" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2564
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 35,091 40,475 75,566 32,146 18,530
กุมภาพันธ์ 35,074 40,345 75,416 32,158 18,529
มีนาคม  35,002  40,248 75,250  32,165  18,528
เมษายน  34,958 40,175 75,133 32,178 18,529
พฤษภาคม  34,920 40,136 75,056 32,178 18,529
มิถุนายน  34,846 40,098 74,944 32,192 18,533
กรกฎาคม  34,807  40,214  75,021  32,254  18,531
สิงหาคม  34,761 40,163  74,924 32,264 18,532
กันยายน  34,738 40,109 74,847 32,281 18,533
ตุลาคม  34,701 40,089   74,790 32,300 18,539 
พฤศจิกายน  34,668 40,076 74,744 32,323 18,539
ธันวาคม  34,615 40,082 74,697 32,335 18,542