" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

และร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด อ่านรายละเอียดได้ที่เพจนี้นะคะ
โดยสามารถเข้าชมบรรยากาศที่สวยงามในการประดับตกแต่งภายในบริเวณทุ่งศรีเมืองซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนร่วมกับส่วนราชการ ทั้งหมด ๒๕ อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
#โดยภาพแต่ละภาพต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพก่อนส่งเข้าประกวด
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize