" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

tax 2565

#เทศบาลนครอุบลฯเปิดช่องทางการชำระภาษีแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษีเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดช่องทางการชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยผู้ชำระภาษี สามารถ เพิ่มเพื่อนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ หรือ แอดไลน์ไอดี 0960260602 เพื่อสอบถาม และแจ้งการชำระภาษีผ่านไลน์ เพื่อความสะดวกประหยัดเวลาและลดการเสี่ยงในสถานการณ์โควิด-19
สำนักคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี
☎️โทร.045-245061-3 ต่อ 300,301 และ 302