสนิท 12 ดับ ทั้งซอย02/05/20232023-05-02แจ้งเรื่อง.
6450874644คุณนิตยา081-3907885ไฟฟ้าดับ ซอยแจ้งสนิท12 จากปากซอยจนสุดซอย02/05/20232023-05-02.
64507BFD5Bนางลาวรรณ เวชสวัดิ์0868244856ไฟฟ้าดับ (เสาไฟฟ้า ซอย 12.2) หน้าบ้านเลขที่ 41 ซอยชยางกูร1202/05/20232023-05-02.
64507A0892อิอ้วน โสดตัวเบ้อเร่อ0863323884ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า ทางเข้าบ้านพักอัยการจังหวัด02/05/20232023-05-02.
6450770A68ศิริรักษ์ รัตนศรี0878717445ขอถังขยะ02/05/20232023-05-02.
6450769030นางจันทร์นวล เดชบุญ080-4663496คลองระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่57 ถนนภาษีเจริญ02/05/20232023-05-02.
645075E221นางมลิวัลย์ คำประไพ0801696533ได้รับผลกระทบจากการทำถนน เนื่องจากผู้รับเหมาถมคลองระบายน้ำสาธารณ02/05/20232023-05-02.
6450746AA2Fulltime Traderไฟฟ้าดับในสวนสาธารณะห้วยม่วง02/05/20232023-05-02.
64507445E7นางสาววริญญา065-8795541ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง02/05/20232023-05-02.
644F86111Fนางศรคนึง ทอชุม090-0461809ฝาท่อชำรุด บ้านเลขที่77 ซอยสุขาอุปภัมภ์01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F85937Eคุณฉัตรชัย086-9826012ฝาท่อชำรุด ซ.สริยาตร์2801/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F702CE6นางลักขณา พละศักดิ์089-4271549ตัดต้นไม้ใหญ่กีดขวางทางเข้าบ้าน 68/1 ติดกับร้านส้มตำลองเดอนัว01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F623880โทรแจ้ง083-7335628ถนนชำรุด หยุบตัว หน้าบ้านเลขที่3 ซอยชวาลานอก501/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F5A0629นางเนตยา แสนอุบล0864885122ตัดต้นไม้ สนามแอโรบิคห้วยวังนอง01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F467675คุณราตรี สระทองคาน087-1609573ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่85/3 ซ.เขื่อนธานี01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F457EE0นายไพฑูรย์ บุญครอง096-9426762ถนนทรุดอีกแล้ว ซอยหมูยอแม่ฮาย01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F448A47จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอความอนุเคราห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F40461Bกลุ่มไลน์รวมใจช่างฝาตะแกรงท่อระบายนำชำรุด ศาลาหนองนาควาย ชยางกรู28.101/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F3FB40Dกลุ่มไลน์รวมใจช่างฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าวัดสว่างอารมณ์ ถ.สรรพสิทธิ์01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F3F5C71กลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนชำรุด ข้างร้ายก๋วยเตี๋ยวเรือริมทาง ถนนชยางกูร01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F3E51A0กลุ่มไลน์รวมใจช่างถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขัง ถ.เลี่ยงเมือง5 ติดหอพักชายยายจ๊ะ01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F3883E0คุณเดชา ยืนยาว099-2239140ตัดต้นไม้ตรง บ้านเลขที่701 ถนนสมเด็จ ตามราบละเอียดที่แนบมา01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F37297Fนางนงนุช แหวนวงษ์089-2858608ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่321-323 ถ.แจ้งสนิท (ใกล้แยกดงอู่ผึ้ง)01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F3085CEนายอิทธิพง เกษมนิมิตรพร0866391454ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 34/3 ถนน พรหมเทพ01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F1FAF94ครูเก๋ทางไลน์ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644F16E0B4นายวรกร เลาหะวนิช0973356591ไฟส่องสว่างในหมู่บ้านริมธาร หน้าบ้านเลขที่365 ถนน อุบล-ตระการ01/05/20232023-05-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B711F8Bกลุ่มไลน์รวมใจช่างตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าบ้านเลขที่ 118 (ซอยข้างบ้านเกตุสิริ)28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B7001EFกลุ่มไลน์รวมใจช่างฟุตบาทชำรุด บ้านเลขที่ 146/1 (ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์อีเมลลี)28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B6CD3A7นงลักษณ์ ภักดีผล0881276020ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำเสียงดัง หน้าบ้านเลขที่ 54/1 ถนนบูรพาใน28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B6CC092คุณธิดารัตน์095-5322359ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ หน้าวัดศรีแสงทอง (ต้นมะขาม)28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B6C5542นงลักษณ์ ภักดีผล0881276020แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลชที่ 81/3 ซอยเขื่อนธานี128/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B6C2A67คุณอนุดี เซียสกุล045-241698 - 098-8535241ไฟฟ้าดับ ถนนหน้า รร.เอพลัส ซ.ชยางกูร12 เกือบสุดซอย28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B4B7052นางวรรณา จันทร์ลา0850234101ไฟฟ้าถนนดับ 5 ต้น ที่หน้าบ้านเลขที่ 62 ซ.พโลชัย5 ถ.พโลชัย28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B43DA55นารีรัตน์ โคริบูลย์ชัย0898649329ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 318 ถนนสุริยาตร์28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644B2F092Eพิมพ์ใจ0816625526พื้นฟุตบาทชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 243 ถ.สุขอุปถัมภ์28/04/20232023-04-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644A1F1C37นาง อัจฉรา พุ่มจันทร์0824266154ตัดกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟ บ้านเลขที่ 236 ถนน สุริยาตร์27/04/20232023-04-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
644A1589BATom kasidetไฟฟ้าดับ ถนนภาษีเจริญ ช่วงสามแยกที่เลี้ยวขวา อุบลตระการ ซอย 327/04/20232023-04-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6449F45249นางบังอร ลิมปิทีปราการ0804780899ขอถังขยะใหม่ แทนถังเก่าที่แตกชำรุด27/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449F2C69Dนางวรรณวิภา หมทอง0653395919ทำความสะอาดในพื้นที่รกร้าง27/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449F2A812มาลัยพร กุลสถิรวง0819997960เดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่ของเพื่อนบ้าน ที่12 ซอย ถนนพิชิตรังสรรค์27/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449EE0B24นายชินดนัย แสนทวีสุข0885915659ขอดูกล้อง cctv27/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449ED9705นางวรรณวิภา หมทอง0653395919ไฟส่องสว่างดับชุมชนอัสสัมชัญ 127/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449EC8EA4กลุ่มไลน์รวมใจช่างไฟสาธารณ​ะดับ​ ซอย​ถ.พรหมราช 127/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449EB9AA3นางลำดวน นามวงศ์095-964-3673ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ เก็บหญ้า ซอยชยางกูร 9 และซอยชยางกูร 1127/04/20232023-04-27แจ้งเรื่อง.
6449E89144นางฉวี ศรีบัณฑิต0872586212ท่อระบายน้ำอุดตัน (ร้าน ส ศักดิ์ยนต์) หน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี27/04/20232023-04-27.
6449E5C96Cนางเรืองรอง เลียงแก้ว081-7897080ถนนชำรุด ปากซอยพรหมเทพ7 และ 5 ถ.พรหมเทพ บ.1427/04/20232023-04-27.
6449E19571นายไพจิตร ทองถม0936670411ไฟฟ้าดับ 22 ถนนเขื่อนธานี หลังโรงเรียนเทศบาล หน้าวัดใต้27/04/20232023-04-27.
6449D90F17ครูสุพรรษา096-8322216ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี27/04/20232023-05-03แจ้งเรื่อง.
6449D89AA9ครูทัศน์093-4196226ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช27/04/20232023-05-03แจ้งเรื่อง.
6449D7C4D3ครูริน089-4235984ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก27/04/20232023-05-02แจ้งเรื่อง.
6449D76234ครูขวัญ090-6396359ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง เนอสเซอรี่เปี่ยมสุข27/04/20232023-05-01แจ้งเรื่อง.
6449D6C5B7ครูปุณยนุช061-5450962ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง โรงเรียนปทุมวิทยากร27/04/20232023-04-28แจ้งเรื่อง.
6449D62CA4ครูนวล064-4436777ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง โรงเรียนศูนย์สาธิตมหาวิทยาลัยรา27/04/20232023-04-28แจ้งเรื่อง.
6449D5152Cคุณครูศรีสุดา081-0749748ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง ศพด.วัดมหาวนาราม27/04/20232023-04-28แจ้งเรื่อง.
6448E77BC3หนูจร ธรรมานุวงค์0626653292สายไฟบริเวณก่อสร้างสะพานสวนฯห้วยม่วงไฟฟ้ารั่ว26/04/20232023-04-26.
6448E5D896นางประยงค์ วงศ์หมั่น0616919878ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่625ถ.ชยางกูร(ตรงข้ามอินเด็ก)ก่อนถึงไฟแดง26/04/20232023-04-26.
6448DE6E3Eนางปิยนาถ รักษ์เกียติ0897176699ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 167 ถนน เทพโยที26/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6448DD326Eจิตรทิพย์ จรัสศรีวิสิษฐ์0935565926การสอบถามข้อมูลและขอเอาเอกสารเกี่ยวกับอุทกภัย จ.อุบลราชธานี26/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6448D2BD56คุณปนัดดา089-6241666ไฟฟ้าดับ ถ.หลังบูรพานอก2 หลังวัดศรีประดู่ แถวบ้านเลขที่1226/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6448CC50F4นายอภิชาติ วันหลัง0638371038เหตุรำคาญเสียงดัง26/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6448AD6E87นางสาวเกษณีย์ ภักดิพรสุวรรณ์0823172882ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุด บ.1 ซ.อุบลตระการ 1426/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6448A9E5EBคุณวิลาพร บุญกอง086-8710844ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่125-127 ถ.พลแพลน ข้างรพ.ปริ้น26/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6448A846D8นายกณพ พรหมพล0875629565แจ้งตัดต้นไม้ บ้านเลขที่16 ซ.ผาแดง426/04/20232023-04-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
64489EDEC6คุณ เกษมสันต์081-8792722ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่8 ซ.อุปลีสาน526/04/20232023-04-26.
64489E6F76โทรแจ้ง089-7218322ไฟฟ้าดับ แถวบ้านเลขที่5 ซ.พิชิตรังสรรค์1/126/04/20232023-04-26.
64489DE667คุณ นภาพร(โทรแจ้ง)081-3608939ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่20/1 ซ.ชยางกูร12.126/04/20232023-04-26.
6448993788ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวขอรถเครนยกต้นไม้ที่หักโค่นทับกุฎิในวัดนาควาย26/04/20232023-04-26.
644898D013ศูนย์บริการส่วนหน้าฯ เขต1 - หนองบัวแจ้งตัดต้นไม้ในวัดนาควายหักโค่นล้มทับกุฎิพระสงฆ์26/04/20232023-04-26.
6448980C06นางอุไรวัลย์ วสุทิพย์เจริญ061-8348382เปลี่ยนหลอดไฟเสาตั้งอยู่มุมตรงข้ามหน้าหอทิพย์สุขเพลส ซอยชยางกูร226/04/20232023-04-26.
6448969FC8ร.ต.ท.สุวิทย์ วิเชียรเพริศ0618348382เปลี่ยนหลอดไฟจุดหน้าบ้านเลขที่ 52 ซอยชยางกูร 2 ถนนชยางกูร26/04/20232023-04-26.
64488B385Bนางเป๋า เรณู084-2987532ตัดต้นไม้พาดสายไฟ บ้านเลขที่17/1 ซ.สรรพสิทธิ์10 ถ.สรรพสิทธิ์26/04/20232023-04-26.
64488A2317คุณอรนุช097-3237313ต้นไม้ล้มหน้าถนนเขื่อนธานี 1 หน้าบ้านเลขที่8526/04/20232023-04-26.
6447971CE4คุณมด084-9963059ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่76 ชยางกูร34 เสาต้นที่1525/04/20232023-04-25.
6447794A9Dโทรแจ้งตั้งวางสิ่งของกีดขวาง25/04/20232023-04-25.
644772047Cโทรร้องเรียนตั้งวางสิ่งของกีดขวาง25/04/20232023-04-25.
6447594FB5ปนัดดา คำภู0992159514หญ้ารก25/04/20232023-04-25.
644752F55Eคุณครูพิสมัย098-2263898ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง25/04/20232023-04-25.
644750FB16ร้าน Ubarขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ25/04/20232023-04-25.
64474C83A1นางดารากุล พระเมเด0986465124ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำชำรุดถ.ภาษีเจริญตัดถ.สุริยาตร์ (หน้าร้านพระเม25/04/20232023-04-25.
64474BDFEDนายวิชิต ทองวันดี0944172230ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 16/13 ถ.ภาษีเจริญ25/04/20232023-04-25.
64474B7494นางสุพรรณ วังสุทธิวงศรี0815794840ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านเลฃที่ 14/10 ถ.ภาษีเจริญ25/04/20232023-04-25.
64474AE1B5นายมงคล นามวงศา0847206225-ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 66 ถ.สุริยาตร์25/04/20232023-04-25.
64474A8116นายสุริยา แสงกล้า0897215412ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 12 ถ.ภาษีเจริญ25/04/20232023-04-25.
644748E5E9อสม.สมร ภักดี0872433592แจ้งตัดกิ่งไม้พันสายไฟ ซ.ชยางกูร21 แยกซอยจำปาพันธ์25/04/20232023-04-25.
64474868D7นายพีรพงษ์ ภักดี0817906634แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับหน้าซอยแจ้งสนิท4.525/04/20232023-04-25.
644744CA64อสม.อ้อม084-9597997ฝาตะแกรงชำรุด หน้าบ้านเลขที่351 ซอยชยางกูร1525/04/20232023-04-25.
644741F87Dนายสหมอน ก้านทอง0814041503ไฟฟ้าส่องสว่างติดๆๆดับๆบ่อยครั้ง บ้านเลขที่9 ถนนเจริญราษฎร์25/04/20232023-04-25.
6447411070นางสุนีย์ เพ่งเทพ0872496243ท่อระบายนำ้ชำรุด 113 ถ.ภาษีเจริญ25/04/20232023-04-25.
64473AFE35นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ตัดต้นไม้(ต้นพุธา)บ้านเลขที่ 54/2 ชุมชนกลางบ้านวังสว่าง25/04/20232023-04-25.
6447394038นางสาวปรีดา คืนดี0910476929ขอดูกล้อง cctv25/04/20232023-04-25.
6447387F80นายธนิตพงศ์ พลศักดิ์หาล0947239760ขอดูกล้อง cctv25/04/20232023-04-25.
644737AF1Bมยุรี อุปวรรณ (อสม)ไฟฟ้าดับ ซอยพิชิตรังสรรค์ 1/5 ตรงปากซอย25/04/20232023-04-25.
644731D828นางสำเนียง กองพันธ์0945032552ขาจับรางหลอดไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุด หมุนไปมา บ.76/1 ถ.พโลรังฤทธิ์25/04/20232023-04-25.
644730CFEFนางฉลอง ราชชาลี0898476584ความเดือดร้อนทางขึ้น ลง หน้าบ้านเลขที่14/7 ซ.สุริยาตร์ 225/04/20232023-04-25.
64473014ABนางยุวดี ราชชาลี0850167494ปรับปรุงทางขึ้น ทางลง บ้าน หน้าบ้านเลขที่14/17 ซ.สุริยาตร์ 225/04/20232023-04-25.
64472DF280ธัญญารัตน์ ซื่อสัตย์0839681465ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV25/04/20232023-04-25.
64472D2700นางศุภิษฐา พงษ์พันธ์0874211019ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV25/04/20232023-04-25.
64472C40BCเบญจมาศ นามมณี0876533872ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV25/04/20232023-04-25.
64472B7EC0ส.ต.อ.เจษฏา ดับโศรก080-1584327ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV25/04/20232023-04-25.
64472A938Aด.ต.ณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม0991612444ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV25/04/20232023-04-25.
6446452D86นางสำเนียง กองพันธ์094-5032552ขาเสาไฟฟ้าชำรุด หมุนได้บริเวณบ้านเลขที่76/1 ถ.พโลรังฤทธิ์24/04/20232023-04-24.
6446388F08นางชญานิศา คำภาบุตร0896263978ตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข5 ดอนเจ้าปู่ (ต้นชาฮกเกี้ยน)24/04/20232023-04-24.
6446360115นายตวงสิทธิ์ บุ้งทอง0831268211ขอดูกล้อง cctv24/04/20232023-04-24.
6446347888นาง นิภาภัทร เสรีรัตนาคร0865843606ขอแจ้งการตกแต่งตัดกิ่งไม้ ติดคลีนิคหมอพิพัฒน์ ทางลงท่าเรือเก่า24/04/20232023-04-24.
644629B378อสม.สุพรรณี ระเบียบโพิธ์0632387123ตัดกิ่งไม้ข้างถนนข้างถนนซอยสุขาสงเคราะห์1/424/04/20232023-04-24.
64462918A8อสม.สุพรรณี ระเบียบโพิธ์0632387123ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตหักพังเป็นหลุมบ้านเลขที่13สุขาสงเคาะห์1/424/04/20232023-04-24.
644627DB66มศารัศมี ศิริธีระรุจน์0813935511ไฟฟ้าส่องสว่างดับแยกหน้าชมรมผู้สูงอายุบ้านก้านเหลือง24/04/20232023-04-24.
644627904Cน.ส.ตะวันฉาย วันนา0992274469ขอดูกล้อง cctv24/04/20232023-04-24.
6446236D02คุณกิตติพงษ์ จงรักษ์091-7265753ถนนชำรุดหน้าวัดท่าวังหิน แถวประตูทางเข้าวัดตามภาพประกอบ24/04/20232023-04-24.
6446227059นายพงศธร ไกรนุชา088-1333857ตัดต้นไม้ หน้าบ้านเลขที่66 - 68 ถ.จงกลนิธารณ์ *ตามรายละเอียด24/04/20232023-04-24.
64460C28DCนางอัมพร ทองสุข094-3864639ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ข้างบ้านเลขที่ 49 ซ.ชยางกูร 224/04/20232023-04-24.
6446098DD3นางอัมพร ทองสุข094-3864639ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า ซอยชยางกูร 2.124/04/20232023-04-24.
644607C099นายซาร์ยิตซิงห์ จางลา045-255830ท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นถนน หน้าบ้านเลขที่ 55/9 ถ.สุริยาตร์24/04/20232023-04-24.
644606A71Bคุณศราวุธ หงษาพล084-0373980ลมพัดต้นไม้ล้ม ขวางทางขึ้นลง ซอยวัดกลางฝั่งตะวันตก บ.4 ถ.พรหมเทพ24/04/20232023-04-24.
644605312Dนายเบญจมินทร์ สุขเกษม0612329936ขอดูกล้อง cctv24/04/20232023-04-24.
6445F16F92นางปราณี สมสอน0844162164ขอความอนุเคาระห์ทำความสะอาด หน้าร้านอาหารครัวริมมูล24/04/20232023-04-24แจ้งเรื่อง.
6445EB562Bคุณวิกาญจนา089-1275801ไฟฟ้าดับ ซ.ชวาลานอก2 ตรงข้ามข้าวต้มสันติ24/04/20232023-04-24แจ้งเรื่อง.
6445EA448Fประชาชน ไม่ประสงค์ลงนามไฟฟ้าดับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวมิตรสัมพันธ์ (หน้าวัดสุปัฎ)24/04/20232023-04-24แจ้งเรื่อง.
644250EC15คุณวิศรุต083-3870877ฝาตะแกรงเหล็กเสียงดัง บ้านเลขที่15-16 ซอยแจ้งสนิท 1921/04/20232023-04-21.
64423FF15ADC Home Panom0917799297สัญญาณไฟจราจรแยกบุ่งกาแซว ขึ้นไฟเขียวทั้งสี่ข้าง แก้ไขด้วยครับ21/04/20232023-04-21.
64423D5C40Ruansay Duangnoi0812936334ไฟฟ้าดับข้างบ้านเลขที่5 ซ.ชยางกูร42.3 ถ.ชยางกูร21/04/20232023-04-21.
644238B338นายเดชาธร ผาสิมมา0854123963เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเสาท้ายซอยอุบล-ตระการ 12.421/04/20232023-04-21.
644210C5A9นายรังสรรค์ จงทอง093-1420059ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บ้านเลขที่ 55 ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.1421/04/20232023-04-21.
6440DCF188นางสาวศยามล ทยาธรรม0816373224ลอกท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 2 ซอยชยางกูร 2120/04/20232023-04-20กำลังดำเนินการ.
6440D9FB13นายพงษ์พัฒ อาจหาญ0969563184ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าถนนเขื่อนธานี หน้าร้านขนมปัญญารัตน์20/04/20232023-04-20กำลังดำเนินการ.
6440B7CB35คุณทองเพียร ศรีนวล098-4725789ไฟฟ้าดับ ข้างประกันสังคม แถวหมู่บ้านเสาวรักษ์ ริมมูล20/04/20232023-04-20กำลังดำเนินการ.
6440AE7717นายฉลาด ดอกดวง0872585010ไฟฟ้าดับ ที่บ้านเลขที่ 9 ซอยแจ้งสนิท5 ถนนแจ้งสนิท20/04/20232023-04-20กำลังดำเนินการ.
6440A508DBนางสาว จันทิมา เทียนสัมฤทธิ์0814894647แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หัวมุมบ้านเลขที่ 66 ซ.ชยางกูร1820/04/20232023-04-20กำลังดำเนินการ.
64409B8595โทรแจ้งไฟฟ้าดับ ถนนพโลรังฤทธิ์ ซอย1 ต้นที่ 520/04/20232023-04-20.
643FAD5B31นางอัมพร ทองสุข0943864639ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ ปากซอยชยางกูร 2.119/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643FA8CCC3คุณมานี081-9559041ตัดต้นไม้ ซอยตรงข้ามร้านเนื้อย่างหมื่นทิพย์19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643FA0CD84Siriyakorn Wongkham0619314478ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟจราจร ปากซอยแจ้งสนิท 1 ฝั่งม.ราชภัฎ19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F9C60A8นายบัวเรียน สาธรณ์0947914887ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 305/1 ถนนพลแพน19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F93B1A5มนต์ธวรรณ เรืองกูลคุณโชติ0994646628ขอถังขยะ 2 ถัง 20/2 ซอยสุขาอุปถัมภ์ 5 ถนนสุขาอุปถัมภ์19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F918794นางปราณี สมสอน0844162164ล้างดินบนเขื่อนริมน้ำมูล บริเวณหน้าร้านอาหารครัวริมมูล19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F6C1A97นายชลัช กิจจาศิริกุล0922716151ตัดกิ่งมะม่วง หน้าบ้านเลขที่ 108 ซ.ชยางกูร 2 ถ.ชยางกูร19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F6A22BAนางสาวณัฐกานต์ เฉลิมศรีเมือง086-8083849ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F692A63นายไชยณรงค์ มะลิมาศ096-5157005ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F667D71นางสาวตรีรัตน์ กระทู้พัฒน์0854144730ขอให้ดำเนินการติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 3 หลัง ภายในวันที่ 27 เม.ย 6619/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F5C4FA9สท.จารึก097-4282232ถนนชำรุด ในตลาดท่าวังหิน (ที่เดิมที่เคยซ่อมไปแล้ว)19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F5B2834คุณอภิชาติ วันพลัง063-8371038เสาไฟ ต้นที่5 พโลรังฤทธิ์ 1 (หลอดไฟเสีย) ถ.พโลรังฤทธิ์19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F5A13D6สุวรรณี สงวนพนทรัพย์0941144022กวาดถนน (ไม่สะอาด) หน้าบ้านเลขที่241 ถนนเขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เ19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643F587F86สุวรรณี สงวนพนทรัพย์0941144022ลอกคลอง หน้าร้านก๋วยจั๊บดับเพลิง19/04/20232023-04-19ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643E5D54E7อสม.รัชนี โมราชาติ087-3790265แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ 41/1 ซ.สุขาอุปถัมภ์1118/04/20232023-04-18.
643E4C5CAFนางสาววิไลวรรณ ตั้งวงษ์สมบัติ0992095858ขอกระจกส่องทาง 3 แยก ทางเข้าถนนชยางกูร ซ.6 และซ.218/04/20232023-04-18.
643E47BE17คุณสุคนธ์ คุณเลี้ยง-ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าปัีม PTI ถนนแจ้งสนิท18/04/20232023-04-18.
643E475774ภัคพัรลธากร นรินทร์จันทร์0951866463ป้ายหาเสียงเลือกตั้งบดบังเส้นทางเดินรถเข้าออกห้างโลตัสอุบล18/04/20232023-04-18.
643E3CAF93ฟ้ารุ้ง ศรีรักษา0864654335ท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่6818 ถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง18/04/20232023-04-18.
643E342795วิภาดา ชาญชัยศรีสกุล0971088844เสียงดังรบกวนในชุมชน ร้านอาหารครัวสวนปลา18/04/20232023-04-18.
643E222680คุณพัชรินทร์ สันตินิยม089-8441311ไฟฟ้าดับ ซอยชยางกูร40 แยก5 (ดับ3ดวง)18/04/20232023-04-18.
643E187151นางสาวนงคราญ คูณดี0933219283ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 272 ถนนอุปลีสาน18/04/20232023-04-18.
643E16A5C0นางสาวนงคราญ คูณดี0933219283ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 258 ถ.อุปลีสาน ซ.10/1 และ ถ.อุปลีสาน ซ.1018/04/20232023-04-18.
643E14B3AAเพชรรัตน์ หันพรหมมา0854922486แจ้งไฟฟ้าดับที่ บ้านเลขที่ 50 ซอยพนม9 ถนนพนม ต.ในเมือง (ตรงกับปส18/04/20232023-04-18.
643E0E7F76นางวันเพ็ญ คชเศียร099-0285867ไฟฟ้าดับ ซอยพโลชัย 5 (ดับทั้งซอย)18/04/20232023-04-18ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643E08F9B3นายชัยพร สมภพ0812821341ตัดแต่งกิ่งไม้ในซอยข้างบ้านเลขท่ี29 ถนนอุปลีสาน18/04/20232023-04-18.
643E07C537คุณมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟฟ้าดับ ถ.พนมทั้งถนน(ดับตลอดสาย) และก็ในซอยพนม 9 เส้นด้านหลั-18/04/20232023-04-18.
643E02F172นายโกมล สุรพัฒน์089-6273307ถนนชำรุด บ้านเลขที่ 8 ซ.พนม4 ถ.พนม หลัง รร.วัดโรมัน18/04/20232023-04-18.
643E00C8A0โทรแจ้ง086-4651882ไฟฟ้าขัดข้อง ปากซอยชยางกูร 4018/04/20232023-04-18ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
643DF74798นายณรงค์ฤทธิ์ แสนทวีสุข0867179129กิ่งไม้จากพื้นที่ข้างเคียง รุกล้ำที่พักอาศัย18/04/20232023-04-18ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6436500E6Bนางเข็มพร ถนอม08520299778ขอดูกล้อง cctv12/04/20232023-04-12.
64363F77BEนางนงลักษณ์ แสงกล้า0899475156ขอถังขยะแทนใบเดิมชำรุด จำนวน 3 ถัง12/04/20232023-04-12.
64363E4618นางสาวณัธพร วิริยะสืบพงค์0846057830ขอถังขยะ ที่มีฝาปิด12/04/20232023-04-12.
643632555Aรัชนีกร คันโททอง0832471615ต้นไม้สูงพันเสาไฟฟ้า บ้านเลขที่11/1 เลี่ยงเมือง712/04/20232023-04-12.
64362FEF9Fนางสาวธนัชพร วิริยะสืบพงศ์084-6057890ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่187 และ189 ถ.อุปราช12/04/20232023-04-12.
6436248CADคุณโชติ0635392216ไฟฟ้าดับ จากหน้า ร.พ.ราชเวท - เเยกหนองบัว12/04/20232023-04-12.
643622A4C3มัณฑนา พูนทำนอง0921489883ฉีดล้างถนน12/04/20232023-04-12.
64361F2E10คุณสุมาพร081-3936555ไฟฟ้าดับ บ.17/5 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ตรงข้าม ปตท.เก่า12/04/20232023-04-12.
643619F809Nam FanFanฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถ12/04/20232023-04-12.
6435044012อสม.วรรณี เกษะวงษ์ไฟส่องสว่างบนเกาะกลางดับช่วง3แยกไฟแดงตลาดหนองบัว-ปากซ.ชยางกูร2811/04/20232023-04-11.
6435037159นายพิสิฐ โชติประดิษฐ์0823749397ขอเปลี่ยนถังขยะ แทนที่ชำรุดและแตกพัง11/04/20232023-04-11.
6434FC94CEอสม.คำพูล พิสนธ์0910789533แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ 7 ซ.แจ้งสนิท2111/04/20232023-04-11กำลังดำเนินการ.
6434D201B4นางสาวิตรี คำภามูล0892804180ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ำท้ายซอยชยางกูร21.1-21.411/04/20232023-04-11กำลังดำเนินการ.
6434CF5786นางสาวสวนีย์ ตังควรรณวานิช045-429614 , 089-5941526ท่อระบายน้ำแตกทะลุเป็นรูใหญ่ บ้านเลขที่182และ184 ถนนบูรพาใน11/04/20232023-04-11กำลังดำเนินการ.
6434C12414อรวรรณ ชุมภู0876471381ขอไฟดวงใหญ่ ( 576 ถนนสรรพสิทธ์ หน้าซอยจะเป็นร้าน เจพีออโต้พาร์ท)11/04/20232023-04-11กำลังดำเนินการ.
6433C6839Fนางสุเพ็ญ ฉัตรทอง0916627179อยากให้เก็บกิ่งไม้ ที่มันรกร้าง บริเวณถนนจงกลนิธารณ์10/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433C6153Fนางสุเพ็ญ ฉัตรทอง0916627179อยากให้เก็บเศษกิ่งไม้ บริเวณถนนจงกลนิธารณ์ ซอยข้างบ้านท่านนายก อ10/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433C50321นายธรรมนูญ ศาสนนันท์0621899161ไฟดับหน้าร้านกาแฟ 46 ฺBrew จำนวน 1 หลอด10/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433C290BBเบญจทูล อ่อนวรรณะไฟฟ้าส่องสว่างดับ บ.เลขที่ 112/2 จำนวน1หลอด ชยางกูร1410/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433BE34BCจรัญญา พูลสว่าง081-2049257เสาไฟฟ้าอาจจะมีการรั่วไหล ซ.พโลชัย510/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433BBFE8Fนายธนาคุณ โกมารทัต086-7196792ขอเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED หน้าบ้านเลขที่28/3 ซ.ชยางกูร12.210/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433BB4976ผู้ไม่ประสงค์ออกนามตึก AIA มีการก่อสร้าง ได้วางนั่งร้านขวางถนน เข้า-ออก ลำบาก10/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433BA2D55น.ส.ประภาพร สุระโยธิน0810636623ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 4 ซ.พโลรังฤทธิ์ 410/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6433B99284นางรัตนวรรณ แซ่เลี้ยงตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า บ.3 บริเวณปากซอยบูรพานอก 410/04/20232023-04-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
64338A5147นายสมพร ก้านน้อย088-0811466ขอจัดตั้งเวทีไฟส่องสว่างบริเวณ บ.11 ซ.เจริญราษฎร์4 ถ.เจริญราษฎร์10/04/20232023-04-10.
6433879F55นางบังอร ลิมปิทีปราการ0804780899ขอกระจกส่องทางสามแยก ระหว่างซอยชยางกูร 2.2 และ ชยางกูร 410/04/20232023-04-10.
6433832D8Fนางวัชรี สิทธิไชยากุล098-2898596ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.อุปลีสาน1 ตรงข้ามร้านก๋วยจั๊บจุ๋ม10/04/20232023-04-10.
64336F4A2Dแม่เพ็ญ0934961946ตัดต้นไม้ซอยเลี่ยงเมือง3 ต้นไม้ยื่นออกมาถนนตรงข้าม บ. 25/310/04/20232023-04-10.
64336EB77Fราตรี0862617218ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุดหลัง รร.สุนีย์ ชยางกูร1410/04/20232023-04-10.
64336E1871อสม.ทวีคูณ หงษ์ทอง0849788465ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชยางกูร28.1 จำนวน2ต้น หน้าบ้านเลขที่5410/04/20232023-04-10.
64336D168Bข้างบ้านพี่เอ๋(ศรุตยา)084-8990762ขอความอนุเคราห์พ่นฆ่าเชื้อโควิด10/04/20232023-04-10.
6430F4AD86นายอภินันท์ คำล้าน0932784716ขอดูกล้อง cctv08/04/20232023-04-08กำลังดำเนินการ.
642FCCD035นางจุไรรัตน์ ภางาม085-7789677ขอถังขยะ07/04/20232023-04-07แจ้งเรื่อง.
642FC75499น.ส.อารียา พันธ์ปกครอง0633324008ขอดูกล้อง cctv07/04/20232023-04-07แจ้งเรื่อง.
642F8EAB2Dนางสาวณัฐชนานันท์ ทองมา0814704256ไฟดับหลอดที่3 หน้าวัดป่าแสนอุดมตรงข้ามซอยแจ้งสนิท 21 ใกล้เจษฎา07/04/20232023-04-07แจ้งเรื่อง.
642D36C5D5พรทิพย์ ไชยศนาม0841691636เสาไฟฟ้าดับไม่ติด หน้าบ้านเลขที่34 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเม05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642D35DD74ยุวนา ไชยยศ0642528826ขอถังขยะ05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642D288D77นายจีระศักดิ์ ทนทาน0916986212หลอดไฟส่องสว่างดับ บ. 432/5 ถ.สุริยาตร์ ชุมชุนอยู่วงศ์ธรรม05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642D228442นางสาววัชรี สินธุอาบ099-7569716ตัดกิ่งไม้ ตรงบริษัทสงวนชัยเดินรถ (ปั๊ม ปตท) ถ.แจ้งสนิท05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642D19EA52นายสุจิตร์ สังวรวิตร์081323684ขอให้ปรับปรุงถนนซอยเทพโยธี 605/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642D0989E7Teewasit Le0896286969ถังขยะมูลฝอย05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CFAA2F1สมปอง คำมุงคุล0812647598ขอถังขยะใหม่05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CF4D346นางอัมพร ประชุมแดง0966409343ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CF3F86Bนางนิรมล ผลระย้า-ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 271 ถนนพลแพน05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CF3DC11นายสุนันท์ อ่อนสมจิตร085-3080338ตัดกิ่งไม้ของต้นลำใยฟาดสายไฟหน้าบ้านเลขที่13 ซ.สุขาสงเคราะห์605/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CF377F1นายบัวเรียน สาธรณ์0947914887ขอไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ 305/1 ถ.พลแพน05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CF2CC97นางวิภา อินทรหนองไผ่0898238060ปลูกพืชขวางทางเข้าบ้าน ในซอยพลแพน 1005/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CEBCFA1นายไสว ดอกพุฒไฟฟ้าส่องสว่างดับ ซอยคุรุมิตร1/4 จำนวน2หลอด05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CEB7799นายไสว ดอกพุฒขอติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอยคุรุมิตร1/3 แบบไหนก็ได้ 1 ชุด05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CEAE024ศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัวฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุดบ้านเลขที่ 231/1 ถนนสุขาสงเค จำนวน 1 ฝา05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CEA7F62ศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัวฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด ถนนสุขาสงเคราะห์ซอย15 จำนวน 2 ฝา05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CE9F478ศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัวฝาตะแกรงเหล็กท่อระยาบน้ำชำรุดปากซอยคุรุมิตร2 สุขาสงเคราะห์05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642CDD518Dโทรแจ้งฝาตะแกรงเหล็กหาย แถว รพ.อุบลรักษ์ ถ.บูรพาใน05/04/20232023-04-05แจ้งเรื่อง.
642BD8C677วัชรี สินธุอาบ0997569716ตัดกิ่งไม้ล้ำออกถนน ตรงบริษัทสงวนชัยเดินรถ(ปั๊มปตท) ถนนแจ้งสนิท04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642BD57E68คุณยุ0944678882ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำหาย ใกล้แม็คซีฟู๊ต04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642BC80B8Cนางศรีเมือง พุฒยา0973391246ขอฉีดพ่นยุง ตามบ้านเลขที่ 1, 3 ,4 ,112 ซ.อุปลีสาน 604/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642BC75E48นางอำนวย ชู้สงคราม0973391246ลอกท่อระบายนำ้ในซอยอุปลีสาน 6 ทั้งซอย04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642BC6C002นายแสวง พิมพฺิ์พันธ์0893593393ตัดแต่งกิ่งไม้ในซอยอุปลีสาน 6 บ้านเลขที่2604/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642BA35AF3คุณเชิดศักดิ์ เติมวงศ์0878735928ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 605/3 ถ.สรรพสิทธิ์04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642B9DF937หน้าห้องรองธรธรรม์ฝาท่อชำรุด หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ แถวกินรีเก่า04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642B8E18B5นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้า ชุมชนโพธิ์ทองต่อชุมชนวังสว่าง04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642B8DC55Dนางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ไฟฟ้าดับทั้งเส้น ชุมชนโพธิ์ทอง ต่อ ชุมชนวังสว่าง04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642B8CDD14ศรีสุดา จันทร์แก้ว0845877139ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าซอยพนม504/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642B8890BDชญานิศา คำภาบุตรตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข5 ดอนเจ้าปู่ (ต้นชาฮกเกี้ยน)04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642B8623BAPuli Panupong0853135399ฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำชำรุด ใกล้แยก ธ.กรุงไทย บ้านดู่04/04/20232023-04-04แจ้งเรื่อง.
642A98CA36นายอนุชา แสนสิน0956055901ขอดูกล้อง cctv03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A97F86Cนายณัฐวุธ ทองแจ่ม0964048179ขอดูกล้อง cctv03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A934F82น.ส.จิรารัส ชาวทอง0886717030ขอดูกล้อง cctv03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A9253EAนางอรพิน ดอกแก้ว089-8469264ไฟฟ้าดับ 1 หลอด 120 นิคมสายกลาง ตรงข้ามหออรพิน03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A8FF030ด.ต.ณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม0991612444ขอดูกล้อง cctv03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A8FCA60นางอมรา สุขเกษม0981585641ขอให้เก็บถังขยะตรงข้ามบ้าน เลขที่ 6 ซอยแจ้งสนิท903/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A89FD8Cนายญาณาธร วัฒนศิริ0954255998มลภาวะทางอากาศ ฝุ่นละอองจากรถขนดิน03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A8804C4อ้อย โอ๊ย0655145124ขอถังขยะ03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A874D3Cนางสุบิน บุญเต็ม093-519-8588รบกวนเก็บขยะที่เป็นโฟม อยู่ในแถงหน้าบ้าน 124 ถนนชวาลาใน03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A8557D3อ้อย โอ๊ย0655145124ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด ถนนชยางกูรหน้าบิ๊กซี03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A8518C4นางนวลจันทร์ แฮนเส็น0655434049บ้านข้างเคัียงปล่อยนำ้เสียเข้าหน้าบ้าน ซ.ศรีแสงทอง 303/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A84E390วรางคณา แก้วพรหม0994299298ปัญหาจากการก่อสร้างถนนห้วยวังนองแห้งก็ฝุ่น03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A837D36Siriyakorn Wongkham0619314478พื้นฟุตบาทชำรุดถนนแจ้งสนิท ปากซอยแจ้งสนิท 4.7 ตรงข้ามศิริมหาชัย03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A832C75นางสาริศา พัฒนะราช0993474423ลอกคลองหรือดูดโคลน ภายในซอยพลแพน 1203/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A8295E4นางเม็ดบัว มิ่งขวัญ085-4158304ตัดกิ่งไม้เถาวัลย์พาดสายไฟ ซ.อุบลตระการ 903/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A81E80Eบัญชา โสภาวงค์0898463136แจ้งไฟฟ้าดับ หน้า ซ.บูรพาใน6 ถ.บูรพาใน03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A81003Aนางนิตยา สุวรรณกูฏ0812041787หลอดไฟสาธารณะชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 30 ซ.อุบล-ตระการ03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A7BC5F1Praphisri Phuboonthong0818662733ขอความอนุเคราะห์ลอกคลองซอยข้างบ้านเลขที่74 ถ.นิคมสายกลาง03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A79FB5Bอสม.ทองดี สุหงสา0998756743แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ สุขาอุปถัมภ์ 1 ติดเขตพระศรีมหาโพธิ์03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A734363อสม.จนันรัตน์ ศรีสุระวรานัน0823945924แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ ชยางกูร3403/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
642A719B08บริษัท อารีนา เอสเตท จำกัด063-7421427ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกระเช้า จำนวน 2 วัน03/04/20232023-04-03แจ้งเรื่อง.
64269D613Bนายชาญวิสิทธิ์ เวชกามา098-2909288ตัดกิ่งไม่ยื่นออกมาถนน และพาดสายไฟ บ้านเลขที่54/5 ชยางกูร4031/03/20232023-03-31.
64269960BFนางสิริพันธุ์ วิลาสพิยาเลิศ0986101937ขอความอนุเคราะห์ล้างถนน ซอยธรรมวิถี 10/1331/03/20232023-03-31.
642692F75Fนายอังกาบ ศรีวะรมย์0856583575ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเต๊นท์ บริเวณศาลาหนองนาควาย31/03/20232023-03-31.
642686625Fนางบัวน้อย ชิโมดะ081-7902581ขอถังขยะ บ้านเลขที่ 122 ซ.ชยางกูร34(เจริญทรัพย์)31/03/20232023-03-31.
64267B6B76โทรแจ้ง ไม่ออกนามถนนชำรุด เป็นหลุม มุมเซเว่น ปากซอย.ชยางกูร2831/03/20232023-03-31.
64267A0B40นายชนัต ตันอนุชิตติคุณ0971621994ขอเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในสวนสาธารณหนองบัว31/03/20232023-03-31.
642678D2AFนายบุญล้อม สะดีวงศ์0897213330ขอรถกระเช้าเพื่อนำลำโพงหกระจายข่าวลงมาซ่อม ชุมชนศาลาหนองนาควาย31/03/20232023-03-31.
6426776735นายสุริยา แสงกล้า0897215412ตั้งวางป้ายโฆษณารุกลำ้ถนน ปากซอยสุริยาตร์1231/03/20232023-03-31.
64266D5C97พ.ต.ท.รักเกียรติ แย้มบางยาง0804638765ขอให้ตัดแต่งต้นไม้ 18 ซ.สุริยาตร์ 18 ถ.สุริยาตร์31/03/20232023-03-31.
64266C214Cนางสำลี เสมอสุข0817252640จัดเก็บถังขยะชำรุด31/03/20232023-03-31.
64266B5D00นายสุชาติ พวงสุวรรณ0990329622เหตุรำคาญกลิ่นและควันรบกวน11/1 ซ.สุริยาตร์ 831/03/20232023-03-31.
64266A6F1Cนางสำลี เสมอสุข0817252640ฝาตะแกรงท่อระบายนำ้ชำรุดในซอยสุริยาตร์ 1431/03/20232023-03-31.
642669D669นางสาวจิราภรณ์ นามกุล0918349973ขอไฟ LED ที่เสาไฟ ซ.พลแพน 1031/03/20232023-03-31.
642657EF52นายสนธยา สายแดง098-890-8374ไฟฟ้าส่องสว่าง ข้างบ้านเลขที่47ซอยชยางกูร 2 ข้าง จตุพรแมนชั่น31/03/20232023-03-31.
642642B222อสม.ทวีคูณ หงษ์ทอง0849788465ตัดเถาวัลย์ขึ้นตามสายไฟ สุดซอยชยางกูร28.131/03/20232023-03-31.
6426422B22คุณปาริชาติ0878783624ไฟฟ้าดับ หน้า้บานเลขที่ 32 ซ.สุขาอุปถัมภ์531/03/20232023-03-31.
642641A46Dอ.ส.ม.พิทยา มุสิกวัน0804689725ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่4 ซ.แจ้งสนิท 4.131/03/20232023-03-31.
64254F23D8คุณวินิจ แสงงาม0644545289ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 13 ซ.แจ้งสนิท13 ถ.แจ้งสนิท30/03/20232023-03-30.
64250B7106นายปัญญา พรหมกสิกร0621724399ถนนชำรุด ถนนพโลรังฤทธิ์ ตรงหน้าร้านกาแฟโบราณ30/03/20232023-03-30.
64250A9008นายสมร ก้านน้อย0814041503ท่อนำ้อุดตัน บ.10/4 ซ.บูรพาใน 7 ต.ในเมือง อ.เมือง30/03/20232023-03-30.
642509D4E4นางจารุวรรณ อ่วมน้อย0890247571ขอตัดต้นต้นไม้ บ.50 ซ.ราษฎร์บำรุง 2 ถ.ราษฎร์บำรุง30/03/20232023-03-30.
6424ECC606ปรางทิพย์ อยู่คง0846057807ตะแกรงท่อระบายน้ำริมถนนชำรุดเป็นหลุมชยางกูร 42 (ด่วน)30/03/20232023-03-30แจ้งเรื่อง.
6424EC8495นางศรีไพ รัตนโสภา0922435279เสาไฟ หน้าตลาดท่าวังหิน (ร้าว) เนื่องจากโดนรถชนกลัวทำให้เกิดอุบั30/03/20232023-03-30แจ้งเรื่อง.
6423F95334คุณเอื้อง0994761858ตะแกรงเสียงดัง เวลาขับรถผ่านหน้าคอนโดกัลปพฤกษ์ ซอยสุขาอุปถัมภ์29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423F07F84นางอาภรณ์ (แม่ตุ่น)0868781473ตัดต้นไม้(ต้นโพธิ์)เลยรพ.อุบลรักษ์ก่อนถึงวัด ถนน.พโลรังฤทธิ์29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423EF28A9ศูนย์อยู่วงศ์ธรรม เขต 20881116975ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์อยู่วงศ์ธรรม ให้สามารถจอดรถยนต์ได้เพิ่ม29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423EE54D7นายธนาธิป ก้อนแก้ว0933533149ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 81/2 ถนนภาษีเจริญ 1 ต้น29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423ED923Bดช.ภูวิชญ์พล วติวุฒิพงค์0933276653ตัดต้นไม้ในบ้านบางส่วนที่ยื่นไปบ้านคนอื่น29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423DB2ED2อสม.รัชณีวรรณ โสมอินทร์0840391718ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่17/4 ถ.ธรรมวิถี ซ.ธรรมวิถี4.329/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423D5AF63นาย อนุวัฒน์ อุ่นรัตนะ063-9924390เสาไฟฟ้ามีรอยร้าว อยู่หน้าห้างสุนี หน้าร้านmkสุนี อันตรายมาก29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423BD3CB6นางสาวเมตตา ไชยศรี081-8797556ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะ ข้างบ้านเลขที่24 ซอยพนม7 ถนนพนม29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423BC6199นางพัฒนา วีระเจริญ0855964295ปัญหาถนนในซอยชำรุดในซอยอุปลีสาน 229/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423BC1FF1นางวันเพ็ญ คชเศียร099-0285867ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง LED มุมโค้งหน้าบ้านเลขที่ 21 ซอยพโลชัย29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423BB4FDAนางวันเพ็ญ คชเศียร099-0285867เสาไฟฟ้าเอน 2 เสา เลยทางเข้าสวนช่อฟ้า ซอยพโลชัย 529/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423BA9878นายยอดชาย อุบายลับ0845950054ไฟฟ้าส่องสว่างขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง LED บ.23 ซ.อุปลีสาน229/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423BA65AEนางวันเพ็ญ คชเศียร099-0285867ไฟฟ้าดับ ซอยพโลชัย5 เลยทางเข้าสวนช่อฟ้า เสาที่ 229/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423B90F29นางอัมพร ประชุมแดง0966409343ขอถังขยะ 7 ถ.อุบลตระการ29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423B82DDEนางวิมลศรี มณีกาญจน์081-877-1504ต้นกิ่งมะขามยื่นออกมาทางถนนสาธารณะ บ.434/1 ถนนสุริยาตร์29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423B7C741นางประนอม เกตุแก้ว0857517701ขอถังขยะ 35 ถ.ภาษีเจริญ29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423B72723นางจารุวรรณ สาธุวรรณ0986536363ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง 286/2 ถ.บูรพาใน29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423B67818นางสังวาลย์ อังคุณชัย0804755252ปัญหาสัตว์เลี้ยงในซอยเจริญราษฎร์29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423B1E94Fนายจำลอง ศรีใส09257808037ขอความอนุเคราห์ตัดกิ่งต้นไม้ ซอยชยางกูร 42 ถนนชยางกูร29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423AE0855อสม.บังอร กัลกาเทพเทพิล0813902832ตัดหญ้ารกข้างทางซอยสุขาสงเคราะห์ 229/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423AD8247อสม.บังอร กัลกาเทพเทพิล0813902832แจ้งตัดต้นไม้ บ.30 สุขาสงเคราะห์ซอย 2 (หอพักคุณบังอร)29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423AD1012นางสาวสุทธิดา พงษ์ทอง0817267333สายไฟหย่อน บ.222 ถ.พโลชัย ตรงข้ามคาร์แคร์เรือนจำ29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423AB0514นางชญานิศา คำภาบุตร0896263978ขอพ่นยุง29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423A7BBD9นายสมยศ แก่นสาร0839661992ขอดูกล้อง cctv29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423A7563Aร.ต.อ. ไพโรจน์ ชอบดี0804671143ขอดูกล้อง cctv29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423A687F0น.ส.ธนาภรณ์ กฤตสิน0810757340ขอดูกล้อง cctv29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
6423A1DC95นางสาวหนูสินธุ์ พงษ์มิ่ง065-4810595ขอไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลขที่27-29-25-27/1-23 ซอยพนม2 ถนนเลียบแม่น้ำ29/03/20232023-03-29แจ้งเรื่อง.
642398A2B6ประสิทธิ์ จิตรสิงห์0898770842ฝาท่อระบายน้ำชำรุดภายในสวนสาธารณะหนองบัว29/03/20232023-03-29.
6422999B65นางวิไลวรรณ ตั้งวงษ์สมบัติ099-209-5858ตัดกิ่งต้นไม้ (ทำให้ปิดบังเสาไฟส่องสว่าง) 29/3 ซอยชยางกูร 228/03/20232023-03-28.
642298E81Fนางลำดวน นามวงศ์095-964-3673เสาไฟส่องสว่าง ดับ หน้าหอพัก เอ.เจ.แมนชั่น ท้ายซอยชยางกูร 1128/03/20232023-03-28.
6422981706นางลำดวน นามวงษ์095-964-3673ขอความอนุเคราะห์เก็บที่นอนเก่า หน้าปากซอยรวมวงศ์ (ชยางกูร 5)28/03/20232023-03-28.
6422970917นางลำดวน นามวงษ์095-964-3673ขออนุเคราะห์ให้ไปเก็บที่นอนเก่า ตรงข้ามบ้านเลขที่ 1328/03/20232023-03-28.
6422970749นางสุดศิริ เจียรกุล089 720 7592ไฟฟ้าดับ26 ภาษีเจริญ เลยร้านก้อยชาบู ไปประมาณ 70 เมตร28/03/20232023-03-28.
6422956DDCMeaw Noy0833686518ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยสรรพสิทธิ์ 10 หน้าบ้านเลขที่6828/03/20232023-03-28.
6422953EA1นางสาวธนัญญา สุวรรณกาฬ089-035-2636ขอเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ บ. 8 ถ.ชยางกูร 10.228/03/20232023-03-28.
6422947E94นางสาวธนัญญา สุวรรณกาฬ089-035-2636ขอเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 22 ซอยชยางกูร 10.228/03/20232023-03-28.
6422938D89คุณ ธนัญญา สุวรรณกาฬ (โทรแจ้ง)089-0352636ขอเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ บ.38/4 ซ.ชยางกูร10.228/03/20232023-03-28.
64228EDFDDMeaw Noy0918896590ฝาท่อมีเสียงดังถนนสรรพสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่486พรประวิทย์28/03/20232023-03-28.
642275E3B8นายเจริญ ศรีโท0619936811ขอทำท่อระบายนำ้ในซอยชุมชนวัดเลียบ 3 บ.12/6 ถนนศรีณรงค์28/03/20232023-03-28.
64227537CEนางกองมี มณีภาค0969213882ท่อระบายนำ้อุดตันในซอยถนนเจริญราษฎร์ 3 บ.89 ถ.ภาษีเจริญ28/03/20232023-03-28.
6422748A59นางกองมี มณีภาค0969213882ทางเท้ายื่นกีดขวางทางเข้าบ้านเลขที่ 89 ถ.ภาษีเจริญ28/03/20232023-03-28.
6422740C1Fนางสาคร สาระพันธ์0881288911ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 81/1ถ.ภาษีเจริญ28/03/20232023-03-28.
642272556Fนางสายใจ ศรีโนนทอง0956288388ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 23/1 และ 25 ถนนราษฎร์28/03/20232023-03-28.
64226F19F3ด.ช.อัศนัย เปลี่ยนกระโทก081-7309564ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง28/03/20232023-03-28.
64226C4751นางอุมากร บุญจิ่ม0899227835ตั้ง วาง ถังน้ำแข็ง รุกล้ำถนน28/03/20232023-03-28.
64226BE643นางอุมากร บุญจิ่ม0899227835ตัดแต่งกิ่งไม้ ล้ำถนน หน้าบ้านเลขที่ 26 ถ.เจริญราษฎร์28/03/20232023-03-28.
64226B764Aนางอุมากร บุญจิ่ม0899227835เหตุรำคาญ (เสียงดังจากสุนัข)28/03/20232023-03-28.
64226AF27Aนางอุมากร บุญจิ่ม0899227835เหตุรำคาญ (กลิ่น,ควัน)28/03/20232023-03-28.
6422699DA6นางจันทร์นวล เดชบุญ080-4663496ท่อระบายนำ้อุดตัน บ. 57 ถนนภาษีเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง28/03/20232023-03-28.
6422695817นางพัฒนพร สุรพัฒน์0837462443กำจัดวัชพืช บริเวณขอบทาง (หนองกระโตก ภายในซอย บูรพาใน 8)28/03/20232023-03-28.
64226882E6น.ส.ประภาพิศ กอบแก้ว0619614256ร้องเรียนที่รกร้าง ว่างเปล่า28/03/20232023-03-28.
6422640323นายสุพิศ เปนะนาม0944759777ไฟฟ้าดับ ซอยอุบลตระการ12 จำนวน 3 ต้น นีออน2 แอลอีดี 128/03/20232023-03-28.
6422568165นางปัน จงจีน089-6677689แจ้งตัดต้นไม้ ต้นมะยม ลำไย รวม3ต้น บ้านเลขที่172/2 ซ.ชยางกูร 2128/03/20232023-03-28.
6422533C68น.ส.ธนาภรณ์ กาตสิน0810757340ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV28/03/20232023-03-28.
642252238Dร.ต.อ.ไพโรจน์ ชอบดี0804671143ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV28/03/20232023-03-28.
64224E2D4Cนางสุวรรณี บุญส่อง0994639462ไฟฟ้าดับหน้าบ้านหลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 20/1 พโลชัย ซอย5ขวางผ่า28/03/20232023-03-28.
642248AC29นางเสมอแข มาลัย0813898322ไฟฟ้าดับในวัดป่าแสนอุดม โดนรถเกี่ยวสายไฟ28/03/20232023-03-28.
6421557E32จ่าโจ086-7248102ไฟฟ้าถนนดับ ซ.สรรพสิทธิ์727/03/20232023-03-27.
64214AA480นางสาวภัสธร เหล่าอยู่คง089-6293232ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่461 ถนนพลแพน27/03/20232023-03-27.
64214A150Fนางสาววรรณรัตน์ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ ใกล้วงเวียนซิงเกอร์ (ธ.ออมสิน)27/03/20232023-03-27.
642144318Dนางเสถียร บุญสิงห์0876547130ตัดกิ่งไม้ 17/12 ซอยสรรพสิทธิ์ 10 ถนนสรรพสิทธิ์ ชุมชนโรงเรียนเบ็27/03/20232023-03-27.
64214219EDหอพัก อุปลีสานลิฟวิ่งเพลส (ตรงข้ามหวานหมูชาบู)0804758938แจ้งตัดต้นไม้พาดสายไฟ ล้ำออกมาทาง หน้าบ้านเลขที่ 372 ถ.อุปลีสาน27/03/20232023-03-27.
642140A9BAนางสาวขวัญฤทัย รักดี081-9771113ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่12/37 ซ.เลี่ยงเมือง1 ถ.เลี่ยงเมือง27/03/20232023-03-27.
64213F5D6Cคุณคำหลิน ศรีมาลา0952852151แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 18 ซ.อุบล-ตระการ227/03/20232023-03-27.
64213EC1AFนางกรุณา ทองคำ0942979944ซ่อมแซมป้ายซอยสุริยาตร์ 4/1 ชำรุดเสียหาย27/03/20232023-03-27.
6421394646นางสุดศิริ เจียรกุล089-7207592ไฟฟ้าดับข้างทาง ถ.ภาษีเจริญ หน้าบ้านเลขที่26 เลยร้านเจ้ก้อยชาบู27/03/20232023-03-27.
6421379F51นางสาวอัญมณี อารยะวงค์ชัย085-4125444ขอติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ้านเลขที่ 12 ซอยสุขาสงเคราะห์27/03/20232023-03-27.
642136DF6BAnatasha Lai0847633370ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ ถนนศรีแสงทองซอย827/03/20232023-03-27.
642134FA6Dอ้อย โอ๊ย0655145124ขอความอนุเคราะห์เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง สวนสาธารณะหนองบัว27/03/20232023-03-27.
64212AA12Fนางเถาวัลย์ ไชยวงศ์093-321-6826ท่อระบายน้ำมีเสียงดัง รบกวนประชาชนในชุมชน บริเวณซอยชยางกูร 12.127/03/20232023-03-27.
64212050C0นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง27/03/20232023-03-27.
64211FC60Bนายอนันตกานต์ ภูถ้ำแก้ว091-3695754ท่อระบายน้ำอุดตันบ้านเลขที่47 ถ.อุปลีสาน27/03/20232023-03-27.
64211F3D5Fนางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029ตัดต้นไม้กิ่งไม้ ซอยพโลชัย 9.1 ชุมชนวังสว่าง27/03/20232023-03-27.
64211DCF46นางอมร แนงกลาง0619563530ขอถังขยะ27/03/20232023-03-27.
64211D5D77นายประพล บุญมาศ0902902355ขอถังขยะ27/03/20232023-03-27.
64211CE2DFร.ต.ชินวัฒน์ สนธิสง่า0858591837ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านเลขที่ 22 ซ.ราษฎร์บำรุง 227/03/20232023-03-27.
64211BFA63นางเกศินี คำมุงคุณขอถังขยะ27/03/20232023-03-27.
64211B956Cนางเพ็ญนภา ระดาบุตร0828767122ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านเลขที่ 92/1 ซ.ราษฎร์บำรุง 227/03/20232023-03-27.
64211AF60Eรตอ.ไมตรี วงศ์ชนะ0801515578ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่106 ชยางกูร40 แยก1427/03/20232023-03-27.
64211AC661นางจำเนียร ขามช่วง0945429185ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านเลขที่ 26/7 ซ.ภาษีเจริญ 327/03/20232023-03-27.
642119F24Cนางประคอง ทองหินขอถังขยะ27/03/20232023-03-27.
642119B1B0น.ส.นนนที เชื้อชัย0649296362จัดระเบียบสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 36 ถ.ราษฎร์บำรุง27/03/20232023-03-27.
642118F33Fนายสมบูรณ์ สมไชย0812669817ขอเปลี่ยนถังขยะ27/03/20232023-03-27.
64211885E1นางสมสมัย พรมมาโฮม0810656069ฝาตะแกรงทำระบายน้ำชำรุด ตรงข้ามบ้านเลขที่3 ซ.ภาษีเจริญ327/03/20232023-03-27.
64211817B9นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อพันธ์099-0671733ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 12 ซ.บูรพาใน 227/03/20232023-03-27.
6421179A9Eนางอุดร ปลูกเจริญ0494692380ขอถังขยะ27/03/20232023-03-27.
6421174992นางธิดารัตน์ สุวรรณ0619563530ลอกคลองระบายน้ำ ถ.บูรพาใน (ช่วงแนวรั้วกองบิน 21 )27/03/20232023-03-27.
642116280Dนายสมบูรณ์ สมไชย0812669817ซ่อมถนนชำรุดตลอดซอยราษฎร์บำรุง 227/03/20232023-03-27.
6421157EB8นางสมสมัย พรมมาโฮม0810656069ตัดแต่งกิ่งไม้ ข้างถนน27/03/20232023-03-27.
64211560D1รัชนีกร คันโททอง0832471615ต้นไม้สูงพันเสาไฟฟ้า บ้านเลขที่11/1 เลี่ยงเมือง727/03/20232023-03-27.
642114F0ECรัชนีกร คันโททอง0832471615สุนัขข้างบ้านส่งเสียงรบกวน 11/1 เลี่ยงเมือง7 ถนนเลี่ยงเมือง27/03/20232023-03-27.
642114C24Aนายทุเรียน ชาวนา0862549479ถนนชำรุด ภายในซอยอุบล-ตระการ 14 เป็นทางยาว27/03/20232023-03-27.
64210F724Bดวงจันทร์ เงินงอก0875031837ขอถังขยะ27/03/20232023-03-27.
642109A614คุณเยาวพา วีสเพ็ญ084-1113756/ 090-9160952ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่ 2/1 ซอย.สุริยาตร์ 10 ถนนสุริยาตร์27/03/20232023-03-27.
64210949E5นางบังอร ลิมปิทีปราการ0804780899ตัดกิ่งมะขามยืนออกมาถนนสาธารณะ และปิดบังสายไฟซอยชยางกูร 2.227/03/20232023-03-27.
642106F060นาย สวัสดิ์ ใจดี045-261536ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่1 ซอยสุริยาตร์27/03/20232023-03-27.
6420FC0929แจ้งทางไลน์0823945924ฝาท่อระบายน้ำทรุดตัวหน้าบ้านเลขที่ 60 ซอยชยางกูร3427/03/20232023-03-27กำลังดำเนินการ.
6420FA13F3สุธาทิพย์ ศิริบูรณ์0989600980ไฟฟ้าส่องสว่างบนเสาไฟฟ้ากระพริบตลอดเวลาซอย9 ถนนสุขาอุปถัมภ์27/03/20232023-03-27กำลังดำเนินการ.
641D63B6F3นายเชียรสิน ชยาพิกุล092-8319435ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟหน้าบ้านเลขที่167 ถ.สุริยาตย์24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D4ECB79นางนิตยา คูณดี093-321-9283ขอชำระค่าขยะรายปี24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D444F98นางกนกภรณ์ พูลเพิ่ม0881116975ป้ายศูนย์อยู่วงศ์ธรรม ชำรุด ตัวอักษรภาษาไทยขาดหาย24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D29691Dนายสมนึก พลาศรี0946583973ได้รับผลกระทบจากการขนดินปากห้วยวังนอง24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D28470Eนางสาวอรอนงค์ จำปาป่า0943907616เชื่อมท่อนำ้เสียลงสู่ทางระบายนำ้สาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 56/1 ถ.ภา24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D28194Eนางลมัยศรี ทานให้092-516-3644ไฟฟ้าส่องสว่างดับไม่ติด บ. 110 ซอยชวาลาใน ขอให้เปลี่ยนให้ด้วย24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D2733A3นางกาญจวรรณ ตียาพันธ์0945291412คลองระบายนำ้ส่งกลิ่นเหม็น บ้านเลขที่1 ถ.อุบลตระการ24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D25BB5Dนางแก้วมณี ศุขกลิ่น0862576544ขอถังขยะ24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D239817วรวิทย๋ วงศ์พิมพ์0991397908เสาไฟฟ้าเอียง บ้านเลขที่ 37ช.พรมราช 1/124/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D22D35EChadanid Aof0837356318เผาขยะควันรบกวน24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D201D5BPathipol Songart0989527433อยากให้ลาดยางถนนเส้นโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ใหม่หน่อยครับ24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D1D27E1นางอภันตรี วงษ์สายตา0956145060ไฟฟ้า จุดตัดไฟเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 124/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D1BC075นายถาวร กำทรัพย์0880779514ท่อระบายน้ำ ซ.สรรพสิทธิ์11 ถ.สรรพสิทธิ์ ชุมชนเบ็ญจะมะ 324/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D1966A8นางพิศมัย ศรียะวงษ์063-860-1013ไฟฟ้าส่องสว่างดับ บ้านเลขที่230 ซอยชยางกูร 224/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641D06578Eประชาชน ไม่ประสงค์ลงนาม-แจ้งลอกท่อระบายน้ำตรงตลาดท่าวัง(หน้าร้านส้มตำ/ร้านแนนยามเย็น)24/03/20232023-03-24แจ้งเรื่อง.
641C17827Dคุณแพง สุขภาค083-0272097ทำหมันสุนัขจรจัด ในซอยชยางกูร2823/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641C065D9Cคุณตรีรัตน์ กระทู้พัฒน์0801535303, 0854144730ไฟดับ ซ.แจ้งสนิท4/3 ถ.แจ้งสนิท23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641C037CA5คุณเศวตฉัตร อ่อนรัตน์086-6405762ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า ซ.ชยางกูร2323/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641C023404คุณกิตติพร ถกลจิตร0867195616ขอโคมไฟส่องสว่าง ซ.ธรรมวิถี 1623/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BFF6201นายสุนทร ทองมา063-7527725ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าซอย4คุรุมิตร23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BFEB127นายสุนทร ทองมา063-7527725ขอถังขยะ ไว้หน้าบ้านเลขที่19 ซ.สุขาสงเคราะห์1/423/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BFE1098นายสุนทร ทองมา063-7527725ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่19 ซ.สุขาสงเคราะห์1/423/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BFD9F21นายสุนทร ทองมา063-7527725ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่19 ซ.สุขาสงเคราะห์1/423/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BFD1BC0นายชวาล ต้นสินไฟฟ้าดับ ในซอยสุขาสงเคราะห์1/223/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BFC965Bคุณรุ่งศิริวลัยพร แซ่ชัย082-4326982ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ข้างบ้านเลขที่77 ซ.สุขาอุปถัมภ์123/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BF90AA1นางมณีวรรณ ตุ้มทอง0810766355เหตุรำคาญจากการปล่อยควันร้านขนมจีน23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BF7821Eคุณหนูกร เจริญสุขไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่76 ซ.ชยางกูร28.123/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BE94A41นางสาวปาลิดา จันทร์เสนา0985908475ตัดแต่งต้นไม้หน้าบ้าน บ.34/5 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BE5B83Cคุณประจักษ์ แก้ววรรณา061-8296646เก็บขยะ ในซอยแจ้งสนิท1923/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BDB236Bนายนิพนธ์ อิสิงสิงห์0935965559ขอถังขยะ 2 ใบ แทนใบเดิมที่ชำรุดสูญหาย ตั้งกลางซอย23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD9F25Cนางนิศารัตน์ ทองประเสริฐ0817909068ขอถังขยะแทนใบเดิมชำรุด23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD93C79นางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225ตัดแต่งกิ่งไม้ลอกคลอง/ดูดโคลนน้ำท่วมขังภายในซอยอุบล-ตระการ 1123/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD8C95Fนายนิพนธ์ อิสิสิงห์0935965559ถนนชำรุดปากซอยและกลางซอย ซอยพิชิตรังสรรค์ 3 ถนนพิชิตรังสรรค์23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD808B7นางกมลวรรณ ควาญช้าง0862543564ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ บ.5/8 ซ.ภาษีเจริญ 1 ถนนภาษีเจริญ23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD7646Aนายสมหมาย วาระสาร0612458365ปล่อยนำ้เสียเข้ามาในพื้นที่บริเวณบ้าน23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD64D27นางยุภาพรรณ ชื่นภา0630236499ซ่อมแซมถนนในซอยเป็นหลุม บ.221 ถ.อุบลตระการ23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD59F28นายไพศาล พรโสม0868651216ขอถังขยะ ซอยอุบลตระการ 9 จำนวน 5 ใบ23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BD51287นายทองอินทร์ เสมอสุข0870322821ฝาปิดท่อระบายนำ้ชำรุด บ้านเลขที่38 ซ.บูรพาใน3 ถ.บูรพาใน23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BCB196Fนางเกษฎาภรณ์ หมื่นสุข0828713905ขอติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 1 ตัน ในซอยศรีแสงทอง223/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BBEF976นางนงนุช แหวนวงษ์089-2858608ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่2/2 ซอยสุขาอุปถัมภ์15 ถนนชลประทานท่าบ่อ23/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BBBF9CBนางงอัมพร ทองสุข094-3864639เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง ในซอย จำนวน 1 หลอด บ.378 ซ.ชยางกูร2.123/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641BB456A5คุณวรรณ แสนเสริม0897164080เก็บขยะ ในซอยชยางกูร42/323/03/20232023-03-23แจ้งเรื่อง.
641ABE6467Saksit Polsubsiri081 8775729ขอคืนทางเท้า22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AB3FEA4นางพวงเพชร ไชยวัมนนันทน์0895005254ขอถังขยะ 331 ถ.อุบลตระการ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AB3E881นายกัมพล สมสูง0876394478ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AB1AFCBนางรื่นฤดี พึ่งพรมขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าบ้านเลขที่ 6 ซ.อุบลตระการ1122/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AB0CEA5นางสาวสมจิต โสมเกษตรินทร์0850280417ขอถังยะ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAF654Aนายจักรศิริมงคล ศุภสุข0854976507ฝาตระแกรงท่อระบายน้ำชำรุด ซ.อุบลตระการ 11/122/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAE578Cนายประยงค์ สุโคตร097-0843160ขอความอนุเคราะห์รถขุดตักเกลี่ยหลุมบดเหยียบใบไม้ในวัดป่าแสนอุดม22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAD186Cนางสาวสายชล พระอินทร์0621044754ทางมีนำ้ท่วมขัง ไม่ระบาย (ไม่มีท่อระบายนำ้) ถ.อุบลตระการ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAC3556นางวิไลลักษณ์ หอมหวล085-2049405เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหมาแมวหลายตัว22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAB7FEAนางปาลิตา เขตสุขอุบล094-4695568ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด หลังบ้านเลขที่ 391 หมู่บ้านริมธาร ถ.อุบลตระ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAAEA70นางสาวพัฒนชฤากุล โสมเกษตรินทร์095-6177497ขอถังขยะ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AAA17BAนางบัวบาน แสนทวีสุข0868705600คลองระบายนำ้ในตลาดสดบ้านดู่ส่งกลิ่นเหม็น22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA5EAE9คุณสุกรี พงษ์สูน083-1261493สายไฟฟ้าหย่อนย่าน ชุมชนวัดโรมัน ตรงข้ามศาลากลางบ้าน ถ.เบ็ญจะมะ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA3C423ศูนย์บริการส่วหน้าฯ เขต1 - หนองบัวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซอยเลยดวงอภิรัตน์แมนชั่น ติดหอพักชายยายจ๊ะ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA2AA7Aนางสาวภัทราพร นาสารีย์0945422731ขอความอนุเคราะห์ รถฉีดน้ำ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA26D46อสม.พลอ้อม ไกรยนาม084-9597997ไฟส่องสว่างไม่ติด หน้าปากซอย ซ.สุขาสงเคราะห์1922/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA16881อสม.สุภาพร แสนสุพรรณ089-8460741ตัดกิ่งไม้ยื่นออกมา ถ.สุขาสงเคราะห์222/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA0BC21นางพวงเพชร ไชยวัฒนนันทน์0895009254ขอถังขยะ22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA0820Aดต.สุริยพล อาจหาญ087-6699469/045-313073ขอความอนุเคราห์ทำลูกระนาด สี่แยก ซ.ชยางกูร30 กับ 28.122/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641AA07D62นางพวงเพชร ไชยวัฒนนันทน์0895009254ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในชุมชน เป็นแบบ LED หมู่บ้านริมธาน22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641A9B0E96นางสาวสถิตาภรณ์ กอร์บู095-942-2944ท่อระบายน้ำอุดตัน รอบศูนย์อยู่วงศ์ธรรม22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641A9737C9นางเมตตา โกมลวิชญ์084-140-8596สุนัขจรจัดไล่กัดคน22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641A820847นายพินิจ ส่งเสริม0899467447ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 92 ซ.ชยางกูร 42 หลังร้านอาหารรินดา22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641A814ADBนายสุนทร วรหาร0922691947ท่อระบายน้ำอุดตัน ตรงมุมตลาดท่าวังหิน22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641A6CB009คุณอำภัย แสงจันทร์080-7963550แจ้งลอกคลอง หน้าบ้านเลขที่ 30/1 ซ.สรรพสิทธิ์14 (อู่รถแสงจันทร์)22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
641A5E882Bคุณจำนงค์ เนตรมณี-ขอความอนุเคราห์พ่นยุง บ้านเลขที่ 75 ถ.ยุทธภัณฑ์22/03/20232023-03-22แจ้งเรื่อง.
64196CF1C3คุณขวัญใจ (อสม.)0850941705แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 3 ซ.สรรพสิทธิ์ 14 ถ.สรรพสิทธิ์21/03/20232023-03-21.
641965F596นายเดชธนพร วงศ์ขันธ๊0810687457ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV21/03/20232023-03-21.
6419651BACนายอนุชิต จิตหาญ0898479616ขอดูกล้อง CCTV21/03/20232023-03-21.
64195C9031นางสุดาพันธ์ จีรวัฒนานนท์081-955-3854ตัดกิ่งไม้ข้างรั้ว ตชด.22 ตรงข้าม เอ.เจ.แมนชั่น21/03/20232023-03-21.
64195B0BC6นายวัชระ มัลวานู0840372827เก็บขยะไปทิ้งซอยช่างศิลป์หน้าวัดทุ่งศรีเมือง21/03/20232023-03-21.
641954E89Dมาพบศักดิ์ บุญพบ0914709475ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ถนนสุขาสงเคราะห์17 (ซอยตรงข้ามยงสวงน)21/03/20232023-03-21.
64194DE113นางสาวหนูสินธุ์ พงษ์มิ่ง065-4810595ขอไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเลขที่27-29-25-27/1-23 ซอยพนม2 ถนนเลียบแม่น้ำ21/03/20232023-03-21.
641936DB5Bธนาธิป หว้าพิทักษ์0897208427ท่อระบายน้ำอุดตันสุดซอยถนนธรรมวิถี4/1หลังหอบอนไซ ตรงทางโค้ง21/03/20232023-03-21.
641934EE44นางสาวธัญญภัสร์ เกียรติเศรษฐการ0802929792ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่126 ชยางกูร 3421/03/20232023-03-21.
6419304BC9นางมล ทวีพัฒน์0854175416ผู้ก่อสร้างอาคาร ปล่อยให้ดิน ไถลลงสู่ถนน ซ.ศรีแสงทอง521/03/20232023-03-21.
64192F7A04นางมล ทวีพัฒน์0854175416ถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่12/1 ถ.ศรีแสงทอง และบริเวณปาก ซ.ศรีแสงทอง321/03/20232023-03-21.
64192906E2นางสุวรรณี บุญส่อง0994639462หลอดไฟไม่ติด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 32/4 ซอย9 ถนนพโลชัย21/03/20232023-03-21.
641923232Aนางสาวอรชร ทองโปร่ง0944264217หลอดไฟฟ้าตกแตก ในซอยสมเด็จ21/03/20232023-03-21.
641922EE49นายบุญเลิศ รอดภัย0856116420ไฟฟ้าติดๆดับๆหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวมิตรสัมพันธ์ ถนนพรหมราช21/03/20232023-03-21.
641921FBC9นางเพียรพร ศีระบุตร0968823231ไฟเสาไฟไม่ติด ท้ายซอยสุริยาตร์ 4/121/03/20232023-03-21.
641920A51Cคุณ สุดาพรรณ081-9553854ตัดต้นไม้ (ต้นมะขามเทศ) ซอยชยางกูร11 ตรงข้ามรั่ว ตชด.21/03/20232023-03-21.
64191FD950โทรแจ้ง089-8468231ไฟฟ้าดับ ซอยพโลรังฤทธิ์3 ถนนพโลรังฤทธิ์ (ใกล้วัดพลแพน)21/03/20232023-03-21.
6419171121คุณพรทิพย์ (โทรแจ้ง)080-5653559ไฟฟ้าดับ แถวบ้านเลขที่5/1 ซ.ธรรมวิถี 4.121/03/20232023-03-21.
64181D668Fคุณของขัวญ สิทธิโชค0944714303ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่2 ซ.ชลประทาน-ท่าบ่อ120/03/20232023-03-20.
641818AB22คุณสุภาณี คณะพัฒน์0877799899แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านที่ 26 ซ17 ถ.สุขาสงเคราะห์20/03/20232023-03-20.
641817987Cคุณอัมพร ทองสุข0943864639ต้นมะพร้าวยื่นออกมาถนนกีดขวางการสัญจรไปมา ข้างหอพักศิลป์ชัยย์20/03/20232023-03-20.
641811400Dนางเสาวลักษณ์ สินธุประสิทธิ์0821365141เสาไฟฟ้า (เสาไม้) ชำรุด ผุพัง หน้าบ้านเลขที่ 24 ถ.พลแพน20/03/20232023-03-20.
64180FF2DEคุณทัน พานเทียนทอง0819665381ขอถังขยะ บ้านเลขที่ 326/1 ถ.บูรพาใน20/03/20232023-03-20.
64180FE294ทางไลน์ถนนเป็นหลุมบ่อ ซอยเลยดวงอภิรัตน์แมนชั่น ก่อนถึงตะวันแดง20/03/20232023-03-20.
64180BAD33นายจรัสชัย หล่อเพชรสวัสดิ์091-7893662ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าร้านข้าวต้มซวงสวัสดิ์ บ.เลขที่64 ถ.พโลชัย20/03/20232023-03-20.
641807F692นางลำไย บรรเทือง0898489717กำจัดวัชพืช20/03/20232023-03-20.
641807862Cนางลำไย บรรเทือง0898489717ขอถังขยะ20/03/20232023-03-20.
6418072D38นางลำไย บรรเทือง0898489717ถนน ขอให้เทศบาลทำถนนลลาดยาง ภายในซอยอุบล - ตระการ 920/03/20232023-03-20.
641801C252มะลิ ปรัสพันธ์0996214581แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 1720/03/20232023-03-20.
6418012EC1นายไพจิตร ทองถม0936670411ไฟฟ้าดับ ทางลงหาดวัดใต้ ตรงทางแยกถนนพรมราชและเขื่อนธานี 320/03/20232023-03-20.
6417F9C838อ.ส.ม.พิทยา มุสิกวัน0804689725ไฟฟ้าดับในซอยแจ้งสนิท4.1 ทั้งซอย20/03/20232023-03-20แจ้งเรื่อง.
6417E6D392พฤศจิกาพรน์ ปัญญาคมจันทพูนเรื่องเสียงเครื่องปั่นไฟฟ้าถนนคนเดิน20/03/20232023-03-20.
6417D8AE26อิอ้วน โสดตัวเบ้อเร่อ0863323884ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า20/03/20232023-03-20แจ้งเรื่อง.
6417D5EC8Cนายประทีป เดชพันธ์0594252777เปลี่ยนไฟเป็นLEDในซอยหน้าบ้านเลขที่18และ20 ซอยธรรมวิถี 1220/03/20232023-03-20แจ้งเรื่อง.
6417D41650นายประวิทย์ หันพรมหมมา085-4922486ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่50 ซ.พนม9 ถ.พนม ชุมชนเยาวเรศ120/03/20232023-03-20แจ้งเรื่อง.
6417CB2C3Eนายสันติสุข ใจสุข094-8594449ขอความอนุเคราห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง20/03/20232023-03-20แจ้งเรื่อง.
64143247E5นายนาวิน แข่งขัน081-9762570ตัดต้นไม้ ใกล้หม้อแปลงไฟใหญ่ อยู่ใกล้สำนักงานตรวจ บช.17/03/20232023-03-17.
641430CF74ผู้ไม่ประสงค์ออกนามไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 17 ซ.สุขาอุปถัมภ์117/03/20232023-03-17.
64142CF18Aนายเกชา แก้วหยด0959423638อยากให้ทำลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วของรถ ที่เข้ามาในชุมชนวัดโรมัน17/03/20232023-03-17.
64142C0995นายเกชา แก้วหยด0959423638ฝาตะแกรงดักขยะ ใต้สะพานชุมชน ชำรุด ถ.เบ็ญจะมะ17/03/20232023-03-17.
64142BAF7Aนายเกชา แก้วหยด0959423638เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 39 ถนนเบ็ญจะมะ17/03/20232023-03-17.
6414287330นายโอฬาร พันธุ์ดี0862166534ราวสะพานหลุด ถนนเบ็ญจะมะ ชุมชนวัดโรมัน17/03/20232023-03-17.
6414281086นายโอฬาร พันธุ์ดี0862166534หลุมบริเวณคอสะพาน สนามตะกร้อ ถนนเบ็ญจะมะ ชุมชนวัดโรมัน17/03/20232023-03-17.
641426D144นางสาวเบญจวรรณ เยาว์อุบล0868746341ขอโคมไฟส่องสว่างถนน บ้านเลขที่ 5 ถนนเบ็ญจะมะ ชุมชนวัดโรมัน17/03/20232023-03-17.
641426012Cนายสมาน อ่อนจันทร์0842585079ตัดแต่งกิ่งไม้หลังวัดสุปัฎ (ถนนเบ็ญจะมะ)17/03/20232023-03-17.
6414256356นางสุดารัตน์ ฉลาดดี0933216826ขอชำระค่าขยะมูลฝอย17/03/20232023-03-17.
6414255DD0นางดีการกล0932878046แจ้งเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 3 ถนนเบ็ญจะมะ17/03/20232023-03-17.
641423FEA0นางสุดารัตน์ ฉลาดดี0933216826ขอชำระค่าขยะมูลฝอย17/03/20232023-03-17.
6414232443คุณแม่ประไพ เมฆฉา0887260572ขอชำระค่าขยะมูลฝอย17/03/20232023-03-17.
6414222E84นางสาวกมลรภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร0945090398ติดต่อเรื่องยื่นแบบชำระภาษีป้าย17/03/20232023-03-17.
64141E17C2นางอรพิณ ดอกแก้ว0898469264ถนนชำรุด ฟุตบาทชำรุด แตกเป็นหลุม หน้าหอพักอรพิณ17/03/20232023-03-17.
6414145201กัญญ์วรา สิทธิสมบูรณ์086 986 3224หลอดไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 187 ถนนผาแดง17/03/20232023-03-17.
64141128C1คุณจุฑาวรรณ บุญพรม099-0602265ไฟฟ้าดับซอยบ่อนไก่ สุขาอุปถัมภ์7.1 (ต้นเสาที่1)17/03/20232023-03-17.
641410009Dโทรแจ้งสายสัญญาณหย่อนขวางทางเข้าบ้าน17/03/20232023-03-17.
64140E8D4Fนางฐิตารี กิติราช0974416536ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุดมุมซอยพนม 717/03/20232023-03-17.
6413F48E5Cนส.รัตนา จันทกาญจน์0942677038ไฟฟ้าดับและติดๆดับๆและเอียง บ้านเลขที่ 319/1 ถนนศรีณรงค์17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413F1DDB5นางฐิตารี กิติราช0974416536ตัดกิ่งไม้ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 2 ถ.ชวาลานอก17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413F0FA7Fคุณมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด หน้า หจก.เจเอส ออโต้คาร์17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EFC23Cนางจันทรา โชคณัติ0897164198ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กุดคูณ หน้าอู่แท๊กซี่อุบล17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EEDD16นายอุดมสุข เดชผล0810654345ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด หน้าบ้าน 32 ถ.ชวาลานอก17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EDC7D1นางสาวกัลยา แสงวงศ์0812822880ทำเส้นจราจรจุดจอดคอย สามแยกโรงเรียนอาเวมารีอา17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413ED1A40นางสาวกัลยา แสงวงศ์0812822880ทำเส้นจราจรจุดจอดคอยรอเลี้ยว ที่สามแยกบ้านเกตุสิริ17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413ECEA99นางอรุณ ชาเคน0853136943ท่อระบายน้ำไม่มีฝาตะแกรงปิดท่อ ปากซอยสุริยาตร์ 617/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EC3160นางสาวกัลยา แสงวงศ์0812822880ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุดศรีณรงค์ตัดถนนพนม ร้านป้อมดาวเทียม17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EC29A4นางบัวหลวง ตังควรรณวานิช045423614ฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตชำรุด ถ.สุริยาตร์ หน้าตลาดบ้านดู่17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EBA87Aนางช่อเพ็ชร รัตนโสภา-ขอพ่นยุง17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EB76F2นายก้องพัฒน์ แสงงาม086-2463359ขอพ่นยุง17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EAF67Fนายเชาวณัช ทานรภาศ0648698365ขอถังขยะ17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413EA788Dนายอัศนัย วชิรสุนทรพจน์0807922419ขอถังขยะ17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413E8F748นางนงคราญ คูณดี0933219283ไฟฟ้าในซอยไม่สว่าง บ้านเลขที่ 1 ซอยอุปลีสาน 10/117/03/20232023-03-17.
6413E87D8Aนายชาญศักดิ์ ฐานานุศักดิ์0817256575คนเร่ร่อน มั่วสุมบริเวณหน้าร้านแชมป์(ตลาด 5)17/03/20232023-03-17.
6413DBFCA8นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อพันธ์099-0671733ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 19 ซ.บูรพาใน2 ถ.บูรพาใน17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6413D38804นายจีระศักดิ์ ทนทาน0916986212หลอดไฟที่เสาไฟฟ้าไม่ติด บ้านเลขที่ 432/5 ถนนสุริยาตร์17/03/20232023-03-17กำลังดำเนินการ.
6412D2B44Dอ.ส.ม.เพชรรัตน์0809565861ไฟฟ้าดับ ในซอยชยางกูร18/116/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412CE5A87Nattavoot Suebsingh (แจ้งผ่านเพจเทศบาล)-ขอความอนุเคราห์ตรวจสอบงานวางท่อระบายน้ำด้านหน้าโรงเรียนกีฬาอุบล16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412CDDB06Ratthawit Ssk (แจ้งผ่านเพจเทศบาล)-แจ้งถนนชำรุด เส้นชยางกูร และแจ้งสนิท (ควรทำถนนใหม่)16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412CA27BFคุณไสว ศรีนวล0627253140ตั้งวางของกีดขวางทางจราจร16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412C89A0ANuporn Naka (แจ้งผ่านเพจเทศบาล)-ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นจราจรขาว-แดงบริเวณทางลงแม่น้ำมูล(ตลาดใหญ่)16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412C0EC85ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม0874432950เผาเศษวัสดุส่งกลิ่นเหม็น16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412BF522Aนายวรกร มงคลศิรินาดูน0644245936ท่ออุดตัน เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำ ร้านก๋วยจั๊บหม้อดิน16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412BCB931นายสมชาย จันทร์เกษ0817605021ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 6 จุด และไฟฟ้าชำรุด 1 จุด16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412BB7C46มงคล ศรีใส0819977074เกิดอุบัติเหตุรถชนกันเป็นประจำตรงสี่แยกซอยชยางกูร30ตัดกับซอยชยาง16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412BA098Aนางพัชรินทร์ สันตินิยม0898441311เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เลขที่4 ซอยพิชิตรังสรรค์1/7 ถ.พิชิตรังสรรค16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412B8E906นางพัชรินทร์ สันตินิยม0898441311ลอกท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่4 ซอยพิชิตรังสรรค์1/7 ถนนพิชิตรังสรรค์16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
6412A2F9ACคุณสุรชัย มติไทย0819678918แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 51 ซ.ชยางกูร2 ถ.ชยางกูร16/03/20232023-03-16กำลังดำเนินการ.
64129DC07Cโทรแจ้ง(ไม่ออกนาม)มีฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนบรูพานอก (จากเส้นจำปาหอมถึงรพ.อุบลรักษ์)16/03/20232023-03-16.
6412999E2Eนางสิริพร หิรัญอร0808982135ลอกคลองระบายน้ำ ตะแกรงผุผัง บ้านเลขที่44 ถนนสุริยาตร์16/03/20232023-03-16.
641298F6B5นางนิดหน่อยจูมพะบุตรขอถังขยะ16/03/20232023-03-16.
641298C459นางบุหงา พรหมจันทร์0894238804ขอถังขยะ16/03/20232023-03-16.
6412986E72นางเกษร อันทรบุตร0815932057ขอถังขยะ16/03/20232023-03-16.
641298497Eนางจิตร ขันคำดูดโคลน หรือลอกคลองระบายน้ำ ภายในซอยพิชิตรังสรรค์ 2/116/03/20232023-03-16.
641297D4CEน.ส.สุภาพร แสนทวีสุข0933256391ขอถังขยะ16/03/20232023-03-16.
6412977682นายนรเชฐ เบ้าทอง094-0947874ขอถังขยะ16/03/20232023-03-16.
6412974A6Cนายอุทัย คำภาทู0929036097ขอไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านเลขที่ 17 ถ.บูรพานอก16/03/20232023-03-16.
641296C96Cนายนรเชษฐ์ เบ้าทอง094-094-7874ตัดต้นไม้หน้าบ้าน ซอยศรีประดู่ 2 ซอยญาติรวมใจ16/03/20232023-03-16.
6412954B7Bน.ส.สุดาภรณ์ เชื้อพันธ์0990671733ซ่อมแซมถนนทรุดเป็นโพรง ถนนพโลรังฤทธิ์ (หน้าวัดบูรพา)16/03/20232023-03-16.
64128ADA3Cนางสาว กันยารัตน์ วายุธรรม087-9147941ฝาท่อระบายน้ำแตก ซอย บูรพานอก2/416/03/20232023-03-16.
641289611Aโทรแจ้งสายสัญญาณขาดขวางทางเข้าบ้าน16/03/20232023-03-16.
6412860157นส.ปวีณา พรหมศิริอักษร0838925125ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าเลขที่ 2/1 เขื่อนธานี516/03/20232023-03-16.
6412826E72คุณนัฎชิ ปริบาล0837257788แจ้งตัดต้นไม้พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 17/30 ซ.พโลชัย9 ถ.พโลชัย16/03/20232023-03-16.
64127A8FBFคุณเยาวลักษณ์ รูปคง097-4795997ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่13 ซอยชยางกูร28.1 (หน้าหอพักเพลินจิต2)16/03/20232023-03-16.
64118B016Eนางนงลักษณ์ โพธิ์พรม0844784418แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 39/1 ชยางกูร4215/03/20232023-03-15.
641189E431น.ส.จุรี พรรณเจริญ0950960815ขอปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED ภายในซอยเจริญราษฎร์ 115/03/20232023-03-15.
6411882273นางสาวสลิลทิพย์ ขจรเงิน0863467759เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำหน้าร้านนำทองชัยอะไหล่รถยนต์ฝาปูน15/03/20232023-03-15.
64117B5B90นางมณีวรรณ มหานิติพงษ์0917511464ฝาท่อชำรุด ซอยสุริยาตร์ 1015/03/20232023-03-15.
64117AF18Bน.ส.สุพรรณี กุแก้ว0900421118ร้องเรียนหาบเร่ รถเข็นเปิดเพลงเสียงดัง15/03/20232023-03-15.
64117AAD40คุณพัชรินทร์ สันตินิยม089-8441311ลอกคลองระบายน้ำ บ้านเลขที่4 ซ.พิชิตรังสรรค์ 1/715/03/20232023-03-15.
64117A3832นางวิไลลักษ์ หอมหวล0852049405คนเลี้ยงแมวหลายตัวส่งกลิ่นเหม็นรบกวน15/03/20232023-03-15.
64117A16ECนางยุพานันท์ เยื้องรัมย์0934492308ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 18 ซ.สุริยาตร์ 615/03/20232023-03-15.
641179466Eน.ส.ประภาพร สุระโยธิน0922748601ปล่อยน้ำเสียลงถนน15/03/20232023-03-15.
641178B51Dนางอำพร พละเดชานนท์0819976611ขอถังขยะ15/03/20232023-03-15.
6411763037นางหทัยชนก โซ๊ะอิ่ม0817980410ขอถังขยะ แทนถังเก่าชำรุด หน้าโรงแรมอีโค่อินน์ 3 ถัง15/03/20232023-03-15.
64117558C2นางนิรมล ศุภอักษร0815507744ขอตัดต้นไม้ บ.103 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง15/03/20232023-03-15.
641161F7E1แม่เมย์ หม่าม๊าเฌอฌอน0881092696เหตุเดือดร้อนรำคาญ/คนเร่ร่อน15/03/20232023-03-15.
64114CF899คุณตวงรัตน์ ศรีสุข045312596,0623644556ขอลาดยางมะตอยหน้าบ้านเลขที่ 42 ซ.ชยางกูร ถ.ชยางกูร15/03/20232023-03-15.
64113EF419คุณธิดารัตน์ สุวรรณ (อสม.)061-9563530ตัดต้นไม้พาดสายไฟ หน้าบ้านเลขที่ 354 ถ.บูรพาใน15/03/20232023-03-15.
64113C88B3นายเชิดศักดิ์ สายแววขอดูกล้อง cctv15/03/20232023-03-15.
6411390FF2ไม่ประสงค์ออกนาม0868769910เพื่อนบ้านเผาขยะส่งกลิ่นควันรบกวน15/03/20232023-03-15.
641137C2CDนายธงรบ ประสานจิตต์0981244443ขอดุกล้องวงจรปิด CCTV15/03/20232023-03-15.
6411374FD5นายพิชัย เนกอนันต์0621051389ขอดูกล้อง cctv15/03/20232023-03-15.
641136E448นายศาตนันท์ โสภาขอดูกล้อง cctv15/03/20232023-03-15.
64113653D6นายสถิตย์ ศรีพราย045316128ไฟฟ้าดับหน้าหอพักเพลินจิตร2 เลขที่ 13 ซอยยางกูร28.115/03/20232023-03-15.
641129E9A7นางธัชกร ผิวงาม0854989849เซเว่นอีเลฟเว่นข้างบ้านส่งเสียงดัง15/03/20232023-03-15.
641039A2C7นางลำไย บรรเทือง0898489717ขอตัดต้นไม้ 225 ถ.อุบล-ตระการ หลังชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง14/03/20232023-03-14.
6410354DE3นางสาวมนทกานต์ ณ หนองคาย0836751313ล้างถนน มีฝุ่นเยอะมาก ซอยวัดหนองบัว หน้ายงสงวนเซฟแลนด์14/03/20232023-03-14.
6410348C46นางจุรี พรรณเจริญไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดภายในซอยเจริญราษฎร์ 114/03/20232023-03-14.
641031B3D1นางจิรพรรณ ตั้งสืบพงษ์0853042105ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณภายในซอยอุปลีสาน 614/03/20232023-03-14.
6410312563นางสุภาภรณ์ สินประเสริฐ094 3086794ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.เจริญราษฎษ์ ท้ายซอย เสาไฟสุดท้าย14/03/20232023-03-14.
6410308CEAนางสุรจิตร ศรีธัญรัตน์0972264239ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.ภาษีเจริญ 2 เป็นซอยตัด14/03/20232023-03-14.
6410305238นางจรรยา ผลทวี087-2472565ถนนชำรุด ซ.อุบล-ตระการ3 ตั้งแต่บ้านเลขที่6/1-20 3/1-714/03/20232023-03-14.
64102FD6BBนางพวงเพชร ไชยวัฒนนันทน์0895005254ตัดต้นไม้ใหญ่ ในหมู่บ้านริมธาร14/03/20232023-03-14.
64102D02F2น.ส.สุธาสินี กุลเกลี้ยง0837961637ขอถังขยะ14/03/20232023-03-14.
64102C5819Anan Archawanantakul096-641-6965เก็บขยะ14/03/20232023-03-14.
64102BCA4Aนางประไพศรี ราชิวงศ์0897168225ลอกคลอง หรือดูดโคลนน้ำท่วมขังภายในซอยอุบล-ตระการ 1114/03/20232023-03-14.
64102A7D9Fนางมล ทวีพัฒน์0854175416ถนนชำรุดบริเวณท้ายซอย ศรีแสงทอง 16 บ.23 ซอยศรีแสงทอง 314/03/20232023-03-14.
641028A05Dนางเพ็ญนภา ระดาบุตร0828767122ตัดต้นไม้ 22/1 ซ.ราษฎร์บำรุง 2 ต.ในเมือง อ.เมือง14/03/20232023-03-14.
6410283987อ.ส.ม.ทวีคูณ พงษ์ทิตขอยืมอุปกรณ์การแพทย์14/03/20232023-03-14.
6410277EDBอ.ส.ม.ชุมชนวังทองส่งเสียงดัง มั่วสุม14/03/20232023-03-14.
641026BBE5นางลำไย บรรเทือง0898489717ขอตัดต้นไม้ 225 ถ.อุบล-ตระการ หลังชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง14/03/20232023-03-14.
6410252490นางกรุณา ทองคำ0942979944ขอความอนุเคาระห์ล้างทำความสะอาด14/03/20232023-03-14.
64102287C5คุณกุลนาถ ธนานาถสิริ0984824316ห้องน้ำโรงเรียน ท.2 หนองบัวที่ติดกับสวนสาธารณะเหม็น14/03/20232023-03-14.
64102180E7นายชาติชาย กุโบลา0834071828ขอดูกล้อง cctv14/03/20232023-03-14.
641020C6EEนางณัฐกาญ ขาวมีสี0892804180ถนนชำรุด ชยางกูร 21.1 ชยางกูร 2114/03/20232023-03-14.
64101A1A5Dนางดวงจันทร์ เงินงอก087-5031837ขอพ่นยุง14/03/20232023-03-14.
641018230Dนางกิตตินาถ ทันใจ0943148593ขอถังขยะ14/03/20232023-03-14.
641016E1B8นางประศาสตร์ แสงทองฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านยงสงวน ถนนพรหมเทพ14/03/20232023-03-14.
641015FA3Cนางกิตินาถ ทันใจ0943148593ไฟฟ้าชำรุด หมู่บ้าน 8 หลัง(ซอยตัน) ไฟนีออน14/03/20232023-03-14.
6410148C00โทรแจ้งไฟฟ้าดับ ถ.สุขาอุปถัมภ์ ซอย19-2314/03/20232023-03-14.
641013B2A2นางสาวภาวิณี เลิศเสรี0876235618สายไฟฟ้าหย่อน ซอยแจ้งสนิท7 หน้าหอพักเดชภูมี14/03/20232023-03-14.
640FFAFFE4นางสาวนาตยา แสนทวีสุข0949854856การจอดรถขวางถนนทำจราจรแออัด14/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640FF192CAน.ส.อาทิตยา ฉลองชัยสิทธิ์081-878-7728ตีเส้นจุดจอดรถ ศูนย์บริการฯ4-บ้านดู่14/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640FE01E7Eนายเทพบุตร ยืนยิ่ง088-1263096, 082-7402403ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง14/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640FDF0439นางสาวศิริลักษณ์ รักโคตร096-1673859,061-9180544ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง14/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640FDE2CE4นางสาวศิริลักษณ์ รักโคตร096-1673859,061-9180544ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง14/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640FD81F18นางวาสนา เหล่าคงธรรม0899463563ไฟฟ้าดับต้นที่3 และต้นที่ 4 ไม่มีหลอดไฟ บ้านเลขที่ 5 ซอยธรรมวิถี14/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640FD73C21นางสาวณัฐชนานันท์ ทองมา0814704256ไฟฟ้าดับตลอดสายหน้าวัดป่าแสนอุดมและซอยสุขาอุปถัมภ์2714/03/20232023-03-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EEC4319ธีระวัฒน์0610210399ฝาท่อระบายน้ำหาย ที่ตั้งรถ สุขาภิบาลถนนคนเดินริมมูลมี2ท่อ13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE91357คุณต้อย ลากวงศ์0823772996โคมไฟ LED บนเสาชำรุด บริเวณกลางซอย แจ้งสนิท 713/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE60EA6นายกระจ่าง กตะศิลา0852390469ตะแกรงท่อระบายน้ำเสียงดังตลอดสาย ซอยชยางกูร 1213/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE54A0Eนางอาภรณ์ (แม่ตุ่น)0868781473เรื่องตัดต้นไม้ (ตามเรื่องเดิม) ถนนพโลรังฤทธิ์ บริเวณวัดบูรพา13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE4429Eศูนย์บริการฯ3-สำนักช่างขอความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการฯ3 ทาสีเส้นขาว-แดง และจุดจอดรถ13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE3BCA0ศูนย์บริการฯ3-สำนักช่างขอความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการฯ3 ทาสีบริเวณเสาธง13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE33FB3ศูนย์บริการฯ3-สำนักช่างขอความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการฯ3 พื้นทรุดตัวเป็นหลุมบริเวณรั้ว13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE2F48Cวราภรณ์ นามสุขี0945285693เก็บขยะ เศษใบใม้13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE1ABA2ศูนย์บริการฯ3-สำนักช่างขอความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการฯ3 พื้นทรุดหน้าอาคาร13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE11725ศูนย์บริการฯ3-สำนักช่างขอความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการฯ3 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EE038B1นางทิพพาภรณ์ ลาญวิชีย062-9120029แจ้งไฟฟ้าดับตลอดสาย ซ.พโลชัย9.113/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EDE693Fคุณพรสุดา บุญมาเสน086-2643039ตัดต้นไม้ ถนนเลียบแม่น้ำมูล ชุมชนวัดกลาง13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640ED52721โทรแจ้งไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 126/1 ถ.หลวง ตรงข้ามโรงพัก13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640ECA2E84คุณกุลนาถ ธนานาถสิริ0984824316บ่อน้ำเหม็น ไม่ควรให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสวนสาธารณะ13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EC878BFคุณศิริ ทีปวัฒน์0917564563เก็บขยะ13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EC7FA5Dคุณศิริ ทีปวัฒน์0917564563ตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นออกมาฟุตบาทหลังร้านอาหารเก้าล้าน13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EC72CA6คุณนาคินทร์ กากแก้ว0945104449ขอถังขยะ ไว้หน้าหอพัก13/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EB77550นางสาวกุลนาถ ธนานาถสิริ098-4824316ตัดต้นไม้ บ.171 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ชุมชนวัดสว่าง 113/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640EB5FA78นางศิริ ทีปวัฒน์0917564563ตัดกิ่งไม้ ที่ยื่นออกมาฟุตบาท แถวบ้านเลขที่13 ซ.ชยางกูร42/313/03/20232023-03-13ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640E9E6F83จ.ส.อ.เฉวียง ศรีพวงวงษ์0850257720ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นโรงเห็ดข้างบ้าน13/03/20232023-03-13.
640E917306Khim Khimkhim0827471514ถนนชำรุด ตรงแยกอุบลสายฟ้า 213/03/20232023-03-13.
640E9135DBคุณสุเทพ อุปวรรณ081-7258600ตัดกิ่งไม้อยู่ริมฟุตบาท(ต้นคูณ) หน้าบ้านเลขที่36 ถนนพโลรังฤทธิ์13/03/20232023-03-13.
640E909C80Tanva Na0895813780เปลี่ยหลอดไฟฟ้าริมทางในซอยตรงข้ามซอยชยางกูร 2113/03/20232023-03-13.
640AF69F75lam ammy-ชอความอนุเคราะห์ตีเส้น ชลประทาน-ท่อบ่อ ซ.1010/03/20232023-03-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640AD74882นาง จารุวรรณ ทวีสิทธิ์089-9471442ท่อระบายน้ำอุดตันบ้านเลขที่1/1 ซ.อุปลีสาน1 ถ.อุปลีสาน10/03/20232023-03-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640AD6E127นาง จารุวรรณ ทวีสิทธิ์089-9471442ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่1/1 ซ.อุปลีสาน1 ถ.อุปลีสาน10/03/20232023-03-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
640AD62E7Cนางปรมาภรณ์086-5452645ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่122 ถนนพิชิตรังสรรค์ หน้าบ้านนายอำเภอ10/03/20232023-03-10ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
6409A8F0D7นส.ประภัสสร ล้อพงค์พานิชย์0878770908ถนนชำรุดในซอยชยางกูร 23 เยื้องๆบ้านเลขที่ 4/509/03/20232023-03-09แจ้งเรื่อง.
64094BFA5Cคุณหนูหริม ขจัดมลทิน099-4437756ขอเปลี่ยนฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 391 ซ.บูรพาใน 509/03/20232023-03-09.
640947B9CCดต.ปราโมทย์ บุญญรัตน์0998756742ไฟฟ้าดับต้นที่ 2 ซอยสุขาอุปถัมภ์ 109/03/20232023-03-09.
64080688E5คุณวัชราภรณ์ บุญชิต0970219017แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าปากซอย อุบล-ตระการ 2.208/03/20232023-03-08.
6407FFC46Eพ.ต.ท.วิเชียร ครองยุติ0898454975ถนนชำรุด บริเวณท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 24 ซอยสุขาอุปถัมภ์ 508/03/20232023-03-08กำลังดำเนินการ.
6406FEB984วารุณี พูลสวัสดิ์0877786414ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าที่ฟุตบาทและเก็บขยะ07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406FE6649นางสาวกัันยารัตน์ ลาสุธรรม087-9147941ขอถังขยะ 1 ถัง หน้าบ้านเลขที่15 ซ.บูรพานอก2/4 ถ.บูรพานอก07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406FC7F1Cนางสาวกัันยารัตน์ ลาสุธรรม087-9147941ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่15 ซ.บูรพานอก2/4 ถ.บูรพานอก07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406F7EFDEนางสาวทิตยาวรรณ แสงทอง(ปุ๊กกี้เทศบาล)0834696978ไฟฟ้าดับ2ต้น (หลอดนีออน)บ้านเลขที่54/5 ซ.สุขาสงเคราะห์1107/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406EE521Bน.ส.พัชรา หามสุวรรณ089-8499205ขอดูกล้อง cctv07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406ECF69Cร.ต.อ.วสินฐ์ กัณหาต้อ063-5938787ขอดูกล้อง cctv07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406D97B31นายเชิดชัย สมดี083-3663232ขออนุญาตใช้พื้นที่สนามกีฬาสวนสุขภาพบรูพานอก07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406C4C781ส้ม ส้มโอ หาวัน สายแวว0642649546ฝาตะแกรงท่อระบายน้ำฟุตบาทหายเยื้องคลินิกเสริมความงามหน้ากองบิน2107/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6406B30E1DSiriyakorn Wongkham0619314478ร้องเรียนการเก็บขยะ07/03/20232023-03-07กำลังดำเนินการ.
6401B0E21Eนางสุรัสวดี บุญลา085-4189889ฟุตบาทชำรุด ข้าง ซ.สุขาอุปถัมภ์1 ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวแหม่ม03/03/20232023-03-03แจ้งเรื่อง.
6401ACE6BAผู้ไม่ประสงค์ออกนาม0874432950ขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟ บ้านเลขที่23 ซ.เลี่ยงเมือง703/03/20232023-03-03แจ้งเรื่อง.
6401A4C201นางยุพา ผ่องใส0982891264ฝาท่อระบายนำ้ชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 97/203/03/20232023-03-03แจ้งเรื่อง.
64016DBB3Aน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล089-8713211ถนนชำรุด ซอยศรีแสงทอง2 ถนนศรีแสงทอง03/03/20232023-03-03.
64004F6A1Bอรอนงค์086-249-9933ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับบ้านลขที่ 25/1 ซอยหลังโลตัส02/03/20232023-03-02.
64004D46F1ิอรนุช จันทรคล082-7471514ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุด แยกอุบลสายฟ้า 202/03/20232023-03-02.
64004B8D97อ้อย โอ๊ย0655145124ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้า ซอยสุขาอุปถัมภ์ 1902/03/20232023-03-02.
64004A72B4นายกฤษฎา แก้วรักษา0855693269ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนชำรุดถนนบูพานอก แถว สวนสาธารณะบูรพา02/03/20232023-03-02.
63FECDB345นางสาว กันยารัตน์ วายุธรรม087-9147941ตัดกิ่งไม้ ยื่นเข้ามาในบ้าน พุ่มไม้ บริเวณบ้าน(ผอ.วิสุทธิ์)01/03/20232023-03-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FEC60828นายจารุวิชต์ มาตผลขอดุกล้องวงจรปิด CCTV01/03/20232023-03-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FDC452DFจ๋า ใจร้ายร้านขายของกีดขวางทางจราจร28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FDC31D06Yuwadee Hadee0918325381ร้านขายของวางของกีดขวางทางเดินเท้า28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FDB221A3คุณนวลนภา สิทธิจินดา0868726628ถนนชำรุดเป็นหลุม หน้าบ้านเลขที่128 ถ.สมเด็จ28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FDAE34A8นาย พัทยา เดชะ0952929789การจอดรถขวางทาง28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FDA446E0คุณแก้วฐิภา พูนจรัสกุล0957897142ล้างถนนหน้าคลีนิกหมอพิพัฒน์ ถ.หลวง28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD81536Eนายบุญมี บัวใหญ่0850941705แจ้งไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 1 ซอยสรรพสิทธ์ 14 ถนน สรรพสิทธิ์28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD7CBC5Fนายสะอาด ปานวุฒิ0879584357ต้นไม้พาดสายไฟบ้านเลขที่ 4 ซอย สุปัฏ 1 ถนน สุปัฏ 9 (แถวร้านผัดไท28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD77C3C9คุณเพ็ญจันทร์ ปราสาทศรี0856116316ไฟฟ้าส่องสว่างดับ บ้านเลขที่ 5 ซ.อุบล-ตระการ9 ถ.อุบล-ตระการ28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD750A00นาย นรเชฐ เบ้าทอง0940947874ไฟฟ้าซอยเบ้าทองขัดข้องหน้าบ้านเลขที่55/1 ซอยเบ้าทอง28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD738E4Fนาย บุญมี บัวใหญ่0850941705ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่3 ซ.สรรพสิทธิ์1428/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD725E12นางอิงอร ธราพรพานิชชกุล089-7195452ขอให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 20 ซ.ธรรมวิถี4 ถ.ธรรมวิถี28/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD718467นายศักดิ์ชาย ธนาพรพานิชสุกล081-5482544ขอให้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่11/1 ซ.ชยางกูร21 แยก428/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FD62DEE9คุณภาวิณี เลิศเสรี0876235618ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่32-34 ซ.สุขาอุปถัมภ์928/02/20232023-02-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC6F4862น.ส.พัชรนันท์ พัชรปุนยสิทธิ์099-4595424ไฟฟ้าดับรอบศาลาหนองนาควาย27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC6F4523นายกล้าหาญ อุดรเสถียร094-3162262ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บ้านเลขที่97 ถนนผาแดง ชุมชนอุบลวิทย์27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC6E0566ส.ต.ท.ศุภชัย นิยมสุขขอดูกล้อง cctv27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC602BD7นางพัชรินทร์ สันตินิยม0898441311ขอให้ย้ายโคมไฟส่องสว่าง ไปเสาไฟใหม่ ซ.พิชิตรังสรรค์1/727/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC50598Fนางสุบรรณ พวงพันธ์0883571192ขอพ่นยุง27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC2EC9AAโทรแจ้งแจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ หน้าร้านสามชัย เส้น ถ.สุริยาตร์27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC1F1198คุณสุคนธ์ ตังคโณบล0834696868ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 203 ถ.ศรีณรงค์27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63FC16F602น.ส.วรญา สรสินธ์0639144592ขอดูกล้อง cctv27/02/20232023-02-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F86751E9คุณวัชรพล หวายสุด0902893098ซ่อมเสายึดหลอดไฟที่เอียง หน้าบ้านเลขที่ 85/1ถ.พลแพน24/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F861B1A5อสม. วรรณี เกษะวงศ์0850266349ไฟฟ้าดับ ซอยชยางกรู24 เสาร์ไฟต้นที่324/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F860FBA6นางสาวขวัญฤทัย รักดี081-9771113ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่ 12/32 บริเวณหน้าโซนสัตว์เลี้ยงอุบล24/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F85D9CCEพ.อ.สมศักดิ์ ไทยเจริญ089-8452680ถนนทรุด ภายในหมู่บ้านริมธาร บ้านเลขที่387 ถ.อุบล-ตระการ24/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F85D580Fอ.ส.ม.บุปผา ศรีสุข0895817473ถนนแตกเป็นรูชยางกรู14 ติดกับหอพักปรินทร224/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F85C836Cคุณ เอื้องภรณ์ ศรีหะนัลต093314542ฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุดบ้านเลขที่29 ถนนธรรมวิถี24/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F85C4A04คุณกัญทยาวีร์ กัลยา0616354295ไฟฟ้าดับ ในซอยสรรพสิทธิ์7.124/02/20232023-02-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F7068E56ด.ช.ชิษณุพงศ์ มณีขาว093-3239715ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง23/02/20232023-02-23ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F70556B6ด.ช.ชิษณุพงศ์ มณีขาว093-3239715ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง23/02/20232023-02-23ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F6C5A508คุณพรหมจักรี080-1515578ตัดต้นไม้ ซอยชยางกูร40 แยก14 ท้ายซอย23/02/20232023-02-23ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F5C12039นางสาวนงนุช เลาห์ทวีฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาปูน) ซอยแจ้งสนิท5 (ข้างบ้านเลขที่7)สุดซอย22/02/20232023-02-22ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F5C0B585โทรแจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่6 ซ.สมเด็จ922/02/20232023-02-22ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F5BF268Bนายชัยยุทธ เลาห์ทวี083-4646886ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณทางเข้าสวนสาธารณะห้วยม่วง22/02/20232023-02-22ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F5970757คุณนพรัตน์ วรรณคำ095-2549986ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 2 จุด ซ.สุขาสงเคราะห์15 หน้าหอพักมะลิ22/02/20232023-02-22ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F58B347Dนางสาวกวี เหงียน086-7231460ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง22/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F58A3C5Aนางสาวจีระนันท์ ภูผา083-8202153ขอความอนุเคราะห์พ่นยุง22/02/20232023-02-22ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F58973E4นางสุนินดา ศรีราช089-1901695ขอความอนุเคราะห์กำจัดเห็บ หมัด22/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F585F6DDคุณภานุมาศ095-4800459ไฟฟ้าดับ ซอยสุขาอุปถัมภ์11/1 (เสาที่3ในซอย)22/02/20232023-02-22ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F466198Eคุณสุภาคร089-2835804ตัดต้นไม้ (ต้นคูณ)บ้านเลขที่96/1 ถนนจงกลนิธารณ์21/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F4454888อ.ส.ม.บุปผา ศรีสุข0895817473ถนนชำรุด ซ.ชยางกูร14 ติดหอพักปรินทร221/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F441DCB3พ.อ.อ.พิชิต กงแก้ว0928523170ขอดูกล้อง cctv21/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F441B25Eน.ส.เมตตา โกมลวัชญ์0841408596ไฟฟ้าดับ ตรงสี่แยกกิโลศูนย์ ตรงป้อมตำรวจ21/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F434499Dคุณแม่หนึ่ง น้องชมพู่0936394519กำแพงทรุด สวน11ไร่21/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F429EC42ธนิตาพร084-9963053ไฟฟ้าดับ ม.เจริญทรพย์1 หน้าบ้านเลขที่76 (เสาที่15)21/02/20232023-02-21ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F33AAFD1นางสุพันร์ นนทะการ093-4416193ขอดูกล้อง cctv20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F3245C6Fคุณขจาริน นิระมูล0936141515ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 22/1 ซ.ภาษีเจริญ320/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F320E93Fคุณฐิติพร อุปวรรณ0898455742หลอดไฟฟ้าที่เสาตกลงมาหน้าบ้านเลขที่15 ซ.พิชิตรังสรรค์1/620/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F31B6C04จิระวดี อาภาวัณสงค์ขอความอนุเคราะห์นำแบริเออมาปิดกั้นทางยูเทิร์นหน้าโลตัส20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F31A2C34พรเพ็ญ อรุณแดงเรื่องที่จอดรถบนถนนสายเรียบแม่น้ำมูลค่ะ20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F319D3E3Mr'Fluk Makornthawatขอร้องเรียนเรื่องเวทีทำการแสดง20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F311BE31คุณมงคล หมายดี0879602907ไฟฟ้าดับ ในซอยสมเด็จ120/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F30FB4CFคุณรัตนา สุดศรี098-5894697ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่8 ซอยสมเด็จ1 (ท้ายซอย)20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F2F5FBC5คุณรักเกียาติ กมลภากรณ์0832732653ท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยชยางกูร720/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F2F3C665นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์085-0166841ขอความอนุเคราะห์ปรับทางฟุตบาทบ้านเลขที่65 ถนนชวาลาใน20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F2F37CA3นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์085-0166841ขอความอนุเคาระห์ตัดต้นคูณบ้านเลขที่65 ถนนชวาลาใน20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63F2D5A73Cนายสุรศักดิ์ จงสุวัฒน์081-3895792ขอถนนลาดยางบ้านเลขที่40/1 ซอย14 ถนนชยางกูร20/02/20232023-02-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EF7250A7คุณคมเนตร เสระทอง0897214343แจ้งท่อระบายน้ำ ซ.4 ถ.อุบลตระการ (ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอเชีย)17/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EF29E98Bนางสาวศุภิสรา ดวงจำปา0629217898ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่45/1 ซ.สุขาอุปถัมภ์917/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EF286BBBโทรแจ้งเสาไฟฟ้าไม่ติด หน้าบ้านเลขที่14 ซ.สุขาอุปถัมภ์25 ก่อนวัดป่าแสนอุ17/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EF0D168FKittipong Churaseeขายของบนทางเท้าหน้ารร.17/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EF079B20Gvan Bodinขอความอนุเคราะห์นำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ออกจากที่ดิน ข้างห้วยวังนอง17/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EF05E15Eอยู่ดี ทองทั่ว0956138682น้ำไม่ระบาย(ข้างร้านเป็นแอ่งน้ำ)ร้านวารินทร์โฟโต้ 9 เยื้องเทคนิค17/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EEEA9A3Fนายบุญทัน แสงตา-ไฟฟ้าดับ ต้นที่3 จากแยกโรมัน17/02/20232023-02-17ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EDCFE7CCคุณนิวาส นามวงศ์0819770793ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 174/3 ซ.ชยางกูร2116/02/20232023-02-16ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EDAB8996คุณสมัย รักวงศ์0944967686ไฟฟ้าดับ ซอยข้างสนง.เกรียงเก่า ข้างปั้ม ปตท.16/02/20232023-02-16ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63ED9958ABArnonขอความอนุเคาระห์แก้ไขวัน/เวลากล้องวงจรปิด16/02/20232023-02-16ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63ED8C1139A-Chatsuda KankayantFacebookก้อนอิฐเกาะกลางถนนพังลงมา บริเวณถาวรการยางยนต์16/02/20232023-02-16ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EC9CF524อสม.นงลักษณ์0844784418ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่92 ชยางกรู 4215/02/20232023-02-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EC5B2B80นางเพชร ไชยวัฒนนันทน์0895005254กลิ่นเหม็นรบกวนจากนกพิราบ15/02/20232023-02-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EC3741BDน.ส.อรวรรณษา ณ อุบล0802598301ขอดูกล้อง cctv15/02/20232023-02-15ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB48FB87นางสาวมัณฑนา พูนทำนอง0921489883แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB3A8B91นายภราดร089-6260399ลอกท่อระบายน้ำบ้านเลขที่512/2 ถนนชยางกูร14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB38B44Eนางอัมพร ทองสุข094-3864639ไฟฟ้าดับยู่หน้าหอพักศิลป์ชัยป์ หลังธนาคารกรุงไทย14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB2B2AF2Chadanid Aof0837356318ติดตั้งกระจกทางโค้ง ซอยชยางกรู1414/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB2ABE28คุณเมย์ขอติดตั้งไฟฟ้าในซอย อยู่หน้า รร.เบ็ญ14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB298DA1คุณ Buncha Pathumbanขอแนวกั้นหรือป้ายบอกทางโค้ง14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB284BEAนางดลนภัส สมกำพี้0944694142ไฟฟ้าดับ ซอยชยางกรู21 (แยกธรรมวิถี10)14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB27A8B3นางพรรณพิศ แสงสุข0894202242ไฟฟ้าดับท้ายซอยชยางกรู19 (หน้าบ้านทองเกรียว)14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB10E442คุณ ชัย ตระกลูฟองทอง0934903354ขอติดตั้งหลอดไฟ LED ในซอย14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB0417B1คุณมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 18-20 ชวาลานอก14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB02AF3Dคุณ พรรณี ปาลา0973199568ร้องเรียนข้างบ้าน14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EB01CB8Dคุณ กนกชล พัฒนาราช0839741664ถนนในหมู่บ้านริมธารทรุด บ้านเลขที่415 ถนนอุบล-ตระการ14/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63EAE0DD7FChadanid Aof0837356318ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกระจกโค้ง แยกซ.ชยางกูร1414/02/20232023-02-14ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E9F6F887คุณ มัสยา สมเทพ0981281689ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่77/4 ซอย2.1 ถนนชยางกรู13/02/20232023-02-13.
63E9E07596น.ส.วรัญญา ปานแก้ว0809807729ขอดุกล้องวงจรปิด CCTV13/02/20232023-02-13.
63E9DE150Fโทรแจ้งไฟฟ้าดับแถวกำแพงกองบิน21 ซอยข้างคืนรัง 3 เสา13/02/20232023-02-13.
63E9C12CC3คุณ จารวี ทิสา0653805296เก็บเศษกิ่งไม้ หน้าร้านคำหวาน ถ.พโลชัย13/02/20232023-02-13.
63E9BBA08Aคุณเบญจพร ทองไทย087-2473718ฝาท่อชำรุด ซอยสุขาอุปถัมภ์หน้าซ.9หน้าร้านยากิตติยาภรณ์เภชัส13/02/20232023-02-13.
63E9B5A0ADคุณเกษแก้ว แสนทวีสุข0628255649เดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นของรถขนดินในชุมชนวัดศรีประดู่13/02/20232023-02-13.
63E5FA7963คุณสุพรรณี ทองสวัสดิ์083-4660916ไฟฟ้าดับ ซอย5หลังรร.เทศบาลสามัคคี10/02/20232023-02-10.
63E5EA46AEนางน้ำอ้อย กาฬภักดี064-9901513ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย10/02/20232023-02-10.
63E5E828B9คุณกาญจนา088-1074642ฝาตะแกรงเหล็กชำรุด แถวถนนสุขาอุปถัมภ์ (หลังโฮมวัน)10/02/20232023-02-10.
63E5D401DDโทรแจ้งล้างถนนสามแยกส้มตำยายหอม10/02/20232023-02-10.
63E5C3D159คุณพิศมัย089-1898205ฝาท่อเสียงดัง บ้านเลขที่486 ถนนสรรพสิทธิ์10/02/20232023-02-10.
63E5B42944นายปราโมทย์ ฉัตรสุวรรณ0813603948ร้องเรียนกลิ่นมะพร้าวหน้าบ้าน10/02/20232023-02-10.
63E5ADD23Cนายทิวากร สมหมาย0945323569ขอดูกล้อง cctv10/02/20232023-02-10.
63E5AD4D33นางสาวพรรณิภา สิงห์เสน0859683671ขอดูกล้อง cctv10/02/20232023-02-10.
63E5ACF515นางสาวภัทรพร เหล่าอยู่คง0868538500ขอดูกล้อง cctv10/02/20232023-02-10.
63E5AC93DCนายอุดมศักดิ์ จันทร์สิริ0804782859ขอดูกล้อง cctv10/02/20232023-02-10.
63E4A7FE13นางประภัสสร โคตรมงคล0872565784ถนนทรุดป็นหลุมตรงหน้าบ้านเลขที่21 ถ.อุปลีสาน09/02/20232023-02-09.
63E49D11CBคุณสุชาดา ชูรัตน์0837473553ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขสงเคราะห์1309/02/20232023-02-09.
63E4906C23นายอนุวัช คำล้าน087-3747393,045-244735ฝาท่อระบายหายบ้านเลขที่96 ถนนอุบล-ตระการ09/02/20232023-02-09.
63E46DAB00ร้องเรียนทางโทรศัพท์ต้องการให้เทศบาลตทาเส้นขาว-แดง ปากซอยสุริยาตร์ 2009/02/20232023-02-09.
63E46A30C7นายเศรษฐา คงโท061-1722096ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย09/02/20232023-02-10.
63E4699C8Dคุณอุรสรี ศักดิ์สิงห์081-8768835แจ้งไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 10-11 ซ.พโลรังฤทธิ์1 ถ.พโลรังฤทธิ์09/02/20232023-02-09.
63E4551708คุณแม่เนตร086-2442640ไฟฟ้าดับ สุขาอุปถัมภ์ ซอย23 (เสาต้นที่4)09/02/20232023-02-09.
63E452C223คุณนุจรี093-6459888ท่อระบายน้ำอุดตันบ้านเลขที่108 หมู่บ้านเจริญทรัพทย์1 ชยางกูร3409/02/20232023-02-09.
63E362D122อาพา ธีระเสถียรโสภณ045905221เปลี่ยนโคมไฟเป็น LED บ้านเลขที่54/7-8 ซอยอุปลีสาน 208/02/20232023-02-08.
63E34F44B8คุณกาญจนา091-0190091ตะแกรงเหล็กชำรุด ถนนแจ้งสนิท แถววัดแสนอุดม08/02/20232023-02-08.
63E322B543นายสุรินทร์ หลวงนา0804882384ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่9 ซอย อุปลีสาน 3 ถนน อุปลีสาน08/02/20232023-02-08.
63E30B36E1นงนุช เลาห์ทวีฝาท่อชำรุดบ้านเลขที่63 ซอยแจ้งสนิท 5 ถนนแจ้งสนิท08/02/20232023-02-08.
63E21735DEนางอภันตรี วงษ์สายตาขอพ่นยุง07/02/20232023-02-08.
63E1F25867คุณยายเบา มุสะกะ082-7191267,096-7100425บ้านทรุดเนื่องจากการถมดิน บ้านเลขที่51 ซ.บูรพานอก2/1 ถ.บูรพานอก07/02/20232023-02-07.
63E1EEB768คุณสุพัตรา ละดาบุตร087-2486139ถนนชำรุด (ดินถล่มลงมาถนน ทำให้รถผ่านไม่สะดวก)บ.41 ซ.ศรีแสงทอง07/02/20232023-02-07.
63E1EDF570(โทรแจ้ง)089-4247474ฝาท่อระบายน้ำ(ฝาปูนแตก) บ้านเลขที่63 ซอยแจ้งสนิท507/02/20232023-02-07.
63E1D5F720นางธิดารัตน์ จำนงค์081-5491915ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง07/02/20232023-02-07.
63E1D5760Dนางธิดารัตน์ จำนงค์081-5491915ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง07/02/20232023-02-07.
63E1C837C9คุณสุกัญญา ศรีทอง0861018357ไฟฟ้าดับ ในซอยสุขาสงเคราะห์1507/02/20232023-02-07.
63E1BE829Dด.ต.ศุภชัย ชาติศักดิ์0841951295ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV07/02/20232023-02-06.
63E1BA497Bคุณมณีรัตน์ โทศรีแก้ว0853510233ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่18-20 ถ.ชวาลานอก07/02/20232023-02-07.
63E1B40BE0งานส่งเสริมสุขภาพขอพ่นยุง07/02/20232023-02-07.
63E1B24478นายกมล พั่วพันธ์096-3178059ตรวจซ่อมอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทุ่งศรีเมือง ชำรุด07/02/20232023-02-07.
63E0BA0481คุณเชิดพงษ์086-8699044ขอพ่นยุง06/02/20232023-02-08ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E0B84540คุณสมศักดิ์ วีระนันทาไทยไฟฟ้าดับ เสาต้นแรกจากปากซอย06/02/20232023-02-06ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E0B7011Eคุณธนวรรณ (โทรแจ้ง)081-4936289ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยแจ้งสนิท17.1 ซอยข้างเกียรติสุรนนท์06/02/20232023-02-06ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E0A996C5ณงนภัส ธนูศิลป์0856110955ขอความอนุเคราะห์ซ่อมสัญญาณไฟกระพริบ ถนนสุขาอุปถัมภ์ วัดป่าแสนอุด06/02/20232023-02-06ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E0A5E7D4นายธงชัย เฟื่องทอง084-2100730ท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านเลขที่86/3 ซ.สำนักงานทนายสมศีล ถ.ศรีณรงค์06/02/20232023-02-06ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E0A47DE1สุพรภักดิ์ พรมสอน085-0286693ขอความอนุเคาระห์ ติดตั้งไฟ LED ซอยพลแพน 1006/02/20232023-02-06ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63E08341DBนางสาวนาฏยา087-9660036ตัดต้นไม้ บ้านเลขที่155 ถ.พโลรังฤทธิ์06/02/20232023-02-06.
63E081D07Eคุณประทีป เดชพันธ์0894252777ไฟฟ้าดับ ในซอยธรรมวิถี1206/02/20232023-02-06.
63E0693E58คุณสมศักดิ์ อ่อนทะเล0985879465ถนนชำรุดเป็นหลุม ซ.พรหมราช306/02/20232023-02-06.
63E06850A7เด็กหญิงภทรชนก ชัยรินทร์099-2454551ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง06/02/20232023-02-06.
63E066CFD7เด็กหญิงภทรชนก ชัยรินทร์099-2454551ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง06/02/20232023-02-06.
63E065B1CDนายคำบุ บุญขัน083-0798724ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง06/02/20232023-02-06.
63E0642750คุณอภิสิทธิ์080-7355237ไฟฟ้าดับ ซ.พโลรังฤทธิ์1 ต้นที่3 นับจากปากซอย06/02/20232023-02-06.
63E05BBB98คุณปิยะวจี ฮะวังจู0638638146เก็บกิ่งไม้ สี่แยกเรือนจำ06/02/20232023-02-06.
63E05AE038คุณนรินทร์ แสงสมร0831006691ไฟฟ้าดับ หลังวัดสุปัฎ บ้านเลขที่67 ถ.เบญจะมะ06/02/20232023-02-06.
63DCADEA9Aนาง วรรณศรี สายสุด0857751897ขอให้ตัดกิ่งไม้ในซอย03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DCAA65BDคุณกังวาน064-2982596ฝาท่อแตกบ้านเลขที่522/2 ถ.พิชิตรังสรรค์03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DCA9C6F3นายธีรยุทธ081-5933668ถนนชำรุดบ้านเลขที่458/8 ซอยชยางกูร203/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DCA98323นายธีรยุทธ081-5933668จัดเก็บสายไฟฟ้าบ้านเลขที่458/8 ซอยชยางกูร203/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DCA8F868นายธีรยุทธ081-5933668ตัดต้นไม้สูงบ้านเลขที่458/8 ซอยชยางกูร203/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC8AE04Eร้องเรียนทางโทรศัพท์ต่อเติมอาคาร รุกล้ำทางสาธารณะตรงร้านข้าวต้มสันติ ถนนชวาลานอก03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC8914BCนายปริวัฒน์ คุมสุวรรณ0868685335ขอดูกล้อง cctv03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC88A83Fสมมาตร กุลราช0933981350ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ซ.ชยางกูร 1903/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC889B47สภอ.เมืองอุบลราชธานีขอดูกล้อง cctv03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC887787สมมาตร กุลราช0933981350ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับซ.ชยางกูร 1903/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC88461Aสภอ.เมืองอุบลราชธานีขอดูกล้อง cctv03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC87F299ส.ต.อ.จิรวัฒน์ ธาดาธนเกียติ0881040687ขอดูกล้อง cctv03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC87E2BDวนิดา บัวงาม0898457439ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 2 ซ.ธรรมวิถี 4.203/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC8328D7คุณอนงค์ หาญสีนาด0820181659ตัดต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 16 ซ.พรหมเทพ03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC821277นางสุดา เชื้อสิงห์085-4795651ปรับปรุงถนนร่องลึกเข้าซอยบ้านเลขที่247/1 ซอยทางเข้าหน้ารพ.สรรพสิ03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC7FF8A1คุณประไพ เผ่าพงศ์045244859ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่293/5 ซ.ครัวเช้า03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC7F224Aคุณสวารัตน์ ดอกไม้083-1291121ตัดแต่งกิ่งต้นคูณ(ติดถนน) 117 ถ.ชวาลานอก03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC780714วัชราภรณ์085-7766770ฝาท่อระบายน้ำหาย100 ถนนจงกลนิธารณ์ สี่แยก ร้านแสงฟ้า03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC760E5Aจิระวัฒน์0651200257ถนนมีฝุ่นดินซอยบูรพานอก 2/3 ด้านข้างสวนสาธารณะบูรพานอก03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC74ADEAอยู่ดี ทองทั่ว0956138682ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้า03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC6D3F2Dนางสาววริญญา065-8795541ขอความอนุเคราห์พ่นสารเคมีกำจัดยุง03/02/20232023-02-04ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC6C970Bนายณัฐพร ทาระเกต087-4569410ขอพ่นยากำจัดเห็บ หมัด03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DC6C5A71คุณก้อย083-5364063ขอพ่นยุง03/02/20232023-02-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB72B3BCคุณ นิพนธ์ ยิ้มสมบูรณ์0856346491ฝาท่อระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็กหาย บ้านเลขที่35 ซอย ถนนราษฎร์บำรุง02/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB6C3BD6นางลำใย บรรเทื่อง089-8489717ลอกคลองระบายน้ำ25 ถ.อุบล-ตระการ ติดซอยอุบล-ตระการ 9 (ซอยตัน)02/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB6B9A54นางลำใย บรรเทื่อง89-8489717ถนนชำรุด225 ถ.อุบล-ตระการ ติดซอยอุบล-ตระการ 902/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB676B9Cนางเกศนีย์ เฉลิมทอง097-9699424ตัดแต่งกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟ 11/3 ซอยอุบล-ตระการ 902/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB5AF913นางศิริพร ศิริสกุลรุ่งเรือง0846061528นำสังกะสีปิดกั้นทางเดิน02/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB5999DDธนิดา เบ้าเงินรัตน0949744424ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับซอยอุบล-ตระการ2 ถนนอุบล-ตระการ02/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB56268Fคุณสุพล บุญเลี้ยง085-4843253ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ตะแกรง)แถวปั๊มTPIตรงข้ามโฮมวัน ถ.แจ้งสนิท02/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB30CB9Aสมมาตร กุลราช0933981350ตัดต้นไม้ชยางกรู 19 ซอยแยก อสม.สมมาตร02/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DB308A35สมมาตร กุลราช0933981350ขอไฟฟ้าส่องสว่าง ชยางกรู 1902/02/20232023-02-02ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DA28BFD0สภอ.เมืองอุบลราชธานี045254621ขอดูกล้อง cctv01/02/20232023-02-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63DA1628D5นางสาวสุภาพร สิงจันทร์โท0951342088ไฟดับ บ้านเลขที่6 ซ.ชลประทาน-ท่าบ่อ 6 ข้างบ้านเลขที่ 701/02/20232023-02-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D9FB7AA8น.ส.รุจิรา ประสานวงวงศ์0985027444ขอดุกล้องวงจรปิด CCTV01/02/20232023-02-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D9D0D343น้อย สกาววิจิตร0918896590ฝาท่อระบายน้ำชำรุดและถนนชำรุด หน้าปากซอยสรรพสิทธิ์501/02/20232023-02-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D9C81080นายณัฐพร ทาระเกต087-4569410ขอพ่นยากำจัดเห็บ หมัด01/02/20232023-02-01ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D8CDC6E7มนตรี083-7479827ไฟฟ้าชำรุด (กระพริบ) หน้าบ้าน เลขที่6 ซอยชลประทานท่าบ่อ631/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D8C4F0C0นางอุดร สิงห์อ่อน088-0824301ขอความอนุเคราะพ่นสารเคมีกำจัดยุง31/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D8BCA4EAไพฑูลย์ บุตรบัว085-9072174เชื่อมท่อระบายน้ำหน้าบ้านเลขที่8 ถนนสุริยาตร์231/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D8B8AA79ภาวนา ไวว่อง0645162564ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับบ้านเลขที่ 41/2 ซ.ชยางกูร 1431/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D8B34799Paiwan Jaruset0990738329ฝาท่อตะแกงชำรุดก่อนถึงโรงเรียนเบ็ญแถวร้านขายของชำร้านมัทวัน31/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D89370C2นางสาวกัญญาพัชญ์061-9867551ลอกท่อระบายน้ำบ้านเลขที่91 ถนนพิชิตรังสรรค์31/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D791C660นางจิรนันท์ ไชยนันทน์081-3900780แจ้งเหตุอัคคีภัย03/10/20222022-10-03ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D78F395Dนางสาวกรรณิการ์ เขียวแดง3349900335271แจ้งเหตุวาตภัย04/10/20222022-10-04ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D78CB233นายเฉลิมพร ดรุณดำรงกุล088-1262956แจ้งเหตุวาตภัย29/09/20222022-09-29ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D78AEA47นายสุรศักดิ์ ศิริอ่อน081-7097379ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย28/09/20222022-09-28ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D789A6C3เอื้องอุมาพร พิมล0610283170ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 158 ซ.ชยางกูร 2130/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D789516Aสุขุมาร086-3578097ขอพ่นยุง30/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D7894014กัญญ์วรา สิทธิสมบูรณ์0869863224ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าดับ ซ.ผาแดง 8 ถนนผาแดง เสาหมายเลข 230/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D788B72Cนางปธิน ควรตั้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนทรุด บ้านเลขที่ 2 ซ.เขื่อนธานี 330/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D787F5B9มิ่งขวัญ บุญเอนก0843917922ไฟฟ้าส่องสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 9/2 ซ.เลี่ยงเมือง 330/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D786A722นาง บังอร ลิมประทีปปกร080-4780899ขอพ่นยุง30/01/20232023-01-31ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D77D83C8นางนงเยาว์ ก่อตระกูลกิจ081-9558082แจ้งเหตุวาตภัย20/09/20222022-09-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D77C3C05นางอุษาปักย์ ตั้งพณราช0868732500ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่51 และ57 ซ.สุขาอุปถัมภ์130/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D7797CA3นายเสริมศักดิ์ ภวโภคาภินันท์063-6478991แจ้งเหตุวาตภัย20/09/20222022-09-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D772E977คุณสุจิตต์ สั่งวรวิตร์081-3213687พ่นยุงในซอยเทพโยธี630/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D7729BD3คุณสุจิตต์ สั่งวรวิตร์081-3213687ลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยเทพโยธี6ทั้งซอย30/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D770943Eนางทองใบ วงศ์สิงห์064-3435364ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย30/01/20232022-12-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D76D89A2นางนลินรัตน์ แดร์ดา090-0365483ขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย30/01/20232022-12-20ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D764EC80นางทัศพร หาคำ0812646045ร้าน LANGBAAN ส่งเสียงดังรบกวน30/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D762E59Aโทรแจ้งถนน และฝาท่อชำรุด หลัง รพ.สรรพสิทธิ์ ตรงข้ามห้องดับจิต30/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D7317417คุณวิกาญจนา089-1275801ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่1 ซอย.ชวาลานอก230/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D7208F0Bคุณกนกพรรณ ฉากครบุรี0819769058ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่54/1 ซ.ชยางกูร230/01/20232023-01-30ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D3832B3Aพวงเพชร ไชยวัฒนนันทนฺ0895005254ตัดต้นไม้ ในหมู่บ้านริมธาร27/01/20232023-01-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D33D86DFนายศิริพงศ์ ศิริบูรณ์088-7071846ตะแกรงเหล็กดัง+ถนนทรุดบ้านเลขที่73 ซอย9 ถนนสุขาอุปถัมภ์27/01/20232023-01-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D33C30E8นางสาวสิริภา เจริญเขต086-4542568ขอพ่นยุง27/01/20232023-01-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D32F9DC6นายศักดิ์ชัย ขันเพชร094-3973588ไฟฟ้าดับบริเวณ ซ.ชยางกูร27 จำนวน4หลอด27/01/20232023-01-27ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D23EC3C1คุณวรรณา จันทร์ลา0850234101ไฟฟ้าดับ ซ.พโลชัย5 ถ.พโลชัย26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D23D66DFMeaw Noy0918896590ถนนแตกร้าวหน้าปากซอย5 ถนนสรรพสิทธิ์26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D23D12BAMeaw Noy0918896590ฝาท่อมีเสียงดังถนนสรรพสิทธิ์ ชุมชนสามัคคี226/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D23968EDคุณจันทร์หอม081-0747680ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่101/3 ซ.ชยางกูร3426/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D2252BBFนายวีรศักดิ์ พงษ์ศิร0819666036ลอกท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่2/1 ซ.ชยางกูร34 ถ.ชยางกูร26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D21E0C3Fนายโกมล สุรพัฒน์089-6273307ขอความอนุเคราะห์ลาดยางมะตอยบ้านเลขที่ 8 ซ.พนม4 ถ.พนม26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D21ACF43อสม.กิตติพร ถทลจิตร0867195616ไฟฟ้าดับซ.ธรรมวิถี12 ไฟฟ้าเสาที่3 หลอดไฟตกลงมา26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D216357EKanyaphat Pae090-9146923ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ำ ซอย 1 ถนน อุบล-ตระการ26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D1F961EAนางธนวัลย์ เอมโกษา0814936289แจ้งท่อระบายน้ำอุดตันซอยแจ้งสนิท 1701 (17/1)26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D1ECA125นาย ทองอินทร์ เสมอสุข087-0322821, 087-03226421ถนนชำรุดหน้าบ้านเลขที่144/1 ถ.สุริยาตร์26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D1E0A183งานป้องกัน (โทรแจ้ง)ฝาท่อระบายน้ำหายแถวหลังตลาดบ้านดู่ (แถวร้านส้มตำตั้งโก๊ะ)26/01/20232023-01-26ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D0E58018คุณเข็มทอง ก้านน้อย0634268890ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ที่ซอยเจริญราษฎร์4 ติดกับ ซอยบรูพาใน725/01/20232023-01-25ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D0D95C39Jeerawat Silawongแจ้งขอความอนุเคราะห์ จัดทำสนามสนามวอลเลย์บอลสาธารณะห้วยม่วง25/01/20232023-01-25ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D0C1AA63คุณศิรินันท์064-6742491ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่37 ซ.ชยางกรู2125/01/20232023-01-25ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D0AC0F56นายประมวล รักตะวัตร0812645547ขอตัดกิ่งไม้ บ้านเลขที่87/1 ถนน เบญจะมะ25/01/20232023-01-25ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D0A2B178คุณวรศักดิ์ สินไชย082-7874554ไฟฟ้าดับ ในซอยชลประทาน-ท่าบ่อ125/01/20232023-01-25ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63D092B365อสม. มศารัศมี ศิริธีระรุจน์081-3935511ไฟฟ้าดับซอย.ชยางกรู34(แยกชุมชนผู้สูงอายุบ้านก้านเหลือง)25/01/20232023-01-25ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CFA18ADEBoom Nisakorn083-4078864ร้านWarm Up Bar&Restaurant ส่งเสียงดัง24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CFA039CCวนิดา บัวงาม0902957525ไฟฟ้าดับ ซอยเลี่ยงเมือง3 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 15/124/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF9F90D7นาย สุชาติ กะภูทิน094-9191262ไฟฟ้าดับ ซอยธรรมวิถี2 ตรงข้ามหอพักดุษฎี24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF9EE929มศารัศมี ศิริธีระรุจน์0813935511ไฟฟ้าดับซอยชยางกรู 34 ตรงข้ามบ้านเลขที่19 แยกชมรมผู้สูงอายุ24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF95D3C1กฤษฎา ปลื้มกมล0988314551ฝาท่อระบายน้ำแบบปูนชำรุด ด้านหลัง รพ.สรรพสิทธิ์24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF8B84C1วนิดา บัวงาม0898457439ไฟฟ้าดับซอยธรรมวิถี4 ตั้งแต่หอพักชลพรรณ24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF8B290Aวัชราภรณ์ บุญชิต091-0219017ฝาปูนที่ระบายน้ำแตกชำรุด ก่อนถึงซอยพนม 224/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF8AD37Cนางหนูพัฒน์ สายโสภา0815992816ป้ายกระจกวงกลมหาย สี่แยกไฟแดงหลังโรงเรียนปทุมวิทยากร24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF76919Aนายระพีพล แสงตาไฟฟ้าดับบ้านเลขที่29 ซ.พนม1 ถ.พนม ชุมชนพนม124/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF5EE10Bนายเชิดศักดิ์ เติมวงศ์087-8735928ขอความอนุเคราะห์พ่นสารเคมีกำจัดปลวก24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF4939E2คุณรัชนีพร สมสอน0815471913บ้านตรงข้ามหอพักหญิงสุภาภรณ์เผาขยะส่งกลิ่นเหม็น24/01/20232023-01-24ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.
63CF3ACC15พ.ต.อ.ประทีป กิจจะวัฒนะ0818762000ฝาท่อตระแกรงเหล็กระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่18 ถ.เขื่อนธานี24/01/20232023-01-24