" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ยกเว้นค่าธรรมเนียม ธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-246-060-3 ต่อ 102-104
Pr : สยามกมล
Banner : สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร