" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานคนดี เวทีคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมาย นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเข้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนสอน เรื่องความปลอดภัยทางถนน พร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในจุดเสี่ยงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว...
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23