" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669  เทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ประจำเดือน ใช้บริการ
ผ่าน 1669
การใช้บริการ
ผ่าน
สายตรงกู้ชีพ
064-1579070
 อุบัติเหตุ
/อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 ดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
/ผู้ป่วยเรื้อรัง
 ให้คำปรึกษา
ทางโทรศัพท์
 ประสาน
หน่วยงานอื่นๆ
 ประสาน
ALS
 ใช้บริการ
ทั้ง
หมด
ตุลาคม 2565 - 756 73 224 430 196 - 952
พฤศจิกายน 2565 - 3 - 3 162 37 - 3
ธันวาคม 2565 - 57 - 19 - 57 - 19
มกราคม 2566 - 31 - 27 20 4 - 31
กุมภาพันธ์ 2566 - 16 - 16/2 15 10 - 18
มีนาคม 2566 - 47 - 19/9 75 37 - 178
เมษายน 2566 - - - - - - - -
พฤษภาคม 2566 - - - - - - - -
มิถุนายน 2566 - - - - - - - -
กรกฎาคม 2566 - - - - - - - -
สิงหาคม 2566 - - - - - - - -
กันยายน 2566 - - - - - - - -

กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669  เทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประจำเดือน ใช้บริการ
ผ่าน 1669
การใช้บริการ
ผ่าน
สายตรงกู้ชีพ
064-1579070
 อุบัติเหตุ
/อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 ดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
/ผู้ป่วยเรื้อรัง
 ให้คำปรึกษา
ทางโทรศัพท์
 ประสาน
หน่วยงานอื่นๆ
 ประสาน
ALS
 ใช้บริการ
ทั้ง
หมด
ตุลาคม 2564 84 241 5 96 85 77 0 241
พฤศจิกายน 2564 50 109 9 64 135 11 4 418
ธันวาคม 2564 70 124 2 86 115 148 0 344
มกราคม 2565 97 175 9 153 114 77 11 221
กุมภาพันธ์ 2565 84 140 2 56 224 168 5 282
มีนาคม 2565 162 112 5 120 478 60 2 211
เมษายน 2565 120 105 3 109 115 55 1 284
พฤษภาคม 2565 102 90 11 115 121 20 3 503
มิถุนายน 2565 82 103 80 50 123 45 5 408
กรกฎาคม 2565 372 186 62 62 51 52 - 558
สิงหาคม 2565 201 192 30 147 111 25 1 393
กันยายน 2565 190 360 7 277 290 74 - 550

กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669  เทศบาลนครอุบลราชธานี เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

เดือนธันวาคม 2563
ลำดับที่ รายการ จำนวน (ครั้ง/ราย)
1 รับ-ส่งอุบัติเหตุฉุกเฉิน 0
2 อุบัติเหตุจราจร 4
3 เหตุเพลิงไหม้ 0
4 เหตุร้องขออื่นๆ 35
 
  • รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งกลับบ้าน
  • รับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลตามนัด
  • รับศพส่งบ้าน
  • อื่นๆ
0
15
0
20

 

ประจำเดือน ใช้บริการผ่าน
1669
ใช้บริการ
ทั้งหมด
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางจราจร ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้คำปรึกษา
ทางโทรศัพท์
ประสานงาน
หน่วยงานอื่นๆ
ประสานหน่วย
ALS
มกราคม 2564 82 25 3 10 12 38 34 2
กุมภาพันธ์ 2564 142 59 1 1 6 121 66 1
มีนาคม 2564 173 64 4 7 1 102 67 3
เมษายน 2564 105 44 4 3 7 60 38 1
พฤษภาคม 2564   147 60 2 2 8 73 59 2
มิถุนายน 2564 140 150 1 0 2 65 93 0
กรกฎาคม  2564 42 297 1 0 55 114 78 5
สิงหาคม 2564 124 462 10 7 120 209 126 1
กันยายน 2564 81 337 2 0 95 142 105 0

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png6.png4.png9.png6.png
วันนี้685
เมื่อวานนี้601
อาทิตย์นี้685
เดือนนี้27632
รวม476496

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน