" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ห่วงใยความปลอดภัยพี่น้องชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

รวมถึงชาวต่างชาติทุกท่าน ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยทุกกลุ่มอายุ เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเข็มแรก ทางเว็บไซด์ของกรมการกงสุล https://expatvac.consular.go.th/ การลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ในครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เป็นผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน COVID-19 มาก่อน

มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

ผู้ที่ตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์

ผู้ที่มีภาวะสุขภาพพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 7 ข้อนี้

1️⃣ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
2️⃣ โรคหัวใจและหลอดเลือด
3️⃣ โรคไตเรื้อรัง
4️⃣ โรคหลอดเลือดสมอง
5️⃣ โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างให้เคมีบำบัด ฉายรังสี และบำบัดภูมิต้านทานผิดปกติ
6️⃣ โรคเบาหวาน
7️⃣ โรคอ้วน(น้ำหนักมากกว่า 100 กก.)
ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข่าว.กิตติยา/Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร