" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Walk in) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.-14.30 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)
#นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร