" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ริมฟุตบาท ทำความสะอาดถนน เพื่อความสะอาด เพิ่มทัศนียภาพของบ้านเมืองเรา และรวมถึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายและความปลอดภัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุบลฯได้ที่ https://www.facebook.com/CITYUBON.MUNICIPALITY

แจ้งร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านออนไลน์ "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" #สแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพสุดท้ายในโพสต์ หรือ #แอดไลน์ “เพิ่มเพื่อนใน LINE” พิมพ์ @traffyfondue

ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ได้ที่ http://www.cityub.go.th
 
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15 
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร