" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และชุมชน ดังนี้
- ช่วงเช้า
ชุมชนวัดบูรพา 3 และชุมชนศาลากลางบ้านดู่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนวัดบูรพา 2 ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 และชุมชนวัดเลียบ 2 ณ บริเวณใต้สะพาน 100 ปี
- ช่วงบ่าย
ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2, 3 ชุมชนถนนพนม 1, 2 ชุมชนวัดโรมัน และชุมชนวัดกุดคูณ ณ วัดกุดคูณ
ชุมชนโรงเรียนเบญจะมะ 1 และชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวห้วยม่วง
ทั้งนี้ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งได้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด…

2

3

4

5

#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม