" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ด้วยความห่วงใยความปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครองที่สัญจรไปมาและข้ามถนนที่เดินทางมาส่งบุตรหลานโรงเรียนในเขตเทศบาล นางสาว พิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) จัดเจ้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจร ตามโครงการ #พาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล
2
3
4