" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี 1669  เทศบาลนครอุบลราชธานี
เริ่มจัดตั้งหน่วยบริการกู้ชีพตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี (1669)

เดือนธันวาคม 2563
ลำดับที่ รายการ จำนวน (ครั้ง/ราย)
1 รับ-ส่งอุบัติเหตุฉุกเฉิน -
2 อุบัติเหตุจราจร 4
3 เหตุเพลิงไหม้ -
4 เหตุร้องขออื่นๆ 35
 
  • รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งกลับบ้าน
  • รับผู้ป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลตามนัด
  • รับศพส่งบ้าน
  • อื่นๆ
-
15
-
20

 

ประจำเดือน ใช้บริการผ่าน
1669
ใช้บริการ
ทั้งหมด
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางจราจร ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้คำปรึกษา
ทางโทรศัพท์
ประสานงาน
หน่วยงานอื่นๆ
ประสานหน่วย
ALS
มกราคม 2564 82 25 3 10 12 38 34 2
กุมภาพันธ์ 2564 142 59 1 1 6 121 66 1
มีนาคม 2564 173 64 4 7 1 102 67 3
เมษายน 2564 105 44 4 3 7 60 38 1
                 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร