" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และอสม./กช. และจิตอาสา ลงพื้นที่บริเวณด้านหลังตลาดโต้รุ่งเทศบาล 6 และชุมชนใกล้เคียง พื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) เขต 2 ร่วมรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และลอกคลอง ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่ขึ้นปกคลุมบดบังทัศนียภาพ พร้อมทำความสะอาด ล้างถนนลดภาวะฝุ่นละออง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดและเก็บสายสัญญาณหรือสายเคเบิ้ล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสามัคคี รวมพลัง รวมน้ำใจ ในการพัฒนาเมืองอุบลฯ ให้น่าอยู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการแก้ปัญหาให้ถูกจุด รุกให้ถึงที่ และถือโอกาสได้เยี่ยมยามถามข่าว และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เพื่อนำมาแก้ไข และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

14 resize

15 resize

16 resize

17 resize