" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็ม 2 ในกลุ่มผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล 5 , ตลาดกกยาง , ตลาดโต้รุ่งราชบุตร และตลาดท่าวังหิน

2

3

4

ด้วยความห่วงใยจาก  เทศบาลนครอุบลราชธานี
 
#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม