" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาว พิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำโดย นายนิติรุจน์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริหารงานบุคคลฯ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางปิยะพร ศรีวิไล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.จ.อ.พิกุล พิณทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอโขงเจียม นายสมฤทธิ์ ชาญจิตร ปลัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย คณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการนี้ มีนายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี นายวีระพงษ์ ศรีภา เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ และรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จากคณะทำงานประเมิน LPA ตามตัวชี้วัด 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านบริหารจัดการ 2. ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize

14 resize

15 resize

16 resize

17 resize

18 resize

19 resize

20 resize

21 resize

22 resize

23 resize

24 resize

25 resize

26 resize

27 resize

28 resize

29 resize

 

30 resize

31 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png5.png2.png5.png4.png
วันนี้323
เมื่อวานนี้1553
อาทิตย์นี้7298
เดือนนี้43851
รวม645254

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ